februari 2013

2 februari 2013

Vanmiddag trof ik Antonia op de wijzerplaat aan.

In de hoop dat er nog wat zou gebeuren heb ik drie kwartier naar de verschillende gezichtsuitdrukkingen van
haar staan kijken.


En als je dan net onder een boom doorloopt, gaat ze er gauw vandoor!

6 februari 2013

Vandaag voor de verandering Anton eens op de toren.

Om niet weer een vertrek te missen besloot ik deze keer geen stap te verzetten. En zo kon ik wederom een uur
genieten van al het gedraai van Anton.


Eindelijk maakte hij dan aanstalten om te vertrekken

maar na een klein rondje landde hij weer aan de voorkant.

Dat duurde echter niet lang. Hij ging er weer vandoor

en landde bovenop het ijzerwerk.

Zelfs deze Ooievaar kreeg hem daar niet weg,

hoewel hij hem goed bleef volgen.

Toen Antonia na een half uur nog niet was verschenen ging hij haar maar eens zoeken.

's Middags zag ik vanuit Te Werve weer een valk op de toren zitten.


Maar toen ik daar aankwam hoorde ik dat ze net alle twee vertrokken waren.

7 februari 2013

Tussen de middag eindelijk weer eens beide valken op de toren gezien. Anton op het hoekje.

Antonia bijna in het midden.

Zo bleven ze gedurende het half uur dat ik er was ook zitten.Hoewel Anton op het laatst nog via de broedbak in de toren verdween.

8 februari 2013
Wat een geluk dat we vandaag een continurooster hadden vanwege het carnaval op school! Daardoor was ik al
vroeg bij de toren. Beide valken waren aanwezig.
Antonia op de wijzerplaat
  Anton bovenop de toren.In het begin gebeurde er niet veel. Wat rek en strekoefeningen van beide valken.Tot Anton afvloog en na een rondje vliegen in de toren verdween."Dat was het dan voor vandaag", dacht ik nog.
Maar tien minuten later kwam hij ineens uit de toren vliegen en na een mooie ronde volgde de eerste paring die
ik dit jaar zag.
Hierna volgde nog een mooie vliegronde (waarbij hij zijn ID nog even liet zien)
en landde hij weer op zijn oude plekje op de toren.
Alsof er niets gebeurd was.


En na gedane arbeid is het goed rusten!

9 februari 2013

Na gisteren zou er vandaag wel weer eens wat te zien kunnen zijn, dus vanmorgen naar de toren.
Antonia aan de boskant op de wijzerplaat.


Dat bleef het eerste uur ook zo, zonder dat er iets gebeurde. (uitgezonderd wat gepoets)


Ineens een luid gekakel vanaf de toren. Antonia verdwijnt uit het zicht en er wordt stevig doorgekakeld.
Een valk vliegt hoog over.


Als hij de toren voorbij is gaat Antonia er achteraan. Vanaf de toren klinkt nog steeds gekakel. Je zou
denken een vreemde valk, maar als ik de foto's bekijk denk ik toch dat Anton overvliegt. Misschien voor mij
onzichtbaar toch weer geland.
Antonia komt terug en landt bovenop de toren. Ze heeft er zin in.


Anton vliegt een rondje en weer volgt een paring. Mijn plek was niet zo gunstig, dus toen ik Anton aan zag komen
snel naar de andere kant gefietst. Halverwege maar blijven staan en toen was ik net op tijd om pal onder de toren
het laatste stukje van de paring te zien. En dan kijk je wel letterlijk onder de rokken van Antonia!


Na de paring vloog Anton naar de wijzerplaat aan de Elsenlaan.


Antonia bleef bovenop de toren.....


tot ook zij naar de wijzerplaat vloog.


Luid gekakel en even later kwam Anton eraan.
Hij landde bovenop de toren.


               Lord of the Tower


Hij ging er iets later vandoor en dat heb ik na bijna 4 uur ook maar gedaan.

10 februari 2013


Twee dagen een paring zien smaakt naar meer, dus vanmorgen om 9 uur richting toren gegaan.
Er was echter geen valk te bekennen. Na een uurtje Te Werve weer naar de toren terug, maar nog steeds niets.
Terwijl ik een beetje rondloop komt ineens Antonia aangevlogen.


