Slechtvalken Rijswijk

Varia april 2023

3 april 2023
Op zo'n mooie dag ga ik toch weer een kijkje nemen in de Nieuwe Driemanspolder. Aan de noordzijde deze keer. Het was nog wel ijskoud in de morgen.
De gebochelde knobbelzwaan vloog weer over.

Er komen steeds meer Kleine Plevieren.

Tureluur

Ook de eerste Oeverzwaluwen gezien.

Nog een Kleine Plevier

Kluten

Krakeenden

Graspieper

Gele Kwikstaart

Rietgors

Zomertaling

Voor mij de eerste Boerenzwaluw van dit jaar.

Grauwe Gans

Kleine Zilverreiger

Slobeenden

Een Kluut

ging er gelijk vandoor.

Een Kievit vloog wel heel dicht langs!

Wintertaling

Nog een koppeltje Slobeenden.

Kleine Plevier

Tureluurtjes

Baltsend stelletje Kleine Plevieren.

Het kwam niet tot een paring

Witte Kwikstaart

Bij de brug naar de uitgang nog een Kleine Zilverreiger.

11 april 2023
Na een aantal drukke dagen vandaag weer eens tijd om naar de Nieuwe Driemanspolder te gaan.
Naast de parkeerplaats waren alweer aardig wat hazen actief.

Deze had een sprong over de sloot niet helemaal goed berekend.

Graspieper

Op afstand een Kleine Plevier achter het klotsende water.

Nog twee naast een Krakeend.

Kluten

Gele Kwikstaarten

Veldleeuwerik

Met de stevige wind was er verder niet veel te beleven. Ook nog even een kijkje genomen aan de noordkant.

Torenvalk

Tureluurtjes

Een Kleine Zilverreiger stond behoorlijk uit de wind te vissen.

Langdurige baltsdans van een Tureluur. Ik kon er niet dichterbij komen. Veel paden zijn afgezet in verband met het broedseizoen.

Er werd niet gepaard.

Kleine Plevier

Deze Grutto liet zich prachtig fotograferen.

Verderop nog een Grutto.

De Kokmeeuwen paren op de apenrotsen.

De Oeverzwaluwwand wordt het aardig in gebruik genomen.

Een Kokmeeuw voert nestmateriaal aan.

Graspieper

Een Torenvalk die iets heel interessants ziet!

Helaas kwam er net iemand aanlopen en weg was ze. Ze streek een stuk verderop in een boompje neer,

Toch nog wel wat leuke dingen gezien, ondanks de stevige wind.

13 april 2023
Vanmorgen even Te Werve in gegaan. Er was niet veel te beleven. Een Zanglijster met een dikke worm  gezien.

En op afstand de Groene Specht.
Eén voordeel: het was een mannetje! Of het dezelfde is die er eerder al was of een nieuwe weet ik niet, maar het is wel gunstig.

18 april 2023
Hoewel het weer toch weer knap tegenviel vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant gegaan.
Een Veldleeuwerik klom tot grote hoogte in een baltsvlucht.

Langsvliegende tureluur

Een Kievit kwam recht op me afvliegen.

Tureluur

Pas thuis zag ik dat dit geen gewone Gele Kwikstaarten waren, maar Engelse Kwikstaarten.

Kleine Plevier

Grauwe Ganzen

Gelukkig stond ik op voldoende afstand!

Gewone Gele Kwikstaart

Kleine Plevier

Tureluur

Kleine Mantelmeeuw met Rivierkreeft

Kluten

Bergeend

Nog een Gele Kwikstaart

Witte Kwikstaart

Nog maar een Tureluur.

Kievit

Twee keer Grauwe Ganzen met jongen gezien.

Torenvalkman

dook voor een prooitje naar beneden, maar werd lastig gevallen door een Kauwtje.

Gele Kwikstaart

Waterhoen

Teruglopend naar de parkeerplaats zag ik een Haas als gehypnotiseerd voor zich uit kijken.

Dat bleef zo toen ik dichterbij kwam.

Pas dichtbij zag ik de oorzaak:

Toen de aandacht van de tijger op mij gericht was, ging de Haas er vandoor en bleef de tijder naar mij kijken.

23 april 2023
Zolang het droog was nog even genieten van het zonnetje en weer naar de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant gegaan.
Ik kon langdurig genieten van een Veldleeuwerik die vlak langs het pad zat.

Hij had er niets van dat ik daar stond en liet regelmatig zijn gezang horen.

Kuifje mooi op.

Oh, ben je er nog?

Overvliegende Kluut

Kievit aan de wandel in het water.

Kleine Plevier

Oeverloper op afstand.

Gele Kwikstaart

Rietgorsman

Verspreid door het gebied kom je heel at ganzeneieren tegen.

