Varia mei 2022

1 mei 2022

Een heerlijk ochtendje gehad in de Nieuwe Driemanspolder met twee voor mij nieuwe soorten erbij.
Begonnen aan de oostkant met een Haas in het natte gras.

Bergeend

Overstekende Gele Kwikstaart,

die doorging naar een struikje.

Eindelijk het Bokje een keer in actie gezien! Alle keren dat ik hem zag zat hij te slapen, nu was hij aan het foerageren.

Na een half uurtje fladderde hij terug, kroop de kant op

en ging naar zijn vaste slaapplaats.

Bosruiter

Deze Gele Kwik zat prachtig te poseren.

In de plas bleken nog drie Bosruiters rond te banjeren.

Grote Canadezen. Bijna windstil, dus een mooi glad wateroppervlak.

Ruzie bij de Futen.

De eerste Kleine Plevier van vandaag.

Pluizige Gele Kwik

Kleine Plevier (op een nestplek?)

Ook bij de grote plas een Kleine Plevier.

Tureluur

Op afstand twee Bontbekplevieren.

Badderende Kleine Plevier.

Even goed uitschudden.

In de verte een Graspieper.

Baltsende Futen.

Door naar het noordelijke stuk van de polder.
Groenpootruiter

Ook hier een Bosruiter.

Vrouwtje Gele Kwikstaart.

Rietgors

Een Kievit was het er niet mee eens dat ik langs liep en maakte zich enorm druk.

Oeverloper

De familie Tapuit op een boomstronk.

Gelukkig waren er genoeg muggen voor ze.....

Vorig jaar het domein van de Aalscholvers, nu hebben de Kokmeeuwen het ingepikt als broedgebied.

Gele Kwik

Vluchtende Krakeenden.

Ik dacht in eerste instantie een Bonte Strandloper, maar het bleek een Temmincks Strandloper te zijn.

En er vandoor.

Kluten

Aan het einde van het pad de tweede nieuwe soort voor mij: Rosse Fluiteenden.

Witte Kwikstaart

Nu weet ik waar de Temmincks Strandloper zo gauw heen ging: er zat een tweede verderop.

Ze waren helaas al snel weer weg.
De Kievit was nog steeds boos toen ik terug liep.

Overstekend wild.

Een Gele Kwik ging zich eens lekker uitsloven.

Nog een keer de Bosruiter

en dan lek gestoken, maar tevreden naar huis.

2 mei 2022

Het was vandaag een stuk rustiger in de Nieuwe Driemanspolder. Niet alleen qua mensen, maar ook qua vogels.
Begonnen in het noordelijk stuk.
Groenpootruiter

Waaierende Gele Kwikstaart

De Kievit was een stuk rustiger dan gisteren.

Rietgors

Kluut op de wal,

zwemmend in het water

en vliegend door de lucht.

Kleine Plevieren

Huiszwaluw

zoekend naar klei en zand voor het nest.

Er volgden er meer.

De Tapuiten zaten op hun vaste plekje.

Vrouwtje Gele Kwik

Witte Kwik

Triootje Knobbelzwanen

Tureluur en Groenpootruiter

Gele Kwik

Oeverloper

Door naar het zuidelijke deel. Ook hier rustig.
Bergeend

Tureluur

Deze Kemphaan liet zich wel heel mooi zien.

De vaste gele Kwikstaart op de dijk.

Jonge Canadeesjes

Verder niets te beleven.

4 mei 2022

De fiets achterop de auto en dan naar de Nieuwe Driemanspolder. Begonnen in noord.
Twee Grutto's foerageerden op de plas.

Huiszwaluwen

Gierzwaluw

Er werd weer lekker gebaggerd door de Huiszwaluwen.

Landende Tureluur

In zuid een vliegende Bosruiter

Oeverloper

Kemphaan

Bosruiters

Kluten

Een Gele Kwikstaart zong uit volle borst.

Temmincks Strandloper

De Kemphaan was er nog steeds.