Na een mooi rondje over me heen landt ze op de wijzerplaat aan de Elsenlaan.
Ze heeft echter weinig rust. Ze vliegt weer af en landt op de wijzerplaat aan de vijverkant, in de tussentijd
nog even een Buizerd verjagent.
Even zitten en weer vliegen, terwijl ze gelijk de nodige sneeuw van de wijzerplaat veegt.


Landen op de staander aan de Generaal Spoorlaan. Met zo'n blik durft die Buizerd niet meer terug te
komen!


Weer weg en nu bovenop de toren aan de boskant.
Daar neemt ze een klein half uurtje rust, maar daarna vliegt ze weer naar de hoge staander.


Ze lijkt op Anton te wachten, maar die verschijnt niet. Uiteindelijk verdwijnt ze richting belastingkantoor. Als
ik later nog een keer in Te Werve loop zie ik haar zitten.


Later in de middag fiets ik weer langs de toren en verschijnt daar net Anton op de wijzerplaat.


Na wat kakelen begrijpt hij dat er niemand thuis is en verdwijnt ook hij richting belastingkantoor.


Daar toch weer die paring? Ik ben in ieder geval naar huis gegaan om op te warmen!

13 februari 2013
Het begon zo mooi vanmorgen. Een stralend zonnetje en beide valken aanwezig op de toren.


En ze hadden er zin in. Anton begon als eerste. Een paar rondjes vliegen


en landen op de wijzerplaat aan de Elsenlaan.


Antonia ging er achteraan en landde weer op een staander


Even later verdween Anton op zoek naar prooi
Al vrij snel kwam hij ermee terug en moest flink stoeien voor hij kon eten. Antonia krijst het uit,


                 maar krijgt niets.


Na een tijdje gefrustreerd toe te kijken gaat ze er vandoor.


Anton verhuist met prooi naar de vijverkant.
Niet veel later voegt Antonia zich weer bij hem op de staander.
  Anton vreet rustig verder


 Antonia begint te poetsen


 en houdt alles in de gaten


Als Anton uitgevreten is, verhuist hij naar het ijzerwerk.
Antonia gaat er weer vandoor en gaat naar de volgende staander: Generaal Spoorlaan.


Ineens is ze erg alert. Er is onraad onder de toren.Ja hoor, het zal Omroep Rijswijk niet zijn. De hele herfst en tot half januari hebben ze de kans om een antenne
te vervangen en net als het balts- en paringsseizoen volop aan de gang is moeten zij de toren weer op en verstoren
zo de rust van de valken en het bindingsproces met de toren.
Ik snap ook niet dat de gemeente Rijswijk hiermee akkoord gaat. De gebouwenbeheerder van de gemeente kwam
zelfs nog de sleutel brengen!
De klimploeg kwam zelfs naar me toe om zich te verontschuligen. Zij konden er ook niets aan doen en de smoes die
omroep Rijswijk naar voren heeft gebracht dat "het te koud was om de toren op te gaan" werd door hen als
flauwekul bestempeld.
Ook Henk Slegten, ecologisch beheerder van de gemeente, kwam nog langs om de heren duidelijk te maken dat dit
de laatste keer is dat ze binnen het Slechtvalkenseizoen de toren op mogen.
Ik hoop dat de gemeente zich deze kritiek eens een keer gaat aantrekken, want vorig jaar gebeurde precies
hetzelfde.
Intussen staan Anton en Antonia in de starthouding om er vandoor te gaan.

 

 

Dat heb ik maar van ze overgenomen en ben naar Te Werve gegaan.
Daar nog één keer gekeken. Ze waren er nog, maar twee tellen later gingen ze er vandoor.


