november 2022

1 november 2022
Het waaide vandaag flink, dus ik was benieuwd of de valken zich nog bij de toren zouden laten zien.

In het langsrijden zag ik vanmorgen Antonia op de toren zitten. Op de terugweg zat ze er nog, dus maar weer even gestopt.
Maar eer ik geparkeerd had en naar de toren was gelopen, ging ze er al vandoor!

Wat later zag ik haar op het Sijthoffgebouw in de Plaspoelpolder zitten.

's Middags was ze weer als eerste bij de toren. Boaz kwam iets later.

Deze keer ging Antonia naar de toren,

en landde bovenop de staander.

Boaz volgde haar vanaf de wijzerplaat bij de bak.

Hij heeft daarna nog even rond gevlogen en verdween weer.

Antonia alleen nog maar gehoord, maar niet gezien.

2 november 2022

Vanmiddag twee uurtjes bij de toren gezeten en alleen op het laatst iets van beide valken gezien. Boaz kwam als eerste en verdween gelijk in de bak.
Antonia kwam wat later

en landde op de wijzerplaat bij de bak.

Er volgde een hoop gekakel,

waarna Boaz weer verdween

en ging Antonia naar de bak.
Er vloog daarna alleen nog een Grote Zilverreiger langs.

Toen ik naar huis ging zat Antonia nog steeds bij de bak.

3 november 2022

Vanmorgen kwam ik in de Plaspoelpolder beide valken tegen op het Sijthoffgebouw. Antonia zat op haar gemak in het
rond te kijken,

viel nog even in slaap

en was iets later weer wakker.

Boaz zat te poetsen

en hield daarna de boel in de gaten.

's Middags drie uur bij de toren gezeten, maar ze hebben zich niet laten zien.

4 november 2022

Tussen de middag zat Antonia op de staander te poetsen.

Een langsvliegende Sperwer werd achterna gezeten door een Kraai.

Antonia bemoeide zich er niet mee. Dat werd anders toen er een derde valk vlak na Boaz aan kwam vliegen.

Ik stond er niet gunstig voor en kreeg de valk er maar één keer op.

Antonia was zeer alert.

Boaz ging de valk achterna en Antonia ging naar het ijzerwerk.

Eind van de middag reed ik langs de toren naar huis, maar er was niets te zien.
Toen ik echter langs de kerk reed, zag ik ineens beide valken op de kerk zitten.

Daar had ik sinds de dood van Anton geen valk meer gezien.
Weinig actie, dus na het schieten van wat plaatjes weer door gegaan naar huis.

5 november 2022

De zon was vanmorgen net op toen ik langs de toren reed op weg naar de supermarkt. Beide valken op de toren, dus gelijk de auto geparkeerd en een paar plaatjes gemaakt.

Later in de morgen, op weg naar de polder, zat Antonia op de staander.

Vanmiddag ook nog een uurtje bij de toren gezeten. Antonia arriveerde als eerste en ging naar de bak. Boaz vloog naar het ijzerwerk.

Hij hipte nog even naar achteren toe.

En om 1 uur gebeurde er een wonder.

Hij bleef zitten toen het carillon begon te spelen! We gaan vooruit.

Er vlogen nog drie Grote Zilverreigers langs.

Boaz deed zijn best vanmiddag, want toen hij afvloog

kwam hij tot twee keer toe vlak langs me vliegen. Hij begint ook aan mij te wennen.....

Daarna weer naar het ijzerwerk.

Het was nog even wiebelen,

maar toen zat hij.

Hij verdween stiekem.
Na een uurtje kreeg ik het behoorlijk koud en ben richting huis gegaan.
Antonia zat nog steeds bij de bak.

8 november 2022

Het was knap koud om vanmiddag bij de toren te zitten! Gelukkig was er nog wel wat te zien.
Boaz stond op een staander wat te vreten. Helaas was 'mijn' bankje bezet en kon ik er geen foto's van maken.
Gelukkig duurde dat niet lang en hij zat er nog toen ik naar mijn vaste plekje kon.

Niet veel later vloog hij af,

natuurlijk weer aan de achterkant van de toren.

Hij vloog door naar de bak en was daarbij nog even in beeld.

Antonia kwam ook naar de bak gevlogen en die doet dat tenminste vol in beeld.

Er volgde een kort gesprek, waarna Boaz afvloog.

Antonia kwam nog een aardig tijdje op de wijzerplaat zitten.

9 november 2022

Ze lieten zich vanmiddag maar heel even zien bij de toren. Boaz zag ik alleen afvliegen vanuit de bak toen de klok sloeg. De foto mislukte.
Antonia bleef tenminste nog even zitten op de wijzerplaat,

maar was ineens heel alert.

Ze verdween aan de achterkant van de toren.
Ik heb nog even gewacht, maar met de kou, harde wind en dan ook nog regen, was ik toch snel weg.

10 november 2022

Vamorgen vroeg reed ik langs de toren. Net op dat moment kwam Boaz luid roepend met een prooitje aanvliegen en
landde op de staander.

Antonia was er niet en kwam ook niet, dus vrat hij het zelf maar op.

