Varia mei 2017

1 mei 2017

Even een midweekje weg naar Texel. Op de boot een verstekeling die gratis meereisde,

De meeuwen eten zowat uit je hand tijdens de overtocht.

Tussen de meeuwen ook wat Visdiefjes.

Eenmaal op Texel was er onderweg naar het bungalowpark al van alles te zien:
vergadering van de Visdiefjes

Paring van de Kokmeeuwen

Het lijkt wel of hij met twee tegelijk paart.

Veel Kluten

en dat gaat niet altijd goed. Dan breekt er een flinke matpartij uit.

Overwinnaar

Oeverloper

Lepelaar in een rossige kleur.

Deze was een stuk witter!

Steenloper

Ik geloof niet dat er nog meer Grote Sterns op het eilandje passen.....

en ik kan me voorstellen dat de mannetjes met hun visjes niet precies weten waar ze moeten zijn.

Ik heb nog nooit zoveel Rotganzen bij elkaar gezien.

Er vloog een Bruine Kiekendief rond, die niet geaccepteerd werd door de Scholekster.

Die kreeg hulp van een stel Kluten.

Helaas begon het te regenen toen ik in de buurt van het bungalowpark kwam en tot nu toe is het nog niet droog geworden!

2 mei 2017

Na een middag en nacht vol regen, was het vanmorgen kil, mistig en druppelde het een beetje. Ik was echter niet van plan binnen te blijven zitten! Met de fiets de dijk langs de Waddenzee afgegaan. Een Torenvalk hield de wacht op een lantaarnpaal.

Het was eb, dus een groot stuk van de Waddenzee was voedselrijk slik, waar veel vogels op af kwamen. Door het sombere, mistige weer was het niet erg aantrekkelijk om foto's te maken.
Zilverplevier

Kanoet

Baltsritueel bij de grote Sterns: visje aanbieden.

Tureluurtjes

Wulp

Rosse Grutto

Bij de Zandkes een broedende Kluut.

Terwijl ik deze foto maak verschijnt er ineens een Bruine Kiekman vlak boven me.

Onverstoorbaar vliegt hij over me heen en struint het rietgebied af,

Paartje Geoorde Futen

Een Kanoet probeert achter een steen te schuilen voor de snijdende wind.

In Utopia een machtsstrijd tussen twee Lepelaars.

Who's the boss?

Eiderpaartje

Inmiddels door en door koud toch maar even de auto opgepikt, Bij het strand een IJslandse Grutto

en een stel Drieteentjes,

Duingebied: Witte Kwikstaart

Roodborsttapuit

Kneu

Langs de akkers is ook veel leuks te zien! Gele Kwikstaarten

Kievit, die protesteert dat ik daar loop.

Veldleeuwerik

En meestal als je een zeldzaamheid ziet is het er één, in dit geval maar liefst zeven Morinelplevieren.
In eerste instantie op zeer grote afstand, maar als er een vliegtuigje langs komt vliegen ze op en komen een stuk dichterbij zitten. Helaas bleef het door de harde wind moeilijk om zonder statief het toestel stil te houden

Bij Ottersaat gaat het paren onverminderd door!

Al ging het er bij deze Visdiefjes wel vreemd aan toe. Het mannetje heeft een kwartier op het vrouwtje gezeten, zonder dat er verder wat gebeurde.

Bergeend

De dag eindigde in ieder geval mooi!

3 mei 2017

Het wil nog steeds niet erg lukken met het weer. Ook vandaag begonnen met regen en een stormachtige wind. Gelukkig werd het in de loop van de dag wel droog, maar zwaar bewolkt en de wind bleef ook. Voordeel was wel dat het erg rustig was in De Slufter, waar ik vanmorgen begon. Op weg er naartoe nog even een Groenpootruiter gespot.

Het eerste stuk is altijd voor de kleinere vogels, zoals de Graspiepersen de Veldleeuwerik

Richting zee komen de steltlopertjes aan bod:
Rosse Grutto

en Bontbekplevier.

Ook twee Bonte Strandlopertjes waren present.

Alles gaat hier in het groot: nog nooit zoveel Eiders bij elkaar gezien en constant hoor je de uilachtige baltsroep van de
Eidermannetjes.

Richting uitgang nog een overvliegende Torenvalk.

Er worden op Texel veel tulpen gekweekt en daar zijn de Gele Kwikstaarten gek op. Ze doen het vooral goed op de rode tulpen,

hoewel de witte ook niet misstaan!

