Slechtvalken Rijswijk

Varia mei 2013

1 mei 2013
Vanmorgen via de Starrevaart naar de Duivenvoordse Polder gegaan. Bij de Starrevaart eerst een tijdje zitten genieten van
het mooie, maar oh zo koude weer.
De Pijlstaart


en de Kluten hadden van de kou geen last.
De Polder was stil, dus dan maar De Horsten in.
Bij het weiland was het bekende gekrok te horen en twee Raven vlogen richting Duivenvoorde.


En wat is het daar toch heerlijk lopen als het nog rustig is met zulk mooi weer!
Grote Bonte Specht
Sperwer
Dagpauwoog


Nog een Grote Bonte Specht.


Klein geaderd witje
Blijft mooi: de Fuut


Tureluur
's Middags nog even in Te Werve geweest.
Gaai


Grote Canadees


Buizerd


Samen met de Blauwe Reiger gefoerageerd (ik had gelukkig wel mijn eigen eten bij me!)


Bont Zandoogje


Ik heb deze Reiger al eerder voor de lens gehad, maar het lijkt wel of hij steeds viezer wordt.


2 mei 2013
Vandaag een aantal uren in het Buytenpark in Zoetermeer rondgestruind. Daar kun je pas echt zien dat de lente begonnen is!
Volop nestactiviteiten te bespeuren en genoeg te zien en te horen.
Als eerste kwam ik Pa Torenvalk tegen


Veel Paapjes te zien.
Groenling


Kneuvrouw
Ook de Bruine Kiekendief was druk met het nest.


Veel Ganzen


en de Knobbelzwanen hadden zich verzameld.


Ma Torenvalk liet zich nog even zien.


Volop gezang van de Grasmussen.


Een Zwartkop


Nog een Kneu


Visdief met buit


Braamsluiper


Mandarijneend


De Buizerd


had het moeilijk met een Kraai
Maar de meeste aandacht ging toch naar de Kiekendieven. Voor mij zit er weinig verschil tussen baltsen of aanvallen.
Tapuit


En bij de uitgang vloog er nog een Lepelaar langs.

3 mei 2013
Koud op de scooter, maar warm bij het lopen in De Horsten. Prachtig weer en dat was ook te merken aan de vogels. Overal
werd het hoogste lied gezongen. De Buizerd zat van het zonnetje te genieten
Deze Tapuit speelde een spelletje met me, telkens als ik dichterbij kwam ging hij er vandoor, maar uiteindelijk kreeg ik hem
er toch goed op.
Tureluur
Gelukkig zijn ook de altijd vrolijke Boerenzwaluwen weer in grote getalen te bewonderen.


Een Raaf zat hoog in een boom


Scholekester


Soms kun je gewoon heel veel geluk hebben. In de Duivenvoordse Polder kwam ik Guido Aijkens tegen. Een tijd niet gezien,
dus we staan lang te kletsen. In de tussentijd landt een Havik in de bomen tegenover ons.


Ook een Ooievaar komt het grasland afstruinen
Maar het mooiste kwam nog: ik sta op een gegeven moment naar een flinke "Buizerd" te kijken. We vragen ons af wat erbij
vliegt. Een Sperwer? Guido staat door de verrekijker te kijken en roept ineens: een Zeearend!!! En inderdaad, een Zeearend
komt cirkelend over ons heen vliegen. Een Buizerd vergezelt hem.
Helaas niet de mooiste foto's gemaakt, maar hij staat er wel op!


Bij de stadhuisvijver in Rijswijk nog deze Krakeend
Blauwe Reiger
en Nijlgans meegepakt.


4 mei 2013

Het is al een tijdje geleden dat ik in Meijendel was, dus vanmorgen maar weer eens gegaan. Jammer dat het zo waaide,
waardoor de meeste vogels uit de lucht bleven. Alleen deze Buizerd waagde zich zo hoog.


Een Nachtegaal bleef liever tussen de struiken.


