Slechtvalken Rijswijk

Varia augustus 2020

12 augustus 2020
Even een lui dagje gehad. Geen wandelingen door natuurgebieden, maar gewoon op de scooter een rondje Rottemeren
gedaan.
Je ziet wat minder, maar koelt wel af!
Dodaarzen
Wigat

Twee Kleine Zilverreigers


Oever- en Boerenzwaluwen
Oeverloper


Lepelaars


Bruine Kiekendief

Groepje Kieviten, Grutto's en Kemphanen

11 augustus 2020
Na een leuke ontmoeting in Leidschendam met Slechtvalken Pietje Bell en zijn 'nieuwe' vrouwtje (zie Leidschendam)

werd het ook vandaag weer een valkendagje.
Bij de mast van de Slechtvalken kwam ook een Aalscholver even poetsen.


En er vloog een Boomvalk langs.Daarna doorgegaan naar Meijendel om te kijken of er nog wat vlinders op de foto te krijgen waren. Daar was ik snel klaar
mee! Door de droogte was er weinig van de bloeiende perken over en dus ook geen vlinders te zien.
Alleen een Eikenpage gezien

en een Bruinrode-

en Steenrode Heidelibel.

Dit jaar ook nog geen Boomkikkers gezien.
Dan maar weer door naar Voorschoten.
Daar arriveerde net een Boomvalk bovenin de mast.

bleef daar even zittenen verdween toen met een andere Boomvalk over de woonwijk. Het werd toen erg stil.
Uiteindelijk maar weer een polderronde gemaakt. In de Drooggemaakte Grote Polder in eerste instantie niets te zien.
Richting Buytenpark ook niets, dus maar weer terug.
Op het al eerder genoemde 'vogelhuisje' (geen idee wat het zijn!) een jonge Torenvalk.

Even later verhuisde die naar een boom,

vloog even een stukje

en landde uiteindelijk in het gebladerte van een boom.


Van daaruit loeren naar mogelijke prooien in het weiland.Hebbes!

Mantelen van de prooien dan door naar een hekje.


Ik ga ook weer verder, maar verderop kom ik jong nummer twee tegen, biddend in de lucht.


Ik ga aan de picknicktafel zitten en wacht af. Komt ie gewoon op 10 meter afstand op het hek zitten!

Dat wordt dus een echte fotoshoot....Even afvliegen en dan nog dichterbij landen!! (ongecropte foto.)


Daarna toch maar iets verder weg op een hek.

10 augustus 2020
Voor de broodnodige variatie maar weer eens naar de polder gereden. Uiteindelijk in Voorschoten beland waar een
Boomvalk in een hoogspanningsmast te zien was. Er werd wat gerekt en gestrekt.


Ineens zie ik op een mast eerder een Slechtvalk zitten.

Dan maar even daarheen. Het blijkt om een jeugdig dametje te gaan.Bij de Boomvalkmast is intussen nummer twee gearriveerd.

Daar wordt ook door de Slechtvalk op gereageerd.


Ze kijkt het even aan en gaat dan op de wieken.
Ze verdwijnt richting De Horsten.
Ik ga weer terug naar de Boomvalken. Er wordt nu in tweevoud gepoetst en geslapen.Verder gebeurt er niet veel en als ik dan zie dat de jonge Slechtvalk weer terug is, ga ik die kant weer op.

Ook hier wordt gepoetst.


Enige tijd later vliegt ze weer af en laat daarbij een gedeelte van de ring zien: een grote 6. Ze kan uit Duitsland komen.


Ze wordt nog even achterna gezeten door een stel Meeuwen en verdwijnt dan uit het zicht.

Een Havik komt van achter aanvliegen. Helaas alleen de achterkant op de foto.

De plek van de Slechtvalk wordt al snel door de Spreeuwen ingenomen.

Ik ga door richting Buytenpark. In de Drooggemaakte Grote Polder een ontmoeting met de derde valkensoort. Eerst het
mannetje Torenvalk dat het duidelijk warm had.Altijd opvallend dat hier veel meer Hazen te zien zijn dan in de Duivenvoordse Polder. (Wel verklaarbaar!!)


Ook het geringde vrouwtje Torenvalk laat zich mooi bekijken.In het Buytenpark een overvliegende gerafelde Buizerd.

Visdiefjes


Kokmeeuw

Een Bruine Kiekendief,

die mooi dichtbij komt, maar wel pal tegen de zon in.

Witte Kwikstaart verschuilt zich achter een madeliefje.


Aalscholver


Terug in de polder komt de Torenvalkman wel heel dichtbij bidden.


Duikt daarna naar een Sprinkhaan
en gaat dan weer terug naar het bekende paaltje.

