Slechtvalken Rijswijk

Varia april 2024

30 april 2024
Het weer was de tweede dag wel wat minder dan de eerste dag. Ook minder tijd gehad door familiebezoek.
's Middags wel weer een ronde langs de Waddendijk gefietst en weer wat leuks gezien.
Het begon met een Buizerd op een paaltje.

Een Torenvalk was aan het bidden.

Regenwulp

Boven de Schorren vloog een Bruine Kiekendiefman.

Hij dook naar beneden

en kwam vlak voor me op de grond zitten.

Hij bleef even rondkijken

en trok een mol uit de begroeiing.

en vloog een rondje.

en kwam weer terug naar het oude plekje.

Na een tijdje begon hij te vreten.

Na een tijdje nam hij de prooi mee en ging er vandoor.

Rosse Grutto

Regenwulp

Badderende Steenloper

Rosse Grutto.

Honderden Bonte Strandlopers bij het droogvallende wad.

Een van de Velduilen liet zich ook nog even zien, maar niet zo mooi als gisteren.

Graspiepers

Op grote afstand nog een Smelleken op een paaltje.

Graspieper vlak voor me.

Haas

Lepelaar in Utopia,

maar die was niet van mij gediend.

De Meierblis wordt op heel Texel gehouden. Legaal fikkie stoken om de de geesten van de winter te verdrijven en de komst van de lente en het licht te vieren.

6 april 2024
Na een weekje snotteren en hoesten met het mooie weer van vandaag natuurlijk wel even op pad gegaan. Deze keer de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder weer eens bezocht. Bij de parkeerplaats een Winterkoning, die het hoogste lied zong.

Er waren veel tureluurtjes te zien, zowel op de drassige velden, als in de lucht.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

Een Kraai had iets moois uit het water gehaald. Geen idee wat het was, maar het leek een stuk bot.

Vermoedelijk dezelfde Kleine Zilverreiger. Was nu aan de kant van Wilsveen langs de dijk aan het banjeren.

Ging er al snel weer vandoor. Waarschijnlijk te druk met fietsers.

Mijn eerste Gele Kwikstaart van dit jaar. Ze beginnen binnen te druppelen.

Jonge Kleine Mantelmeeuw.

Rietgorsvrouw

Haas bestudeert de bloemetjes.

Ook de eerste Visdiefjes zijn weer present.

Evenals de Kluten. Vandaag vier gezien.

Witte Kwikstaart

Een van de Kluten vloog langs.

Grauwe Gans op het punt van vertrekken.

Nog een Visdiefje.

Oeverzwaluw

Nog een Gele Kwikstaartman.

Tureluur zit half te dutten langs de waterkant.

Kleine Zilverreiger met jeuk.

Daarna ging hij aan de wandel,

maar daar was de Grauwe Gans het niet mee eens.

Een Knobbelzwaan zet de landing in.

Dit was net een Comedy Capersflimpje: twee Tureluurtjes renden constant het hele veld rond. Vermoedelijk wilde het mannetje paren, maar had het vrouwtje daar geen zin in.

Af en toe even opvliegen.

Als kers op de taart nog twee overvliegende Zwartkopmeeuwen.

12 april 2024
Er stond een stevig hapje wind toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Deze keer de zuidkant gepakt.
Een Tureluur liep bij de ingang langs het water.

Een groep Grutto's ging de lucht in.

Langsvliegende Grauwe Ganzen.

Kievit

Kleine Plevier met een windkapsel.

Er liepen er twee rond.

Ook twee Witte Kwikstaarten.

Een stukje verderop liep nog een Kleine Plevier op het pad.

Broedende Grote Canadees.

Deze Grauwe Ganzen hebben al jongen.

Spreeuw

Langsvliegende Scholekster.

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

De pootjes zie je bijna niet meer.

Witte Kwikstaart

Visdiefjes

Gele Kwikstaart

Verderop, waar wat meer begroeiing is, waren er meer te zien.

Hij ging er vandoor toen er wandelaars aankwamen.

Er zat er ook een op het pad.

Ook nog een op de begroeiing.

Baltsende Futen.

Bij de parkeerplaats nog een Kauwtje op zoek naar insecten.