Kluut

Tureluur met een Kleine Plevier.

De Tureluur was al snel weg, maar de Kleine Plevier bleef gewoon zitten.

Langsvliegende Zwartkopmeeuw

En maar weer een Kleine Plevier

Bergeendman

was flink aan het baltsen met zijn vrouwtje, waarbij de roep regelmatig klonk.

Territoriumdrift bij de Gele Kwikstaarten. Dat levert wel eens een nat verenpak op!

De overwinnaar.

Een van de twee overvliegende Visdiefjes. Kwam helaas niet meer terug voor een betere foto.

Het barst er momenteel van de Gele Kwikstaarten. Nog steeds alleen mannetjes.

Ook de biddende Torenvalkman

had er last van.

Zelfs midden op het pad kom je ze tegen.

Een Zwarte Kraai werd achterna gezeten door Kieviten. Dit was wat hij gepikt had. Geen idee wat het is.

Het lijkt wel een vinger!

Een koppeltje Kleine Plvieren was weer druk bezig op het pad.

Kuiltje graven

en proef liggen.

Het mannetje bemoeide zich er niet mee.

Grauwe Gans, prooi van een roofvogel of een vos?

Kauwtje op zoek naar lekkere hapjes.

En als laatste een Rietgorsman.

Onderweg naar huis nog even afgestapt voor een Muskusrat, die in het water langs het Klaverveld zwom

en onder dook.

24 april 2023 Eerste dagje Texel

Vandaag naar Texel vertrokken voor een midweekje vakantie. Veel regen en een harde wind, dus niet zo vroeg gegaan als ik anders doe.
Ik heb nog nooit zo'n slechte eerste dag gehad! Alleen een paar Kluten

en een Lepelaar gezien.

Nou ben ik in de avond ook niet meer langs de Waddenzee gaan fietsen. Daar had ik met de regen en wind geen zin meer in.

25 april 2023 Tweede dagje Texel
Het weer zag er een stuk beter uit! Wel nog een stevige wind.
Ook vandaag begonnen met een Kluut.

Slobeenden

Het mannetje hield zijn vrouwtje goed in de gaten en er hoefde niemand in de buurt te komen!

Zelfs niet als het een Wilde Eend was

Ook bij de Bergeenden was het mannetje op zijn hoede.

Deze Oeverzwaluwwand was me nooit eerder opgevallen, hoewel hij er zo te zien al  een tijdje staat.

Van welke kant zou de wind vandaag komen?

Zwarte Ruiter

Vandaag geen Steenlopers, maar Graslopers…

Bij Waal en Burg een flinke groep Kemphanen. Behalve de vrouwtjes ook veel mannetjes in allerlei kleurvarianten.

Weer een Lepelaar met kapsel windhoos.

Grutto

Nog een Kemphaan

Tureluur

Bij de Dijkmanshuizen een Bruine Kiekendief, die behoorlijk dichtbij kwam.

Op een drooggevallen stukje een fraai gekleurde Kemphaan.

Een Scholekster werd boos op een Bergeend, die te dicht bij het nest kwam.

Een achtergebleven Smientman.

Bijna niet te ontdekken, doordat hij ver weg zat en ook nog ieniemini is: de Grauwe Franjepoot

Apart gekleurde Wilde Eend.

Bontbekplevieren

Visdiefjes

Badderende Bontbekplevier

Parende Kokmeeuwen

Deze wilde ook, maar werd weggejaagd.

Kleine Zilverreiger

was al snel weer weg.

Lepelaar

Kluten

Pas de eerste Grote Stern die ik zag. Normaal zijn er op Texel honderden te zien en werd ik 's morgens al wakker met het geluid van overvliegende Grote Sterns, maar sinds er een aantal kolonies zijn getroffen door de vogelgriep zie ik ze nauwelijks.

Vandaag wel eind van de middag mijn rondje langs de Waddenkust gefietst. De Tureluurtjes zijn altijd als eerste te zien bij het droog vallen van het wad.

Regenwulpen

Bij het afnemende tij komen er heel veel Eidereenden naar de kust.

Man, vrouw en twee in overgangskleed.

Af en toe strijd tussen de mannetjes, waarvan er veel meer zijn dan er vrouwtjes zijn.

Overwinnaar!

Echt Texels

En een mooie afsluiting van een heerlijk dagje.

26 april 2023 Derde dagje Texel
Net toen ik bij de bungalow weg wilde gaan vlogen er twee roofvogels over. Ik dacht in eerste instantie aan twee Haviken, maar het bleken Blauwe Kiekendieven te zijn.

Aan de Lancasterdijk twee Kleine Zilverreigers.

Tureluur

Mannetje Kuifeend waakzaam bij het nest van zijn vrouwtje.

