Slechtvalken Rijswijk

Naast de Slechtvalk heb ik nog een favoriete roofvogel: de Torenvalk.
Ik heb wat met deze kleine valkensoort en het lijkt omgekeerd ook zo te zijn.
Hoe vaak komt het niet voor dat ik tijdens mijn wandelingen Torenvalken tegenkom die ik,
soms heel dicht, kan benaderen. Topper daarbij was natuurlijk het mannetje Torenvalk van Lentevreugd
in Wassenaar, dat daar van 2011 tot 2014 verbleef. Hij kwam me zelfs regelmatig opzoeken als ik het
hek doorliep. Helaas is hij in 2014 verdwenen.

Informatie over de Torenvalk vindt u hier. ---> Klik

Op deze pagina mijn mooiste/ leukste foto's van de Torenvalk van dit jaar.
Voor voorgaande jaren, zie onder het kopje Torenvalken.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

10 januari 2021 Nieuwe Driemanspolder