Varia juli 2015

1 juli 2015

Het was zoeken naar een plekje in de schaduw waar het nog uit te houden was. Gelukkig was ik er vroeg bij en het was dan ook in de ochtend dat er nog wat te zien was. De rest van de dag waagde geen mens en vogel zich nog in de hitte. In de Duivenvoordse Polder een vrouw Wespendief

die op afstand in het weiland neerstreek om naar kikkers te zoeken.

Helaas niet kunnen zien of ze wat gevangen had.

Ook de nodige Visdiefjes.

In De Horsten werd het al stiller. In twee uur tijd een Sperwer

een Dikkop

en een stel overvliegende Grauwe Ganzen

Als er in de verte een Wespendief mooi vlindert besluit ik die kant op te gaan. Onderweg nog een Grote Bonte Specht,
die het ook warm had

De Zanglijster had de schaduw ook al opgezocht

Alleen de Buizerd liet zich nog een paar keer zien,

maar verder naar een mooie blauwe lucht kunnen kijken.

4 juli 2015

Wat doe je als je door de warmte niet meer kunt slapen? Gewoon om vijf uur opstaan en naar de polder gaan!
Toch waren Pietje en zijn vriendinnetje al aanwezig op de mast

en Zoef zat nog een beetje te suffen in het gras.

Als ik echter naar een bankje loop, hoor ik heel dichtbij een schot. Weg Zoef!

Ik kan echter niets ontdekken en loop weer verder.
Een kwartiertje later komt de jager langs me lopen en vraagt "belangstellend" of ik nog wat leuks gezien heb. "Dat gaat een beetje moeilijk als er geschoten wordt", antwoord ik een beetje pissig. "Ja, opdracht van de boeren om de ganzen weg te jagen", krijg ik als antwoord. Nu houd ik best wel van sprookjes, maar dit sprookje gaat me toch iets te ver en als ik hem dan ook vraag waarom hij dan in complete camouflagekleding loopt, weet hij zo gauw geen antwoord te geven en kiest het hazenpad.

Pas dan zie ik dat er verderop in het weiland een camouflageschiettent staat, waar een collega het weiland staat af te turen. Goh, en dat allemaal om ganzen weg te jagen. En daar heb je natuurlijk ook een hond bij nodig.

Als de sprookjesverteller dicht bij de tent is gekomen volgt koortsachtig overleg en de tentcollega besluit te vertrekken.

Voor de vorm neemt hij een geschoten Grauwe Gans mee. Die mogen immers zomaar geschoten worden.

Onderweg pikt hij nog een derde collega op, die van de situatie op de hoogte wordt gesteld.

Die controleert even of ik er nog sta.

Ja hoor en ik maak nog foto's ook! Ze stappen snel in de auto en gaan er vandoor.

De tent en de Sprookjesverteller blijven achter. Ik vermoed dat hij wachtte tot ik weg zou gaan om dan de rest van de buit veilig te stellen. Ik ben dus nog maar even twee uur blijven zitten :) Ik heb niet meer gezien of en wanneer hij weg ging. Gelukkig maar, want ik kon een tijdje genieten van twee Hermelijnen, die eigenlijk wel heel graag langs de plek wilden gaan waar ik stond.

Het werd even twijfelen,

maar uiteindelijk renden ze toch heel snel langs me.

Ook Pietje Bell kwam nog even langs

en drie uitgevlogen jonge Torenvalken waren spelend in de lucht te zien.

Drie is ook het aantal Wulpen dat overvloog.

Maar er was meer te zien: eerst één Raaf

later in de verte vier stuks.

"Klein" visje (het waren er twee maar dat kreeg ik er helemaal niet op!

Jonge Koolmees

jonge Grauwe Vliegnvanger

Bij de Starrevaart hoopte ik nog even verkoeling te zoeken, maar toen ik de Ooievaars zag, wist ik dat ik daar niet op hoefde te rekenen!

Je zult toch met die hitte de hele dag op zo'n paal moeten zitten!

