Slechtvalken Rijswijk

Varia februari 2023

14 februari 2023

Met prachtig weer weer eens naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Bij de brug een Grote Zilverreiger in het water.

Zwarte Kraai op zoek naar hapjes.

Verderop liep een Torenvalkmannetje op het pad.

Was hij op zoek naar insecten, of ging het om de steentjes?

Hij verhuisde nog naar een paaltje toen er een wandelaar aankwam,

maar toen die nog dichterbij kwam was hij weg.

Kleine Zilverreiger

en een Grote.

Heel veel Kieviten bij elkaar in de plas.

In de weinige struiken  en boompjes die er nog zijn wat Rietgorzen.

Kuifeenden

Slapende Wintertalingen

Drie overvliegende Knobbelzwanen, waarvan er één een rare kronkel in de nek had.

Ook veel Scholeksters aanwezig.

Witgatje

Bergeend

Kleine Zilverreiger tussen de Wilde Eenden.

Wat zie ik?

Een visje!

De Meerkoeten hebben ook het voorjaar al in hun kop.

Scholeksters op de dijk.

Er landt nog een Kleine Zilverreiger.

Waterpieper

Grauwe Ganzen

Deze Haas genoot al net zo van het zonnetje als ik.

Nog een extraatje toen ik 's middags thuis mijn scooter weg ging zetten en een hoop geschreeuw hoorde. Een Blauw Gele
Ara in een boom. Schijnt een bekende verschijning te zijn, die bij mooi weer vrij mag rondvliegen en tegen de tijd dat het
donker wordt weer terug wordt gehaald.

10 februari 2023

Mooi weer, maar er werd hard gewerkt in Te Werve, waardoor er maar weinig te zien was.
Alleen wat klein grut vast kunnen leggen.
Boomkruiper

Pimpelmees

Koolmees

Nog een Boomkruiper

en nog een stel Pimpelmezen.

Vuurgoudhaan

Grote Bonte Specht

Boomklever

en een stel Halsbandparkieten.

2 februari 2023

In de ochtend nog een uurtje Te Werve in gegaan. Het was droog, maar daar was ook alles mee gezegd.
Door een stel schreeuwende Halsbandparkieten werd ik attent gemaakt op de Havikman, die op een ongebruiklijke
plek in een boom zat. De pestkoppen er vlakbij.

Hij was er al snel klaar mee en ging er vandoor, achtervolgd door de groene flitsen.

Een stuk verderop trof ik hem weer op een vreemde plek,

maar voor ik er een goede foto van kon maken, ging hij er alweer vandoor.

Grote Bonte Spechtvrouw.

Holenduif

Keep

En alweer gewaarschuwd door de schreeuwende Halsbandparkieten, zag ik weer de Havikman op een voor hem vreemde
plek, laag in een boom.