's Avonds na het eten nog even de dijk langs de Waddenzee een eind afgefietst.
Zilverplevier

Zowaar breekt voor het eerst vandaag de zon ook nog even door....... voor vijf minuten. Het levert wel gelijk een stuk vrolijker plaatjes op.
Bontbekplevieren

Wulp

Rosse Grutto's

De Bonte Strandlopertjes heb je in vele kleurvariaties, afhannkelijk van waar ze vandaan komen.

Tureluur

Als de zon weg is neemt de stormachtige wind nog wat verder toe, De Gele Kwikstaarten zoeken in groten getale
beschutting tegen de wind. Ik denk dat ik er in korte tijd wel 100 heb gezien. Ook hier veel kleurvariaties, van knalgeel
tot zacht geel. En het was af en toe flink kibbelen!

Ook nu weer een prachtige zonsondergang. Waarom kan die zon niet overdag schijnen?

4 mei 2017

Weer een dagje met regen en heel veel wind. Ik heb hier nog nooit zulk slecht weer gehad! Vanmorgen maar eens in de vogelhut van Dijkmanshuizen. Daar zit je tenminste nog een beetje beschut. Genoeg te zien, maar het meeste zit wel op heel grote afstand.
Zwarte Ruiter

Groenpootruiter

Kemphaan

Grauwe Franjepoot temidden van Kemphanen, Zilverplevieren en Kokmeeuwen.

Laag overvliegende Zomertaling

De Mokbaai lag door de lage Waterstand bijna droog. Heel veel Bergeenden en Tureluurs slobberden op afstand.
Dan was het leuker bij de Hors die er tegenover ligt. Zeker als het zowaar even droog is.
Drie Bruine Kiekendieven die regelmatig schreeuwend rondvlogen.

Langsvliegende Eidereenden.Na weer een flinke regenperiode nog even naar De Volharding geweest, Dit vogelreservaat mag je niet betreden,
maar ook op afstand kan je nog wel wat zien.
Drieteentjes

De meeste vogels zaten dicht op elkaar gepakt aan de grond in de hoop een beetje te schuilen tegen de stormachtige
wind.

Tureluurs

Dappere Bontbekplevieren

Zilverplevier

Eidereiland

Typisch Texels tafereeltje.....

En wéér komt pas 's avonds het zonnetje om het hoekje gluren tegen de tijd dat ie onder gaat! Wel mooie luchten,

5 mei 2017

Laatste dagje Texel en normaal gesproken blijf ik na het uitchecken nog een dagje hangen. Ook vandaag was Ik om
kwart over acht al klaar voor vertrek en besloot op de fiets nog één keer een ronde over de dijk te maken. Er stond
alweer een stormachtige wind, waardoor het flink doortrappen werd. Een groot stuk van de Waddenzee lag weer 'droog' en er waren volop steltlopertjes te zien.
Wulp

De Lepelaar gaf de voorkeur aan het water.

Op de dijk een Gele Kwikstaart

en net er overheen een Bruine Kiekendief

Als het dan echter omnieuw begint te regenen ben ik er ineens klaar mee en maak rechtsomkeer, zet mijn fiets op
de auto en rijdt naar de boot. Onderweg nog wel een Kluut

en wat Rotganzen gezien.

Op de boot kwamen de meeuwen weer zeer dichtbij.

Oeverloper

Volgens mij een zwerm Kanoeten

Jonge Kokmeeuw. (tweede kalenderjaar)

6 mei 2017

Tussen de bedrijven in Rijswijk door nog even in De Horsten geweest. Er was echter maar heel weinig te zien.
Wel even kunnen genieten van een Zwarte Zwaan, die wel heel dichtbij langs kwam.

Verder alleen op afstand twee Mandarijneenden gezien

en twee Buizerds in een boom.

7 mei 2017

Het werd vandaag afkicken van de vakantie. Dat betekende dat ik 's morgens voor school bezig ben geweest en vanmiddag alleen even Te Werve in ben geweest en even bij de valken heb gezeten.
In Te Werve was genoeg te horen, maar weinig te zien. Er waren wel weer jonge Nijlgansjes te bewonderen.

Een Tjiftjaf was niet bang voor me.

Roodborst

En de Staartmezen hebben ook jongen waar ze heel druk mee zijn. Een beetje donker, maar het bladerdek wordt alweer zodanig dik dat er nog maar weinig licht doorheen komt.