En nu ik toch aan het mopperen ben: als ik 's middags nog een keer ga kijken, zie ik een wanstaltig grote antenne
die o.a. met kabels aan het ijzerwerk op de toren is vastgemaakt. En dat mag dus wel van de gemeente? Voor de
Slechtvalken mag er nog niet eens een broedkast met treeplank geplaatst worden boven of onder de wijzerplaat.
Dit zou het uitvliegen van de jonge valken een stuk veiliger maken. Maar nee, dat mag niet, want het aanzicht van
de toren mag niet veranderen. En dit mag wel?????????

15 februari 2013

Het was al laat toen ik wegging van school, maar het zonnetje scheen nog, dus toch maar weer naar de toren.
Gisteren de hele dag en vandaag tussen de middag geen valken op de toren te zien.
Groot was dan ook de verrassing dat ze er vanmiddag alle twee weer waren. Beiden op een staander.
Antonia

 

                                    Anton


Anton ging er al snel vandoor, maar na een rondje vliegen verdween hij in de broedbak.
Antonia ging er wat later achteraan
en landde ook in de broedbak. Aan het geluid te horen en het staartje te zien volgde daar een balts.
Anton ging er weer vandoor en vloog terug naar de staander.


Op de terugweg voor het eerst in twee weken weer een Kwakertje gezien. Ik herkende hem aan zijn luide en
aparte kwaak!

16 februari 2013
's Morgens even bij de toren geweest. Beide valken waren aanwezig


maar er was geen beweging in te krijgen.

17 februari 2013

Na al topmomenten beleefd te hebben in Lentevreugd 's middags bij de toren gaan "hangen".
Het weer was nog steeds prachtig en Antonia had vrede gesloten met de nieuwe antenne.


Het is een nieuw uitkijkpunt.


Even later komt Anton aan. Pas thuis zie ik dat hij een prooitje heeft.
Hij landt aan de Elsenlaankant.


Antonia kakelt er lustig op los. Die had andere plannen.
Als Anton er even later vandoor gaat, gaat ze er ook direct achteraan.
Ik ben even gaan tanken en als ik terug kom, zit Antonia alweer op haar oude plekje.


vliegt een rondje en landt op de wijzerplaat aan de Elsenlaan.


Twee tellen later duikt ze boven de broedbak in de nis.


Ook Anton komt weer terug en landt op een staander.


Wipt even over naar de antenne en begint die nauwkeurig te onderzoeken.


Antonia verschijnt weer op de staander.


Gaat achter een kraai aan en vliegt nog een rondje om de toren


landt weer op de antenne (3 valken :)!)


Anton is bij zijn onderzoek tot de conclusie gekomen dat de antenne wel stevig is en er volgt een paring op de
antenne.
Daarna verdwijnen beide valken.
We besluiten een ronde door Te Werve te lopen. Halverwege lijkt de toren nog leeg.Terug bij de toren nog geen valken, maar we staan er nog maar net of Anton komt met een noodvaart
aanvliegen met Antonia iets rustiger er achteraan.


Antonia neemt plaats op de staander aan de boskant.


Anton komt ineens weer uit de toren, vliegt zijn bekende rondje en paring nr. 2 binnen twee uur volgt.


Vrij snel daarna komen zowel Anton


als Antonia gezellig bij ons aan de vijverkant zitten.......


en ben ik thuis schaatsen gaan kijken!

19 februari 2013

Na het werk nog even bij de toren langs. Als ik aan kom fietsen hoor ik al een luid gekakel en zie een valk vliegen.
Bij de toren beide valken weer op de toren. Anton rechts, Antonia links.


Anton vertrekt met een restprooi
en gaat aan de vijverkant zitten vreten.


Na een kwartiertje vertrekt hij weer met zijn buit


en wil hem bij Antonia brengen.
Die is daar niet van gediend.


Een enorm gekakel volgt. Of hij niet met iets beters kan komen.......
Anton vertrekt weer met zijn restje.


  Vliegt er wat rondjes mee


en dumpt het uiteindelijk weer op zijn vreetplekje.


Gelijk vertrekt hij weer en wat gebeurt er als Anton zo aan komt vliegen?


                  Juist, een paring!
Hierna vliegt Anton naar de antenne
Antonia blijft op de wijzerplaat


Ik vertrek naar huis. En dat alles in minder dan een half uurtje!!!