5 juli 2015

Weer vroeg wakker, dus weer naar de polder. Alleen was er deze keer niets te beleven. Geen jagers, geen Hermelijnen en zelfs de vogels hielden zondagsrust. De hele morgen tot één uur op het bankje gezeten en alleen een paar Visdiefjes

wat Kieviten

wat overvliegende Grauwe Ganzen

en op het laatste moment op zeer grote afstand een Bruine Kiekendief gezien (geen foto)
Als de regen steeds dichterbij komt en er onweer dreigt wordt het tijd om richting huis te gaan. Dit jaar geen Wespendieven in de Duivenvoordse Polder, maar als ik in Rijswijk nog even bij de stadhuistoren neerstrijk, vliegt er daar wel één over!

10 juli 2015

Na twee avonden afscheidsmusical en een avond afscheids BBQ werd het wel even tijd om een ochtendje te ontstressen.
's Middags nog een lunch met het team en dan is het eigenlijk jammer dat je na alle drukte laat wakker wordt.
Er was ook niet zo heel veel te zien in de polder, maar de rust was weldadig. Pa Kiekendief liet zich weer even zien

en een Visdiefje kwam mooi dicht voorlangs.

Een Wulp voegde zich bij zijn soortgenoten

maar iets later werd de hele troep opgeschrikt en ging er vandoor.

Grote Zilverreiger

Ook nog een lekker tijdje kunnen genieten van de vier Ravenjongen. Eerst één dichtbij.

Later alle vier op afstand.

tot ze alle vier over De Horsten verdwenen.

In Rijswijk tijdens het wachten op de valken, kreeg ik alleen een Blauwe Reiger, die een Voorntje ving.


11 juli 2015

In de vroege morgen naar de polder. Deze keer geen jagers in de Duivenvoordse Polder, maar in de richting van
Duivenvoorde werd er wel lustig op losgeknald. Gelukkig trokken de jonge Raven zich daar niets van aan. Ze speelden op het hek in het weiland.

Ik had geluk, want ze kwamen ook nog een stuk dichterbij in het weilanden in de boom

voor ze weer de polder introkken.

Lange tijd was er maar weinig te zien, alleen de IJsvogel vloog langs over het weiland.

Overvliegende Aalscholver.

Maar dan komt er toch nog het nodige voorbij.
De Bruine Kiekendiefman kwam weer wat te eten zoeken voor de kinders

Dat lukte, want een kwartier later verdween hij met een jong steltlopertje.Op grote hoogte een Wespendief.

Ook een Sperwervrouw komt even kijken

Ze verdwijnt over het bos en moet ongetwijfeld deze Torenvalk zijn tegen gekomen, want die komt twee tellen later van boven datzelfde bos tevoorschijn.

En dan komt er ook nog een Boomvalk. De eerste die ik dit jaar in de polder zie, peuzelend van een Libel.

De Ravenbende komt weer terug van een uitstapje.

Opvallend weinig Buizerds te zien momenteel, maar deze kwam toch tevoorschijn.

En de jonge Raven besluiten toch maar terug te gaan naar het bos, waar het ongetwijfeld koeler is.

Nog even doorgereden naar Lentevreugd. Ook daar op afstand een Boomvalk gezien.

Verder alleen een Gierzwaluw

en een stel jonge Rietgorzen. Het is daar momenteel een troosteloze, dorre boel.

13 juli 2015
Eén voordeel van het mindere weer: ik schiet al aardig op met het afsluiten van het schooljaar! Vanmiddag tussen de buien door wel even op pad geweest. Er was echter weinig boeiends te zien in Te Werve. Alleen toen ik terug kwam bij de scooter deze bijzondere jonge Kraai gezien. Nog niet vliegklaar en met veel gelijkmatige, witte bevedering.
Je zou bijna denken dat het een kruising van een Kraai met een Ekster is.

Nog een ronde door Rijswijk gereden, maar overal grote stilte. In de Hoekpolder werd echter de sloot ontdaan van
overwoekerende waterlelies. Dat leverde behalve veel meeuwen ook moeder en kind Visdief op. Moeder had een visje
gevangen en de jonge Visdief wilde dat maar wat graag hebben!