18 april 2024
Na een aantal verregende en/of verwaaide vrije dagen, kon ik vanmorgen weer eens op pad gaan. Het was zo lekker zonnig toen ik van huis weg ging, maar al onderweg kreeg ik een flinke bui over me heen.

Aangekomen bij de Nieuwe Driemanspolder begon het zonnetje voorzichtig achter de dikke wolken vandaan te gluren.

Op het pad een wandelende Kleine Plevier.

Een roepende Kluut vloog langs.

Bruine Kiekendiefman speurde de grond af,

maar werd al snel achterna gezeten door een Kievit.

Hij vloog echter onverstoorbaar door.

Twee Tureluurs langs het 'strandje'.

Ook een Kluut liep daar rond.

De velden staan flink onder water.

Twee Kleine Plevieren liepen daar rond.

Er ontstond ruzie toen er een derde bij kwam.

Op het 'schiereilandje' veel Rietgorzen en Rietzangers te zien en te horen. Het kostte wel wat moeite ze op de foto te krijgen. Ze bleven veel laag in het riet of de struiken.

Familie Grauwe Gans.

Eindelijk toch nog een paar Gele Kwikstaarten gezien op de dijk tussen het noordelijke en het zuidelijke deel.

Ook midden op het pad lieten ze goed van zich horen.

Op dit stuk ook heel veel muggen. Ik ben tenminste aardig lek gestoken!

Zwarte Kraai stond te vreten van een dode meeuw.

Baltsende Kleine Plevieren.

Hun onderonsje werd ruw verstoord door een Meerkoet, die ze weg joeg.

Witte Kwikstaart

De lucht begon weer dicht te trekken.

Nog even een familie Grauwe Gans meegepakt

en toen gauw richting huis gegaan.

6 april 2024
Na een weekje snotteren en hoesten met het mooie weer van vandaag natuurlijk wel even op pad gegaan. Deze keer de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder weer eens bezocht. Bij de parkeerplaats een Winterkoning, die het hoogste lied zong.

Er waren veel tureluurtjes te zien, zowel op de drassige velden, als in de lucht.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

Een Kraai had iets moois uit het water gehaald. Geen idee wat het was, maar het leek een stuk bot.

Vermoedelijk dezelfde Kleine Zilverreiger. Was nu aan de kant van Wilsveen langs de dijk aan het banjeren.

Ging er al snel weer vandoor. Waarschijnlijk te druk met fietsers.

Mijn eerste Gele Kwikstaart van dit jaar. Ze beginnen binnen te druppelen.

Jonge Kleine Mantelmeeuw.

Rietgorsvrouw

Haas bestudeert de bloemetjes.

Ook de eerste Visdiefjes zijn weer present.

Evenals de Kluten. Vandaag vier gezien.

Witte Kwikstaart

Een van de Kluten vloog langs.

Grauwe Gans op het punt van vertrekken.

Nog een Visdiefje.

Oeverzwaluw

Nog een Gele Kwikstaartman.

Tureluur zit half te dutten langs de waterkant.

Kleine Zilverreiger met jeuk.

Daarna ging hij aan de wandel,

maar daar was de Grauwe Gans het niet mee eens.

Een Knobbelzwaan zet de landing in.

Dit was net een Comedy Capersflimpje: twee Tureluurtjes renden constant het hele veld rond. Vermoedelijk wilde het mannetje paren, maar had het vrouwtje daar geen zin in.

Af en toe even opvliegen.

Als kers op de taart nog twee overvliegende Zwartkopmeeuwen.

12 april 2024
Er stond een stevig hapje wind toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Deze keer de zuidkant gepakt.
Een Tureluur liep bij de ingang langs het water.

Een groep Grutto's ging de lucht in.

Langsvliegende Grauwe Ganzen.

Kievit

Kleine Plevier met een windkapsel.

Er liepen er twee rond.

Ook twee Witte Kwikstaarten.

Een stukje verderop liep nog een Kleine Plevier op het pad.

Broedende Grote Canadees.

Deze Grauwe Ganzen hebben al jongen.

Spreeuw

Langsvliegende Scholekster.