Blijft leuk de jonge Grauwe Gansjes.

Het zwarte schaap van de familie.

Bij de Mokbaai een Grote Stern

Aalscholver

Overvliegende Eidereenden met op de achtergrond het kerkje van Den Hoorn.

Wulp

Bergeenden boven het duin.

Heel even dacht ik een Rode Wouw te zien, maar het bleek een ruiend mannetje Bruine Kiekendief te zijn.

Hazen langs de slootkant.

die er snel vandoor gingen.

Bij de bungalow een Tjiftjaf

En onze huisfazant.

Eind van de middag langs het wad naar de haven van Oudenschild gefietst.
De eerste wadlopers: Tureluurtjes.

Rosse Grutto’s

De jonge Grauwe Ganzen leren ook wadlopen.

Ook die zag ik tot nu toe maar weinig: Bonte Strandlopers.

Regenwulpen

Wederom honderden Eiders.

En wat Texelse schonen.

Ook de Lepelaars komen naar het drooggevallen wad

En je kunt precies zien welke er in de kleine slootjes gebaggerd hebben!

Er landde zelfs nog een Groenpootruiter

tussen de Rosse Grutto’s

Scholekster werkte een lekker hapje weg.

Steenloper

Rammen

Als afsluiter nog een plaatje vanuit de bungalow bij ondergaande zon.

27 april 2023
Een zonnig dagje dat best koud begon. En er was niet heel veel te zien vandaag.
Bij Waal en Burg een Lepelaar dicht langs de weg.

Ook vandaag daar veel Kemphanen.

Ook bij Wagejot een Lepelaar

En natuurlijk een Kluut.

Rustende Steenlopers

En een broedende Kluut.

Een verrassing vlak bij Ottersaat: maar liefst tien Zwarte Ibissen foerageerden op grote afstand.

’s Middags op de fiets richting De Cocksdorp gegaan. Al voor de ingang van het bungalowpark een Lepelaar vlak langs de kant in de vaart langs de Lancasterdijk.

Langs de Waddendijk veel rustende Rosse Grutto’s.

Op de voorgrond ook een aantal Steenlopers en Bonte Strandlopers.

De Eiders waren ook aan hun rustpauze bezig.

Een beetje heiig, maar Vlieland was goed te zien.

In De Cocksdorp zijn het de Rosse Grutto’s die als eerste verschijnen bij het droogvallen van het wad.
Eerst de aangespoelde lekkernijen op het strand oppeuzelen

Het waren eigenlijk de enige vogels die ik daar gezien heb.


De vuurtoren van Texel.

Terugrijdend waren de meeste Eiders in zee verdwenen. Deze twee vrouwtjes namen hun gemak er nog van.

Tureluur

En nog wat Bonte Strandlopertjes.

Verder nauwelijks iets te zien.

30 april 2023
Op het laatste dagje van de maand met prachtig weer naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel gegaan.
Is toch wel anders dan de Nieuwe Driemanspolder. Hier een koor van vogelgezang vanuit het riet.
Al vlak bij de ingang een ontmoeting met de Steltkluten.

Het vrouwtje ligt te broeden.

Strekt even de poten.

Het mannetje komt nog mooi dichtbij rondlopen.

Overvliegende Kievit

Er vliegt ook nog een Purperreiger langs.

Een Rietgorsman liet zich moeilijk zien.

De Snor bleef ook in de dekking, maar liet zich wel goed horen.

Grutto

Rietzanger

Visdiefje met buit.

Nog een Rietzanger.

Jagend Visdiefje

En met succes!

Kluten

Bergeend

Kievit

De eerste leijkers zijn weer uit het ei gekropen.

Probeert te vliegen

en wordt gevoerd.

Dan zien de pulletjes er toch een stuk beter uit.

Romance tussen een Grauwe Gans en een Grote Canadees.

De eerste Kievitsjongen die ik dit jaar zie.

Overvliegende Buizerd

Grutto

Kievit

Jonge Canadeesjes

Spreeuw

Overvliegende Knobbelzwanen.

Ik hoorde wat ritselen in het riet en bleef staan kijken wat het was. Vloog er ineens een Roerdomp op!

Ik had 'm al een paar keer gehoord, maar nu liet de Koekoek zich ook zien.

Vloog naar een volgend boompje.

Hij ging ook regelmatig naar de grond om naar voedsel te zoeken.

Niet scherp, maar hier vliegt hij met een gevangen rups terug naar de boom.

Hij moest de rups wel snel wegwerken, want er verscheen een tweede Koekoek.

Plekje ingepikt!

Ze zochten elkaar nog een keer op

Even rust

En daarna weer terug naar de bomen.

Pulletje

En als laatste van dit heerlijke ochtendje nog een krakeend.