10 mei 2017

Zelfs op mijn vrije dag weinig tijd om uitgebreid op pad te gaan, maar ik moest in de buurt van het Bentwoud zijn
en besloot daar eindelijk ook eens een kijkje te nemen. Het eerste wat me opviel was de enorme hoeveelheid insecten die er vandaag rondvlogen! Verder waren er veel Gele Kwikstaarten te zien.

Net gebadderd.

Ook de witte soortgenoot was goed vertegenwoordigd.

Buizerd

Kokmeeuw

Gierzwaluw

Torenvalk

Buizerd krijgt het aan de stok met een Kraai.

Twee jonge Schotse Hooglanders die lekker met elkaar liepen te dollen.

Vlak voor ik weg moest kwam op grote afstand dan toch nog de Steppekiekendief-man langs. Helaas werden het door warmtetrillingen en tegenlicht meer bewijsplaatjes dan dat er goede foto's van te maken waren.

Als afsluiter nog een Oeverloper.

13 mei 2017

Het was een beetje somber weer toen ik besloot naar Lentevreugd te gaan, maar de vogels daar trokken zich er weinig van aan. Volop zang te horen, maar ze lieten zich niet zoveel zien. Toch in tweeëneenhalf uur tijd wel wat plaatjes bij elkaar kunnen sprokkelen. In volgorde van opkomst:
Graspieper

Roepende Koekoek die langs vloog

Echtpaar Kneu in de buurt van het nest.

Op grote afstand een Buizerd in de boom

De kleine zangers zijn er maar druk mee om de jongen te voeren. Vooral veel Roodborsttapuiten gezien.

Gierzwaluw

Poetsende Rietzanger

Graspiepers

Op grote afstand vloog een Boomvalk voorbij.

Pa Torenvalk kwam nog even jagen. Vermoedelijk ligt het vrouwtje te broeden.

De Grote Canadezen hebben ook jongen.

Deze Kauw heeft ook al heel wat verzameld zo te zien.

Bij de uitgang nog een Graspieper, die me nieuwsgierig zat aan te kijken voor hij de baltszang en -vlucht inzette.

Ook een Roodborsttapuit bleef rustig zitten.

Precies op tijd bij de auto toen de bui losbastte!

14 mei 2017

Zo hoort een moederdag er nu uit te zien! Prachtig weer vanmorgen en al vroeg op pad. Ik wilde mijn geluk beproeven bij het Bentwoud om een betere foto te krijgen van de Steppekiekendiefman. Heerlijk rustig nog, dus genieten.
Er zat een Gele Kwikstaart op een paal.

Een Koekoek vloog in stilte langs.

De Kieviten duikelden boven het weiland.

Witte Kwikstaart, ook op een paal.

Een Bruine Kiekendief nam er zijn gemak van langs een slootje.

De vrouw was verderop in het veld aan het jagen.

Grauwe Ganzen komen gakkend over.

Een stel Scholeksters komt schreeuwend langs.

Hazen duikelen over elkaar heen in het veld.

Kortom: meer heb ik op moederdag niet nodig! Oh ja, toch wel. De Steppekiekendief. Daar kwam ik voor. Nou, ook die kreeg ik op een presenteerblaadje aangeboden. Terwijl ik heerlijk in de berm van het zonnetje zit te genieten komt hij vlak voor me ineens vanuit het veld overvliegen, een prooi tussen de poten geklemd.

Beter wordt het niet, dus met de voorspelde regen besluit ik richting Slechtvalken te gaan. Ik krijg echter nog een paar kersen op de taart. Langsvliegende Kluut

Twee Oeverlopers

en de Bruine Kiekendiefman die zeer dichtbij komt foerageren.

17 mei 2017

Eindelijk weer eens een topdag qua weer op de woensdag. Na het wekelijkse dierenartsbezoek dus toch maar richting
Buytenpark vertrokken om zo lang mogelijk te profiteren. Ze zijn er weer! Pyjamafuutjes, veilig op moeders rug.

Canadese Gans

Bergeend

Ook bij de paarden jonge aanwas.

Gierzwaluw

Het Gruttolandje begint aardig in te dampen. Wel steltlopers, maar weinig Grutto's....
Kluten en Tureluur

Er wordt ook gebroed.

Leuke ontmoeting met de Koekoek gehad, die zich gedurende de tijd dat ik er rondliep regelmatig luidruchtig verplaatste.

