Slechtvalken Rijswijk

Varia april 2021

11 april 2021
Meer dan een maand geleden dat ik naar de Nieuwe Droogmaking geweest was, dus het werd wel weer eens tijd!
Een stevige wind en afwisselend bewolking en zon. Het eerste wat me tegemoed kwam was een koor van rietzangers:
Rietgorzen, Rietzangers, een Snor en de zang van de Blauwborst. Ook zag ik een Boerenzwaluw langsvliegen en hoorde ik
de Grutto's en Scholeksters roepen. Kortom: De Groenzoom is weer tot leven gekomen!
Nu ook nog zien wat ik op de foto kon krijgen.
Bij de Rietgors was dat geen probleem.

Twee Fazantmannen liepen door de rietstoppels.


Een flinke groep Grutto's op de wal. Ze waagden zich niet in het klotsende water.

Pijlstaartman, samen met man en vrouw Slobeend.

Hij wilde ook nog even apart op de foto.

Er lag nog een Pijlstaartman op de kant te slapen.

In de grote plas een Nonnetje, dat lekker dicht langs de kant bleef. Toch nog voordeel van de harde wind.Paniek onder de Grutto's, de hele bups de lucht in.
De boosdoener? Deze Buizerd, die totaal geen belangstelling had voor de Grutto's en alleen even naar beneden keek waar
die herrie vandaan kwam.


Kievit bij een plas in het weiland.

Waterkip

Overvliegende Grote Canadese Ganzen.

Heel wat Witte Kwikstaarten gezien, die in groepjes overvlogen

en soms het weiland indoken.

Paring van de Meerkoeten.

Zwaar geringde Grutto in het weiland.

Ook in het water langs het Lepelaarpad een Nonnetje.

Even kratsen...

Goed te zien van welke kant de wind kwam!


Brandganzen

Badderende Krakeend

Tureluurtjes


Snurkende Wintertalingen


Grutto in het weiland.

Met veel moeite een Rietzanger ontdekt, Ze zaten allemaal diep in het riet weggedoken.

Overvliegende Grutto

en ook een Kluut kwam langs.

Twee soortgenoten waagden zich langs de kant in het water.

Echtpaar Kuifeend


Toch nog een Rietzanger die wat meer bovenin zat.

En een Grauwe Gans, die zijn broedplekje al had uitgezocht.

5 april 2021
Na een dag binnen zitten vandaag even Te Werve in gegaan. Vorige week zat je in de zon te puffen, nu moest ik
regelmatig schuilen voor een sneeuw en hagelsbui!


Tussendoor scheen de zon weer. Grote Bonte Specht.

De Havik ligt inmiddels ook op het nest.

De Moeraslantaarn bloeit weer.


Een Blauwe Reiger had een kikker gevangen en stond daar lang mee te goochelen


voor hij ermee weg vloog.

Koolmees

Staartmees


Roodborst


De Tjiftjaf is weer volop te horen.

Pimpelmezen.