Kleine Plevier

Jagen van een Visdiefje

In het noordelijk deel deed deze Visdief het een stuk rustiger aan.

De IJseend in diepe rust.

Later werd hij iets actiever.

6 mei 2022

Bij gebrek aan beter maar weer naar de Nieuwe Driemanspolder. In het noordelijk deel drie Knobbelzwanen

Langsvliegende Kluut.

Gele Kwikstaart

Een Haas die zich mooi liet zien.

Krooneendman

Tafeleendman

Kluut

Kleine Plevieren

Jonge Canadees

Kievit

Groenpootruiter met vlag en ring.

Verder was er opmerkelijk weinig te bleven. Nog even door gegaan naar het zuidelijk deel, maar daar was op het stuk
waar ik rondliep nog minder te bleven. Alleen wat Visdiefjes

en een Kleine Plevier gezien.

8 mei 2022

Laatste dagje van de vakantie was voor de Zouweboezem in Ameide. Het weer viel nogal tegen. Best een aardig hapje wind
en in de vroege morgen behoorlijk fris.
De Zwarte Sterns trokken zich daar niet veel van aan. In een flinke groep gingen ze regelmatig de lucht in en vertrokken dan
naar de polder.

Ook boven het water werd er gezocht naar insecten.

De stoelendans om de beste broedplekken is begonnen.

Tafeleend

Rietzanger

Door gegaan naar de Zouwendijk. Overvliegende Grutto's.

De Lepelaars waren nogal vliegerig.

Vooral toen er paniek uitbrak en de hele kolonie de lucht in ging.

Normaal gesproken vliegen de Purperreigers je om de oren, maar vandaag heb ik er maar een paar gezien en ook nog op
afstand.

Grutto in het weiland.

Bruine Kiekendiefman. Ook die heb ik verder vandaag niet meer gezien. Andere jaren waren er zeker vier paartjes.

De Kikkerpoel.

Er werd volop gepaard.

Blaaskaken

Teruglopend nog even bij de Zwarte Sterns blijven kijken

en dan weer naar huis. Hopelijk volgende keer weer wat meer te zien.

10 mei 2022

Na een afspraak in Delft doorgereden naar Berkel. Geen zon en best wel wat wind.
In de Nieuwe Droogmaking een Lepelaar, die mooi versierd was.

Twee Tureluurtjes

Kluut

Door de wind weinig zangvogeltjes gezien, maar de Rietzangers lieten zich niet tegen houden.

Wilde Eend met jongen.

Oeverloper

Kokmeeuw stond een ei leeg te peuzelen.

Badderende Tureluur

Rietzangers

Parkeend met twee jongen.

Lekker slobberen.

Cute!

Grauwe Gans

Eigenlijk alleen goed te fotograferen met mooi weer: Gierzwaluwen.

Ze zijn er weer, de lillekers.

Fazantman

Geringde Rietzanger

Rietgors

Torenvalk op grote hoogte.

Rietzanger met windkapsel.

Tureluur.

Terug gereden via de Voorafsche Polder. Tafeleenden.

Er zwommen drie Rosse Stekelstaarten rond

en verderop nog twee mannen.

Badderende Kluut.

Grutto

Twee Bosruiters

en een Grutto langs de oever.

Ook een Grutto in het weiland,

die verjaagd werd door een Canadees.

Als laatste nog een Torenvalk, die aan het stoeien was met een gevangen muis.

12 mei 2022

Met prachtig weer naar de Nieuwe Driemanspolder. Begonnen in het noordelijk deel.
Wegvliegende Oeverpieper

Putter

Jonge Canadeesjes

Zoef de Haas

Rietgors

Bontbekplevier Dat ei hoort er niet bij!

Kluut

Bergeend

Kleine Plevier

Huismussen

Gele Kwikstaart

Nog twee Oeverlopers

Waterhoen

Kievit in de verdediging.

Door naar het zuidelijk deel.
Bergeendman aan de balts.

Pal tegen de zon in een Grasmus.