Steltkluut tussen de Kluten. De naam doet vermoeden dat hij groter is dan een gewone Kluut, maar hij is een stuk kleiner.

Bergeenden met jongen.

Ik dacht de Torenvalken te zien, maar het bleken twee Boomvalken te zijn.

Ruzie tussen de vaste Ooievaars en een derde exemplaar,

waarna gelijk een balts volgt.

Grutto in het weiland.

Geen idee wat deze Blauwe Reiger had buitgemaakt, maar het ging achter elkaar naar binnen.

20 mei 2017

Voor het eerst dit jaar weer eens naar Zevenhuizen geweest. Bij het Populierenbosje twee overvliegende Lepelaars.

Buizerd wordt aangevallen door een Kraai.

Bewijsplaatje van een Woudaapje.

Visdiefje

Jonge Kievit

Nog even door naar Bentwoud. Ook hier een aantal Visdiefjes.

Torenvalk

Natuurlijk lieten de Bruine kiekendieven zich regelmatig zien.

Tureluur

Gierzwaluw

De prachtige kleuren van de Kievit komen met zon goed uit.

De Havik vloog echter de regen tegemoet.

Er kwamen ook een stel Boerenzwaluwen langs, die insecten uit het water visten.

De Steppekiekendief liet zich eerst alleen op grote afstand zien, maar op het laatst kwam hij gelukkig ook nog iets
dichterbij.

Ook weer een behoorlijk aantal Gele Kwikstaarten te zien.

Als de volgende hoosbui zich aankondigt toch maar richting huis, waar de zon wel volop scheen.....

21 mei 2017

Verslavend hoor, de jacht op de Woudaap. Vandaag met dit mooie weer dus nog een keer naar de Zevenhuizerplas.
De Woudaap hoorde je bijna constant baltsen, maar verschijnen ho maar. Er was echter genoeg te beleven.
Opvliegende Kievit

Rietzangers

De Koekoek kwam precies in het juiste licht langs vliegen.

Krooneend

Langs vliegende Tafeleend

Deze Torenvalk was wel heel nieuwsgierig naar mij.

Als ik op een paadje door het riet loop landt er net een Blauwborst, zo dichtbij dat ik hem er in eerste instantie niet
eens helemaal op kreeg. (niet gecropt!)

Twee stappen achteruit lukte dat wel.

Later nog eentje die wel op afstand zat.

Ineens hoor ik de Woudaap weer baltsroepen vanuit een hele andere, toegankelijkere plek. Als ik die kant op loop en
sta te luisteren op een plek waar het wel heel dichtbij klinkt, klimt hij net omhoog langs een takje.
Op een paar meter afstand laat hij zich prachtig zien.

Mooier kan je het niet krijgen, dus gelijk terug naar de auto. Als ik toch in de buurt ben nog maar een keer naar het
Bentwoud. Ook al omdat je daar met mooi weer heerlijk zit als er even niets te zien is.
Ik heb echter niet veel gezeten.
Al direct nadat ik de auto heb afgesloten zie ik de Steppekiekendief aankomen over de akker. Snel die kant op.
Helaas wel tegenlicht.

Ook een Steppekiekendief moet wel eens wat lozen.

Witte Kwikstaart

De Bruine Kiekendiefman spoort ook niet helemaal. Die trekt zich niets aan van mensen en komt geconcentreerd
zoekend overvliegen.

Hij keurt me slechts één blik waardig en vliegt dan rustig verder.

Wat later komt de Steppekiekendief met een prooi aanvliegen. Of hij nu afgepakt werd door de Bruine Kiekman of dat
het een prooioverdracht was, geen idee. Maar het was wel de Bruine Kiek die er met de buit vandoor ging.

Iets later zie ik de Steppekiekendief heel ver in het aardappelveld zitten.

Twee Kleine Plevieren

De dagelijkse Gele Kwikstaart

Als laatste nog een achtergebleven Smient.

24 mei 2017

Het werd wel een heel kort vrij dagje vandaag door een verplichte studiemiddag en het wekelijkse dierenartsbezoek.
Dan maar door Rijswijk op zoek naar wat moois.
Halsbandparkieten

Konijn

Poetsende Fuut

Boze Nijltjes

IJsvogel

Gaai

Toch nog een pulletje kunnen ontdekken.

Roodborst onder het bladerdek.

Gierzwaluwen rond de toren.