14 juli 2015

Vandaag nog één ochtend opruimen en vergaderen en toen kon de vakantie écht beginnen! Vanmiddag naar het
Wilhelminapark gegaan om te kijken hoe het met de IJsvogels ging. Het ziet er naar uit dat ze met hun derde nest bezig zijn. Moeder zat met haar visje de wacht te houden. Het duurde een half uur voor ze het visje naar haar nest ging brengen.

Moeder en kind Waterhoen.

15 juli 2015

Heb je vakantie, krijg je zulk weer! Ik wilde me echter niet laten kennen en vertrok onder de poncho naar de polder. Slecht fotoweer met die miezerregen, waardoor de camera en lens binnen de kortste keren flink nat is. Wel lekker rustig daar, dat dan weer wel. De jonge Raven lieten zich ook niet kennen en zaten vrolijk babbelend in de bomen.
Toen ik wilde kijken waar het antwoord vandaan kwam, zag ik drie vogels in een boom zitten. Maar niet alleen Raven!

Pietje Bell was zowaar weer eens naar de polder gekomen.

Hij houdt echter niet van belangstelling en ging er snel vandoor.Er gebeurt verder weinig, maar als ik, inmiddels kletsnat, na twee uurtjes besluit naar huis te gaan, komt er ineens leven in de brouwerij. Een Buizerd komt uit De Horsten aanvliegen en zeilt pal over me heen.

Dan komt er een Raaf aan, die hetzelfde besluit te doen. Wel bijzonder, want Raven zullen normaal gesproken eerder een stukje omvliegen dan zo dicht over.

Ik rijd nog even een stukje terug, waar een jonge Raaf, inmiddels ook kletsnat, in een boom zit.

Hij krijgt gezelschap van een tweede exemplaar,

maar als er een traktor onder de boom doorrijdt, gaan ze er vandoor.

Ik ook, op naar de warme douche!

16 juli 2015

Wat een verschil met gisteren! Een stralende dag, waar ik helaas maar een ochtend van kon profiteren. 's Middags wachtte de tandarts......
Het begon al goed met Pietje Bell mooi in het ochtendzonnetje op de mast.

Dan laten ook de Raven zich nog heel mooi zien in de bomen en vliegend.

Veel Ooievaars momenteel in de polder.

Deze werd opgejaagd door een koe.

In de verte een reebok.

Ook nog even in het Buytenpark rondgekeken. Het park staat momenteel volop in bloei en is een lust voor het oog.
Veel Rietzangers

Kleine Karekieten.

en Visdiefjes.

Hoewel de Oeverzwaluwwand aardig begroeid is en grotendeels aan het oog wordt onttrokken is er nog volop activiteit.

Jonge Fuut

Op de terugweg in de Drooggemaakte Grote Polder Vijf Torenvalken te zien. Waarschijnlijk ouders met drie jongen.

Helaas niet meer tijd om er langer van te genieten.

17 juli 2015

Een rondje Polders- Zoeterwoude- Noord A werd een echt roofvogelrondje. Het begon al bij de Starrevaart met een Torenvalk in een boom.

Als ik het fietspad door de Drooggemaakte Grote Polder in wil rijden zie ik ineens een vogel midden op het pad zitten. Het blijkt een Sperwerman te zijn, die net een Koolmees gevangen heeft.

Ik ben blij dat ik pas thuis op de foto's zag dat de Koolmees in eerste instantie nog leefde.

Als de Sperwer ook in de gaten heeft dat de prooi dood is, neemt hij hem mee en gaat er vandoor.

Op weg naar Zoeterwoude twee jonge Torenvalken, die gezelschap kregen van een Ekster.

Prielenbos. Jonge Roodborst.

Dodaars

Benthuizerplas. Jonge Kokmeeuwen bedelen bij moeders.

Ook nog even naar Lentevreugd geweest. Een Wespendief gaat op grote afstand langs.

De Boomvalk kwam één keer jagen. Het blijft een fantastisch gezicht hoe hij als een tornado over de velden wervelt.

Verder alleen wat Graspiepers gezien, die nog steeds druk zijn met de voedselvoorziening.

