augustus 2021

2 augustus 2021

Een eerste ronde 's middags door Rijswijk leverde alleen Anton, op die op Hoogvoorde zat.

Begin van de avond nog een rondje gedaan en toen kwam net E-tje aanvliegen in de Plaspoelpolder. Ze landde op het lage
Patentbureau.

Iets later vloog ze weer af en maakte een grote ronde. Daarna landde ze aan de andere kant van het lage Patentbureau.

Ze leek te wachten op de rest van de familie, maar die kwam niet opdagen.

Na anderhalf uur hield ik het voor gezien.

3 augustus 2021

Eind van de middag weer een jonge valk aangetroffen bovenop het Haagsche Courantgebouw. Het leek me E-tje, maar ik
heb geen ring gezien.

Gezelschap van een Ekster

Er was weinig beweging in te zien, dus ik ben verder gegaan.
Een uurtje later nog een keer terug gegaan. Nu een jonge valk aan de lange zijde. Het leek me C-tje, maar dat kan ook door
de lichtval zijn. Zij is wat lichter. Ook nu geen ring gezien.
Alleen zitten, een beetje roepen en verder slapen.

5 augustus 2021

Op weg naar de Nieuwe Driemanspolder zag ik op het Haagsche Courantgebouw een jonge Slechtvalk zitten. Waarschijnlijk
E-tje.

Eind van de morgen kwam ik er weer langs en zat ze op een nisje de boel bij elkaar te schreeuwen. Ze schreeuwde aan een
stuk door en dat viel niet alleen mij op!

Na een half uurtje had ik genoeg gehoord en ben naar huis gegaan.

Begin van de avond nog een keer terug. Ik hoorde nog steeds het geschreeuw van een jong van het lage Patentbureau
komen, maar kon haar niet ontdekken.
Wel Antonia, die op het ijzeren uitsteeksel van een dakkapel zat.

Een beetje poetsen

Spiegelbeeld, vertel eens even......

Alarm! Een goed doorvoed, geringd juveniel mannetje komt langs vliegen.

Reden voor de jongedame om zich eindelijk te laten zien als ze naar het Haagsche Courantgebouw komt, waar ze vrolijk
verder schreeuwt.

Intussen kreeg ik voor de verandering weer een politiebezoekje...... Gelukkig een natuurliefhebber en we hebben een
leuk gesprekje gehad.
Intussen waren er mooie wolkenluchten ontstaan

en werd het Haagsche Courantgebouw ook in het zonnetje gezet. Er wordt nog steeds lekker naar Antonia geschreeuwd

en ze komt zelfs een nisje dichterbij zitten.

Intussen is Antonia naar een ander plekje verhuisd, waar ze van een prooirest staat te vreten.
Dat gaat de jongedame te ver en ze vliegt naar Antonia toe

en pikt brutaal de prooi af.

Ze vliegt ermee naar het Haagsche Courantgebouw terug

en dan blijkt dat het niet E-tje, maar C-tje is! Dat had ik niet verwacht!

Antonia kijkt har beduusd en boos na.

C-tje begint uitgebreid te vreten en is eindelijk stil.

Antonia werpt nog een paar boze blikken en vliegt er dan vandoor naar de Glasbak.

C-tje vreet onverstoorbaar door

en ik ga weer richting huis.

6 augustus 2021

Vandaag alleen een avondrondje Slechtvalken gedaan. In de Plaspoelpolder trof ik C-tje aan bij een dakkapel.

Ze ging door naar een richel op het gebouw.

Ging ook nog aan de wandel

en ging om het hoekje uit de harde wind zitten.

Ik ben even een rondje Rijswijk gaan doen, waarbij ik Antonia op Hoogvoorde aantrof.

Weer terug in de Plaspoelpolder was ook E-tje gearriveerd.

Volgens mij is het echt een voermoment, want de jonkies komen standaard eind van de middag naar de Plaspoelpolder.
Geen idee waar ze de rest van de dag uithangen.
Ze waren vandaag in ieder geval wel stil! Er was ook geen bewegng in te krijgen,

dus ik ben wat boodschappen gaan doen.
Weer terug bleek E-tje alweer gevlogen en zat C-tje nog steeds op dezelfde plek.

7 augustus 2021

In de morgen zat Antonia op het Haagsche Courantgebouw

Ook C-tje was er en zat een stukje verderop te vreten.

Na een bezoekje aan de Boogaard zat Antonia nog steeds op hetzelfde plekje te slapen

en C-tje was inmiddels uitgevreten.

8 augustus 2021

Weer net te laat in de Plaspoelpolder aangekomen! Er klonk een hoop geschreeuw toen ik aankwam en ik zag C-tje met
een prooirest aan komen vliegen. Ze was al weg toen ik mijn toestel had gepakt. E-tje kwam er nog wel achteraan gevlogen

en ook Antonia landde op het lage Patentbureau. Even een gekke bek trekken

en dan het gereedschap poetsen. Aan haar dikke krop te zien had ze van een goed maal genoten!

Daarna keek ze naar beide dochters die op een dak verderop zaten. C-tje vretend, E-tje schreeuwend.

Zij zag wat ik niet kon zien.....
Twee uurtjes later zat ze nog steeds op dezelfde plek.

Van de beide jongedames geen spoor meer te zien.