Hoewel er ook waren die wat hoger zaten.
Maar verder was er niet veel te zien.
Hetzelfde gold voor de Duivenvoordse Polder. Hier heb ik alleen de Tuinfluiter


en de Staartmees kunnen betrappen.

5 mei 2013
Om alles uit deze mooie, laatste vakantiedag te halen, al vroeg naar de Duivenvoordse Polder gegaan. Lekker op een bankje
ontbijten en gelijk genieten van de vroege vogels. Daar hoorde in ieder geval deze Kleine Bonte Specht bij, die in het boompje
pal naast me kwam zitten.


Tureluur


Een Buizerd vloog laag over


Regelmatig liet de Tuinfluiter zich even horen en zien.
Zwanentrek


Eentje met een rare hals


Visdiefje


Mr. Frog liet zich luidruchtig horen.


Veel pasgeboren jong grut.
Jonge Grauwe Ganzen


Spreekt voor zich


Grutto


Zelfde Buizerd in de middag

Bruine Kiekendiefman


8 mei 2013

Op Lentevreugd vandaag alleen zangertjes gezien. De rovers lieten het afweten. Zelfs Pa Torenvalk liet zich niet zien.
Kneu vrouw


en man


Blauwborst


Rietzanger


Graspiepers waren er volop te zien


vergezeld van die heerlijke steekvliegen


Rietgors


Tapuit


en de nodige Grasmussen


Helaas begon het toen dicht te trekken en ben ik maar richting huis gegaan.

9 mei 2013

Nog maar een keer begonnen in Lentevreugd en deze keer had ik meer geluk. Ma Torenvalk liet zich meerdere malen zien
en bewonderen. De eerste keer zag ik haar op de grond


Wat later op een struikje


Ze verhuist naar een boom
en vliegt door naar een soort loods.
De Kneu


had geen interesse in mij.


Hij kon wat beters krijgen!


Grasmus
Roodborsttapuit


Rietgors


(vermoedelijk) Graspieper
Een invasie van Kauwtjes die hun heil zochten bij de Koniks.


Er kan nog meer bij.


Nog even door naar de Starrevaart. Een Buizerd


Gierzwaluw


En met de Kluut had ik heel veel geluk. Die landde een meter of twee van me vandaan.12 mei 2013
Vanmorgen begonnen in Scheveningen, maar daar was ik gauw uitgekeken. Behalve wat vissende Visdiefjes was er weinig
te zien.


Dan maar even de duinen in. Daar volop Grasmussen
Nachtegalen


en Heggenmussen te zien en te horen.
De Kneutjes waren druk met hun nest.
De Buizerd zocht wat te eten.


Als laatste in Rijswijk nog even de Hoekpolder in geweest. De Kleine Karekiet liet zich mooi pakken.
en de Meerkoet was volgens mij ook te pakken genomen, maar dan anders.


Ze blijven toch leuk van lelijkheid.
En tot mijn grote vreugde kwam Pa Sperwer toch weer tevoorschijn van de plek waar vorig jaar een nest was.
14 mei 2013
Bij het stadhuis is altijd wel wat te zien. Vandaag had ik een brutale Heggenmus


en een even brutaal Roodborstje.
Een Zwarte Kraai peuzelde van een dode vis bij de stadhuisvijver.


15 mei 2013

In de tijd dat ik niet meer welkom was bij de valken naar de Duivenvoordse Polder gegaan, waar een knap hapje wind stond.
Dat weerhield de Raven er niet van om met de hele familie op pad te gaan. Ja, de hele familie, want ook dit jaar zijn er twee
jongen!
Spelend verdwijnen ze richting de Horsten. Als Guido en ik nog een tijdje die kant op staan te kijken of ze nog terug komen
ziet Guido ineens een Wespendief aankomen. Hij komt mooi vlinderend dichterbij


maar helaas niet dicht genoeg om er een echt mooie foto van te maken.
En een Ooievaar doet dat juist weer wel!
Een Buizerd komt met prooi.


