Slechtvalken Rijswijk

Varia september 2013

1 september 2013
Tussen al het klussen door nog even op pad geweest. Begonnen in Meijendel, maar een wandeling van de
boerderij naar de Kikkerbergen weer terug leverde niet veel op.
Krooneenden


Buizerd


Op het Panneduin nog even gerust voor ik het laatste stukje ging lopen. Op het moment dat ik de
trappen weer afloop komt boven het meer een Visarend aan die een flinke duik in het meer maakte


om even later met een behoorlijke vis weer boven te komen. Helaas op afstand en hij kwam niet eens
mijn kant op!


Nog even doorgegaan naar Scheveningen.
Onderweg een groep Huismussen met jongen.
Op Scheveningen door de harde wind ook grote stilte.
Op wat jonge Zilvermeeuwen na, alleen nog wat Steenlopertjes
en een Kokmeeuw gezien.

4 september 2013
Na een avond verhuizen wist ik al dat het geen loopdag ging worden! Ik ben dus blijven hangen
in de Duivenvoordse Polder. Wel leuke dingen gezien, maar helaas alles op grote afstand. Het zijn dus meer
bewijsplaatjes dan dat het mooie foto's zijn.
Buizerd


Juveniele Wespendief


in gezelschap van een Bruine Kiekendief.


Boomvalk


Sperwer.

7 september 2013
Met zwaar bewolkt weer richting Scheveningen gegaan en gelukkig klaarde het al snel op.
In eerste instantie alleen wat Zilvermeeuwen


en een paar Scholeksters.


Toen het weer beter werd trokken er heel wat Sterns langs.
Grote Sterns


goede vangst


en Visdiefjes.


met visje


en een snavel vol.


Jonge Kokmeeuw


Aalscholver (ik blijf het toch net stripfiguren vinden)


De Pier


Nog even doorgegaan naar de Polder en de Starrevaart.
In de Duivenvoordse Polder een Torenvalk
Bij de Starrevaart was het rustig. Een paar Zwarte Ruiters


en een Fazant in overgangskleed

8 september 2013
Eind van de middag toch nog even naar de polder geweest. Geen Polder Pietje vandaag, wel een Buizerd


en heel lang staan kijken bij een laat nest net uitgevlogen Boerenzwaluwen.


11 september 2013
Met het risico op een fikse bui toch maar op pad gegaan en wat is het een mooie dag geworden! Eerst naar Scheveningen,
waar een stevige wind stond en ik regelmatig een flinke douche van de zee kreeg. Er viel echter genoeg te zien:
Zilvermeeuw met buit


Deze had z'n maal na een paar flinke braakbewegingen weer voor zich neergelegd.

Kokmeeuwen


Krabje


Steenloper


Drie Paarse Strandlopers
Witte Kwikstaart


Bontbekplevier


En bij de uitgang nog een mooie Kanoet.
Doorgegaan naar Meijendel. Bij het Panneduin wilde een Havik net op een boom gaan zitten, maar bedacht zich en vloog verder.
Parende Libellen


Aalscholver


Krooneend


Op de terugweg nog even bij de jonge Boerenzwaluwen gekeken. Gelukkig hebben ze de storm en regenbuien van gisteren
goed doorstaan.


Het batterijtje van deze Libel was even leeg.


Er vloog ook nog een jonge Wespendief langs
Putter
Genoeg gezien dus en dat alles ook nog met prachtig weer!

14 september 2013
In de hoop en met de verwachting dat het 's middags droog zou worden naar Scheveningen gegaan. Helaas deze keer geen
geluk. Veel regen, veel wind en weinig vogels. Foto's maken was bijna onmogelijk.
Wel een Tapuit
en twijfelgeval Visdief


Nadat ik onverwacht een flinke golf opgeklotst water over me heen kreeg hield ik het voor gezien. Gauw naar huis voor
droge kleren en na een bezoek aan het Rijswijkse Strandwalfestival nog even de polder in.
Jonge Waterhoen


Het was Buizerddag in de Hoekpolder. Op een gegeven moment waren er vijf tegelijk in de lucht.
en één op de grond
Ma Torenvalk15 september 2013
Met het mooie weer vandaag had ik wel wat meer verwacht van mijn bezoek aan Scheveningen. Er waren wel veel meeuwen
die van de aangespoelde scheermessen en krabjes genoten


maar steltlopertjes waren er nauwelijks (op wat Steenlopertjes na).
Wel de nodige Scholeksters
Een roze Zilvermeeuw
Kokmeeuwen


Kraai


en nog wat rare vogels in de zee.


Doorgegaan naar Lentevreugd, maar ook daar was het stil.
Nog wel veel Huiszwaluwen en Boerenzwaluwen, ook hier met late jongen
Voedering


Watersnip
en het vrouwtje Torenvalk.


18 september 2013

Ik blijf het proberen op Scheveningen, maar dat valt niet mee met dit weer!
Vandaag in ieder geval een Eider te zien die in korte tijd vier zeesterren naar binnen werkte.
Een jonge Zilvermeeuw lustte ook wel een hapje.
Volgens mij ook een Zilvermeeuw


Tapuit


Dit blijft een mooi gezicht: al die meeuwen die achter de vissersboten aangaan.
Zelf gevangen of van een visser gekregen?