25 mei 2017

Een prachtige dag om al vroeg op pad te gaan. In de polder speelden de jonge Raven op grote afstand in het weiland.

Bij de parkeerplaats van de Starrevaart was een waar kikkerconcert aan de gang.

Paniek in de Drooggemaakte Grote Polder bij de broedende Grutto's. Een Kraai was in het weiland neergestreken om
nesten leeg te roven.

In het Buytenpark een Visdiefje

Jonge Bergeenden

Groenling

De Steltkluut was er ook nog steeds.

Buizerd

De Bruine Kiekendieven lijken ook weer terug te zijn. De man kwam dichtbij foerageren en de vrouw op afstand ook
gezien.

Grasmus

Rietzanger

Er ontstond een flinke matpartij tussen twee stelletjes Bergeenden

en na afloop schudt je je gewoon even uit en ga je weer over tot de orde van de dag.

Pyjamafuutje

In de polder zijn de drie overgebleven jonge Raven op pad, later onder leiding van Pa Raaf. Pa doet het geweldig sinds
de verdwijning van ma Raaf, nu vier weken geleden. We zullen wel in het ongewisse blijven wat er met haar gebeurd is: verongelukt of neergeschoten? Ook één van de jongen lijkt te zijn verdwenen.

Torenvalk

Boerenzwaluw

Havikvrouw

26 mei 2017

Even in de herhaling van gisteren. Via de polder naar het Buytenpark en weer terug.
Bij de Starrvaart een Kikker in camouflagekleding.

Grutto

In het Buytenpark een Kievit

De Koekoek bleef vandaag op afstand.

Groenling

Rietgors

De Steltkluut kwam er vandaag mooi op voor de afstand.

Hier voor de creche voor jonge Bergeendjes.

Volop Oeverzwaluwen,

met af en toe een Gierzwaluw ertussen.

Langsvliegende Tureluur

Familie Grauwe Gans

Ook de Bruine Kiek bleef vandaag op afstand, met op de achtergrond de Haagse Gehaktmolen.

De Blauwborst kwam wel even mooi dichtbij zingen.

Visdiefje

Het leek wel of er vandaag overal wat blikken met Spreeuwen waren open getrokken. Overal waar ik kwam flinke
groepen met volwassen en jonge Spreeuwen.

Bedelend

Jonge Brandganzen

27 mei 2017

Pffffffff, wat was het heet! Na het boodschappen gutste het zweet al van mijn rug. In de Duivenvoordse Polder dus maar
een plekje in de schaduw gezocht. De vogels zouden wel gek zijn als ze veel zouden vliegen!
Het was ook inderdaad erg rustig. Wel een Ijsvogel die leuk meewerkte.

Een Visdiefje

Ooievaar

In de verte een Tureluur op een paal.

Waterjuffer

En een Grote Zilverreiger.

Toen het zonnetje mijn plekje bereikte maar snel ingepakt.
Die warme dag leverde wel een prachtge zonsondergang op...

28 mei 2017

De temperatuur was beter uit te houden vandaag. In de polder niets te zien, dus maar weer door naar het Buytenpark. In de buurt van de Oeverzwaluwwand is momenteel het meeste te beleven, dus daar maar blijven staan.
Kleine Karekiet

Grutto

Gierzwaluwen

Kauwtje

De Steltkluut vliegt over naar het riet.

Een half uurtje later komt ineens de Bruine Kiekendiefman van achter me aanvliegen, aangevallen door een KIevit......
althans, dat dacht ik. Het bleek echter de Steltkluut te zijn.

Een Boomvalk komt even een kijkje nemen of er nog een zwaluw te verschalken valt, maar is gelijk weer weg.

Lepelaar

Tjiftjaf

Fuutmoeder met jong

In de polder nog een Ooievaar

en een Buizerd.

31 mei 2017

Vandaag een omadagje, dus niet zo heel veel tijd om op pad te gaan. Voor ik mijn kleinzoon in Zoetermeer ophaalde wel nog even het Buytenpark ingedoken. Het was nog rustig wat betreft de roofvogels, maar er waren al genoeg andere vogels wakker.
Scharrelende Grasmus

De Koekoek zat al op zijn vaste stek te roepen.

Groenling

Zwarte Kraai

Bij het rietveld een stel pas uitgevlogen Pimpelmezen.

De Oeverzwaluwen waren weer druk met het aanvoeren van voedsel.

Blauwborst

Kluut

Nijlgans

en een Visdiefje.