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

De pootjes zie je bijna niet meer.

Witte Kwikstaart

Visdiefjes

Gele Kwikstaart

Verderop, waar wat meer begroeiing is, waren er meer te zien.

Hij ging er vandoor toen er wandelaars aankwamen.

Er zat er ook een op het pad.

Ook nog een op de begroeiing.

Baltsende Futen.

Bij de parkeerplaats nog een Kauwtje op zoek naar insecten.

23 april 2024
Het was weer een heerlijk ochtendje in de  Nieuwe Driemanspolder, deze keer weer aan de noordkant.
Al gelijk bij de brug een Gele Kwikstaart.

Vlak langs de kant een Kleine Zilverreiger, met een mooi uitwaaierend verenkleed.

Gewoon in het gras vlakbij het pad een broedende Kokmeeuw.

Baltsende Visdiefjes.

Eén mocht er toelijken.

Oeverzwaluw op een rietstengel.

Kluten

Op afstand een Tureluur.

Langsvliegende Kluut.

Kievit

Weer een Gele Kwikstaart, die zich mooi liet vastleggen.

Rietzanger

Zwarte Kraai deed moeilijk.

Op de apenrotsen wordt al gebroed door de Kokmeeuwen.

We schrokken van elkaar, de broedende Canadese Gans en ik.

Maar weer een Gele Kwikstaart. Nog geen vrouwtjes gezien.

Hij ging er snel vandoor.

In tegenstelling tot deze vrolijke jongen.

Fazantman

Twee Kleine Zilverreigersvlak bij elkaar.

De tweede was snel weg.

De andere had mij niet zo gauw door.

Hier wel!

Even twijfelen

en dan toch met veel geschreeuw weg!

Hij bleef een stukje verderop beledigd zitten.

Langsvliegende Scholekster.

Ze zijn er weer! Gierzwaluwen.

Even ruzie bij de Kluten.

Maar dat was snel over.

De eerste voor mij dit jaar: Blauwborst.

Rietzanger

Alarm bij de Kieviten toen ik langs liep.

Ze werkten allemaal lekker mee vandaag, de Gele Kwikstaarten, maar deze spande de kroon!

Kluut met Meerkoet.

Weer een Gele Kwikstaart.

In het water vlak bij de uitgang zag ik in eerste instantie twee Pijlstaartmannetjes.

Er bleek ook nog een vrouwtje te zijn.

Kokmeeuw op het ruiterpad.

En weg!

Ook een Zwarte Kraai had het naar zijn zin.

Net als de vorige keer vlogen er twee Zwartkopmeeuwen over.

Twee badderende Grauwe Ganzen. En de kleintjes deden even hard mee!

Een heerlijk ochtendje weer.

6 april 2024
Na een weekje snotteren en hoesten met het mooie weer van vandaag natuurlijk wel even op pad gegaan. Deze keer de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder weer eens bezocht. Bij de parkeerplaats een Winterkoning, die het hoogste lied zong.

Er waren veel tureluurtjes te zien, zowel op de drassige velden, als in de lucht.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

Een Kraai had iets moois uit het water gehaald. Geen idee wat het was, maar het leek een stuk bot.

Vermoedelijk dezelfde Kleine Zilverreiger. Was nu aan de kant van Wilsveen langs de dijk aan het banjeren.

Ging er al snel weer vandoor. Waarschijnlijk te druk met fietsers.

Mijn eerste Gele Kwikstaart van dit jaar. Ze beginnen binnen te druppelen.

Jonge Kleine Mantelmeeuw.

Rietgorsvrouw

Haas bestudeert de bloemetjes.

Ook de eerste Visdiefjes zijn weer present.

Evenals de Kluten. Vandaag vier gezien.

Witte Kwikstaart

Een van de Kluten vloog langs.

Grauwe Gans op het punt van vertrekken.

Nog een Visdiefje.

Oeverzwaluw

Nog een Gele Kwikstaartman.

Tureluur zit half te dutten langs de waterkant.

Kleine Zilverreiger met jeuk.

Daarna ging hij aan de wandel,

maar daar was de Grauwe Gans het niet mee eens.

Een Knobbelzwaan zet de landing in.

