Slechtvalken Rijswijk

Varia augustus 2022

13 augustus 2022
Met die hitte al vroeg wakker en dus maar vroeg op weg gegaan naar de polder.
De vaste Haas en Witgat waren er nog niet, dus de eerste was vandaag een Kleine Plevier.

TureluurtjesBosruiters


Groenpootruiter

Lantaarntje

Watersnip

Die trok schijnbaar wat soortgenoten aan, want ineens kwamen er minstens 11 over het water scheren,om iets verderop neer te strijken.

Iets later er weer vandoor toen er iemand langs liep.


Badderende Bontbekplevier

Kleine Plevier

Oeverloper

Gele Kwikstaart

Witgat,

samen met een Oeverloper en een Gele Kwik.

Witte Kwikstaart

Watersnip

Een aparte ontmoeting met een Haas gehad. Hij kwam over de opgedroogde vlakte aanrennen.

Bleef op een afstandje even kijken,

kwam weer dichterbij rennen

Weer even kijken

en kwam toen recht op me af rennen.


Nog nooit een Haas van zo dichtbij gezien.


Toch ging hij weer terug, maar kwam even later weer op me af rennen.


Bleef weer op minder dan twee meter van me af kijken.

Ongecropt!

Keek nog een keer

en rende toen hard langs me heen.
Tapuit samen met een Gele Kwikstaart.

Veel Bontbekplevieren te zien.

Bosruiter

Tureluur

De Grutto's waren vandaag zowaar wakker.

Watersnip met Bontbekplevier.

Blauwe Reiger

Slapende Bosruiter

Nog wat Bontbekpleviertjes, omdat ze zo leuk zijn....

Groenpootruiters

Als laatste nog een biddende Torenvalk.

10 augustus 2022
Een heerlijk dagje varen in de Brabantse Biesbosch. Camera natuurlijk mee, maar met die hitte was er niets te zien.
Alleen een Buizerd

en een Fuut met een vis op de foto gezet.

En natuurlijk mijn twee super matrozen!

9 augustus 2022
Vandaag een echt steltlopersdagje gehad in de Nieuwe Driemanspolder aan de zuidkant. Het begon echter standaard
met een Haas.

Het bekende Witgatje langs het water bij de brug.

Gele Kwikstaarten net over de brug.


In de grote plas een Tureluur vlak langs de kant.

Nog een Haas.

Maar liefst vier Watersnippen aan het foerageren.

Langdurig van ze kunnen genieten en dat gebeurt niet vaak!
Drie Tureluurtjes.Badderende Kievit.

De Grutto's stonden voor de verandering weer te slapen.

Bonte Strandloper

BosruitersKleine PlevierenPrachtig gatje

van een jonge Waterhoen.

En een nog jonger exemplaar.

Kleine Strandlopers
Samen met een Bonte Strandloper.

Er liepen heel wat steltlopers rond.


Oeverloper


Er kwamen ook nog wat Kluten bij.


En toch nog twee Kemphanen gezien.


De Watersnippen kwamen nog wat dichterbij.Torenvalk


Witte Kwikstaart

Kievit, mooi in het zonnetje.

Blinde Bijen.


Gele Kwikstaart

Witgatje

en nog een Oeverlibel.

7 augustus 2022
Voor de variatie weer eens naar de Nieuwe Droogmaking getuft.
Een jonge Lepelaar stond in de grote plas te lepelen.

De kleine plas stond ineens niet meer droog! Ik denk dat ze wat sluisjes open gezet hebben. Voor de vogels werkte dat
nadelig: er was nauwlijks wat te zien in de plas.

Langsvliegende Torenvalk.

Een Grasmus liet zich mooi zien.


Witte Kwikstaart

Een aantal Pimpelmeesjes in de struiken.Boerenzwaluw met Oeverzwaluw.

Ekster

Rietzanger in het volle tegenlicht.


Watersnippen

In de Voorafsche Polder waren wel wat steltlopers te vinden: Grutto en Kievit.

KemphanenIn het gemaaide riet wat Fazanten.
Turkse Tortel

In een boompje nog een Torenvalk.

Bedelende Boerenzwaluw,

maar geen succes.

6 augustus 2022
Eerst naar de Nieuwe Driemanspolder geweest en daarna een kijkje genomen bij de Boomvalken in Maraiahoeve.
Een Haas is de Nieuwe Driemanspolder was nog niet helemaal wakker.

Veel Bosruiters op het drooggevallen gedeelte van de plas.Hier samen met een Tureluur.

Witgatje

Gierzwaluwen


Grutto's, een Bergeend en drie Bonte Strandlopers

Bonte StrandlopertjesKleine Plevieren met een Bonte Strandloper.


Waterhoen met jong.

Kievit

Bontbekplevieren


Kraai bij een dode vogel.

Overvliegende Torenvalk

Gierzwaluw

Gele Kwikstaart

Terug gereden via de Boomvalken in Mariahoeve.
Een van de ouders in een boom.


Overvliegende Ooievaar.


In het nest schijnen drie jongen te zijn, Ik heb er twee kunnen zien, hoewel de tweede zich alleen liggend vertoonde.