19 mei 2013

Vandaag zou ik op de scooter "even" naar Zoetermeer rijden om een bagagerek op de scooter te laten zetten. Ik had al
bedacht dat ik dan gelijk even naar het Buytenpark kon gaan. Er ging echter heel wat tijd overheen voor ik in Zoetermeer was,
omdat ik onderweg ben blijven hangen bij een rietveld nabij de Balij. Ik hoorde en zag een Grasmus bovenop de
hoogspanningskabel en stopte om een foto te maken.


Net de camera weer in de tas gedaan, toen een Blauwborst in de boom naast me landde.
Ook liet een Kleine Karekiet zich mooi zien.


Na twee uur doorgegaan naar het Buytenpark. Ja hoor, ze zijn er weer, de kleine Fuutjes.
En ook hier een bereidwillige Blauwborst.
Bruine Kiekendief man


en zijn vrouw
Kievit


Rietgors vrouw
Hoog knuffelgehalte


Rietzanger
Grauwe Gans met jongen


De Kleine Karekieten waren vandaag zeer bereidwillig
Uiteindelijk toch het rekje erop laten zetten en weer terug naar huis.
Onderweg nog een Torenvalkje gezien.

22 mei 2013
Met een wind waardoor je bijna omver werd geblazen naar Lentevreugd gescooterd. Helaas werden de meeste vogels ook
weggeblazen, dus alleen wat zangvogels te zien in de struiken.
Grauwe Klauwiervrouw
Roodborsttapuit man


Heggenmus


Waterpieper


Op grote afstand alleen nog een Torenvalk gezien. Teruggereden via de Duivenvoordse Polder en de Starrevaart.
Bij de Starrevaart veel Gierzwaluwen
een Tureluur


en een overvliegende Grutto.


In de Duivenvoordse Polder werd een Buizerd lastig gevallen door de Kraaien.


Witte Kwikstaart.


Verder ook daar grote stilte. Bij de stadhuistoren in Rijswijk deed deze Aalscholver verwoede pogingen te drogen


en het leuke is dat hij daarna de vijver indook!

23 mei 2013
Met het verwachte weer, maar dicht bij huis gebleven en naar de Hoekpolder gegaan. Loop je daar rustig langs een slootje,
komt er ineens een moedereend als een furie aangevlogen. Twee tellen later vliegt er een Buizerd op, die er snel vandoor gaat.


Moeder heeft haar kuikens gered.


Verder heerste er de grote stilte daar. De enige activiteit was te bespeuren aan de waterkant, waar de Huiszwaluwen


en de Boerenzwaluwen druk bezig waren.


Zie dat maar eens goed vast te leggen! Ik ben maar op een bruggetje gaan zitten en heb geprobeerd er een paar op de
plaat te zetten.


Gelukkig waren er een paar zo vriendelijk op het bruggetje te komen zitten.


Ook de Fazant liep nieuwsgierig het bruggetje op.


Een Kleine Karekiet klom even langs een rietstengel omhoog om te kijken wat er op het bruggetje zat.


Piepkuiken, net uit het ei.


25 mei 2013

Heb je een nieuwe camera om in Meijendel uit te proberen, is er nauwelijks wat te zien! Alleen een Heggenmus


Een Tjiftjaf


en een Grasmus wilden poseren.


26 mei 2013
Het was een gok om naar de Rietputten te gaan na al die regen, maar die is goed uitgepakt. De blubber viel mee en er was
genoeg te zien. Als het weer dan ook nog steeds beter wordt kan de dag niet meer stuk.
Als eerste kwam ik een Tjiftjaf tegen.


Een Lepelaar scharrelde zijn kostje bij elkaar,


maar ik mocht niet dichterbij komen.


Ma Kiekendief kwam weer thuis na een uitje


Heel veel Zwaluwen vlak boven het water.


En ik had weer geluk met de Blauwborst
zelfs zijn lieftallige echtgenote kwam erbij.


Rietzanger


De Zwarte Kraai had een jong van een watervogel opgepikt.


Kneuvrouw
Ekster