maart 2015

4 maart 2015

Het was vanmiddag wel stuivertje wisselen bij de toren. Toen ik aankwam bij de toren zat Antonia aan de straatkant.


Als iemand de weg vraagt en ik kijk weer is ze weg.
Iets later landt Anton bij de broedbak


Hij kakelt wat en kijkt alle kanten op.
Als hij geen reactie krijgt vliegt hij weer weg.


Niet veel later landt Antonia weer op de toren.
Ook zij controleert of Anton er is door luid te kakelen.
Op het moment dat ze hem aan ziet komen, gaat ze gelijk in de houding staan......


                                            helaas


                           of toch wel?


                                        nee!


                               ècht niet?

 

                                           nee!


Anton vliegt voorbij en blijft patrouilleren.


              Antonia is dan ook alert

 

           en gaat hem helpen!Helaas ook het laatste wat ik van ze zag.

7 maart 2015
Om twee uur kwam ik aan bij de toren. Geen valk thuis en dat bleef ook het eerste uur zo.
Dan maar even Te Werve in. Als ik om vier uur terug kom bij de toren is het er nog steeds
stil. Gelukkig komt na een kwartiertje Antonia aanvliegen.


Ze vliegt een rondje om de toren, controleert de bak even
                      en verdwijnt weer.


Ook Anton komt even kijken.
     Hij landt op de wijzerplaat
maar verdwijnt na twee minuten weer.


Dan komt Antonia weer terug en landt ook op de wijzerplaat.


Ze verdwijnt in de broedbak.

Net als ik even omloop arriveert ook Anton en er volgt een luide balts cq paring in de bak.
Beide valken gaan er dan ook gelijk vandoor. Ik ben er maar achteraan gegaan, naar huis dan.

8 maart 2015
Het was het vandaag allemaal nét niet bij de toren. Nét op de verkeerde plek staan bij een paring,
nét het moment missen dat Anton met een prooi aan komt vliegen en Anton en Antonia die elkaar nét misliepen
als ze om de beurt bij de toren komen. Er waren wel momenten dat ze er tegelijk waren, maar dan gebeurde er
niets. Toch leverde de vier uur dat ik bij de toren heb gestaan wel wat mooie plaatjes op, maar er is geen
verhaal van te maken.


Lastig gevallen door meeuwen

10 maart 2015

Nog heerlijk weer als ik klaar ben met werken, dus een bezoek aan de toren kan nog best! Ik hoef echter niet
ver te gaan om de valken te zien! Als ik mijn fiets uit de stalling haal zie ik Anton al op de kerk zitten.


Ook Antonia blijkt aanwezig te zijn.


Toch besluit ik naar de toren te gaan in de hoop dat ze daar naartoe komen. En ik heb geluk! Al na vijf
minuten komt Anton aan.
Hij rukt een oude prooi van de toren en begint te vreten.
Als Antonia ook arriveert en in de bak verdwijnt neemt Anton de prooi mee en gaat ook de bak in.


Een hoop gekakel en dan komt Antonia met het prooitje de bak uit.


Ze gaat naar de wijzerplaat aan de vijverkant en begint langdurig te vreten.
Anton neemt plaats op de antenne.
Na een minuut of tien vliegt hij een ronde


en verdwijnt in de broedbak. Antonia vreet nog een tijdje door.


Als ze klaar is wandelt ze over de rand naar de andere kant.
Het bestek wordt schoongemaakt
en ze gaat in de ruststand.

Ik ook na een welbestede anderhalf uur!

11 maart 2015

Nog net tijd om een uurtje bij de toren te zitten voor de studiemiddag begon. Eigenlijk alleen Anton in actie
gezien, die eerst bij de broedbak zat.


Antonia zat op de staander. Beide valken gaan er vandoor.
Anton


Alleen Anton keert terug en vliegt daarna langdurig met een prooitje rond.


Af en toe wat eten en dan weer rondvliegen.


Waarschijnlijk wilde hij het aan Antonia aanbieden, maar die gaf niet thuis.
Ook nog een keer groot alarm:


het bleek om een Buizerd te gaan.


Eind van de middag beide valken op de toren aanwezig, beiden op een staander.
Anton


                    Hij vliegt even weg


en verdwijnt dan in de broedbak.