4 augustus 2022
Ik werd aan de zuidkant van de Nieuwe Driemanspolder al opgewacht door een Torenvalkvrouwtje.

Op het vaste plekje een Witgatje

dat er gelijk vandoor ging, samen met een soortgenootje.

Dodaars

De Gele Kwikstaart zat ook op zijn vaste plekje.

Evenals de Regenwulp, die er gelijk vandoor ging.


Bosruiter, samen met een Tureluur.

Snurkense Grutto met op de achtergrond twee Kemphanen. Links een Groenpootruiter.

Groenpootruiter

Kemphaan

Waterhoen ligt lekker in het zonnetje.

Gele Kwikstaarten.Icarusblauwtjes


Rietgors

Klein Koolwitje

Bont Strandlopertje

Hier samen met een Oeverloper.

Tureluur

Oeverloper

Gele Kwik

Kievit

Kleine Plevieren

Witgatje


Bergeend

Oeverloper


En nog een Witgatje.

3 augustus 2022
Maar weer een rondje Nieuwe Driemanspolder gedaan, deze keer de noordzijde. Viel wel even tegen met het donkere weer.
De eerste plas is nu volledig opgedroogd en vooral de Spreeuwen vinden er nog wel wat.

Ook een Kievit liep er rond.

In het plasje er tegenover een jonge Waterhoen

en een Dodaars,

die maakte dat hij weg kwam.

Bij het volgende drooggevallen gedeelte een Regenwulp.


Ook die ging er vandoor.


Twee overvliegende Watersnippen.

In het groengedeelte zie ik ineens een vreemd 'vliegend ding'. Moeilijk te vangen, zo snel beweegt het.

Het blijkt een Kolibrievlinder te zijn! Nog niet eerder gezien.


Eindelijk zit hij twee tellen stil.

Veel Hazen gezien, deze weer midden op het pad.

Oeverloper

Er zijn ook weer veel Watersnippen. Hier vier bij elkaar.
En weer een vluchtende Haas,

die later toch nog even terug kwam.

In de verte een Boomvalk. Ik had hem al een paar keer gehoord, maar kon hem niet ontdekken. Nu wel.


Distelvlinder

Nog twee Watersnippen.

Dodaars

Tureluur

Twee Bonte Strandlopertjes.


Grutto's

In de verte nog vier Dodaarzen.

En wat is een dag zonder een Kleine Plevier?Twee Scholeksters

Terug via de Starrevaart. Moeder Kuifeend met jongen.

Geoorde Fuut met versiering.

In de Leidschendammerhout nog een Bruine Kiekendief.

2 augustus 2022
Een heerlijk ochtendje in de Nieuwe Driemanspolder. Lekker weer en veel te zien.
Eerst even de Steenuil bezocht. Moeders zat er alleen bij het schuurtje. Ze bleef me strak aankijken


en verdween al snel weer naar binnen.
Door naar het zuidelijke deel. Bij de brug liep een Witgatje.


Best weer veel Gele Kwikstaarten in het stuk na het bruggetje.


Rietgors

Blauwe Reiger

Gierzwaluw

Kievit

Putter

Een jonkie op de grond.

Jonge Gele Kwikstaarten.Er waren veel Puttertjes actiefen ook de Rietgorsen laten zich wat meer zien.


Fitis

Langs het water een aantal Kleine Plevieren.Er landt ook een Bosruiter.


Een Haas kwam recht op me afrennen,

maar bedacht zich toen nog even.

Voedering van een Oeverzwaluw in de lucht.Lieveheersbeestje

Langsvliegende Witgatjes.

Op afstand een Regenwulp.


Tureluur


Oeverloper


Gierzwaluw

Snurkende Grutto's en Kluten met op de achtergrond wat Kemphaantjes.

Langsvliegende Oeverlopers

Watersnuffel

Vliegende Fuut

Nog een langsvliegende Oeverloper


Een Watersnip vloog recht op me af.

Kievit

Nog maar een Oeverloper,

die wat later op een buis ging zitten.


Twee Watersnippen langs de kant.

Visdiefjes. vier gingen er met elkaar op jacht en toen er één een visje had gevangen, kwamen ze alle vier luidkeels roepend
weer terug vliegen.Tureluur

Kluut

Kemphaan

Bontbekplevier met een Gele Kwikstaart

Bosruiter met Tureluur. Oh ja, en een Meerkoet

In de verte een vrouwtje Torenvalk op jacht.

En we eindigen weer met wat Gele Kwikken.
1 augustus 2022
Een ronde door Te Werve gedaan, maar het is maar een dooie boel daar. Bijna niets te zien en zelfs nauwelijks een
vogel te horen. Alleen maar ganzen.
De Haviken zijn uitgevlogen, dus daar hoeven we ook niet meer voor te gaan.
Leukste was nog een schreeuwend Futenjong


Een Geelbuikschildpad

en twee Blauwe Reigers: één op een stronk

en één in het water.

Die op de stronk zocht het nog even hogerop.

waar ik hem door een gluurgaatje mooi kon zien.