Overtrekkende Lepelaars


Op de terugweg via de polder opvallend veel Spreeuwen die zich verzamelden op de hoogspanningsmasten.


21 september 2013
Vaste prik als ik naar het oosten des lands moet: 's morgens nog even in de "achtertuin" van mijn dochter rondlopen, het
Buytenpark. Het leuke is dat daar altijd wel wat te zien is. Veel overtrekkende Graspiepers


Een Sperwer


Beide Torenvalken waren ook weer aanwezig. Pa langdurig foeragerend


maar hij liet zich ook in de boom zittend vastleggen.
De arme Galloways zitten onder de klittebollen.


Buizerd


Bruine Kiekendief


Pa had eindelijk succes


en dan komt ma ook even kijken.


Overvliegende Wulp


Ineens een groep van 20 Ooievaars, die lang bleef cirkelen
De Fazanten zochten het vandaag hogerop
en nog steeds Boerenzwaluwen te zien.


22 september 2013

Grauw, somber, maar gelukkig wel droog. Na een flinke wandeling in de Kijfhoek neergestreken en ook niet meer van de
plaats geweest. Niet heel veel te zien, maar van tijd tot tijd kwam er toch wel wat leuks langs.
Gehavende Huiszwaluw


Een Sperwer schoot voorlangs


De paddestoelen schieten momenteel als eh.... paddestoelen uit de grond. Een heel kabouterdorp van Grote Parasolzwammen
De Sperwer liet zich nogmaals zien.


Verrassing: de twee Raven, luid krokkend


Nogmaals de Sperwer.


Torenvalk


Wederom de Sperwer


Op het laatste moment in de verte nog even de Visarend.


23 september 2013

Na een studiedag op school móet ik even buiten spelen, dus 's avonds nog even naar Vockestaert gereden.
Al bij aankomst twee Bruine Kiekendieven in de lucht.
Ook veel Watersnippen te zien.


De Bruine Kiek zat er achteraan.
Een Ooievaar zocht lekker hapjes nadat de tractor was langs geweest op de slootkanten af te steken.


Krakeend


Mooie zonsondergang.


En op de terugweg Antonia op het Belastingkantoor.

25 september 2013
Jammer dat het vandaag de hele dag zo mistig bleef. Al vroeg in de Kijfhoek en er was genoeg te zien, maar door de mist
moeilijk fotograferen.
Als eerste kwamen er twee Witgatjes voorbij

Kwart over negen was het de beurt aan de visarend. Helaas vloog hij over en kwam niet vissen in het meertje waar ik zat.

Het was vandaag een geplons van jewelste door de Karpers.

IJsvogeltje

Grauwe Ganzen

Om kwart over één het tweede bezoek van de Visarend. Wederom op afstand overvliegend.

Buizerd

Knobbelzwaan

Doornsprinkhaan

Misschien dezelfde soort?

Ineens een enorm gekrok. Het was even zoeken waar het vandaan kwam: drie Buizerds, twee Raven en een jonge Havik
kregen het met elkaar aan de stok.

Kleine Vuurvlinder

27 september 2013
Na een dag hard werken nog even naar de Duivenvoordse polder geweest voor een bezoek aan de Rijswijkse Pietje Bell.
(zie Slechtvalken Rijswijk)

Niet alleen van Pietje genoten, maar er was nog veel meer te zien.
Een Torenvalk die ook wel wat van de prooi wilde hebben

Grote Zilverreiger

Drie Buizerds die alle drie op de grond te vinden waren.

Sperwer

28 september 2013
Druk, druk, druk vandaag, dus alleen 2 keer een uurtje naar de Hoekpolder geweest. Eerst 's morgens vroeg. Alleen wat
Buizerds gezien

een groepje Grote Ganadese Ganzen

en een Torenvalk die last had van de Kauwtjes.

Luid roepend ging Torentje er vandoor.

's Avonds een Turkse Tortel

en nogmaals wat mooie plaatjes van de Buizerds.

Op de terugweg Anton in het avondzonnetje op het Belastingkantoor.

29 september 2013
Al tijden van plan een keer naar de Maasvlakte te gaan en met het mooie weer van vandaag dat voornemen ook maar
eens ten uitvoer gebracht. Lekker vroeg weg, want het zou wel eens druk kunnen worden met de Arendbuizerd die er de
afgelopen week te zien was. Mooie zonsopkomst tegen een smerige achtergrond.

Als ik de auto neerzet vliegt de Arendbuizerd pal over me heen. Helaas nog geen toestel gepakt. Passerende Regenwulp

Op de slikplaat rustende Zeehonden.

Van de Arendbuizerd alleen op afstand wat gezien.

En als hij dan dichterbij komt, word je zonder pardon aan de kant geduwd door de inmiddels toegestroomde vogelliefhebbers.
Nog net twee plaatjes kunnen schieten toen hij bijna voorbij was. Waarom zou ik er toch niet van houden om naar druk
bezochte vogelplaatsen te gaan???

Nee, laat mij dan maar lekker van de Torenvalken genieten die veelvuldig foeragerend te zien waren.

En van een gewone Buizerd.