Varia juni 2017

4 juni 2017

Vanmorgen twee uurtjes in de Duivenvoordse Polder doorgebracht, maar er was niet veel te beleven.
Er vloog een gehavende Zwarte Kraai over

En een Boomvalk die op afstand bleef.

Daar moest ik het mee doen.

5 juni 2017

Een perfecte dag om een herhalingsbezoekje te brengen aan de Zouweboezem in Ameide.
Vroeg op pad om zo lang mogelijk van het mooie weer te genieten, hoewel het in het begin nog knap bewolkt was.
Al snel lieten de eerste Zwarte Sterns zich zien, soms zelfs wel héél dicht boven mijn hoofd........

Over het water scherend om insecten te vangen.

Tjiftjaf

Een woedende Steltkluut die een Sperwer achtena zat, die zich te dichtbij waagde.

Grutto

Ik was al blij dat ik één Purperreige zag, niet wetende dat ik op een hel kolonie broedende Purperreigers zou stuiten.
Zeker 23 stuks heb ik er kunnen in de lucht tellen, maar ik denk dat het er nog veel meer zijn. Heerlijk een uur lang van deze prachtige reigersoort zitten genieten. En natuurlijk veel foto's gemaakt.

Hoog tekenfilmgehalte.....

Vooral als het zonnetje dan echt goed doorkomt, komen de kleuren nog mooier uit.

De jongen van de Bruine Kiekendief zijn inmiddels uitgevlogen en daar zijn de ouders knap druk mee.

Prooioverdracht in de lucht van pa en jong.

Koekoek die stilletjes langs vloog, maar ik had hem door ;)

Teruglopend kwam ik nog een Boomvalk tegen.

Ooievaar die ook niet echt bang voor mensen is :)

Rietzanger

en zijn familielid de Bosrietzanger.

Richting auto nog een paar Zwarte Sterns meegepakt,

een andere Bruine Kiekendiefman met prooitje

en een Blauwborst die me gedag zong.

En dan kom je met hééééél veel foto's thuis!

11 juni 2017

Een saai ochtendje in de Duivenvoordse Polder. In de vroege morgen vloog er nog wel wat langs. zoals een Torenvalk,
die een tijdje rond bleef cirkelen.

een Scholekster

het vaste Visdiefje, dat regelmatig even kwam foerageren

wat Brandganzen die overvlogen

en een Ooievaar op afstand.

Daarna was er urenlang niets meer te zien, dus dan stort je je maar op de Libellen, Juffers en Vlinders.
Kleine Vos in een koeienvlaai

Oeverlibellen

Hier samen met een Gewone Pantserjuffer

Viervlek

Roodoog Waterjuffer

Variabele Waterjuffer

Lantaarntje

Bij de Rijswijkse toren een vissende Blauwe Reiger.

14 juni 2017

Tussen de bezoekjes aam de Slechtvalken door ook rond de toren nog wat leuke dingen gezien. Zo is de Bosuil
weer present, hoewel hij in het donkere bos moeilijk goed op de plaat te krijgen is.

Merel met bes

Rietorchis

Waterhoen tussen de Waterlelies

Ook veel jong spul roind de toren. Hier een jonge Kraai

en een jonge Vink

17 juni 2017

Ook vandaag alleen rond de toren geweest. De Kraaien verstoppen overtollig voedsel voor slechtere tijden.

Jonge Kraaientakkeling.

Vissende Blauwe Reiger

Vanmiddag probeerden de Kraaien het nog even vol te houden in de volle zon,

maar verdwenen toen toch maar naar de schaduw.

18 juni 2017

Het was nog vroeg en heiig toen ik vanmorgen in de polder aankwam. De Hazen speelden op het weiland.

Kieviten vlogen rond.

In de verte op een hek een Buizerd.

veel Spreeuwen op het land

een Aalscholver zat te drogen

en een Lepelaar vloog over.

Dat was het voor vandaag, hoewel de Kieviten en Spreeuwen wel regelmatig de lucht in gingen.
Ik heb me dus maar weer een tijdje bezig gehouden met de libellen, juffers en vlinders die wel talrijk aanwezig waren.
Waterjuffers

Paarse Waterjuffer

Bruin Zandoogje

Oranje Zandoogje

samen met een apart Lieveheersbeestje

Hangjuffer

Innige omhelzing van de Oeverlibellen.

Na twee uurtjes  had ik het echter wel gezien en ben door gegaan naar het Buytenpark.
Onderweg nog even een Raaf op afstand meegepakt.