18 juli 2015

Het was vanmorgen vroeg weer genieten van de jonge Raven. Spelend in het weiland en terwijl ik daarnaar sta te kijken landt er een jong in de boom precies boven me. Dan kun je echte Ravenportretten maken,

In De Horsten een kleine schermutseling van een Wespendief en een Buizerd.

Buizerd

Wespendief

Jonge Havik

20 juli 2015

Het begon vanmorgen weer goed met de spelende Raven in de polder.

Vooral als een Buizerd ook plaats neem op de hekken, kan het pesten beginnen.

De toeschouwers vinden het prachtig.

Daarna als kers op de taart nog een Raaf in de boom.

Een jonge Groene Specht vliegt De Horsten in.

Ik besluit hem maar te volgen. Op de Horstlaan een twijfelgeval in de boom: Buizerd of Wespendief?

Dit is in ieder geval een bekende Wespendief, herkenbaar aan de ontbrekende pen in de linkertvleugel.

Grote Bonte Specht

Twee Torenvalken kwamen wat te eten halen in de Raaphorstpolder.

Op weg naar de uitgang nogmaals de Wespendief.

De boer mag wel oppassen dat ie zelf niet teveel van dat lekkere spul binnen krijgt!

Tjiftjaf met buit.

21 juli 2015

Vanmorgen al om zes uur in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Het was nog maar net licht, dus foto's maken was nog moeilijk. Gelukkig kwam de zon al snel door en vooral de Herten lieten zich mooi en vaak zien:

Het zwarte schaap van de familie

Ik zoek een hoog plekje uit en ga wachten op wat komt. Dat is al snel deze Vos. Het was een gevalletje van 'ik doe net of ik niet bang ben

en ga gewoon zitten!'

Hij/ zij was echter toch weer snel weg.
Verder gebeurde er niets, dus maar weer doorgelopen. Iets verderop ligt een hertbok, die zich als een waar fotomodel
ontpopt.

Jeuk aan het gewei of aan de poten?

Het levert wel een hoop haarverlies op.

Alleen het weglopen van de catwalk kan nog iets charmanter.Het leek wel of het nationale uitvliegdag voor de Boompiepers was. Overal zag je ze door de duinen duikelen.

Jonge Gekraagde Roodstaarten

en hun ouders.

Pechvogel Konijn.

Visdiefje

Tuinfluiter

Boompieper gezellig samen met een Fitis.

Fitis alleen.

De enige roofvogels die ik te zien kreeg waren een Torenvalk

en een Buizerd.

Normaal gesproken is het bij onraad vrouwen en kinderen eerst.......

maar wie gaan er het eerst vandoor?

Moeder en kind mogen zichzelf redden!

Op de terugweg nog even bij Lentevreugd gestopt in de hoop de Boomvalk mee te pakken. Die liet zich echter niet zien. Wel een Torenvalk

Graspieper

en een Roodborsttapuit.

Ook leuk!

22 juli 2015

Niet alleen komen er steeds meer wespen met dit mooie weer, het werd ook een echt Wespendievendagje!
Maar eerst lieten de Raven zich nog even zien. Helaas gingen ze er gelijk vandoor toen ik ze op de foto wilde zetten

maar ze lieten zich wel langdurig bekijken tijdens het spelen in het weiland.

Ook een Buizerd zat in het net gemaaide veld.

Het grootste deel van de ochtend werd echter door de Wespendieven ingevuld. Maar liefst drie verschillende lieten zich zien. Het vaakst was de bijna vaste Wespenman aanwezig.

Afhangende poten

en alarmerend als de Lichte Tijgerwesp zich ook in het luchtruim bevindt.

Lichte Tijger

Er kwam ook nog een vrouwtje Wesp langs met een raat bij zich.

Foeragerende Boomvalk.

23 juli 2015
Herkansing om de locatie in Noordwijk van het schoolkamp in het komende jaar te bekijken, dus wederom een bezoekje aan de Amsterdamse Waterleiding Duinen eraan vastgeplakt. Ik was er weer vroeg bij, zodat alles nog in een mooie rode gloed van de net opgekomen zon stond. Zoals de Roodborsttapuit

en natuurlijk de nodige Damherten.

Ook een overvliegende Bruine Kiekendiefman kreeg een mooie rode gloed.