20 februari 2013

Als ik rond 12 uur bij de toren kom is er geen valk te bekennen. Wel weer mensen in de toren.


Na twee uurtjes Te Werve zie ik Anton op de toren landen, dus gauw weer terug. 


    En Anton heeft er zin in.


    Ook Antonia komt terug


maar verkent eerst nog even de omgeving voor ze op de staander landt.
Ook Anton komt weer aanvliegen


en landt onder Antonia boven de wijzerplaat 


          en daar gaat hij weer


Hij pikt een prooitrest op uit de toren.
Goh, dat prooitje komt me bekend voor. Had hij dat gisteren ook al niet!
Hij schijnt er nog wat af te kunnen halen, want hij begint in de toren te vreten.


Antonia blijft op haar post en houdt alles nauwkeurig in de gaten.
Prachtig om die waakzame blikken te zien. Ze verliest de ingang van de toren geen moment uit het oog, vooral
nu de mannen de toren lijken te verlaten.


Anton komt nog een rondje vliegen en landt op de wijzerplaat.


Ook Antonia vliegt nog een rondje


Ineens een oorverdovende herrie onder de toren. Antonia kijkt verschrikt naar beneden.
Een kast uit de toren die met een soort steekwagentje via de trappen afgevoerd moet worden is van het karrtje
gevallen en valt van de treden af. Volgens mij is die kapot! :)


Als de mannen verdwenen zijn is Antonia ook weer gerust en gaat wat te eten scoren.


En ik ga thuis warme chocola scoren, want wat was het koud!

22 februari 2012
Even lunchen bij de toren dacht ik vandaag tussen de middag. De laatste tijd kun je de valken er elk moment van
de dag wel vinden. Vandaag dus niet, want ze waren alweer aan het werk in de toren.
Toch maar even blijven zitten om een frisse neus te halen.
Tegen de tijd dat ik weg wilde gaan zag ik ineens Anton aankomen, die landde op de toren.


Even lunchen dacht hij, maar toen hij zag dat de werklui er nog steeds waren pikte hij een prooi mee van de
toren, vloog een keurig rondje boven me en verdween ermee naar het belastingkantoor.

25 februari 2013
Meerdere bezoekjes aan de toren waren vandaag nodig om wat leuks te zien.
Rond 11 uur de eerste keer. Beide valken waren aanwezig. Antonia bovenop aan de Generaal Spoorlaan.


Anton op de wijzerplaat met een mooie pluis op zijn kop.


Toen de klok elf sloeg kwam er iets beweging in Anton.

 

  Hij begon wat te poetsen,


maar ging daarna toch weer in de zitzakstand.
Ik ben eerst maar wat boodschappen gaan doen en naar de Hoekpolder en het Wilhelminapark gegaan.
Bij terugkomst zaten ze er nog hetzelfde bij.
Dan maar weer een ronde door Te Werve. Weer een uur later terug naar de toren.
Anton leek iets alerter, vooral toen er iemand onder de toren moest zijn voor werkzaamheden.
        Even later vloog hij af.


En ging twee etages hoger van een oude prooi zitten vreten.


Ook Antonia vloog een rondje en ging luid kakelend in de broedbak zitten wachten.


Anton kwam samen met zijn prooi even een kijkje nemen, maar landde toch op de wijzerplaat en vrat verder.


Dat was niet de bedoeling van Antonia. Schreeuwend kwam ze op hoge poten verhaal halen: hoe denk je dat die
eieren in de bak komen?


Dan zie je pas goed het grootteverschil!


Anton trok zich er niets van aan en vrat door.


Antonia ging weer terug naar het hoekje


    Ze deed nog één poging


waarna Anton er toch maar vandoor ging met prooi.
Achterna gezeten door de meeuwen wist hij toch schreeuwend de toren te bereiken.


Antonia contoleerde nog even waar hij uithing en vloog toen weer terug naar haar plekje bovenop de toren.


Ik had geluk, de wind stond precies zo dat ik alle bebloede veertjes van Antons vreetpartij over me heen kreeg.