In het Buytenpark een Witte Kwikstaart,

een Visdiefje,

een Oeverzwaluw

Pas uitgevlogen Kleine Karekieten

Gierzwaluw

Putter

Rietzanger

en een aanvaring tussen een Buizerd en een Visdiefje

20 juni 2017

In de ochtend zat ik weer aan Rijswijk vast vanwege dierenartsbezoek. In Te Werve een hoop jong spul te zien.
Grote groepen Halsbandparkieten

Jonge Fazant

Roodborst met jongen

Jonge Winterkoning

Veel insecten in de lucht op de plekken waar het zonlicht spaarzaam door de bomen komt.

Een wel heel nieuwsgierige Grote Bonte Specht.

's Middags via de polder naar Zoetermeer geweest. Door de warmte was er maar weinig te zien.
Buizerd

De Kraaien lagen voor pampus,

in tegenstelling tot twee echtparen Kraai bij de Rijswijkse toren, die het flink met elkaar aan de stok kregen.

21 juni 2017

Voordeel van het ruilen van een werkdag van de dinsdag naar de woensdag is dat je de woensdagmiddag ook vrij bent! Ik heb dus vanmiddag nog een rondje door de polders gemaakt. Niet dat er nu zo heel veel te zien was....
In de Drooggemaakte Grote Polder was het weiland net gemaaid en een Ooievaar zocht naar de slachtoffers.
Hij vond iets, vermoedelijk een jonge Haas.

In het Buytenpark vloog helemaal niets rond. Zelfs de Zwaluwen hielden siësta.
Nog wel net toen ik weer wegreed een Havik en een Buizerd die overvlogen.

Twee jonge Kraaien op het hek.

De Ooievaar was inmiddels uitgegeten.

Bij de Kniplaan waren de mussen aan het vissen naar insecten op het water.

De Rijswijkse jonge Kraai bij de toren was flink aan het bedelen...

...en met succes.

24 juni 2017

Met het saaie, sombere en een beetje druilerige weer naar De Horsten geweest. Daar loop je tenminste nog een beetje beschut. Mede door de soms harde wind was ik benieuwd of ik nog wat te zien zou krijgen.
Het werden bijna allemaal 'afstandplaatjes'.
Wespendief

Havik

Wulpen

Buizerd

De enige die dan weer overdreven dichtbij kwamen: Kraai

en Gierzwaluwen.

Visdiefje

Sperwerman

Havik

En dan zijn er ineens wel een hoop (ijzeren) vogels in de lucht.

Dichter bij de grond een nest uitgevlogen Staartmezen. De jongen zijn te herkennen aan de rode oogrand en de bruine tinten.

Bij de ouders is de rand geel.

Jonge Brandganzen.

25 juni 2017

Zelfde weertype, dus maar naar dezelfde bestemming gegaan!
Een konijn zat nog een beetje te suffen.

Mooie lichte Buizerd.

Blauwe Reiger

Een Grote Bonte Specht vliegt over, maar ik ben net te laatom hem op de foto te krijgen. Als ik me omdraai om hem
alsnog te kieken komt er net een Sperwer aan die als een pijl uit de boog achter de specht aangaat.

Die weet net te ontkomen en de Sperwervrouw blijft nog even mooi rondcirkelen.

Daarna verdwijnt ze over het bos. Een kwartiertje later komt ze echter terug met een ander slachtoffer: jonge Spreeuw

Koninklijke Honden Uitlaat Service

De gehavende Buizerd komt op afstand nog even schreeuwend een rondje vliegen.

Ook de Sperwerman komt nog even langs, maar niet zo dichtbij als gisteren.

Brandganzen.

29 juni 2017

Voor het eerst sinds enige tijd weer een bezoekje aan Lentevreugd gebracht. Ik hoorde de Koekoek al van verre roepen.

Tjiftjaf

Rups van de Sint Jacobsvlinder

Groenling

Heggenmus

Putter

Roodborsttapuit

Enorm veel Gierzwaluwen in de lucht.

Zo af en toe ook wat Huiszwaluwen.

Slechts één Buizerd gezien.

De Koekoek vertrok naar Berkheide.

Graspieper

Vlak bij de uitgang nog even een Torenvalk met muis.

Ook nog even De Horsten in geweest. Zanglijster

De Wespendiefman vloog langs.

BuizerdJonge Pimpelmees

Verder alleen regelmatig Visdiefjes die met hun vangst langs vlogen.

Oeverlibellen

In het donkere bosgedeelte een Eekhoorn.

In Rijswijk loerde de Blauwe Reiger op een visje.

De familie Canadese Gans doet zich tegoed aan het gras.

De ouders Kraai nemen er hun gemak van,

het jong moet zichzelf meer en meer weten te redden.