Dubbele Sperwer

Vandaag geen enkele Boompieper gezien, maar wel heel veel Gekraagde Roodstaarten.

Fitis

Vink

Jonge Roodborsttapuit

Dit Damhert wilde over het hek springen, maar werd door mij even afgeleid. Even later sprong hij er zonder aanloop
overheen.

Nog een Sperwer

Idyllisch plaatje

Kneu

Torenvalk heeft een Zandhagedis gevangen.

Grasmus

Veel jonge Buizerds te horen en een enkele keer te zien.

Geringde Torenvalk

In de middag zoeken alle herten een plekje in de schaduw.

En er kwam ook nog een Blackie kijken.

24 juli 2015

Als eerste Pietje Bell in mast 8.

Het is toch opvallend hoe weinig er te zien is in de Duivenvoordse Polder dit jaar. Het is dat de jonge Raven en zo af en toe een Wespendief nog voor wat amusement zorgen, want anders was er bijna helemaal niets te beleven.
Er scheen genoeg te vinden te zijn na het maaien, want zowel een flink stel Kraaien als de Raven waren daar langdurig te vinden.

Daarna ook nog even snavelend en poetsend in een boom.

Witte Kwikstaart

De bekende Wespendief kwam een paar keer langs

en heel in de verte de Lichte Tijger.

26 juli 2015

Na het stormachtige dagje van gisteren zag de ochtend er vandaag een stuk beter uit. Tijd om weer eens naar mijn
favoriete Zeearendenplekje te gaan.

Het zag er bij aankomst nogal stilletjes uit, maar dat werd gelukkig goed gemaakt. Niet door de Zeearenden, daarvan
heb ik er alleen één in de verte gezien.
Jonge Rietgors

Een zwemmende (of toch lopende?) Blauwe Reiger

Grote Zilverreiger

Maar ineens was daar een vroege Visarend. Normaal zo'n beetje half augustus, maar deze had schijnbaar haast. :)

Foeragerend boven de plas,

maar schijnbaar vond hij niets van zijn gading. Hij trok door naar de Nieuwe Merwede.
Hij werd gelijk opgevolgd door een Bruine Kiekendief, die ook voor de nodige onrust zorgde.

En ook een Sperwer kwam nog even langs (helaas tegen de felle zon in)

Er waren volop Kleine Zilverreigers aanwezig.

Hier twee die mot met elkaar kregen.

Uiteindelijk maar bij een derde gaan zitten, die voor scheidsrechter mocht spelen.

Distelvlinder

Even dacht ik nog dat de Visarend was terug gekomen, maar het bleek een lichte Buizerd te zijn.

29 juli 2015

Na twee dagen grote schoonmaak in huis, vandaag weer eens tijd voor een uitstapje. Ik had al een tijdje een bezoekje aan Ameide op het programma staan, dus dat was vandaag de bestemming. Volgens buienradar zou het nog meevallen met de regen en ik ging dan ook met stralend weer op weg. Het was helaas van korte duur. Aangekomen op de plaats van bestemming begon het al zachtjes te regenen, maar toch nog welgemoed de eendenkooi ingegaan. Gelukkig maar, want boven me hoorde ik een Buizerd schreeuwen. Met het fototoestel in de aanslag keek ik om een hoekje en zag tot mijn verbazing een Zeearend pal boven mijn hoofd rondcirkelen in gezelschap van een Buizerd.

Dat had ik hier niet verwacht! Ik kwam voor de Purperreigers en de Zwarte Sternen.
De Zeearend kwam nog mijn kant op ook en keek nieuwsgierig naar beneden.

Helaas begon het al snel harder te regenen en ook nog flink te onweren. Dat was voor mij toch wel iets teveel van het goede. Vooral als je alleen een dunne bodywarmer aan hebt! Nog een laatste foto van de Zeearend en Buizerd

en de broedkolonie Aalscholvers

en weg was ik weer!
Het hield ook niet op met regenen, dus weer terug op weg naar huis. Bij Dordrecht nog even een stop gemaakt bij de
Tongplaat, maar ook daar mocht ik een half uur in de auto wachten tot het droog werd. Daarna werd het een kwartiertje lopen, waarbij ik een Putter

een Holenduif

en een jonge Groene Specht tegenkwam,

en begon het weer te hozen. Gelukkig was ik in de buurt van het vogelafdak (een hut kun je het niet noemen) en stond ik in ieder geval droog. Het buitje duurde een minuut of 20 en toen brak het zonnetje weer door. Gelijk werden de zwaluwen weer actief, waaronder deze Gierzwaluw (nu kan het nog! Ze gaan al bijna weer op reis)

Ondanks de harde wind durfde de Kleine Zilverreiger het aan de lucht in te gaan.