Dit was net een Comedy Capersflimpje: twee Tureluurtjes renden constant het hele veld rond. Vermoedelijk wilde het mannetje paren, maar had het vrouwtje daar geen zin in.

Af en toe even opvliegen.

Als kers op de taart nog twee overvliegende Zwartkopmeeuwen.

12 april 2024
Er stond een stevig hapje wind toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Deze keer de zuidkant gepakt.
Een Tureluur liep bij de ingang langs het water.

Een groep Grutto's ging de lucht in.

Langsvliegende Grauwe Ganzen.

Kievit

Kleine Plevier met een windkapsel.

Er liepen er twee rond.

Ook twee Witte Kwikstaarten.

Een stukje verderop liep nog een Kleine Plevier op het pad.

Broedende Grote Canadees.

Deze Grauwe Ganzen hebben al jongen.

Spreeuw

Langsvliegende Scholekster.

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

De pootjes zie je bijna niet meer.

Witte Kwikstaart

Visdiefjes

Gele Kwikstaart

Verderop, waar wat meer begroeiing is, waren er meer te zien.

Hij ging er vandoor toen er wandelaars aankwamen.

Er zat er ook een op het pad.

Ook nog een op de begroeiing.

Baltsende Futen.

Bij de parkeerplaats nog een Kauwtje op zoek naar insecten.

18 april 2024
Na een aantal verregende en/of verwaaide vrije dagen, kon ik vanmorgen weer eens op pad gaan. Het was zo lekker zonnig toen ik van huis weg ging, maar al onderweg kreeg ik een flinke bui over me heen.

Aangekomen bij de Nieuwe Driemanspolder begon het zonnetje voorzichtig achter de dikke wolken vandaan te gluren.

Op het pad een wandelende Kleine Plevier.

Een roepende Kluut vloog langs.

Bruine Kiekendiefman speurde de grond af,

maar werd al snel achterna gezeten door een Kievit.

Hij vloog echter onverstoorbaar door.

Twee Tureluurs langs het 'strandje'.

Ook een Kluut liep daar rond.

De velden staan flink onder water.

Twee Kleine Plevieren liepen daar rond.

Er ontstond ruzie toen er een derde bij kwam.

Op het 'schiereilandje' veel Rietgorzen en Rietzangers te zien en te horen. Het kostte wel wat moeite ze op de foto te krijgen. Ze bleven veel laag in het riet of de struiken.

Familie Grauwe Gans.

Eindelijk toch nog een paar Gele Kwikstaarten gezien op de dijk tussen het noordelijke en het zuidelijke deel.

Ook midden op het pad lieten ze goed van zich horen.

Op dit stuk ook heel veel muggen. Ik ben tenminste aardig lek gestoken!

Zwarte Kraai stond te vreten van een dode meeuw.

Baltsende Kleine Plevieren.

Hun onderonsje werd ruw verstoord door een Meerkoet, die ze weg joeg.

Witte Kwikstaart

De lucht begon weer dicht te trekken.

Nog even een familie Grauwe Gans meegepakt

en toen gauw richting huis gegaan.

6 april 2024
Na een weekje snotteren en hoesten met het mooie weer van vandaag natuurlijk wel even op pad gegaan. Deze keer de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder weer eens bezocht. Bij de parkeerplaats een Winterkoning, die het hoogste lied zong.

Er waren veel tureluurtjes te zien, zowel op de drassige velden, als in de lucht.

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

Een Kraai had iets moois uit het water gehaald. Geen idee wat het was, maar het leek een stuk bot.

Vermoedelijk dezelfde Kleine Zilverreiger. Was nu aan de kant van Wilsveen langs de dijk aan het banjeren.

Ging er al snel weer vandoor. Waarschijnlijk te druk met fietsers.

Mijn eerste Gele Kwikstaart van dit jaar. Ze beginnen binnen te druppelen.

Jonge Kleine Mantelmeeuw.

Rietgorsvrouw

Haas bestudeert de bloemetjes.

Ook de eerste Visdiefjes zijn weer present.

Evenals de Kluten. Vandaag vier gezien.

Witte Kwikstaart

Een van de Kluten vloog langs.

