Varia aprilt 2022

2 april 2022

Met een verjaardag in Berkel weer  eens een bezoekje gebracht aan de Nieuwe Droogmaking in de Groenzoom.
Als de zon scheen was het wel te doen, maar na een scooterrit die kant op en een gure wind erbij was het best afzien.
De zangvogeltje zaten diep weggedoken in het riet en lieten zich nauwelijks zien, laat staan op de foto zetten.
Maar er bleef nog genoeg over:
Een Kokmeeuw is aan de wandel over het pad.

Overvliegende Grutto's

Smient

Er zijn al heel wat Kluten gearriveerd.

Een Mantelmeeuw heeft een ei gesnaaid an probeert dat kapot te gooien.

Als dat na zes keer gooien gelukt is, wordt het leeg gevreten.

Wintertalingen

In paniek vliegt de hele bubs op als er twee Ooievaars overvliegen.

Slobeendman

Grutto's

Brandgans

Fazantman

Tureluur

Krakeendman

BergeendWintertaling

Er waren veel Tureluurtjes te zien, maar slechts een enkeling waagde zich in of bij het water.

Na de verjaardag nog een rondje Voorafsche Polder gedaan.
Grutto

Zomertaling

Kleine Zilverreiger

Sta je lekker te slobberen, komt er een onruststoker bij! Grutto's

Na een korte schermutseling zoekt hij zijn heil verderop.

Lepelaar, die ook liever op de kant bleef, waar zijn kapsel hevig door elkaar geblazen werd.

Terugrijdend door de Nieuwe Droogmaking ook hier nog drie Zomertalingen gezien

en een Wintertaling.

10 april 2022

In de vroege morgen naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Op weg daar naartoe langs het noordelijk gedeelte een
Lepelaar bij een slootje.

Net voorbij de plek waar ik mijn scooter had neergezet zat een Patrijs in het veld.

Niet lang helaas. Er bleek er nog één te zitten en samen gingen ze er vandoor.

Kievit

Mooie balts van twee Veldleeuweriken gezien, waarbij de staart mooi uitwaaierde.

Helaas ruw verstoord door een loslopende hond.
Futen

Veel Kleine Plevieren gezien vandaag. Opvallend genoeg veel op de paden.

Ook twee Bontbekplevieren.

Vluchtende Meerkoet

Slobeendman

Slechts één Kluut aanwezig

en die bleef niet lang.

Landende Slobeenden

Ze paren net zo onbehouwen als hun gedrag tegenover soortgenoten is.

Tureluur

Kraai heeft een botje gevonden.

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik.

Grauwe Gans met twee jongen.

Zomertaling

De eerste Gele Kwikstaarten zijn alweer gearriveerd.

Nog een Veldleeuwerik  op het veld,

terwijl de partner het hoog in de lucht zoekt.

Knobbelzwaan achtervolgd door een serie muggen.

12 april 2022

Vanmorgen weer naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Dat is zo'n beetje de enige plek in de omgeving waar wat te
beleven is momenteel. Een paar meter van de plek waar ik mijn scooter neerzette zat een Torenvalkvrouwtje op haar
gemak op een paaltje te loeren op muizen.

Weer veel Kleine Plevieren gezien.

Vertrekkende Grauwe Gans.

De Torenvalk komt overvliegen.

Lang staan kijken bij de Kluten. Daar vond een mooi baltsritueel plaats. Het vrouwtje staat met haar snavel vlak boven het
water.

Terwijl zij zo blijft staan, staat het mannetje langdurig te poetsen.

Dan aan de ene kant en dan weer aan de andere kant van het vrouwtje.

Uiteindelijk volgt de paring van een paar seconden.

Daarna rent het mannetje hard weg.

Broedende Kievit

Er komen steeds meer Gele Kwikstaarten aan. Nog zeer onrustig op zoek naar een geschikte broedplek, dus ze blijven
niet lang zitten. Met veel moeite toch wat plaatjes kunnen schieten.

Onrust onder de Slobeenden als ik te dicht aan de waterkant kom.

Anderen blijven gewoon zitten.

Overvliegende Lepelaar.

Tureluur

Eén van de Kluten gaat er vandoor.

Baltsvlucht van de Veldleeuwerik.

Vaste Kievit ECCO.

Grauwe Ganzen met jongen.

Rustend Bokje.

In het slootje langs het parkeerterrein een Lepelaar.

16 april 2022

In de morgen een paar uurtjes naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan.
De Gele Kwikstaarten vliegen je momenteel om de oren en soms zitten ze even op de grond.

Baltsvlucht van een Tureluur.

Ook daar zitten er veel van.

Er wordt ook gepaard.

