Slechtvalken Rijswijk

Torenvalken 2015

8-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder



9-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder








27-9-2015 Maasvlakte





28-10-2015 Buytenpark
Bij het verlaten van het Buytenpark werd er mooi voor me geposeerd!





28-11-2015 Lentevreugd
















30-12-2015 Zevenhuizen