Grauwe Gans op het punt van vertrekken.

Nog een Visdiefje.

Oeverzwaluw

Nog een Gele Kwikstaartman.

Tureluur zit half te dutten langs de waterkant.

Kleine Zilverreiger met jeuk.

Daarna ging hij aan de wandel,

maar daar was de Grauwe Gans het niet mee eens.

Een Knobbelzwaan zet de landing in.

Dit was net een Comedy Capersflimpje: twee Tureluurtjes renden constant het hele veld rond. Vermoedelijk wilde het mannetje paren, maar had het vrouwtje daar geen zin in.

Af en toe even opvliegen.

Als kers op de taart nog twee overvliegende Zwartkopmeeuwen.

12 april 2024
Er stond een stevig hapje wind toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Deze keer de zuidkant gepakt.
Een Tureluur liep bij de ingang langs het water.

Een groep Grutto's ging de lucht in.

Langsvliegende Grauwe Ganzen.

Kievit

Kleine Plevier met een windkapsel.

Er liepen er twee rond.

Ook twee Witte Kwikstaarten.

Een stukje verderop liep nog een Kleine Plevier op het pad.

Broedende Grote Canadees.

Deze Grauwe Ganzen hebben al jongen.

Spreeuw

Langsvliegende Scholekster.

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

De pootjes zie je bijna niet meer.

Witte Kwikstaart

Visdiefjes

Gele Kwikstaart

Verderop, waar wat meer begroeiing is, waren er meer te zien.

Hij ging er vandoor toen er wandelaars aankwamen.

Er zat er ook een op het pad.

Ook nog een op de begroeiing.

Baltsende Futen.

Bij de parkeerplaats nog een Kauwtje op zoek naar insecten.

29 april 2024
Vandaag weer afgereisd naar Texel voor mijn halfjaarlijkse mini vakantie.  Bij de afvaart in Den Helder voor al veel Visdiefjes gezien.

Ik ben er altijd vroeg, zodat ik nog een paar uurtjes heb voor ik in de bungalow terecht kan. Er waren heel veel Veldleeuweriken te zien en te horen!

Kemphanen bij Waal en Burg

Slapende Kluut bij Ottersaat.

En een koppeltje met een nest.

Lepelaar bij Wagejot.

Daar ook een Bruine Kiekendief, die behoorlijk aangevallen werd.

Rosse Grutto's

Rotganzen

Er werd volop gepaard bij de Kokmeeuwen.

Steenlopers

De  auto vast bij het bungalowpark neergezet en verder gegaan met de fiets. In Utopia wat Bonte Strandlopertjes.

Langs de Waddenzee veel Eiders te zien.

Texels lam.

Regenwulp

Bij de Zandkes een Lepelaar die zich uitgebreid ging zitten poetsen.

Terugfietsend werd er net een dode Zeehond weggesleept die aangespoeld was.

Rosse Grutto

Steenloper in zomerkleed.

Eind van de middag nog een stuk langs de waddenkust gefietst.
Eider

Geringde Lepelaar

Zeehond

Kneu

Veel Gele Kwikstaarten op de dijk. Ook veel vrouwtjes.

Verder was er niet zoveel te zien, maar dat werd helemaal goed gemaakt! Er vlogen ineens twee Velduilen vanaf de Wadenzee over de dijk naar Utopia. Te laat om een foto te maken, dus snel het laatste stukje doorgefietst voor ik de bocht kon maken naar Utopia. Helaas net te laat, want ik zag de laatste uil weer terug vliegen naar de Waddenzee.
Toch maar weer even terug gefietst en op een bankje gaan zitten bij de Schorren.
Een Buizerd zat op het veld.

Hij werd flink aangevallen door de Velduilen.

Uiteindelijk gaf de Buizerd er de brui aan en vertrok, achterna gezeten door één van de Velduilen.

De ander ging op grote afstand in het veld zitten.

Een Torenvalkmannetje kwam nog even vlak voor mijn neus bidden.

Hij vloog nog even mooi voorlangs

en landde op een paaltje verderop.

Voor mij tijd om terug te gaan naar de bungalow! Het zonnetje was al bijna onder.