Slechtvalken Rijswijk

Varia september 2023

1 september 2023
Met heerlijk nazomerweer naar Scheveningen gegaan. Op het kleine strandje bij de parkeerplaats lag een nog jonge Gewone
Zeehond lekker uit te rusten.

Jonge Witte Kwikstaart op het muurtje op zoek naar insecten.

Aalscholver

Steenloper

Aan de kop van het Zuiderhavenhoofd een Zeekoet.

Op de blokken onder het havenhoofd een Bonte Strandloper.

Steenlopers

Veel (jonge) Visdiefjes kwamen duikend en vissend langs.

Heel af en toe een Grote Stern erbij.

Op grote afstand een Drieteenmeeuw.

'Die mag best wat dichterbij komen', dacht ik nog. Binnen vijf minuten werd aan die wens voldaan!

Twee langsvliegende Oeverlopers.

Nog even doorgegaan naar het Noorderhavenhoofd.

Ali

Zwarte Kraai met wat lekkers.

Verderop waren bijna alle paaltjes bezet door zijn soortgenoten.

De Zeehond had het ruime sop weer gekozen. Het werd dan ook al snel drukker bij het strandje.

Scholekster

Steenloper

Ik weet niet of het weer dezelfde was, maar deze Zeehond had een flinke Zeebaars gevangen.

Het was even stoeien, maar uiteindelijk verdween hij toch naar binnen.

Even uitbuiken

en toen verdween hij weer richting haven.

Een Knobbelzwaan had ook het ruime sop gekozen.

Nog een langsvliegende Ali.

Steenloper

Er gebeurde nauwelijks nog iets en omdat het alleen maar drukker werd, besloot ik maar naar huis te gaan.
De Zeehond had zijn plekje bij het strandje aan het Zuiderhavenhoofd weer ingenomen.

5 september 2023

Al drie dagen was er een Hop te zien in Rijswijk. Ik had alleen nog geen tijd om er te gaan kijken.Vandaag had ik die tijd wel, dus
erop af! Hij zat er nog, maar wel met de zon pal tegen.

Vanaf de zijkant ging het iets beter, maar het bleef moeizaam.

Er werd flink wat gevangen aan slakken, wormen en larven.

Er volgde ook nog een heerlijk zandbad.

In de middag nog even terug gegaan, omdat het licht toen veel beter was. In het begin was het alleen maar Oh moeder, wat is het heet! Hij zat een beetje te zitten met de snavel wijd open.

Iets later ging hij toch weer foerageren.

Toen hij ook nog even zijn kuifje opzette, was mijn dag weer goed en kon ik op weg naar school voor oudergesprekken.

7 september 2023

Met 's middags weer gesprekken op school niet zoveel tijd. In de ochtend een paar uurtjes naar Scheveningen gegaan, waar het nog best uit te houden was.
Op het strandje lag weer een Gewone Zeehond.

Helaas heb je altijd van die mensen die op één meter afstand een selfie willen maken.

Weg Zeehond dus.

Een aardig groepje Oeverlopers.

Er waren behoorlijk wat Tapuiten op de rotsblokken. Deze ging er snel vandoor...

de anderen bleven beter poseren.

Steenloper

Een groep langs vliegende Aalscholvers.

Een jonge Zeekoet kwam mooi badderen vlak voor het havenhoofd.

Daarna was hij ineens verdwenen.
Grote Sterns vlogen volop langs.

Een jonge Steenloper

wilde even kijken of het eten op een ander blok lekkerder was dan op het blok waar hij zat.

Stormmeeuw

Jonge Visdief

Ineens kwamen we erachter waar de jonge Zeekoet was gebleven. Op de blokken aan de zijkant.

Langsvliegende Eiders

Nog een Grote Stern

Visdief

Steenlopers

De Zeehond was nog steeds aan het genieten van de zee.

Op de terugweg nog even langs de Hop gereden, maar die was er niet.
En dan lees je 's middags op waarneming de melding dat er langs de A4 bij Rijswijk een dode Hop gezien is. Het kan bijna niet anders dan de Rijswijkse Hop zijn. Jammer hoor, maar gelukkig hebben we de foto's nog.

10 september 2023

Met de hitte al vroeg naar Scheveningen gereden in de hoop wat koelte te vinden. Deze keer geen Zeehond op het strandje, maar het eerste wat ik zag was ook erg leuk. Ik dacht even een Buizerd die over de zee vloog, maar toen ik de foto's bekeek zag ik dat het een jonge, chocobruine Wespendief was,.

Scholekster

Een Fuut in de voorhaven.