Queen of the Tower, AntoniaZe bleven echter in de ruststand, dus ik ben lekker naar huis gegaan.

12 maart 2015

Tussen de middag zat Antonia op de kerk


en Anton zat op de toren te poetsen.


Om kwart over vijf vanmiddag nog heel even bij de toren gekeken. Anton vloog net richting broedbak.
Luid gekakel. Antonia zat achter de wijzerplaat.


Anton nam een prooitje mee en vloog ermee naar de wijzerplaat aan de boskant
Als hij geen reactie krijgt van Antonia, neemt hij het weer mee en vliegt er een tijdje mee rond.
Uiteindelijk landt hij op de toren


en begint er maar van te vreten.


13 maart 2015
Vandaag lunchpauze in het zonnetje bij de toren. Antonia kwam na vijf minuten aanvliegen


en landt op de wijzerplaat bij de vijver.
Ook Anton komt een paar flinke rondes vliegen
en dan verwacht je wel wat.......
Hij vliegt richting Antonia


                draait als hij vlak bij is


en landt dan naast haar! :(
Hij blijft niet lang. Na wat gekakel vliegt hij weg richting polder.


Antonia blijft lekker zitten........


en zit daar nog als ik na het werk nog even bij de toren langs ga.


Anderhalf uur naar een slapende
en poetsende Antonia zitten kijken, maar er gebeurde niets.
Ook Anton niet meer gezien.

14 maart 2015

Vanmorgen beide valken bij de toren.


Antonia verdwijnt naar de broedbak en verblijft daar een flinke tijd.


Anton verhuist naar de staander en houdt de bak goed in de gaten.


In de tussentijd prooirondje gedaan. Er ligt een Houtsnip onder de toren.


Antonia komt luid kakelend uit de bak en gaat op de wijzerplaat zitten. (ei gelegd?)


Vrijwel gelijk daarna verdwijnt ze richting polder.


Anton patrouilleert en jaagt gelijk alles weg wat in de buurt van de toren komt.


's Middags na een paar uur in de polder nog even bij de toren gekeken. Weer beide valken aanwezig, Antonia
aan de vijverkant


          en Anton bij de broedbak


Leuk plaatje aan elke kant van de toren een valk,


maar iets verder naar achter staan dan komt het mooier uit. Als ik echter naar achter loop gaat
Anton er vandoor. Stom beest foeter ik nog, maar als hij een rondje vliegt


en gelijk voor een paring zorgt
zeg ik niets meer.
Hij vliegt nog even naar de bovenste etage


maar gaat er al snel weer vandoor.Vijf minuten waren genoeg om veel moois te zien en ik ga dan ook gelijk naar huis om weer warm
te worden.

15 maart 2015
Bij aankomst alleen Antonia op de toren.


Er gebeurt een uur lang eigenlijk niets, tot ineens Anton uit het niet langs de toren komt aanvliegen.
Zat hij in de broedbak of kwam hij ergens anders vandaan?


Heel macho vliegt hij een flink aantal rondjes


en dan volgt weer een paring. (Volgens mij had Antonia hoofdpijn, let maar op haar blik) :)
Het legsel is dus nog niet compleet.
Na het afvliegen volgen er nog een paar rondjes van Anton
en dan verdwijnt hij over het Rijswijkse Bos.


19 maart 2015
Gisteren op mijn vrije dag was het zulk slecht weer dat ik niet eens de moeite heb genomen om te kijken
of ik nog foto's kon maken. Als het vandaag iets helderder is maar de schade inhalen!
Tussen de middag even gekeken bij de toren. Als ik aan kom fietsen zie ik net een valk rond de toren
fladderen en klinken de paringsgeluiden. Als ik bij de toren kom vliegt Anton net weg naar de broedbak en
zit Antonia op de staander.
Eind van de middag is er geen valk te zien, maar dat verandert snel. Er klink luid alarmerend geroep vanuit
de bak. Dat blijft maar doorgaan en ineens komt Anton uit de toren vliegen.


Hij gaat achter een valk aan. Het geroep vanuit de broedbak blijft doorgaan. Anton keert weer terug en landt
op de staander.