9 augustus 2021

Eerst niet van plan nog op pad te gaan, maar als 's avonds de zon toch nog doorbreekt, kan ik het niet laten nog even in
de Plaspoelpolder te gaan kijken. C-tje zit op het lage Patentbureau

Ze begint te roepenen vliegt dan af.

Verderop landt ze weer op het Patentbureau en schreeuwt vrolijk verder.

Er vliegt in de verte nog een valk langs, maar ik heb niet kunnen zien welke.
C-tje gaat er achteraan,

maar keert weer terug op haar oude plekje.

Even poetsen

en dan verdwijnt ze naar de achterkant van het gebouw.

Nog even gezocht, maar ik kon haar niet meer vinden.
Nadat ik terug kwam uit Wateringen, zat ze aan de zijkant van het Haagsche Courantgebouw.

10 augustus 2021

Eigenlijk niet zoveel zin meer, maar rond half negen 's avonds toch nog even in de Plaspoelpolder gekeken. C-tje zat
bovenop het lage Patentbureau.

Ze werd aardig gepest door een Ekster en liep in eerste instantie weg over het dak.
Toen ze het zat was vloog ze af, maar werd flink nagezeten door de pestkop.

Uiteindelijk vloog ze weg richting A4 en heb ik haar niet meer terug gezien.

Op weg naar huis zag ik een valk op een vreemde plek in de dakgoot van de kerk zitten.

Ik ging er eigenlijk vanuit dat het een jong was, maar het bleek een volwassen valk te zijn. Was het Anton of niet?
Op zijn gemak poetsend

Van alle kanten foto's gemaakt, maar geen zekerheid wat de ring betreft gekregen. In het avondlicht leek de ring
wit en de letters waren niet af te lezen.

Het leverde wel mooie plaatjes op!

En net als het nog naar een ander plekje loop gaat hij er vandoor.

11 augustus 2021

Ook vandaag C-tje weer aanwezig in de Plaspoelpolder. Ik weet niet of er nog steeds prooien aangevoerd/ achtergelaten
worden, maar in het uur dat ik er was geen andere valk gezien. Misschien komt ze gewoon elke avond naar het lage
Patentbureau om te slapen. Haar krop was in ieder geval gevuld.

12 augustus 2021

Antonia vanmorgen op het lage Patentbureau

Vanavond ook nog even gekeken, maar zowaar geen valk aangetroffen.

13 augustus 2021

Weer geen jonge valken in de Plaspoelpolder gezien. Het begint er naar uit te zien dat ze een lang uitstapje aan het maken
zijn of dat ze zijn vertrokken.
Hun plekje is wel ingenomen!

Ook op de rest van mijn ronde geen jongen gezien, alleen Antonia aangetroffen op Hoogvoorde.

En al sta je in een zijstraat aan de overkant, ze heeft je altijd in de gaten!

14 augustus 2021

Net als je denkt dat de jongen vertrokken zijn zit C-tje vanavond ineens weer op het lage Patentbureau.

Even wat rekken en strekken

En dan de omgeving afspeuren.

Aan haar gevulde krop te zien komt  ze nog steeds niets tekort. Vraag is of ze bietst of zelf vangt.
Ineens wat roepen en ze gaat er vandoor.

Ze vliegt de bocht om richting Glasbak

en ik heb haar niet meer gezien. Vraag me toch af waar ze dan heen gaat. Bij Hoogvoorde was niets te zien.

15 augustus 2021

Vanmorgen zat Antonia weer op het lage Patentbureau.

Ik kreeg nog een tip dat de jongen aan de overkant van de snelweg, in het Elsenburgerbos, al een paar dagen te horen waren
als ze op Halsbandparkieten aan het jagen waren. Vanavond na het checken van de Plaspoelpolder daar een paar keer
doorheen gereden, maar niets gezien of gehoord.
Wel twee Lepelaars, waarvan een jong bedelend achter de oudervogel aanliep.

Op Hoogvoorde was een slechtvalk te zien, liggend op de bovenste richel. Volgens mij een ouder, maar ik heb vanuit allerlei
hoeken foto's gemaakt om erachter te komen wie. Geen schijn van kans. De valk bleef liggen en kwam niet overeind.

Nu maar hopen dat die er niet voor lijk ligt!

17 augustus 2021

Nog steeds geen jongen gezien, ook niet in het Elsenburgerbos.
Wel vandaag beide ouders op Hoogvoorde. Geen verjaagde Anton dus en ook geen lijk uit de kast.
Anton

Antonia

18 augustus 2021

Na een dagje binnen zitten voor de firma Stedin nog even een rondje Rijswijk gedaan.
En dan zit zowaar C-tje weer op het Patentbureau.

Ze ging wel steeds verder naar achter zitten om uit de wind te blijven.

Ik ben wel benieuwd waar E-tje uithangt. Zou die al vertrokken zijn of misschien toch wat gebeurd.

23 augustus 2021

Vijf dagen niets gezien en dan denk je toch dat de jongen zijn gevlogen. Ook in eerste instantie niets te zien in de Plaspoel-
polder en op Hoogvoorde. En dan zie je op de terugweg toch ineens weer C-tje zitten op het lage Patentbureau.

Helaas van korte duur, want als ik even mijn scooter op slot zet, zie ik haar nog net over het dak van het Patentbureau verdwijnen.