Groenpootruiter

Kluten

Rietgors

Veldleeuweriken

Doordat er twee Ooievaars overvlogen

kwam het Bokje uit zijn slaaphouding.

Kleine Plevier. Er hing iets vanaf de buikkant naar beneden. Geen idee wat.

Bergeendenen een Wintertaling.

17 april 2022

Er komen in de Nieuwe Driemanspolder steeds meer Gele Kwikstaarten aan. Je struikelt er zowat over!
Mannetjes

maar je ziet ook steeds meer vrouwtjes, die wat later aankomen.

Tureluur

Pijlstaarten

Vertrekkende Knobbelzwanen.

Er waren vandaag drie Krooneenden aanwezig, twee mannen en een vrouw.

Grauwe Gans met jongen.

Kleine Mantelmeeuwen

Parende Kokmeeuwen

Er arriveert een Grauwe Gans

Biddende Torenvalk

Pijlstaart

Vandaag maar twee Kleine Plevieren gezien.

Kluut

18 april 2022

Deze keer aan de westkant van de Nieuwe Driemanspolder geweest. Daar een stuk minder watervogels te zien en moet je
het hebben van de kleine vogeltjes. Ook die zijn leuk....
In eerste instantie nog dezlefde soorten:
Bergeend

Tureluur

Op afstand een Kleine Plevier

Op deze Tweede Paasdag toch de Paashaas nog gezien, al zat hij wel goed verstopt.

Gele Kwikstaart

Baltsvlucht van een Veldleeuwerik

Graspieper

Een paar keer een Tapuit gezien.

Blauwborst

Paapje

Nog een Gele Kwikstaart

Als laatste een tijdje staan kijken bij een koppeltje Veldleeuweriken die vlak langs het pad zaten.

19 april 2022

Voor het eerst in lange tijd weer eens aan de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder gelopen.
Al gelijk bij de brug een koppeltje Krooneenden.

Tureluur

Kluut

Nog een Tureluur

Twee Kemphanen

Gele Kwikstaart

Er arriveert een Zomertaling,

die heel even in een plasje rondzwemt

en er dan gelijk weer vandoor gaat.

Kievit

Graspiepers

Een Kokmeeuw ligt lekker de broeden.

Bij de zwaluwwand een paar Oeverzwaluwen.

Kokmeeuw heeft de buit binnen!

Overvliegende Kluut

Watersnip

Badderende Tureluur.

Kleine Plevier

Pluizige Rietgors

Deze zat strakker in het pak.

Toen ik de brug weer overstak kwam net het vrouwtje Krooneeend er onderdoor zwemmen.

Het mannetje arriveerde ook.

Even mooi uitschudden.

Visdiefjes

21 april 2022

Vandaag was de zuidkant weer aan de beurt.
Rietgors

Baltsvlucht van de Veldleeuwerik

en nog even in het veld.

Langsvliegende Regenwulpen

Hoog in de lucht een langsvliegende Bruine Kiekendiefman.

Gele Kwikstaart man en vrouw.

Dodaars

Bokje

Slobeendvrouw met een flinke 'hemam'.

Twee overvliegende Zwartkopmeeuwen.

Kleine Mantelmeeuw met Rivierkreeft

Twee Kleine Plevieren die op zoek waren naar lekkere hapjes.

We vroegen ons al af wat er lag: Nijlganzen, Pijlstaarten of iets anders.

Het bleken gewoon twee Wilde Eenden te zijn.

Krakeend. Pas thuis zag ik dat de Dodaars ernaast ligt.

Tureluur

Kluut met Kleine Plevier

In het plasje ernaast nog twee Kluten.

Nog een Gele Kwikstaart

en dan weer richting huis.

23 april 2022

Het was nog lekker vroeg toen ik vanmorgen in de nieuwe Driemanspolder aankwam.
Bij de parkeerplaats scharrelden vier Patrijzen rond, waarvan ik er twee op de foto kreeg.

Langsvliegende tweede kalenderjaar Kokmeeuw.

Visdiefje

Er komen wat meer Witte Kwikstaarten de polder in.

Kleine Plevieren

Gele Kwikken

Grauwe Gans met jongen

Baltsvlucht van een Tureluur.

Kemphaan

Scholeksters

Groepje Kuifeenden.

Het Bokje zat weer op zijn vaste plekje.

Watersnippen

Dodaars

Zwarte Ruiter vloog langs.

De Kleine Mantelmeeuw haalde een stuk Rivierkreeft naar boven.

Brandganzen

Regenwulpen

Langsvliegende Kluut

Luie manier van drinken door een Meerkoet.

Nummer twee komt ook hard aanlopen

en gaat hetzelfde doen.

24 april 2022

Voor de broodnodige variatie weer eens naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel geweest. Onderweg even gestopt bij de
Groene Keijzer, maar behalve wat rennende Hazen was daar niets te beleven.

