maart 2022

1 maart 2022

In de regen trof ik Antonia vanmorgen vroeg op het kleine torentje van de kerk aan.

Eind van de morgen zat ze er nog of weer. Nu wel aan de andere kant van het kruis.

en zat Anton op de hoge toren.

Een tijdje staan kijken, maar er gebeurde niets. Wel af en toe het klaaglijke geluidje van Antonia. Die verwacht intussen
wel wat van Anton.

2 maart 2022

Vandaag zouden de directievoerder en de opzichter naar boven gaan in de toren om te kijken wat er aan het vochtprobleem te doen was. Ik zou er beneden bij blijven om te overleggen. Het liep echter anders.
In eerste instantie Anton op de kerk.

Daarna door gegaan naar de Plaspoelpolder in de veronderstelling dat Antonia daar zou zitten. Niets te bekennen.
Door gegaan naar de toren en daar zat Antonia bovenop de staander. Voor het eerst dit jaar dat ik een valk op de toren zag.

Ze werd wat later gepest door een Kraai. Die zijn niet meer gewend aan de aanwezigheid van valken op de toren.

Uiteindelijk gaat ze er achteraan en landt daarna op de wijzerplaat bij de broedbak.

Na het bestuderen van de veranderingen aan het dak van het stadhuis en het roepen van Anton

verdween ze naar de bak.

Toen verscheen ook Anton op de staander.

Antonia was inmiddels op de rand van de bak gaan zitten,

maar toen ze doorhad dat Anton er was verhuisde ze naar de wijzerplaat aan de vijverkant.

Het duurde niet  lang of........

een paring volgde.

Anton verdween gelijk weer

en nadat Antonia bijgekomen was vloog ook zij af.

Op weg naar huis trof ik haar weer op de kerk.

's Middags nog even op het bankje gezeten. Antonia was weer aanwezig bij de bak en kwam wat later op de hoek van de wijzerplaat zitten.

Met een flinke duik ging ze achter de Kraaien aan, waarna ze weer landde op de toren.

Ook Anton kwam weer naar de toren en landde op de staander.

Glurend naar de lucht.

Antonia kwam op de staander tegenover Anton zitten.

Anton vloog af en kwam naar Antonia toe.

Het liep echter even anders. Terwijl ik wachtte op een paring bleek er een derde valk rond te vliegen.

Met een hoop geschreeuw werd de indringer verjaagd over het Rijswijkse Bos. Antonia kwam al snel weer terug,
Anton mocht het afmaken.

Toen hij wat later ook weer terug keerde volgde direct een paring. Helaas stond ik er deze keer niet zo gunstig voor.

Anton verdween gelijk weer.
Nog een keer alarm toen er op grote hoogte weer een valk overvloog,

het kapsel weer op orde brengen

en toen vloog ook Antonia af.

Wat een dag!

3 maart 2022

In tegenstelling tot gisteren was het vandaag maar een saai dagje. Vanmorgen beide valken op de kerk, gezien vanaf de schoolkant.

Even omgereden naar de pastorie van de kerk waar ze beter zichtbaar waren.

Anton deed vanaf zijn hoge uitkijkpost regelmatig pogingen om een prooi te bemachtigen, maar keerde telkens zonder buit terug.

Antonia bekeek het allemaal met belangstelling, maar er gebeurde verder niets.

Na een uurtje Te Werve zat Antonia bij de toren op de wijzerplaat aan de vijverkant.

Anton liet zich niet zien en Antonia begon maar aan een flinke poetsbeurt.

Ik ben thuis gaan opwarmen.
In de middag nog twee uurtjes bij de toren gezeten, maar geen valk gezien.

4 maart 2022

Na een saaie dag gisteren, begon het vanmorgen mogelijk nog saaier! Ik kon geen valk ontdekken en ben toen doorgereden naar Leidschendam.
's Middags weer bij de toren neergestreken. In eerste instantie niets te zien, tot ik bij de wijzerplaat aan de vijverkant
ineens wat zag bewegen. Antonia bleek daar te staan vreten.

Ze keek verstoord naar boven toen er een Buizerd langs vloog,

maar die werd al door de meeuwen weggejaagd.

Nieuwsgierig naar beneden kijkend, toen er nogal wat herrie werd gemaakt bij de aanleg van het terras.

Uitgegeten kwam ze gezellig aan mijn kant van de wijzerplaat zitten.

Ze zwaaide zelfs nog even naar me!

Daarna wat rekken en strekken.

Ineens geroep en ze gaat 'in de houding' staan.