Daarna volgde een hele tijd de grote stilte. Tot ik ineens naast het havenhoofd een hoop geplons hoor.
De jonge Zeekoet is er weer en is wederom uitgebreid aan het badderen.

Er gebeurt verder helemaal niets, dus ik besluit er vandoor te gaan. Op weg naar de scooter nog een Visdiefje,

Grote Stern,

Steenloper,

een Zilvermeeuw

en vijfendertig overvliegende Lepelaars gezien.

Doorgereden naar de Nieuwe Driemanspolder. Na een paar honderd meter wist ik al dat een een kort bezoekje zou worden. Het was er niet te harden van de hitte! Wel een voor mij nieuwe soort gezien:

Krombekstrandloper.

Bontbekpleviertjes

Er landde net een Kleine Zilverreiger.

Jeugdige Lepelaar

Kievit

Lantaarntje

Een groep Bonte Strandlopers ging er vandoor toen er een Kraai landde.

Er zaten ook wat Bontbekplevieren en de Krombekstrandloper tussen.

Daarna was ik blij toen ik weer bij mijn scooter aankwam, zodat ik tijdens het rijden weer wat koelte kreeg!

11 september 2023

Eindelijk een beetje koeler, dus maar weer naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan aan de westkant.
Een Ekster zat in een nog mistige polder van het zonnetje te genieten.

Kievit

Bontbekplevier arriveert.

Langsvliegende Torenvalk.

Afgelopen zondag mijn eerste Krombekstrandloper gezien, vandaag waren er maar liefst vier!

Ruiende Bergeend.

Twee dames Slobeend.

Bontbekplevier

Bonte Strandlopers

Kleine Strandloper

Twee Bonte Strandlopers, een Bontbekplevier en de Kleine Strandloper.

Bonte Strandlopers

Drie Bontjes, een Bontbekplevier en een Krombek.

Krombek en een Bontbekplevier

Dodaarzen

Rustende Bontjes met een Dodaars op de voorgrond.

Op de terugweg bij de Leidschendammerhout nog een Buizerd.

14 september 2023

Weer een dagje lekker weer en vandaag weer begonnen in de Nieuwe Driemanspolder.
Een Dodaars op het kleine plasje.

Ook op de grote plas was er één, maar die vloog/ rende net weg.

Gelukkig niet al te ver.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger.

Ruiende Fazantman

Verder niets te beleven, dus nog even naar de Starrevaart gegaan in de hoop dat de Zeearend, die zich daar al drie dagen had laten zien, ook vandaag tevoorschijn kwam.
Een aardige groep Lepelaars op het aangelegde eiland.

Een groep van wel 100 Goudplevieren bleef langdurig over de plas vliegen.

Krakeenden

Er arriveerde nog een Lepelaar.

Een Torenvalkvrouw landde op een lantaarnpaal

en speurde de grond af naar wat lekkers.

Toen ik even afgeleid was, heeft ze een muis gevangen en vloog naar een paal vlak voor me. Zo mag ik het graag zien!

Na enig rondkijken begon ze te vreten.

Het restant heeft ze volgens mij laten vallen, want ineens was alles op.

Verder niets te beleven, dus weer op weg naar huis. Langs de Vliet nog een laag overcirkelende Buizerd.

19 september 2023

Hernieuwde poging om de Zeearend te spotten op de Starrevaart. Met een stevige wind erbij was het rustig op de plas.
De bekende Torenvalk kwam langs vliegen.

Kokmeeuw met een gevangen vis.

Geen Zeearend, maar wel een langsvliegende Visarend.

In een boom bij het pad naar de Meeslouwerplas een Buizerd.

De Torenvalk kwam weer met een muis aanvliegen en ging op hetzelfde paaltje zitten.

Muis in de nekklem.

Na het rondkijken begon het vreten.

Na wat kleine hapjes ging het laatste grote stuk bijna in één keer naar binnen.

Daarna werd de snavel schoon gemaakt.

Nog even poetsen

en toen ging ze er weer vandoor.

Twee Kleine Zilverreigers kwamen over de slikplaat aanvliegen.

Buizerd

Tien overvliegende Lepelaars.

Daarna had ik het wel gezien met de wind, regen en kou. Lekker naar huis gegaan.

24 september 2023

Via de Starrevaart naar de Nieuwe Driemanspolder gereden. Bij de Starrevaart kwamen twee jeugdige Lepelaars aanvliegen.

Een volwassen exemplaar kwam er achteraan.

In de plas liepen er al heel wat achter elkaar aan te lepelen.

