Slechtvalken Rijswijk

maart 2024

2 maart 2024

Vanmorgen al een prooioverdracht op de webcam gezien.

en Antonia bij de bak.

Eind van de morgen richting toren gegaan. Na een half uurtje landde er een valk op de wijzerplaat voor mijn neus.

Vanuit de bak klonk gelijk gekakel en ik ging er vanuit dat Antonia daar nog steeds zat.

Iets later bleek het heel anders te zijn...  Met de volle zon tegen ook nog moeilijk te zien. Thuis nog even een plaatje van de bak veilig gesteld.

In ieder geval vloog de valk uit de bak af

vloog een rondje

En ik nog denken dat Antonia naar de staander vloog.... Dat klopte alleen niet met wat er daarna gebeurde.

Er volgde een paring.

Boaz vloog af

en verdween.

en Antonia zat even bij te komen.

Daarna volgde een poetsbeurt.

Ik ben naar huis gegaan, maar 's middags weer terug. Het zonnetje was intussen verdwenen en er begon flink wat wind te komen.  Antonia kwam na drie kwartier weer naar de wijzerplaat aan mijn kant gevlogen. Lekker uit de wind.

Er volgde een poetsbeurt van minstens een uur.

Ik hoopte op nog een paring toen Boaz op de staander landde.

Die zat daar weg te waaien.

Hij had het dan ook al snel bekeken.

Ook de hoop van Antonia verdween.

Buizerds mochten gewoon langs vliegen

en zelfs de Ooievaars mochten pal langs de toren vliegen.

Antonia zat alweer te poetsen.

Ik ben naar huis gegaan en zag daar via de webcam Boaz weer in de bak zitten.

3 maart 2024
In de morgen nog wat saai weer, maar toen ik aan het begin van de middag een prooioverdracht zag ben ik toch naar de toren gegaan. Net toen ik aankwam brak  het zonnetje door.

Geen valk te bekennen, maar na een tijdje verscheen Antonia op de wijzerplaat.

Boaz vloog af en toe wat rond.

en landde regelmatig op de staander.

Antonia bleef op de wijzerplaat of in de bak.

Boaz

Antonia

Toen ze ook nog allebei afvlogen richting Plaspoelpolder wilde ik na een tijdje toch maar richting huis gaan.
Maar, dat zal je altijd zien, ze kwamen net weer terug. Boaz naar de bak

en Antonia naar de staander.

Even later kwam er toch nog een paring.

Boaz vloog daarna af

en na twee rondjes vliegen ging hij weer naar de bak.

Ik ben richting huis gegaan en zag daar nog een mooi plaatje van Boaz, die zowat in de kuil verdwijnt.

Hier nog een filmpje van Boaz.

6 maart 2024
Vanmiddag twee uurtjes bij de toren gezeten, maar het was het telkens net niet. Net toen ik de weg overstak op weg naar het Huis van de Stad hoorde ik het bekende riedeltje van een paring. Ik kon Boaz nog af zien vliegen.
Tegen de tijd dat ik bij de toren aankwam zat Antonia op de staander te poetsen

en zat Boaz alweer op de wijzerplaat.

Daarna verdwenen ze allebei richting Plaspoelpolder. Bij beiden was ik te laat voor een foto.
Ze kwamen pas een uur later weer terug. Boaz vloog naar de bak en tien minuten later kwam Antonia naar het ijzerwerk uit het zicht. Ook hier geen foto's van.
Zodra Antonia was gearriveerd kwam Boaz uit de bak vliegen en ging op weg naar Antonia.

Een paring volgde, maar daar was dus nauwelijks iets van te zien.

Het afvliegen van Boaz kwam wel in het zicht.

Antonia gluurde nog wel even door het ijzerwerk.

Boaz kwam op de wijzerplaat bij de bak zitten.

Ik was er wel klaar mee en ben naar huis gegaan.

7 maart 2024
Het was een beter middagje dan gisteren! Ik zat in eerste instantie naar een lege toren te staren, maar na een half uurtje kwam Antonia naar de wijzerplaat aan de vijverkant vliegen.

Ze kon maar even van haar rust genieten,

want al snel volgde Boaz en er werd gepaard.

Na zijn afvliegen kon Antonia bijkomen.

Iets later verdween zij ook.
Ze waren dik een uur weg. Ik kon me bezig houden met een Grote Bonte Specht, die het hout achter het bankje zat te bewerken.

Antonia keerde weer terug naar haar plekje aan de vijverkant.

Boaz kwam aan mijn kant zitten, bovenop de toren.

Hij scheen iets te zien onder de toren.

Vloog af en werd goed in de gaten gehouden door Antonia.

Hij keerde terug met een prooitje.

Negeerde het geroep van Antonia en bracht het prooitje naar de bak: er wordt thuis gegeten!

Antonia ging er toch maar naartoe om de prooi in ontvangst te nemen.

Drie kwartier later kwam ze weer terug naar haar oude plekje.