Vanmiddag zat Antonia op de staander.

Niet veel later vloog ze naar beneden

en ging naar de wijzerplaat bij de bak.

Boaz kwam er ook aan en ging naar het ijzerwerk.

Stiekem verdween hij even later ook weer.
Antonia kwam wel weer naar de hoge uitkijkpost.

Boaz vloog weer langs.

Antonia volgde hem,

maar op het moment dat hij pal langs haar vloog

en naar de staander vlak naast haar vloog, bleef ze in eerste instantie stug de andere kant opkijken.

Ze hebben een minuut of vijf zo gezeten, maar toen het carillon begon te spelen, ging Boaz er toch weer vandoor.

Ik had er niet op gerekend, maar Antonia ging er gelijk achteraan.
Haar heb ik niet meer terug gezien, maar Boaz kwam nog even terug.

12 november 2022

Het begon vanmorgen met Antonia op de wijzerplaat bij de bak.

Vanmiddag heb ik haar niet veel gezien en was het vooral Boaz die bij de toren was.
Antonia zat wel op de staander aan de GS-laan

en vloog wat later naar de bak.

Boaz vloog naar het ijzerwerk.

Na een kwartiertje ging hij nog even naar de bak.

Na een paar minuten kwam Boaz weer naar het ijzerwerk.

Antonia verdween richting Plaspoelpolder en heb ik niet meer gezien.

Boaz bleef op het ijzerwerk en gaf zichzelf een goede poetsbeurt.

Daarna een seintje voor vertrek,

maar na een rondje vliegen kwam hij terug naar de toren en landde op de staander.

Daar zat hij nog steeds toen ik naar huis ging.

13 november 2022

Terugrijdend vanuit de polder zag ik Antonia op het ijzerwerk zitten.

Ik ben eerst naar huis gegaan voor een sanitaire stop en toen ik terug kwam was ze daar verdwenen. Ik hoorde haar wel en ging er vanuit dat ze in de bak was. Pas vijf minuten later ontdekte ik dat ze pal voor mijn neus op de wijzerplaat zat!

Ze heeft me gezellig een tijdje gezelschap gehouden, waarbij ze regelmatig in de lucht keek en haar roep liet horen om
Boaz te lokken.

Toen dat niet werkte vloog ze door naar de staander.

Op het moment dat hij eraan kwam, vloog ze gelijk naar de bak.

Ze heeft al zin in het voorjaar!
Boaz ging naar zijn vaste plekje op het ijzerwerk.

Tien minuten later ging hij er weer vandoor en verdween ook Antonia.

De rest van de middag heb ik ze niet meer gezien.

22 november 2022

De laatste dagen de valken weinig gezien. Ook door het regenachtige weer, maar als ik langs de toren kwam ook niets
gezien. Vandaag weer eens beet: Boaz op het Sijthoffgebouw. Hij zat zich te poetsen.

Weinig actie, dus weer door gegaan.

28 november 2022

De laatste weken maar weinig van de valken gezien, maar tussen de middag zaten ze zowaar weer samen op de kerk.

En het blijft toch verdraaid moeilijk te zien wie wie is. Ze lijken zoveel op elkaar! Pas thuis op de computer kon ik na een paar foto's zien dat Antonia bovenin zat en Boaz er iets onder.

Er werd door beide valken veel gepoetst.

Boaz ging er vandoor richting toren.

Antonia keek hem even na

en ging er achteraan.

Na school zat Antonia alleen op de kerk.

29 november 2022

Nadat de mist was opgetrokken naar de toren gegaan. Bij aankomst waren beide valken aanwezig. Boaz op de staander

Antonia verscholen achter het ijzerwerk.

Boaz verdween weer als eerste

en kwam aan mijn kant op de toren zitten. Daar had ik hem nog niet eerder gezien.

Na wat onderzoek vloog hij weer af en ging naar de bovenkant van de toren aan de vijverkant. Ook een nieuw plekje.

Dat werd ook uitgebreid onderzocht

en er volgde een poetsbeurt.

Hij keek nog even naar Antonia die wat hoger zat

en vloog toen verder de toren op buiten het zicht.

Antonia verschoof even van plek

en weer terug.

Het begon intussen alweer knap mistig te worden rond de toren.

Gelukkig was het van korte duur en wist de zon er weer doorheen te breken. Antonia kwam aan mijn kant zitten.

Niet alleen de mensen zijn in de ban van het voetbal, ook deze Kraai.

Weleens een voetballende Kraai gezien?

Antonia volgde het belangstellend.

Ineens was ze verdwenen en vloog naar de bak. Boaz vloog ook af vanaf de toren

en ging richting bak....

Hij ging echter door naar het ijzerwerk.

Daar zat hij nog toen ik nar huis ging

en Antonia zat nog bij de bak.

Ze zijn dus de hele middag bij de toren geweest en Boaz  vloog niet weg toen het carillon begon te spelen!

30 november 2022

Vanmiddag twee uurtjes bij de toren gezeten, maar er was nauwelijks iets te beleven. Antonia zat op het ijzerwerk bij
aankomst

en daar zat ze nog toen ik wegging.