Varia januari 2023

1 janauri 2023
Afgeweken van de traditie om naar de Brouwersdam te gaan op 1 januari vanwege de slechte weersvoorspelling, maar
achteraf viel het eigenlijk wel mee. Ik ben even Te Werve in gegaan, maar dat was een stuk minder interessant.
Blauwe Reiger

Een Grote Bonte Specht zat op een dikke boomtak op de grond en zocht wat eetbaars.

Koolmees

Leukste waren nog vier Dodaarzen, die aardig wat herrie maakten. Er heerste wat strijd.....

Buizerd

Verder alleen veel Blauwe Reigers.

5 januari 2023

Eindelijk weer een droog dagje! Wel behoorlijk wat wind, dus op naar de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant.
Veel vliegende ganzen en eenden. Hier een stel Slobeenden

Een grote groep Kieviten rustend in de plas. Daarbij ook Bergeenden, Pijlstaarten en wat meeuwen.

Grauwe Ganzen (met een soepgans erbij).

Pijlstaarten

Kleine Zilverreiger

Een paar keer een overvliegend groepje Wulpen.

Zwarte Kraai met een stukje Rivierkreeft.

Knobbelzwaan

en als laatste een Torenvalkmannetje.

6 januari 2023

Na de boodschappen niet zo gek veel tijd, omdat er 's middags een pakket bezorgd zou worden, dus Te Werve weer ingedoken.
Voor het eerst in tijden de Groene Spechtvrouw weer op het veld gezien. Ze zat helaas in de schaduw van een boom en een
wal van takken.

Heel zachtjes en voorzichtig om de wal heen geslopen en toen stond ik er ineens wel heel dichtbij!

Nog wel in de schaduw,

maar al zoekend naar voedsel kwam ze wat meer in de zon te zitten.

Hoewel ze me niet zag voelde ze wel dat ik er was en was erg alert.

Na een tijdje ging ze er vandoor.
Gaai

Ook deze Pimpelmees genoot van het zonnetje.

Boomkruiper

Nog een Gaai.

Roodborsten

Boomklever

Koolmees

De Havikman was ook weer present! Hij liet zich mooi vastleggen en had er geen probleem mee dat ik er stond.

Het vrouwtje kwam ook nog langs vliegen, maar die kreeg ik niet op de foto.

7 januari 2023

Er stond een flink hapje wind toen ik naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Samen met de bewolking en de ondergelopen,
platgemaaide velden was het maar een karige bedoening aan de noordkant.

Een Grote Zilverreiger stond zijn zonden te overdenken bij een rietkraag.

Groepje Bergeenden.

Overvliegende Knobbelzwaan.

Grote Zilverreiger met een gevangen vis.

Hij landde aan de kant om daar zijn maaltje te verorberen.

Een andere zat ineegedoken aan de kant te blauwbekken.

Torenvalk

Aalscholvers op de apenrotsen.

Een Kleine Zilverreiger speelde verstoppertje tussen de begroeiing.

Overvliegende Sperwer.

Smienten samen met Grauwe Ganzen.

Een Grote Zilverreiger landde, bewonderend gade geslagen door twee Gropte Canadezen.

Hij verdween ook gelijk weer.

Als laatste nog een Haas gezien.

8 januari 2023

Met een mooie dag in het vooruitzicht mijn nieuwjaarstripje naar de Brouwersdam gemaakt. Het werd net goed en wel
licht toen ik arriveerde. De volle maan was nog goed zichtbaar.

Bij het haventje een groep Brandganzen.

Slapende Wulp

Rotganzen

Nog een Wulp

Bij het Grevelingenmeer kwam het zonnetje mooi op.

Bij het sluisje zwommen weer wat Zeehonden.

Toen het zonnetje wat hoger klom werd het licht voor de foto's een stuk beter! Grauwe Gans

Tureluur,

die ook nog wat lekkers ving.

Scholekster

Middelste Zaagbekken

Aalscholver

Op afstand een Dodaars.

Rotganzen

Ver op zee een flinke groep Eidereenden.

Langsvliegende Scholekster.

Zilverplevier

Wulp

Een Zilvermeeuw had een oester gevangen en gooide die een aantal keren vanuit de lucht op de grond.

Brileenden

Bij de Spuisluis weer flink wat Grijze Zeehonden.

Middelste Zaagbekvrouw

Een stukje verderop vier Paarse Strandlopers.

Een flinke groep Bontbekplevieren was langs de kant neergestreken.

Met een Paarse Strandloper.

Er arriveerden nog wat Scholeksters.

Op de terugweg gestopt bij de havens van Stellendam.

Bij de Buitenhaven zat een flinke groep Kluten.

Wulp met Scholekster

Ook een rustplek voor Krakeenden.

Langsvliegende Middelste Zaagbekvrouw.

Bij de binnenhaven zwommen twee Grote Zaagbekken direct weg toen ik aan kwam lopen.

Een IJsvogel ging er vandoor met een gevangen visje.

Verder alleen nog een Kuifeendman in de haven gezien.

10 januari 2023

Een kort rondje door Te Werve gedaan, maar er was niks te bleven, ook al omdat ze weer met een hoop herrie aan het
zagen waren.
Een jonge Zilvermeeuw had wat gevangen, geen idee wat.

Verder alleen een Boomkruiper gezien.

15 januari 2023

Er was maar weinig te beleven in Te Werve met de harde wind. De meeste vogels zaten diep weggedoken in de struiken.
Er waren alleen wat Grote Canadezen die over het water vlogen,

en veel van deze schreeuwlelijkers te zien.

Voordeel van de vele regen waren de plassen, waar de kraaien dankbaar gebruik van maakten om te badderen.

