december 2015

14 december 2015

Met Sinterklaas en zijn Pieten op school wilde Antonia daar toch echt niets van missen! Ze zat pontificaal op het lage
torentje van de kerk toe te kijken naar de drukte op de speelplaats.

En ze heeft het toch altijd in de gaten als je foto's maakt!

6 december 2015
Na een succesvol ochtendje Lentevreugd zag ik ook Antonia nog op de wijzerplaat zitten toen ik naar huis reed.
Het kan niet op! Helaas wel aan de verkeerde lichtkant.
Ze zat de broedbak uitgebreid te bestuderen. (Misschien wordt het tijd om hem schoon te maken!)

Ook werd er nog wat gepoetst.

Verder bleef ze maar zitten te zitten, dus ben ik naar huis gegaan.

7 december 2015
Je kunt merken dat de baltstijd weer nadert. De valken zijn weer vaker in de buurt van de toren en dus nestkast te vinden.
Vanmorgen rond half elf zaten beiden weer op de kerktoren, een plek van waaruit ze de toren goed in de gaten kunnen
houden.

Tussen de middag was Anton vertrokken en zat Antonia nog steeds op haar plekje.

Daar heeft ze tot ver in de middag gezeten.

8 december 2015
Alweer valkenbezoek op de kerk! Met mooi weer zijn de beide valken daar toch vaak te vinden. Vandaag Anton op de
groene toren bij het luik

Antonia had het lage torentje weer opgezocht.

Ze hebben er een flink tijdje gezeten, maar als de lucht betrekt, zijn ze snel weer verdwenen.

12 december 2015
Beide valken vanmorgen aanwezig op de kerk.

Anton

Antonia

Weinig actie in het halve uur dat ik er ben, dus weer doorgegaan.

14 december 2015


Twee valken op de kerk in de ochtend.

Anton


Antonia


Weinig actie in het halve uur dat ik er ben, dus weer doorgegaan.

14 december 2015
Twee valken op de kerk in de ochtend.

Het was opvallend dat Antonia vaak wegvloog en wat later weer terug was.
Tussen de middag even bij de toren gekeken. Ze kwam daar net aanvliegen

Speurend naar de toren vloog ze naar de antenne.

Van daaruit kon ze de toren goed overzien.

Er bleek gewerkt te worden in de toren.

Hieruit blijkt toch weer hoe goed de valken hún toren in de gaten houden!

Na enige tijd vloog ze weer terug naar de Bonifatiuskerk en voegde zich bij Anton.

15 december 2015

Ik kan er toch absoluut geen bezwaar tegen hebben dat Anton en Antonia momenteel zo vaak op de kerk te vinden zijn!
Vooral niet als Antonia haar plekje op de lage toren inneemt. Nu moet Anton dat ook nog een keer doen!
Die bleef vandaag weer hoog en droog zitten.

Even dacht ik dat Antonia een wond aan haar buik had,

maar dat bleek toch een hoog opgetrokken poot te zijn.

Het zag er naar uit dat ze zou vertrekken.

Het was echter té gezellig, dus ze bleef nog lang zitten.

18 december 2015

Ze zullen de drukte op het schoolplein wel gaan missen de komende twee weken. Bijna dagelijks volgen Anton en Antonia
vanaf hun hoge zitplaats de verrichtingen van de kinderen (en ik hun verrichtingen!).
Van gisteren en vandaag een plaatje van Antonia, die er telkens alleen zat als ik in de gelegenheid was om een foto te maken.

24 december 2015

Bij het boodschappen doen beide valken op het belastingkantoor gezien. Die hadden het ook druk voor de kerst, zo bleek
later toen ik Antonia nog even zag:

26 december 2015

Even gekeken hoe Anton en Antonia de kerst vieren. Nou, zo dus!

30 december 2015

Vanmiddag voor het eerst sinds tijden Antonia weer eens in de Plaspoelpolder aangetroffen. Of ze nu gevlucht is voor
het vuurwerk of juist de Rijswijkse Vuurwerkhal in de gaten wil houden?