Anton komt aanvliegen met een miniprooitje,

maar als hij dat lekkere hapje ziet staan vergeet hij het hele prooitje

en een paring volgt.

Daarna vliegt hij mooi over me heen en is weg.

Antonia kijkt hem even na

en begint haar kleding weer op orde te brengen.

Een Sperwervrouw vliegt over

en ook de Buizerd komt nog een keer langs.

Het mag allemaal nog.
Anton komt weer met een prooitje naar de bak, maar Antonia blijft zitten waar ze zit.
Dan komt hij ook naar de andere kant van de toren en landt aan de GS-laankant.

En dan gaat Antonia toch naar de bak. Eigenwijs beest!

Even later vliegt ze weg richting Plaspoelpolder en wordt het stil.

5 maart 2022

's Morgens vroeg zat Antonia al op het ijzerwerk op de toren.

Weinig actie, dus ik ben Te Werve in gegaan.
Anderhalf uur later zat ze nog steeds op hetzelfde plekje.

Hoewel het bankje niet de beste plek voor foto's is op dat tijdstip vanwege de zon die je pal tegen hebt, toch daar gaan zitten.
Geen zin om constant te moeten staan....
En dan mis je toch een paring, die je wel hoort, maar niet kunt zien. Hier vliegt Anton net na de paring af en verdwijnt in de bak.

Antonia vliegt wat later ook naar de bak en een balts volgt.

Daarna gaat Anton door naar de staander.

Antonia blijft nog een tijdje bij de bak zitten

Wat later gaat ze er vandoor richting kerk.

Anton blijft nog even zitten, maar gaat er dan toch maar achteraan.

Ik heb nog tweeënhalf uur gewacht, maar niets meer gezien.
Op de terugweg zat Antonia inderdaad op het lage torentje van de kerk.

Anton niet meer gezien.

6 maart 2022

Antonia vandaag bijna de hele dag op de toren. Vanmorgen rond negen uur zat ze er al.

Na een tijdje vloog ze af richting Plaspoelpolder.

De middag weer op het bankje gezeten en ook toen zat ze op de wijzerplaat.

Tot twee keer toe vloog ze richting Hoogvoorde om Anton ertoe te bewegen naar de toren te komen,

maar hij liet zich niet verleiden.

8 maart 2022

Vanmorgen Anton op het lage Patentbureau aangetroffen.

Vanmiddag zat ik nog maar net op het bankje toen Anton met een baltsprooitje aankwam. Dat was te snel voor mij!
Ik kon nog wel zijn wegvliegen vastleggen.

Antonia zat van het prooitje te genieten.

Daarna was ze klaar voor een vervolg, maar dat kwam er niet.

Ze kwam toen maar aan mijn kant op de wijzerplaat zitten.

Alarm! Al kon ik niet ontdekken wat ze zag.

Het was voor haar echter reden om naar de hoogste regionen te vertrekken.

Anton kwam nog met een noodvaart naar de bak vliegen en verdwijnt even later weer. (geen foto)
Antonia vliegt nog een keer af

en weer terug.

Vliegt weer af

en keert terug op de wijzerplaat. Daar word je toch moe van!

Nog een half uurtje blijven zitten, maar er verandert niets.

Dan maar naar huis.

9 maart 2022

's Middags twee uurtjes bij de toren gezeten, maar helemaal niets gezien. Na een bezoekje aan het ziekenhuis nog even langs de toren gereden en toen kwam Antonia net terug vliegen.

Daarna weer op de uitkijk voor Anton.

En die kwam zowaar ook nog en verdween direct in de bak. Ook Antonia die kant op en een balts volgde.


Antonia bleef daar zitten en Anton kwam naar een staander.


Van daaruit een aanval op een Kraai, die rond de toren bleef draaien.

Daarna keerde hij terug naar de toren

bleef even de Kraai bekijken

en verdween toen in de toren.

10 maart 2022

's MIddags een paar uurtjes bij de toren gezeten, maar er was niet veel te beleven. Pas na twee uurtjes kwam Antonia
naar de toren toe en nam plaats op de wijzerplaat.

Daar ging ze weer op de uitkijk zitten.

Ik heb er kort van kunnen genieten, maar moest toen weg.

12 maart 2022

Ik had niet zoveel tijd vandaag en ben twee keer kort bij de toren geweest. Opvallend was dat Antonia veel bij/ in de bak zat en dat ook Anton meer bij de toren blijft.
Hier vliegt hij af na het brengen van een prooitje.

Daarna neemt hij weer op de toren plaats.

Een Ooievaar mag nog gewoon langs vliegen....

Antonia vliegt even weg voor een uitje.