Gelijk kwam Boaz weer aanvliegen en de tweede paring van de middag volgde.

Hij ging er vandoor en ik ook.

9 maart 2024
Vandaag twee keer bij de toren geweest. Rond een uur of 11 de eerste keer. Er was zomaar iemand die het gedurfd had op mijn bankje te gaan zitten! Een stukje verderop gaan staan wachten tot hij weg ging. Gelukkig gebeurde er niets op de toren, want vanaf die plek kon ik niets zien door de bomen die er staan.
Gelukkig verdween de zon na een half uurtje en begon het wat te waaien, zodat hij snel weg was.
Gauw weer op de bekende plek gaan zitten en niet veel later kwam Boaz naar de staander.

Rondvliegend terwijl hij zijn nagels schoon maakte.

Antonia kwam weer op de wijzerplaat aan de vijverkant zitten.

Ze volgde Boaz toen hij rond vloog

en had mij ook door.

Toen Boaz in de buurt kwam ging ze in de houding staan

en er volgde inderdaad een paring.

Boaz wordt steeds behendiger om ook op moeilijkere plekken te paren. En voor mij is dit een perfecte plek.

Na zijn rondjes vliegen landde hij op de staander.

Ik ben even naar huis gegaan, maar na anderhalf uur weer terug gegaan.

Het zonnetje was weer doorgebroken en het bankje niet bezet! Geen valk te zien, maar er vloog op grote hoogte wel een Buizerd langs.

Ik was blij dat ik een boek bij me had, want er was twee uur lang niets te zien, behalve Boaz die een keer langs vloog.

Ik was net van plan naar huis te gaan en had de helft van mijn spullen al ingepakt toen Antonia weer op de wijzerplaat arriveerde. Gelukkig had ik alleen mijn fototoestel nog niet ingepakt.

Ineens kwam ook Boaz aanvliegen en ging ook naar de wijzerplaat.

Hoewel ze niet te zien was, volgde er toch echt een paring.

Pas bij het afvliegen van Boaz was er een stukje snavel te zien.

Boaz vliegt altijd een paar rondjes na een paring,

nagekeken door Antonia.

Hij kwam deze keer niet terug en ik ben maar verder gegaan met inpakken.

12 maart 2024
Ondanks de kou toch nog even bij de toren gezeten, maar dat heeft niet heel lang geduurd!

Alleen Boaz gezien. Eerst op de wijzerplaat

Later vooral rondvliegend.

Antonia alleen maar in de bak gehoord.
Na twee uurtjes had ik het zo koud, dat ik geen zin meer had om langer te blijven zitten.

Antonia heeft vannacht wel bij de bak geslapen. Zou er dan toch nog wat gaan gebeuren?

13 maart 2024
Ook vanmiddag kort bij de toren gezeten. Het was niet alleen koud, maar er stond ook een stevige wind en mijn fiets waaide een paar keer om.
Antonia zat op de wijzerplaat bij de bak.

Ze hield Boaz goed in de gaten.

En dat was maar goed ook. Hij kwam naar de wijzerplaat voor een paring.

Hij vloog daarna gelijk weg.

Ik had geen zin meer om op nog een paring te wachten en ben ook naar huis gegaan.

14 maart 2024
Het was vandaag een stuk beter uit te houden bij de toren! Lekker zonnig, maar nog wel wat wind. Daarnaast genoeg te zien.
Beide valken waren uithuizig toen ik aankwam, maar al snel kwam Boaz aanvliegen.

Hij verdween in de bak.
Ook Antonia kwam naar de toren toe.

Ze landde op de wijzerplaat bij de bak.

Er volgde een gesprek met Boaz.

Daarna volgde een paring.

Een uurtje later alarm van Antonia: er vloog een vreemde valk rond de toren. Die kreeg ik nog net op de foto, waarbij een ring zichtbaar was.

Beide valken gingen de lucht in

Daarna landde Antonia op de staander.

Gelijk volgde een paring.

De Ooievaars kwamen ook weer langs.

Antonia hield ze goed in de gaten, maar deed niets.

Ze verdwenen naar een schoorsteen aan de overkant, waar ze luid begonnen te klepperen.

Antonia ging er vandoor.

En Boaz pikte haar plekje in.

Antonia kwam weer op de wijzerplaat vlak voor me zitten.

Antonia weer in de houding

en de derde paring volgde.

Vermoeiend voor Antonia...

Zo af en toe gingen de luikjes dicht.

Na een dutje vloog ze af en ging naar de wijzerplaat bij de bak.

Boaz kwam naar de staander

Hij ging er al snel weer vandoor en kwam wat later met een prooitje naar de bak.

Antonia vrat ervan op de wijzerplaat.

Even alarm toen er een jeugdige valk langs vloog. Voor Antonia niet alarmerend genoeg om in actie te komen.

Boaz ging er wel achteraan, maar keerde al snel weer terug naar de staander.