In de Nieuwe Droogmaking een Tafeleend op vrouwenjacht.

Zonder resultaat.

Bijna volwassen Kokmeeuw.

Kluten

Bergeend

Wintertaling

De eerste twee jonge Kieviten van dit jaar gezien.

Met een zelf gevangen worm.

Brandgans

Het echtpaar Fazant.

Blauwborst

Rietzanger

Blauwe Reiger

Tureluur

Jonge Canadeesjes

Nog een Rietzanger

Waterhoen

Snor

en als laatste een Grutto.

Viel me nog mee, want er stond best wat wind.

25 april 2022

Voor een korte vakantie naar Texel vertrokken. Grotendeels droog, af en toe zon en heeeel veel wind.
Op het eerste dagje grotendeels aan de oostkust gebleven. Opvallend veel Kluten gezien.

Tureluur

Bij Wagejot een Rosse Grutto vol in de wind.

Verderop nog drie mannen

en een vrouw.

Wintertalingman

Kluut

Tureluur

Stukje langs de Waddenzee gefietst, maar dat viel niet mee met die wind. Ook hier Rosse Grutto's.

Overvliegende Eidereenden.

Via Utopia terug gefietst. Wintertalingman.

Scholeksters

Overvliegende Eiders.

Kluten

Lepelaars

Grote Sternen.

Ruzie tussen twee Kluten.

De wijste gaat er vandoor.

Nog een Wintertalingman.

Door naar de haven van Oudeschild. Daar zat een Zwarte Zeekoet. Ik vraag me af of het dezelfde is die ik vorig jaar heb
gefotografeerd. Bepaald niet schuw.

Ook nog een Gewone Zeehond gezien daar.

Dan wordt het tijd naar de bungalow te gaan. Onderweg nog twee Visdiefjes,

parende Kokmeeuwen

en badderende Steelopertjes gezien.

Naast de bungalow vier spelende Hazen in het veld.

26 april 2022

Weinig tijd om vogels te kijken vandaag. Het was vandaag familiedag.
Bij De Cocksdorp even het strand op geweest, maar er waren maar weinig vogels te zien. Wel veel Rosse Grutto's.

Overvliegende Bergeend.

De eerste Texelse Gele Kwikstaart.

Regenwulp

en een Kokmeeuw die nestmateriaal verzamelt.

27 april 2022

Ook vandaag begonnen bij het strand van De Cocksdorp, maar er was wederom weinig te zien. Leukste was nog een
Regenwulp.

Door gegaan naar Waal en Brug. Daar veel Kemphanen te zien. Vooral vrouwtjes.

Kleine Plevier

Tureluur

In een slootje wat verderop een Lepelaar, die zich mooi vast liet leggen.

Nog even naar de Mokbaai gegaan. Bij de Petten een eilandje vol Grote Sterns.

Visdiefjes

Bij De Mokbaai weinig te beleven. Wel twee Bruine Kiekendiefmannen die een territoriumstrijd hadden.

Buizerd

Op weg naar de bungalow nog een Lepelaar.

Rotgans

Het valt op dat er deze keer maar weinig te zien is op Texel. Ook in de tuin bij de bungalow nauwelijks vogels te zien.
Dat ben ik wel anders gewend.

28 april 2022

Ook vandaag geen zon en ook nog een knie die niet meerwerkt. Alleen vanmiddag een stuk gaan rijden en uiteindelijk
bij Waal en Brug blijven hangen bij de Kemphanen.
Vandaag waren er ook veel mannen aanwezig en dan krijg je gelijk een heel ander beeld.
Opvallend en nooit geweten hoeveel verschillende kleden er bij de Kemphaanmannen zijn.

De meest imposante en grootste man liet zich goed zien en werkte de andere mannen een voor een weg.
Alle veren uit en soms de vleugels ook nog wijd open.

]

Verder nog een stel Grutto's

Wat Kluten,

een Wintertaling

en wat Boerenzwaluwen aanwezig.

Iets verderop twee Zwarte Ruiters

en een paar Kleine Plevieren.

Ook in de weilanden waren Kemphanen te zien.

Bij een slootje nog een Lepelaar.

Weer bij de bungalow kwamen mijn huisdieren hier weer langs: twee Bruine Ratten.

29 april 2022

Vandaag weer naar huis en het weer was niet zodanig dat ik er behoefte aan had nog een paar uur te blijven hangen.
Nog wel even een klein rondje langs de Waddenzee gemaakt, waar het net eb werd.
Groenpootruiter

samen met een Rosse Grutto.

Nog een Groenpootruiter samen met een Wintertalingman.

Vanaf de veerboot nog een Eidervrouw

en een Aalscholver.