13 maart 2022

Antonia is al een paar dagen veel bij en in de bak te vinden. Zou er al een ei liggen?
Ook vanmiddag zat ze op de wijzerplaat bij de bak.

Ready for take off

and go!

Na een rondje vliegen wil ze terug naar de bak, maar de landing mislukt....

Gelukkig weet ze zich snel te herstellen en verdwijnt daarna alsnog in de bak.

Ook Anton arriveert daar.

Een goed gesprek volgt, waarna Anton weer verdwijnt.
Intussen vliegt er van alles langs:
Buizerd

Ooievaar

en een legerhelikopter.

Het mag allemaal nog.
Anton komt weer naar de bak.

Antonia vliegt weer een rondje

en komt op de wijzerplaat aan mijn kant zitten.

Ze wacht op Anton

en wordt niet teleurgesteld.

Een paring volgt.

Anton verdwijnt gelijk weer

en Antonia begint haar poezelige handjes schoon te maken.

14 maart 2022

Het lijkt erop dat er in ieder geval al één ei is. Tussen de middag een glimp van Antonia in de bak opgevangen en na het werk
zat Anton de wacht te houden op de staander bij de bak. Dat doet hij alleen als er iets gaande is.

Aan het commentaar te horen lag Antonia nog steeds in de bak. En Anton?
Die gebruikte zijn tijd goed!

15 maart 2022

Vanmorgen Anton op de kerk en Antonia op de wijzerplaat bij de bak.

Na een kort rondje Te Werve bij de toren neergestreken. Antonia lag inmiddels in de bak.
Anton kwam een prooitje brengen en verdween weer.

Een uurtje later vloog Antonia een kort rondje en vloog gelijk weer terug naar de bak.

Een half uurtje later kwam Anton weer met een prooitje naar de bak.

Hij ging gelijk door naar het ijzerwerk op de toren.

Er leek een vreemde valk rond te vliegen, want Anton alarmeerde vanaf de toren en ook Antonia liet zich horen vanuit de bak. Ik heb niets kunnen ontdekken.


Antonia kwam met haar prooitje uit de bak vliegen en nam plaats aan de vijverkant.

Anton verdween naar de bak.
Antonia ging echter niet vreten, maar bleef klaaglijk roepen. Ze verwachtte wat van Anton.

Ze werd niet teleurgesteld....

Een paring volgde

en Anton ging er weer vandoor.

Antonia keek hem na

en begon op de hoek van de wijzerplaat aan een flinke poetsbeurt.

Ook loosde ze nog wat. Dat wordt nog leuk als het terras onder de toren geopend is......

Op weg naar huis zag ik Anton in diepe slaap op de kerk.

16 maart 2022

Grauw, fris en een gelige lucht door het Saharazand . Niet de beste omstandigheden voor foto´s.
En het werd zo leuk vanmiddag. Antonia kwam uit de bak vliegen

en landde aan de vijverkant.

Alarm als er een derde valk rond de toren vliegt.

Het blijkt om een jong exemplaar te gaan.

Antonia gaat maar eens een kijkje nemen

en komt erachter dat het om haar eigen dochter gaat!

Die weet nog precies hoe het er eraan toe gaat en vliegt regelrecht naar de bak.

Dat gaat Antonia toch te ver

en ze verzoekt haar vriendelijk, doch dringend te vertrekken.
Dat doet de gehoorzame dochter dan maar

Antonia controleert vanaf de wijzerplaat nog even of ze echt weg gaat.

Daarna gaat ze terug naar de bak.

Anton komt een prooitje brengen en vliegt daarna door naar het ijzerwerk.

Na even wiebelen daar verdwijnt hij weer.

Antonia vreet van het prooitje

en komt daarna weer terug naar de wijzerplaat aan de vijverkant.

18 maart 2022

Zonder de webcam blijft het een beetje gissen en goed op het gedrag van de valken letten om een idee te krijgen hoe de zaken ervoor staan. Naar mijn idee is Antonia rond 14 maart begonnen met de eileg en zouden er nu dus twee eieren moeten zijn. Ze verblijft veel in de bak en Anton komt braaf prooitjes brengen. Af en toe neemt hij over en blijft in de bak, terwijl Antonia haar pauze dan doorbrengt op de wijzerplaat.
Zo was het vandaag ook. Wat zou ik dan graag een kijkje in de bak willen nemen!
Antonia was in de bak toen ik aankwam. Dat was te horen toen Anton aan kwam vliegen.

Antonia verscheen op de wijzerplaat

en vloog af

om naar de wijzerplaat aan de vijverkant te vliegen.