9 augustus 2020
Het was behoorlijk bewolkt vanmorgen in Berkel. Wel lekker voor heel even, maar al snel werd het knap benauwd.

Kuifeend met haar dagelijkse groentehap.

Overvliegende Fuut

De paar Lepelaars die op de plas waren gingen er vandoor in gezelschap van een Slobeend.


Alleen een jong bleef achter en zocht het gezelschap van een Blauwe Reiger.

Kievit

Visdiefje

Hazen

Er was vandaag niet zo heel veel te zien wat betreft de kleine vogels. Wel de bekende Kneu met het gezwel. Het lijkt met de
dag groter te worden.

Bergeenden op de punt van het eilandje.

Langsvliegende Watersnip


De zon komt er steeds meer door en dan komen ook de steltlopers weer naar hun rustplaats.
Grutto

Kemphanen


Je kunt hier goed zien hoe klein de Watersnippen eigenlijk zijn als je ze vergelijkt met een Waterhoen.

Ook Waterhoentjes kunnen behoorlijk fel zijn!


Maar de Watersnip is minder onder de indruk dan de Waterral en gaat gewoon een meter verder zitten.


Slobeenden

Ze bestaan nog: witte Eenden!

Ik was intussen al aardig lek gestoken door Dazen en Steekvliegen en ga maar weer een rondje rijden.
Dan kom je ook de Lepelaars tegen die van de vaste plek vertrokken zijn.
Poetsende Visdief7 augustus 2020
Weer in de vroege morgen voor een paar uurtjes naar Berkel. Waarschijnlijk korter dan gisteren, want het was al behoorlijk
heet.
Holenduiven

Veel Kieviten kwamen naar de plas gevlogen om daar verkoeling te zoeken.De ruimte delen.

De Waterral deed eerst wat rek- en strekoefeningen onder een struik voor hij op pad ging.Onderweg even kratsen.


en dan weer verder.Als er echter een Waterhoen staat duikt hij toch de struiken weer in.

Groepje Kemphanen

Lepelaar studeert voor Ooievaar op één poot.

Visdiefje

Ook de Spreeuwen zoeken voedsel op het eilandpuntje.

Geringde Rietzanger wacht in de struiken of dat enge mens nog weg gaat.Uiteindelijk gaat hij toch maar naar de overkant.

Jonge Haas op het pad,

genietend van het zonnetje.

Even schuilen in de kruidenlaag langs het pad

en dan snel naar de overkant.
Van daaruit toch maar het hazenpad gekozen.

Hier de vermoedelijke ouders, die er hun gemak van nemen.

Jonge Rietzanger


Fazanten


Grauwe Gans

Putterboompje


Een groep van zo'n 50 Goudplevieren kwam een paar keer overvliegen om te kijken of het een geschikte plek was om te
landen.


Bergeend

In de verte kreeg een Bruine Kiekendief het aan de stok met wat meeuwen.Visdief met buit.


Aalscholver

Jonge Mantelmeeuw schreeuwt naar ouder.

Nou, dan schreeuw je gewoon terug!

Het was inmiddels zo heet geworden dat het zweet van mijn lijf gutste. Tijd om naar huis te gaan. Nog even een ronde
door de Voorafsche Polder gereden.
Witgatjes


Lepelaar


Even lekker schudden

Oh moeder wat is het heet!

Gauw naar huis!

6 augustus 2020
In de vroege morgen maar weer naar Berkel gereden. Ik moet het tenslotte voorlopig in de buurt zoeken en dan is dit
wel de leukste plek. Ook vandaag was er weer genoeg te beleven.
Ik werd welkom geheten door een van de vaste Eksters op het hek.

Een vertrouwd beeld bij de Lepelaars, bedelende jongen.


Gierzwaluwen


Holenduif

Een verrassing: een overvliegende Casarca.
Tussendoor constant leuke momentjes met de Lepelaars.

KievitenVandaag minstens 10 Watersnippen gezien.
Grauwe Ganzen
Aalscholver op de meest gewilde plek voor de soort hier.

Een van de vele jonge Spreeuwen.

Waterhoen

Toch weer kort de Waterral gezien. Wel op een donker plekje.


Visdiefjes


Een jonkie

Er wapperen heel wat veren op als een Lepelaar landt.

Wilde Eend


Er kan nog meer bij!


Het bedelen heeft toch nog effect.Er landen wat Grutto's


De familie Fazant


Ineens een jonge Blauwborst op mijn pad.


Heerlijk naïef nog.

Van de week zagen Guido en ik hem al en dachten dat hij zaadbollen aan de snavel had, maar het ziet er toch ernstiger uit.
jonge Kneu

Nog een jonge Blauwborst, maar die was sneller weg!