De Havik en een Buizerd wel gezien, maar niet op de foto gekregen.

17 januari 2023

In de Nieuwe Driemanspolder had het zonnetje er nog wat moeite mee om door de bewolking te breken toen ik aan de
zuidkant arriveerde.

Op de natte grond veel groepen Spreeuwen te zien.

In de kleine plas een Kleine Zilverreiger.

Tot mijn verbazing kwam er ook een jeugdige Lepelaar aanvliegen,

die vlak bij de Kleine Zilverreiger landde.
Toen die er vandoor vloog ging de Lepelaar gelijk mee.

Hij landde weer vlak naast de Kleine Zilverreiger.

Ze waren nogal aan elkaar verknocht, want elke keer als één van de twee er vandoor ging,

vloog de ander gelijk mee.

En ze waren nogal vliegerig....

Grote Zilverreiger

Slobeenden

Paniek onder de vele Kieviten.

Geen dader gezien.
Dodaars

Er zat nog een tweede tussen de struikjes.

Twee Kleine Zilverreigers

En daar kwamen ze weer!

Overvliegende Smienten.

Nog even via de zuidkant een rondje roofvogels gedaan.
Drie Buizerds

en een Torenvalk.

19 januari 2023

Het werd weer een ronde Nieuwe Driemanspolder vandaag. Ik had op de heenweg wind mee en dan merk je niet dat er
eigenlijk best een flinke hap wind stond. Dat merkte ik wel toen ik begon te lopen in de polder.
Langsvliegende Knobbelzwaan

Kleine Zilverreiger

De Slobeenden bleven liever aan de kant liggen.

Waaks toen ik langs liep

en er toch maar vandoor gaan.

Ook de meeste Meerkoeten bleven op de kant.

De Kleine Zilverreiger kwam vlak langs vliegen.

Zoals altijd de pootjes netjes bij elkaar achter het lichaam.

Pijlstaart, die ook het water niet op ging.

Weer de Kleine Zilverreiger,

maar die ging er gelijk weer vandoor.

Hij landde op de dijk en schudde zich eens goed uit.

Na even rondkijken

verdween hij over de grote plas naar de noordkant.
Ik hoorde ze vaak, maar kon ze niet ontdekken, maar eindelijk vloog er één op afstand langs: een Wulp.

Twee langsvliegende Grote Zilverreigers.

Torenvalkmannetje wordt achterna gezeten door een Kauwtje.

Hij vluchtte naar een boompje

en liet zich daar nog even heel  mooi fotograferen.

Daarna ging hij nog even op jacht.

21 januari 2023

Een prachtige zonnige, maar koude dag. Ik had me wel wat voorgesteld van mijn rondje TeWerve, maar dat viel
behoorlijk tegen. Er was maar weinig te zien.
Vink

De Holenduiven waren al helemaal in de baltsstemming.

De Sneeuwklokjes steken in hoog tempo hun kopjes boven de grond.

Roodborstje op de bevroren grond.

De Havikvrouw liet zich wel mooi zien,

maar zoals ik van haar gewend ben, ging ze er snel vandoor toen ze me door had. Ze vloog wel vlak langs me.

En ineens ging de zon weg en dreven mistflarden over het water.

Gelukkig deed hij daarna alweer dappere pogingen er weer doorheen te komen.
Roodborst

Een Zwarte Kraai wandelde voorzichtig over het ijs op zoek naar wat te eten,

maar wist niet hoe snel hij op de kant moest vluchten toen hij met één poot door het ijs zakte.

22 januari 2023

Doordat ik 's middags naar een verjaardag moest in de ochtend alleen even een uurtje Te Werve in gegaan.
Vandaag liet de Havikman zich weer zien. Hij was nog niet zo meewerkend als anders en ging er regelmatig vandoor.

Een Boomklever was op de grond op zoek naar voedsel.

Koolmezen

Daar was de Havikman weer

en daar ging hij weer.

Ik zag hem later nog met een prooi vliegen, maar kreeg hem toen niet op de foto. Een Merelvrouw had mij helemaal niet in
de gaten en zat zich drie meter verderop te poetsen.

Merelman

Bij de parkeerplaats een Winterkoninkje. Die had ik lang niet gezien!

24 januari 2023

Geen valk te bekennen vandaag, dus Te Werve maar weer in gegaan. Bij het tennisveld een Fazantman.

Hij werd gade geslagen door een Roodborst.

De Havikman was druk bezig in het nest en kwam een paar keer met takjes aan.

Daarna vloog hij af en volgde er een zeer luidruchtige ontmoeting met het vrouwtje. Ik kon niet zien of het een paring was.

Tegen de tijd dat ik daar aankwam zaten beide Haviken vlak bij elkaar in een boom. Man onder, vrouw boven.

De man verhuisde nog even naar een lagere verdieping.

Vrouw

Man

De vrouw ging er vandoor.

De man bleef zitten.

Ik ben verder gelopen.
Roodborst

Na een half uur zat de Havikman er nog steeds.

Nijlgans bij een nestholte.

Halsbandparkiet

Grote Bonte Spechtvrouw vloog af

en ging verderop in een boom zitten.

Verder niets te beleven.

26 januari 2023

Ondanks het zonnige weer was er in Te Werve maar bar weinig te beleven.
Wel heel veel krijsende Halsbandparkieten.

De Havikvrouw liet zich kort zien.

De Holenduiven waren mooi van dichtbij te bekijken.

Pimpelmezen

Boomklever

Ineens een hoop onrust. Ik dacht door een Buizerd, maar het bleek een jonge Havik te zijn. Misschien een jong van vorig
jaar.

De Havikvrouw was gelijk weer terug en hield het nauwlettend in de gaten.

Verder alleen nog een Blauwe Reiger.