Even de omgeving afspeuren

en dan door naar het ijzerwerk.

Na een heerlijk middagje ben ik weer richting huis gegaan.

16 maart 2024
In tegenstelling tot donderdag was het vanmiddag maar een saaie bedoening. Boaz vloog af en toe wel even rond, maar Antonia liet zich nauwelijks zien.
Boaz bracht een prooitje naar de bak,

maar na een hoop gekakel kwam hij weer met het prooitje uit de bak vliegen.

Hij bleef er een tijd mee rond vliegen.

Verdween er toen mee naar de Plaspoelpolder.

Antonia kwam nog even op de wijzerplaat aan de GS-laan zitten. Het is de enige keer dat ik haar vanmiddag zag.

Boaz kwam met een laatste restje prooi langs vliegen.

Hij dumpte het ergens achter de huizen.

Vloog nog even rond, maar er gebeurde niets.

Na drieënhalf uur ben ik weer richting huis gegaan.

19 maart 2024
Ook vanmiddag was er maar weinig te beleven bij de toren. Antonia heb ik alleen maar gehoord vanuit de bak.
Boaz vloog wel rond en bracht nog een prooitje naar de bak, maar verder niets.

20 maart 2024
Heerlijk in het warme zonnetje gezeten bij de toren vanmiddag. Er werd weer flink gevlogen door Boaz. Hij had het druk met prooitjes aanvoeren en het jagen op Ooievaars en Buizerds rond de toren.
Hier op weg naar de Ooievaars

Er gingen er drie cirkelend achter de toren langs,

maar ze bleven op grote afstand, dus Boaz keerde al snel weer terug.

Hij ging naar de staander, maar was ook snel weer vertrokken.

Hij kwam terug met een Spreeuw.

Die werd bij de bak afgeleverd.

Hij moest ook nog jacht maken op twee Buizerds die rond detoren vlogen. Alarmerend ging hij er achteraan.

Daarna kwam hij terug naar de toren.

En weer was hij al snel weer weg. Hij kwam twee minuten later terug naar de toren met weer een Spreeuw.

Antonia was inmiddels naar de wijzerplaat aan de GS-laan verhuisd en Boaz vloog met zijn prooi daarheen.

Hij kon zijn prootje niet bij Antonia slijten en nam het weer mee.

Hij bracht het bovenop de toren aan de vijverkant.

Daarna verdween hij weer richting Plaspoelpolder.

Een Blauwe Reiger deed zich tegoed aan de restanten van waarschijnlijk  een ramadanmaaltijd, die daar naar beneden gegooid was. Helaas ook met de plastic zak erbij.

Boaz kwam na twintig minuten terug met weer een prooitje, deze keer een Zanglijster.

Antonia liet zich zowaar ook nog even zien en vloog naar de bak.

Antonia begon daar te roepen,

maar Boaz nam zijn prootje gewoon mee.

Hij bracht het bovenop de toren aan de boskant

en verstopte het in een hoekje.

Daarna verdween hij weer.

Hoewel hij dus volop prooitjes aandraagt en Antonia zich goed laat verwennen, zie ik geen paringen meer, Ik denk ook niet dat we dit jaar nog wat kunnen verwachten.

21 maart 2024
Er was maar weinig te beleven deze middag en het weer was ook lang zo lekker niet!
Maar een paar plaatjes kunnen schieten. Boaz overvliegend

en Antonia op de wijzerplaat bij de bak.

Zij ziet het nog steeds zitten. Ik zie het niet meer gebeuren.

26 maart 2024
Ik heb toch wel bewondering voor Boaz en Antonia. Ze blijven volhouden! Vanmiddag in anderhalf uur drie paringen gezien en Boaz blijft maar prooitjes brengen.
Antonia kwam aanvliegen en landde op de wijzerplaat aan mijn kant.

Er kwam reactie van Boaz vanuit de bak en niet veel later kwam hij aanvliegen.

Er volgde een paring vlak voor mijn neus.

Het afvliegen van Boaz

werd aandachtig gevolgd door Antonia.

De langpoten waren er ook weer.

Antonia ging verhuizen,

achterna gezeten door een meeuw.

Ze landde op het ijzerwerk.

Vrijwel direct kwam Boaz weer aanvliegen.

En weer volgde een paring.

Een Ooievaar kwam recht op me afvliegen en zwenkte op het laatste moment af.

Boaz ging weer eens op pad.

Hij landde bovenop de toren.

Dat was niet naar de zin van Antonia.

Hij begreep de luidruchtige hint

en daar ging hij weer!

De derde paring in anderhalf uur tijd.

Daarna verdween hij in de toren.

Antonia kwam naar de bak.

Gelijk kwam Boaz aanvliegen

en haalde een prooitje van de toren. Dat bracht hij naar de bak.

Na het afleveren vloog hij af

en ging door naar de staander.

Hij ging door naar het ijzerwerk om zijn snavel schoon te poetsen.

Toch weer een heel leuk middagje.