De bekende Torenvalkvrouw kwam ook weer jagen,

maar ik heb het resultaat niet afgewacht en ben doorgereden.
In de Leidschendammerhout vier Ooievaars.

In de Nieuwe Driemanspolder ook veel Torenvalken gezien.

De vier jongen zijn nog steeds aanwezig. Totaal wel acht Torenvalken geteld.
Hier een jong mannetje.

Vertrekkende Grauwe Ganzen.

Bontbekplevieren

Van het 'pad' in de plas is door de vele regen weinig over. Op het restant veel Bonte Strandlopers en Bontbekplevieren.

Er zaten ook twee Kleine Strandlopers tussen.

Links de Kleine Strandloper, rechts een Bonte Strandloper.

Verder op de plas niets te beleven, dus me maar weer gericht op de Torenvalken. Vooral de jonkies waren veel aan het bidden
onder leiding van de oudervogels. Zo af en toe werd er iets gevangen, zoals hier.

Bleek een geringde valk te zijn.

Opvliegende Grauwe en witte ganzen.

Kleine Zilverreiger

Weer een Torenvalk met een gevangen muis.

Werd belaagd door een andere Torenvalk en vele Kauwtjes.

Deze Torenvalk had net zijn muis op.

Een tweede Kleine Zilverreiger kwam mooi dichtbij langs vliegen.

Mooie afsluiter van een zonnig ochtendje.

26 september 2023

Met een zonnig ochtendje in het verschiet naar Scheveningen gereden.Bij het Zuiderhavenhoofd was een Steenloper aan het
badderen.

Weer een slachtoffer van alle visserzooi die in het water terecht komt. Kan niet goed zien wat het is, lijkt op een Zeekoet.

Twee Futen in de voorhaven.

Overvliegende Aalscholvers.

Vandaag waren er weer veel Grote Sterns die overvlogen.

Het zonnetje verdween en er kwam flink wat bewolking aan.

Een jonge Jan van Gent vloog laag over het water langs.

Niet veel later kwam een tweede langs.

Grote Stern

Alk

Stormmeeuw

Zeven Eiders vlogen vlak langs het havenhoofd.

Een eind verderop landden ze in de zee.

Op afstand een langsvliegende Zeekoet.

Maar weer een langsvliegende Grote Stern.

En nog een Jan van Gent.

Een flinke groep Lepelaars vloog langs.

Jonge Kokmeeuw

En weer een Alk.

Deze Steenloper wilde wel heel graag op de foto. Ongecropte versie.

Teruglopend naar de scooter weer de Eiders gezien.

Zwarte Kraai

Naast het Noorderhavenhoofd heel veel meeuwen door de zandsuppletie.

Maar ik zag er niets bijzonders tussen zitten.
Een ballon, een ballon, een ballonnetje dat danst in de lucht.

Ook hier een groep van wel 90 Lepelaars, die heel laag over zee vlogen.

Ze gingen nog wel de lucht in.

Het leek wel of er alleen maar Grote Sterns langs kwamen. Tientallen heb ik er langs zien en vooral horen langs komen.

Stormmeeuw

De zeven Eiders kwamen weer langs vliegen, maar wisten nog niet goed welke kant ze op wilden.

Nog een jonge Jan van Gent.

Kleine Mantelmeeuw

Tussen de havenhoofden een Alk.

Gewone Zeehond.

Aalscholver vlak onder het havenhoofd.

Twee van de zandzuigschepen.

De Alk zat nu verder naar binnen tussen de havenhoofden in.

Nog even een kijkje bij de meeuwen,

maar nog steeds niets bijzonders.

Nog even wat gekrijs van een Grote Stern

en toen weer naar huis. Genoeg gezien!

28 september 2023

Op een saaie, sombere dag via de Starrevaart de polders in gegaan. Bij de Starrevaart kwam net het zonnetje even kijken.
Rustende Lepelaars.

Het bleef bij een knipoog van de zon, want gelijk werd het weer grauw. Daar paste de Grauwe Gans mooi bij!

Op de slikplaat een aardige groep Goudplevieren.

De vaste Torenvalk.

Twee Ooievaars op een lantaarnpaal langs de A4, een derde wilde er ook nog bij.

Dat werd niet geaccepteerd.

Dan maar door naar de volgende. Hij kreeg nog een scheldkanonnade mee.

Grote Zilverreiger voor een donkere wolk, terwijl het zonnetje net weer een knipoog gaf.

Paniek onder de Kieviten, terwijl er niets aan de hand was.

Verder gebeurde er niets, dus doorgereden. Maar ook in de andere polders niets te beleven.