Een Sperwervrouw kwam langs met een gevangen zangvogeltje.

Het bleef echter flink koud en er was verder weinig te zien, dus ik ga voor de herkansing van deze dag met beter weer.
Op weg naar de auto nog wel even twee jonge Witte Kwikstaarten meegepakt.

30 juli 2015
Een rondje polder leverde vanmorgen niets op, dus door naar het Buytenpark. Volop Boerenzwaluwen die over het water scheerden.

De nodige Visdiefjes zochten daar ook naar wat lekkers.

Het zijn er al een stuk minder, maar toch nog wat Oeverzwaluwen gezien.

Twee Torenvalken aanwezig, maar niets wijst op jongen.

Behoorlijk wat Distelvlinders in, jawel, de distels.

Nog een paar Rietzangers, maar dat is ook al een stuk minder. Of ze moeten zich goed verstopt hebben voor de harde wind.

Jonge Kauw

en weer een wesp minder!

Bertha poseert.....

De jonge Ooievaars bij de Starrevaart hebben de paal inmiddels verlaten..

Lekker struinen in het weilandje ernaast.

Maar als moeder arriveert

zijn ze binnen de kortste keren terug op het nest

om het lekkers in ontvangst te nemen.

In de polder nog een jonge Raaf gespot.

Donkere wolken pakken samen, dus op weg naar huis. Pietje Bell en zijn vriendinnetje zitten in mast 8. Vriendinnetje zat lekker te vreten, maar als ik de scooter aan de kant zet gaat ze er vandoor. Aan haar krop te zien was ze uitgevreten. Pietje gaat er achteraan en wil de buit overnemen.

Maar dat gaat mooi niet door!

31 juli 2015
Het was een mooie dag om op herhaling naar Ameide te gaan. Met ook nog eens een snellere route was ik om
7 uur present in de Zouwenboezem.Vorige keer ging ik voor de Purperreigers en de Zwarte Stern, maar zag alleen
een Zeearend. Ook niet verkeerd natuurlijk, maar vandaag kreeg ik waar ik voor kwam. En hoe! Een aantal Zwarte
Sternen heeft nog jongen en zijn daar beredruk mee. Constant vliegen ze af en aan met visjes.Na een uurtje geboeid kijken doorgegaan naar het vogelscherm. Daarachter ligt het rieteiland, waar je in de vroege
morgen eigenlijkniet moet zijn. Het riet bedekt zowat het hele pad en is dan nog kletsnat. Het leek wel of ik in de
sloot had gelegen toen ik bij het vogelscherm aankwam. Op het rieteiland moeten twee jonge Bruine Kiekendieven
zichzelf intussen vermaken. Dat deden ze mij ook!Er zijn trouwens overal wel Kiekendieven te vinden in de Zouwenboezem.Bruine Kiek versus TorenvalkRietgorsDaarna helemaal doorgelopen naar de molen en dat gedeelte is het domein van de Purperreigers. Ze vliegen je daar
letterlijk om de oren en het is gewoon uitzondering als je een Blauwe Reiger ziet. De eerste Purpers die ik tegenkwam
vlogen wel erg laag over!Daarna bleven ze wat beter op afstand!SperwerBuizerdTeruglopend nog even blijven kijken bij de Zwarte Sternen. Het blijft prachtig om te zien, maar daar dachten de ouders ineens duidelijk anders over! Als ik weg wil lopen om richting auto te gaan, word ik tot drie keer toe echt aangevallen door twee oudervogels, die rakelings over me heen vliegen.Dan kun je toch beter bij een Dagpauwoog kijken!