Een minuut later kwam Anton vanuit de bak aanvliegen

en een paring volgde.

Anton vloog weer af en verdween.

Antonia bleef achter op de wijzerplaat.

Een uurtje later kwam Anton met een prooitje en bracht dat naar de bak.

Antonia haalde het daar op en bracht het weer naar de vijverkant.

Na een snelle hap ging ze weer op het hoekje zitten.

Vloog af en toe even een controlerondje naar de bak

en kwam weer terug.

De plaatselijke Kraaien zijn al druk met het verzamelen van nestmateriaal

en een Grote Bonte Specht liet zich goed horen.

20 maart 2022

Beide valken vanmorgen op de toren.

Het zag er niet naar uit dat er iets boeiends zou gebeuren,

dus ik ben Te Werve in gegaan.
's Middags nog twee uurtjes bij de toren gezeten, maar net als het weer was het maar een saaie bedoening.
Antonia kwam wel uit de bak vliegen toen Anton aankwam.

 

Zij op de wijzerplaat,

hij op de staander.

Er gebeurde echter niets. Antonia verdween dus maar achter de wijzerplaat

en Anton ging op jacht,

maar ik heb hem niet meer terug gezien.

22 maart 2022

Er is maar weinig te beleven bij de toren momenteel. Antonia ligt veel in de bak en Anton komt heel af en toe kijken.
Toch is Antonia nog niet echt aan de bak gekluisterd. Ze kwam vanmiddag uit de bak vliegen

en nam plaats op het ijzerwerk.

Anton kwam aanvliegen en er volgde een halfslachtige paring van 2 seconden.

Daarna verdween Anton weer.
Antonia bleef nog een tijd zitten en verdween toen weer naar de bak.
Er schijnt nog wel een paring geweest te zijn toen ik al naar huis was. Het legsel is dus nog niet compleet.

23 maart 2022

Vanmiddag pas na twee uur actie. Beide valken kwamen aangevlogen. Anton met een prooitje, Antonia er achteraan. Ik kon niet zien of zij uit de bak kwam aan de achterkant van de toren, of dat ze samen op pad waren geweest.

Anton bracht het prooitje naar de bak,

Antonia ging daar ook heen.

Er volgde een luidruchtig gesprek, waarna Anton het prooitje weer mee nam.

Antonia bleef achter in de bak en het werd weer stil.

24 maart 2022

Ik denk dat mijn schatting van het legbegin en het aantal eieren een beetje voorbarig was. Als het klopte zouden de valken nu al vast op de eieren liggen en het legsel inmiddels compleet. Er zijn vandaag echter zeker drie paringen geweest. Niet dat ik ze gezien heb.......
De hele middag bij de toren gezeten. Antonia op de staander

Anton komt een prooitje brengen. En dat brengt hij altijd naar de bak.

Antonia gaat dan ook maar die kant op.

En neemt het prooitje gelijk weer mee.

Ze vliegt een rondje en landt op het ijzerwerk.

Anton komt na zijn verblijf in de bak op de staander zitten.

Vijf minuten later gaat hij jagen en komt weer met een prooitje aan.

Dat wordt in de lucht al gedeeltelijk geplukt

en dan naar de bak gebracht.

Antonia ook weer die kant op.

Anton gaat er vandoor en Antonia blijft bij de bak.

Om vier uur ben ik richting huis gegaan. Ik ben nog niet weg of zie Anton aankomen, paren en weer wegvliegen!
Daarna nog berichten gekregen dat er binnen anderhalf uur nog twee paringen hebben plaatsgevonden.
Kunnen ze dat niet doen als ik er ben?????

25 maart 2022

Het begint erop te lijken.....
Vanmiddag Antonia op de kerk. Haar blik blijft echter gericht op de toren.

Na het werk bij de toren gaan zitten.
Iets later kwam Antonia aanvliegen en landde op de wijzerplaat bij de vijver.

Niet veel later ging ze door naar de broedbak, waar overleg gevoerd werd met Anton. Zij ging op de eieren, hij kon gaan. Dat deed hij dan ook

en ik heb hem niet meer terug gezien.
Antonia trouwens ook niet, die bleef in de bak. Het ziet er goed uit. Dit was eigenlijk de eerste keer dat ik een wissel volgens het boekje zag en het zou dan ook goed kunnen dat het uitbroeden nu echt is begonnen.

26 maart 2022

Viereneenhalf uur bij de toren zitten leverde behoorlijk wat frustratie op. Zo af en toe dook er ineens een valk op en telkens was ik net te laat voor een foto. Toppunt was nog wel dat er ineens weer een paring plaatsvond buiten mijn zicht. Ik zag alleen af en toe een stukje van de vleugel van Anton boven de staander uitkomen.