Twee Kleine Plevieren vlak langs het pad.

Tapuit

De eerste Boomvalk die ik dit jaar zie.

Gele Kwikstaartvrouw vlak voor mijn voeten,

ze heeft het door

en weg!

Nog een tweede vrouwtje.

Visdiefje

Gierzwaluw

en vlak bij de parkeerplaats nog een Groenpootruiter.

14 mei 2022

Het was warm en stil in de Nieuwe Driemanspolder. Er was ook niet zoveel te beleven.
Kleine Plevier

Gele Kwikstaart

Oeverzwaluw

Oeverloper

Kleine Plevier met een Bontbekplevier.

Iets verderop nog twee Bontbekplevieren met een klein Candeesje op de achtergrond.

Er kwam nog een derde Bontbek bij, met op de achtergrond een Kleine Plevier.

Vierde Bontbek

De bekende Kievit, die ook in Wilsveen geringd is.

Rara wat is dit?

Knobbelzwaan!

De eerste Dodaars van dit jaar.

Vlak bij de parkeerplaats nog twee spelende Hazen.

15 mei 2022

Een korte ronde door de westkant van de nieuwe Driemanspolder gedaan. Ook nu was er met het mooie weer maar weinig
te zien.
Paar Gele Kwikstaarten

Kleine Plevier

Eénpotige Tureluur

Ook een tweepotige gezien.

Tapuit

Veldleeuwerik in baltsvlucht met een insect in de snavel.

Rietgors.

17 mei 2022

Vlak voor de ingang van de Nieuwe Driemanspolder vloog een Tureluur pal voor me langs.

Op de brug werd ik welkom geheten door een Gele Kwikstaart.

Op afstand een Oeverlopertje.

Nog een Gele Kwik.

Jonge Zilvermeeuw met een rivierkreeft.

Bontbekpleviertjes.

Het aantal groeit gestaag. Vandaag waren het er al tien.

Spreeuw die het warm had.

Vrouw Gele Kwik verzamelt nestmateriaal op het pad.

Ook de man liep er rond.

Krooneendman

Nog een Spreeuw

De vaste Kievit.

Paniek op het Kokmeeuweneiland.

Er vloog een Bruine Kiekendief over,

die gelijk werd verjaagd.

21 mei 2022

Het was vandaag een stuk frisser en de wind maakte het er niet beter op. Het was dan ook erg rustig in de Nieuwe Drie-
manspolder. Vandaag weer de zuidkant. Langs de rand een Tureluur

Twee Kleine Plevieren

De Gierzwaluwen trokken zich niets aan van de wind en 'gierden' door de lucht.

Kluut

Twee jonge Kieviten scharrelden langs de rand van het water.

De ouders waakten in de buurt.

Twee Kleine Plevieren bleven zeer langdurig rondvliegen.

Tureluur

Teruglopend was een van de jonge Kieviten vlak langs het pad aan het scharrelen.

De andere was nog steeds aan de waterkant en kreeg gezelschap van de Tureluur.

Veldleeuwerik

Kleine Vos

Met de wind maar weinig Gele Kwikstaarten gezien. Pas op het laatst twee stuks.

26 mei 2022

In de vroege morgen een rondje Hoekpolder in Rijswijk gedaan. Kleine Karekiet

Baltsvlucht van een Rietzanger

Jonge Meerkoet

Rietgors

Fazantman poseert mooi.

Door gegaan naar Lentevreugd. Bij de ingang was een Kneuman een jong aan het voeren.

Er waren veel Roodborsttapuiten te zien.

Aan het einde van het dijkje hebben ze een mooi balkon gemaakt, dat uitkijkt op een nieuwe plas.

Kievit

Meerkoet

Kneuman neemt een bad.

Overvliegende Buizerd. Het was de enige rover die ik vandaag heb gezien.

Graspiepers

Er waren weer aardig wat jonge Schotse Hooglanders te zien.

Overvliegende Groenpootruiter.