De indringer komt weer terug en blijft even rond de toren vliegen.
Thuis zie ik dat het een geringd exemplaar is. (Zilveren ring om de rechter poot. Bij Anton zit de ring links)


Anton duikt weer vanaf de staander achter de valk aan en samen verdwijnen ze over het dak van het
stadhuis. Antonia komt uit de bak en gaat er ook nog achteraan.


Zo'n tien minuten later is Antonia weer terug en neemt waakzaam plaats op de staander.Het lijkt erop dat er inmiddels gebroed wordt, maar als het klopt dat er tussen de middag gepaard is zou dat
kunnen betekenen dat het één na laatste ei gelegd is.

20 maart 2015

Het begint er nu toch wel sterk op te lijken dat er gebroed wordt. Vanmiddag toen ik weg ging bij school zat
Antonia op de kerktoren.


Bij de toren aangekomen was er niets te zien, maar als Antonia iets later aan komt vliegen klinkt er even geluid
vanuit de bak. Antonia gaat op de staander zitten


Ik heb een uur gewacht of er misschien een wissel van de wacht zou komen, maar Antonia zat daar best.En het werd mij te koud om nog langer te wachten.

21 maart 2015


Vandaag toch bijna onomstotelijk bewijs gekregen dat er gebroed wordt. Tot twee keer toe een wisseling
van de wacht gekregen in de broedbak.
Antonia arriveert


           Anton vliegt uit de bak.
Iets later komt Anton terug en gaat weer de broedbak in. Antonia komt eruit en veegt gelijk het luchtruim
schoon van meeuwen.


Daarna landt ze op de wijzerplaat.
's Middags nog een keer langs gereden en toen was Antonia in de bak en zat Anton op de wijzerplaat.
22 maart 2015
Vanmiddag even bij de toren gezeten. Ik dacht dat er niet veel te beleven was, maar het viel nog mee!
Anton had vrijaf van het broeden. Hij zat op een staander


Tot twee keer toe vloog hij even weg, maar kwam ook weer terug.


Hij hield de omgeving goed in de gaten.


          Wie wil mijn ring zien?
Nou vooruit, die andere ook nog.


Als het carillon begint te spelen duikt hij de toren in en begint aan een oude prooi te plukken.


Die brengt hij vervolgens bij Antonia. Hij neemt het broeden over en Antonia verschijnt op de rand.


Ze neemt de prooirest mee en vliegt er een paar flinke rondes mee rond de toren.

Uiteindelijk verdwijnt ze er mee richting polder.

24 maart 2015

Het laatste dagje dat ik op mijn oude vertrouwde site mag schrijven. Mag inderdaad, want door de hoster word ik verplicht vanaf morgen met een ander programma te gaan werken. Sitebuilder, waarmee ik al die jaren met bijzonder veel plezier mijn pagina's bouwde, is verouderd en wordt niet meer vernieuwd.
Helaas moet ik zeggen, want een nieuw programma betekent een nieuwe lay-out en de mogelijkheden zijn een stuk minder dan met het oude programma. Ik heb mijn best gedaan er wat moois van te maken en hoop in de toekomst wat meer mogelijkheden te krijgen om een beetje de vertrouwde site terug te krijgen.
Er zullen waarschijnlijk nog wel wat foutjes in de nieuwe site te vinden zijn en misschien werkt ook nog niet alles naar behoren. Laat dat dan gerust even weten, dan hoop ik wat aan te kunnen doen.
Antonia mag in ieder geval de oude site afsluiten, want zij zat op wacht.

26 maart 2015

Even gluren in de broedbak leverde het volgende plaatje op:

Maar liefst 5 eieren! Dat wordt krap in de bak en hard werken voor Anton en Antonia als alles uitkomt!
(wel een leuk begin op denieuwe site!)

27 maart 2015


In mijn en haar lunchpauze alleen Antonia op de toren zien zitten.30 maart 2015


Wederom Antonia poetsend op de toren tijdens de middagpauze.

Aan het eind van de middag nog drie kwartier bij de toren gepost. Er vloog van alles: veel meeuwen, Grauwe Ganzen

en twee Ooievaars, die krijsend langs de broedbak vlogen

maar geen valk gezien!