Ik zag hem nog wel afvliegen en verdwijnen.

Bijna een uur later kwam hij even aan de vijverkant op de toren zitten.

Tien minuten later vloog hij naar de wijzerplaat,

haalde daar een flinke prooirest op

en verdween ermee.

Dat heb ik ook maar gedaan.

27 maart 2022

Weer de hele middag bij de toren gezeten....voor niets.
Op het moment dat ik aankwam vond er net een paring plaats. Geen camera bij de hand.
Nog wel een plaatje van Antonia net na de paring

en Antonia die afvloog op weg naar de bak. Allebei lekker tegen de zon in, dus nog slechte kwaliteit ook.

Vier uur daar gezeten, maar geen valk meer gezien.

28 maart 2022

Ook vandaag was het weer raak....
Tussen de middag Antonia op de staander.

Na het werk zat Anton op de kerk en Antonia op de staander uit het zicht. En natuurlijk vond daar weer een paring plaats!
Ik hoorde het en zag alleen Anton afvliegen.

Hij ging naar de wijzerplaat aan de vijverkant.

Anton sleurde een oude prooi tevoorschijn (Houtsnip)

en vloog ermee naar de bak.

Antonia keek wel, maar bleef zitten waar ze zat.

Anton vrat op de wijzerplaat wat van de prooi.

Daarna nam hij hem weer mee en bracht hem bij Antonia op de staander.

Daarna vloog hij door naar het ijzerwerk, achterna gezeten door wat Meeuwen.

Daar volgde een poetsbeurt.

Antonia verscheen wat later ook op het ijzerwerk,

maar verdween daarna naar de bak.
Anton poetste door.

29 maart 2022

Met zo af en toe een zonnetje 's middags weer bij de toren neergestreken.
Anton stond op de toren te vreten

Antonia zat op de wijzerplaat.

Anton bracht via de achterkant van de toren de prooirest naar de bak. Antonia bleef eerst op de wijzerplaat

en ging wat later naar de staander.

Deze keer zat ik er wel goed voor, want er volgde een paring.

Anton vloog af en ging er vandoor,

nagekeken door Antonia.

Een uurtje later alarm van Antonia

Hoog in de lucht vloog een juveniele valk met een dikke krop een paar rondjes.

Misschien was het E-tje weer.
Antonia patrouilleerde een tijdje rond de toren,

verdween naar de bak, maar kwam wat later toch weer op de staander zitten.

30 maart 2022

Ook vanmiddag kreeg ik een paring te horen, niet te zien. Slechts de wapperende vleugels van Anton

en het afvliegen gebeurde binnen mijn zicht.

Een uurtje later kwam Anton op de wijzerplaat zitten.

Antonia  haalde een half uurtje later op de toren een prooirest op

en bracht die naar de wijzerplaat aan de vijverkant.

en begon ervan te vreten.

Anton patrouilleerde hoog in de lucht.

Antonia verhuisde naar het ijzerwerk.

en een half uurtje later naar de bak, waar ze in verdween.

31 maart 2022

Ook op de laatste dag van deze maand is er nog geen sprake van broeden. Anton stond boven op de toren te vreten

en Antonia zat op de staander.

Als Anton genoeg heeft brengt hij het prooitje naar de wijzerplaat aan de GS-laan

en iets later vliegt hij er weer mee af.

Onderweg wordt het prooitje van de snavel naar de poot gebracht

en vliegt hij ermee weg.

Antonia blijft op de staander

waar zij wat later gezelschap krijgt van Anton. Je ziet ze niet vaak zo dicht bij elkaar.

Er volgt een goed gesprek.

Dan laat Antonia zich naar het ijzerwerk zakken.


Anton poetst zijn snavel even op.

Ik vrees al voor weer een onmogelijke plek voor een paring,

maar dan komt Antonia naar de wijzerplaat aan de vijverkant toe.

Anton ziet het even aan

en stort zich dan van de toren af.

Hij vliegt het bekende rondje

onder de alziende blik van Antonia.

Ze gaat in de houding staan

en de paring volgt. Deze keer sta ik eerste klas!

Na het afvliegen verdwijnt Anton gelijk,

nagekeken door Antonia.

Ik ga een uurtje Te Werve in. Bij terugkomst wordt ik weer getrakteerd op een paring, maar deze keer sta ik er niet zo gunstig voor en zie weer alleen de vleugelpunten van Anton

en zijn afvliegen.