Een Torenvalk in de boom,

die twee tellen later naar de grond dook.Van daaruit weer de lucht in en mooi voorlangs vliegen.

Kneu

Nog een succesvolle bedelpoging.

Kuifeend

In de Voorafsche Polder een Oeverloperen drie Witgatjes.Ik dacht verderop dat er een Buizerd op een paaltje zat, maar het bleek een donker Torenvalkvrouwtje te zijn.

Ze ging door naar het dak van het bedrijf.

Intussen al flink warm geworden, dus ik ben door gegaan naar huis.

5 augustus 2020
Tussen de bezoeken aan de garage voor de schadetaxatie door nog even naar Lentevreugd geweest en een ronde door de
polder gemaakt. Op Lentevreugd was niet zoveel te beleven. De middelste plas is alweer volledig opgedroogd, dus daar
hoefde ik niets te verwachten.
Wel wat Roodborsttapuiten gezien.Kneutjes

Boerenzwaluwen

en Gierzwaluwen.

Veel Kauwtjes, die in groepen overtrokken.

Nog een enkele Putter,

Grasmus

en Graspieper gezien

en dat was het.
Nog even langs de Starrevaart gereden, waar een Torenvalk goed de grasmaaier in de gaten hield, die daar bezig was,
Een flinke duik en dan gelijk weg met een muis.


Langs de Drooggemaakte Grote Polder zat een jonge Torenvalk op een soort van vogelhuisje.

Verderop een Buizerd in de Zoetermeerse Meerpolder.

Weer terugrijdend was de rest van de Torenvalkfamilie ook in de polder aangekomen.
Biddende ouder

en nog een jong in het weiland,

dat iets later pal voorlangs vloog.

4 augustus 2020
Vandaag werd het weer een ronde Groenzoom in Berkel. Onderweg op een kas een jonge Witte Kwikstaart.

Ter plaatse een wegvliegende Witgat.

Grote Zilverreiger

Een groep Lepelaars arriveert
en voegt zich bij de rest.

Knobbelzwanen

Boerenzwaluw

Watersnip

Kievit

Hoog in de lucht een Boomvalk.

Jonge Kneu

en jonge Groenling.

Heel in de verte eindelijk een Bruine Kiekendief hier gezien.

Groep Groenlingen

Nog een Boertje

die samen met zijn soortgenoten de aanval inzette op een Sperwer.Mooie momenten met Visdiefjes gehad,Vooral toen er één het aan de stok kreeg met een Zilvermeeuw die zijn visje wilde pikken. Een wilde achtervolging volgde.


Verzameling Kieviten.

Er arriveren wat Grutto's,
die redelijk dichtbij kwamen foerageren.Badderende Lepelaar.

Jonge Waterhoen

Op weg naar huis in de Voorafsche Polder twee Witgatjes.


Blauwe Reiger

Lepelaar met vier poten...

oh nee, het zijn er twee!

2 augustus 2020
Tja, het ging 'm niet worden vandaag. Sta je helemaal klaar om op pad te gaan, kom je bij je auto, tref je dit aan!
Jammer dat de dader vergeten is een briefje achter te laten.....

1 augustus 2020
Vandaag de verjaardag van mijn oudste kleinzoon, dus daar werd weer een bezoekje aan de Zouweboezem in Ameide
aan gekoppeld.
Er zijn niet veel Zwarte Sterns meer over. De meeste jongen zijn uitgevlogen en trekken met de ouders ergens anders
heen. Vijf heb ik er nog kunnen spotten en twee op de foto gekregen.
Jong

en ouder

Koei

In de verte nog een Bruine Kiekendief gezien. Ook dat is al een heel stuk minder dan voorheen.

Torenvalk, die mij glurend in de gaten hield.

Voor het eerst dit jaar was het weiland gemaaid  en dat zorgde ervoor dat vooral de jonge Purperreigers daar wat meer
te zien waren.

Overvlieger

Biddende Torenvalkman


Vrouw Oeverlibel

Koperuil (nachtvlinder)


Er vlogen nog wel heel wat Purperreigers over.Mijn oog werd getrokken door een mooie bronskleurige tor. Blijkt nog een zeldzaamheid te zijn: Muskusboktor.Twee van de vier helicopters op weg naar Den Helder voor het laatste eerbetoon aan de omgekomen marinier.

Torenvalk op weg naar een zitplaats.


In het gemaaide weiland nog langdurig van een jonge Purperreiger kunnen genieten, die tot twee keer toe een muis ving.
Even schreeuwen naar ouder die even kwam kijken hoe het ging.


Er waren ook veel Ooievaars te vinden.Toen de boer kwam om de grasbalen op te halen ging alles er vandoor


en ben ik naar de jarige job gegaan.