Argusvlinder

Icarusblauwtje

Kneuen

Tureluur

Om de hoek verschijnt een Groenpootruiter.

Grote Zilverreiger

Kleine Plevier

Op grote afstand een Waterral.

Een Kneuman kwam wat drinken.

Kleine Vos

Het is nog niet wat het een paar jaar geleden was, maar er was in ieder geval weer meer te zien dan ik de laatste keren
gezien heb op Lentevreugd.

27 mei 2022

Vanmorgen naar een winderige Nieuwe Driemanspolder aan de noordkant geweest. Soms scheen de zon, maar er was
ook veel bewolking.
Baltsende Futen

Gele Kwikstaartvrouw

Drie Tureluurtjes

Kleine Plevier

samen met een Bontbekplevier.

Er waren totaal zeven Bontbekplevieren ter plaatse.

Overvliegende Kluut.

Badderende Knobbelzwaan.

Vluchtende Dodaars.

Er zijn al verschillende jonge Kokmeeuwen te zien. Sommigen in het water

anderen zitten nog veilig bij de ouders op de apenrots.

Het slagschip is op oorlogssterkte.

Grutto's

Kluut

Tureluur

en een jong.

Witte Kwikstaart

Huismussen

Gierzwaluwen

Rietgors zingt het hoogste lied.

De bekende Kievit

en partner.

Bij de parkeerplaats nog een vrouw Huismus met een snavel vol insecten.

28 mei 2022

Het waaide nog steeds lekker toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel reed. Zon en wolken wisselden
elkaar mooi af. Ter plaatse was het zeer rustig. Slechts één andere vogelaar gezien.
Slobeendman

Bergeend met jongen

Vlak langs het voetpad was een Grutto lekker aan het slobberen,

waarna hij weer vertrok.

Langs de oever liepen twee jonge Kluten,

die goed bewaakt werden door de ouders.

Die gingen constant de lucht in om een Kraai weg te jagen, die elke keer weer terug kwam.

Daarbij werden acrobatische toeren uitgehaald om zo snel mogelijk in de lucht te draaien.

Ook de Grutto hielp af en toe mee.

Brandgans

Parkeend met jong

Rietzanger

Een Lepelaar in een smal slootje.

Ready for take off.

Tureluur met een jong.

Jonge Spreeuw

nam een bad

onder het toeziend oog van twee broertjes of zusjes.

Scholeksters

Kneu

Verderop nog een Lepelaar

Jammer dat het riet ervoor zat!

Oeverzwaluw, die in de lucht even poetste, om vervolgens weer door te vliegen.

Jonge Kluut

Blauwe Reiger

Zingende Rietzanger

Grutto in het weiland

Zowaar nog een Torenvalkman gezien

en een Buizerd

die door de aanwezige Kokmeeuwen verjaagd werd.

Diep in het riet een Kleine Karekiet.

Bij een ronde door de Voorafsche Polder alleen wat Grutto's gezien. De rest lag op de oevers uit de wind.

31 mei 2022

Het was in de morgen nog redelijk zonnig en windstil in de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant. Een aantal Hazen was
lekker aan het spelen in het weiland.

Kleine Mantelmeeuw bij een dode Kievit.

Echtpaar Rosse Stekelstaart

Knobbelzwaan met jongen.

Kleine Plevier

Drie is teveel bij de Kluten...

en dat levert wat strijd op.

Uiteindelijk keert de rust weer.

Torenvalkman

Visdief

moet onderweg even poetsen.

Uitdijende Gele Kwikstaartvrouw.zingt het hoogste lied.

Gele Kwikstaartman

Een ander vrouwtje had de snavel vol voor de jongen.

Haas op het pad.

Jonge Kluten

Bontbekplevier

Er bleken er maar liefst zeven rond te scharrelen.

Kleine PlevierTwee Gele Kwikmannen

Veel Kleine Vossen op de distels.

Tureluurtje

Kleine Kievitjes worden groot.

Nog wat Kluutjes

Wilde eend met jongen.

Scholekster met jong.