Slechtvalken Rijswijk

Torenvalken 2015

8-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder

9-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder

27-9-2015 Maasvlakte

28-10-2015 Buytenpark

Bij het verlaten van het Buytenpark werd er mooi voor me geposeerd!

28-11-2015 Lentevreugd

30-12-2015 Zevenhuizen