Nadat meneer uitgegeten was poetste hij zich een beetje op
vloog het bekende Anton-rondje


en kreeg Antonia alsnog haar zin.


waarna Anton weer naar zijn plekje terug vloog en alles weer was zoals het vanmorgen begon!

26 februari 2013

Hoeveel geluk kun je hebben! Na een succesvol bezoekje aan de TU valk(en) kwam ik bij de Rijswijkse
Slechtvalken aan. Anton was aanwezig op de wijzerplaat.


Ik was net omgelopen voor beter licht toen Anton erg onrustig werd.
Hij liep op en neer over de wijzerplaat en begon te schreeuwen.
Even later werd duidelijk waarom. Een vreemde valk (vermoedelijk een vrouwtje) vloog rond de toren.


Binnen de kortste keren was ook Antonia weer present.


Antonia was als eerste terug


Anton liet wat langer op zich wachten


maar die had dan ook een speciale beloning voor Antonia.
Hierna landde hij op de staander
Antonia maakte een overstapje naar de nieuwe antenne


En dan krijg je een heel leuk plaatje!


Hoewel het vanuit een andere hoek nog een hele afstand is.


Het zonnetje liet zich zowaar ook nog even zien en dan krijg je gelijk hele andere plaatjes.


(dat zit toch niet lekker Antonia!)

27 februari 2013
Na een grauwe dag ging er om kwart voor vier ineens een lampje branden buiten. Dan toch nog maar even naar
de toren!
Helaas geen valken te bekennen. Jammer, want het licht was zo mooi. Toch maar even blijven hangen, maar als
er om kwart over vijf nog steeds niets is gebeurd besluit ik toch maar naar huis te gaan.
Net op dat moment komt eerst Anton aangevlogen met in zijn kielzog Antonia.


Anton verdwijnt achter de toren, Antonia landt bovenop het ijzerwerk.
Terwijl ik omloop is Anton alweer verdwenen. Hij is echter al vrij snel terug met een prooi.


Antonia vliegt naar de broedbak.


En nu gaat het er echt op lijken: Anton brengt het prooitje naar Antonia.
Daar vindt de prooioverdracht plaats
Waarna Antonia ermee naar de vijverkant op de toren verdwijnt en daar begint te vreten.


Anton volgt en kijkt tevreden toe.


Antonia is van de grote happen snel klaar. In 11 minuten is ze voldaan en vliegt naar de antenne.


Anton verhuist naar de prooi en begint ook te eten, waarbij de veren weer in het rond vliegen.


In de tussentijd verhuist Antonia naar de wijzerplaat.
Het zonnetje gaat nu langzaamaan verdwijnen


Na bijna 20 minuten heeft ook Anton genoeg gegeten, maar of er is iets blijven steken of hij moet een braakbal
kwijt. In ieder geval heeft hij het even moeilijk.


Als het ongemak is weggewerkt vliegt hij af, maakt een mooi rondje en...........


verdwijnt via de achterkant van de toren richting de Bonifatiuskerk.


waar ik hem op de terugweg zie zitten.

28 februari 2013
Na een barkoude ochtend vanmiddag toch nog even naar de toren gegaan. In eerste instantie weer geen valken.
Maar net als gisteren kwamen na een tijdje beide valken samen aanvliegen.
Anton voorop, die landde weer aan de Elsenlaan. Antonia volgde en landde op de staander.


Ik liep even naar de Generaal Spoorlaan om beter zicht te krijgen en op dat moment vloog Anton af.
Maakte het bekende Antonrondje


en wat toen volgde is niet voor ieders ogen geschikt.


of: ik stond net onder een boom en kon geen foto's maken
Na deze daad vloog Anton naar de vijverkant


en Antonia bleef op de staander.


Beiden begonnen te poetsen.


Antonia wapperde een paar keer flink met de vleugels


en verdween richting Plaspoelpolder.
Anton was zo ijverig aan het poetsen, dat hij het niet eens doorhad. Ineens ging er echter een lampje branden


en hij vliegt zoekend rond de toren.


Landt op de staander en roept een paar keer.


Dan beseft hij dat Antonia weg is en verdwijnt ook hij richting belastingkantoor.