Slechtvalken Rijswijk

1 juni 2013
Via de polder voor het eerst in tijden weer een lange wandeling door de duinen gemaakt.
In de polder alleen een Buizerd


en een Grote Zilverreiger gezien.


In Meijendel de scooter weer eens bij de boerderij gezet en ouderwets richting Katwijk gelopen. Behalve de zangvogels was
er weinig te zien. Weer geen een roofvogel gezien. De Kraai bij de Ganzenhoek kende me nog en kwam gelijk aanvliegen.


Vink


Witte Kwikstaart


Bij de Kikkerberg kwam een ree langslopen


Grasmus
Twee Koolmezen hebben in een buis van een informatiehokje een nest.


Gekraagde Roodstaart
Terug in de polder stond de Ooievaar mooi dichtbij

2 juni 2013
Gaat het dan toch nog lente worden? Het begint erop te lijken!
De Schotse Hooglanders op Lentevreugd gingen in bad.


En de vogels zongen hun hoogste lied, zoals deze Kneu
De Braamsluiper
Grasmus


Fitis
Buizerd op zoek naar eten.


Dat deed ook deze Graspieper.
Voor hij er vandoor ging.

3 juni 2013
Een kort bezoek gebracht aan het Abtswoudse Bos.
Kort, omdat er eigenlijk maar weinig te zien was. Wel de Koekoek gezien


maar helaas zat er een sloot tussen. En eer ik helemaal was omgelopen, was de Koekoek gevlogen.
Verder de nodige Rietzangers gezien


en wat Kleine Karekieken


maar dat was het dan wel.

5 juni 2013
Tussen het spannende uitvliegen van de Slechtvalken in Rijswijk nog even twee uurtjes in de Duivenvoordse Polder
geweest. Flink wat jonge Brandgansjes gezien


De lichte Wespendief vloog over met een raat
Buizerds
Tureluur


Boerenzwaluwen die ook van het mooie weer genoten.12 juni 2013
Tussen de valkenavonturen door nog even in het Buytenpark in Zoetermeer geweest. Helaas werkte het weer niet
echt mee. Het werd steeds donkerder en het begon ook flink te miezeren.
Pa Torenvalk
Kiekendief man


en vrouw


Net uitgevlogen jonge Kraai
Visdief


Buizerd

15 juni 2013
Vanmiddag nog even naar de Duivenvoordse Polder geweest, maar dat was van korte duur. Ik had daar
gewoon moeite om overeind te blijven staan door de harde wind. Laat staan dat je nog foto´s kunt maken.
Nog net even een Havik mee kunnen pakken.


Daarna nog even door naar Zoetermeer. Nooit geweten dat je zo snel van Leidschendam in het Buytenpark
kon komen! Ook daar bleven de vogels in hun beschutting zitten, dus na nog even de kittens van mijn dochter
bewonderd te hebben weer terug naar Rijswijk gegaan. Op de terugweg nog even bij de Starrevaart gekeken.
De Grutto´s en Kluten hadden ook moeite met het woeste water.
En behalve de meeuwen en Gierzwaluwen was er ook niets te zien.

16 juni 2013
Op aanraden van Ruud Wielinga eens naar Oostvoorne gegaan. Een leuk nieuw gebied met veel steltlopers,
water- en weidevogels.
Ik was nog maar net mijn auto uit of ik zag een Kleine Zilverreiger wegvliegen. Helaas was ik niet snel genoeg,
maar het was een leuk begin.
Eerst maar naar de slikplaat gegaan. Daar veel Tureluurs


en Kluten
Witte Kwikstaart


Ineens veel paniek en voor ik het goed en wel in de gaten had, kwam er een Boomvalk over het water
scheren, die een Gierzwaluw meenam. Even later kwam er nog een Boomvalk over en die had ik wel.
Overvliegende Lepelaar


Aalscholver


Na een tijdje zitten maar eens gaan lopen. Opvallend was dat je gewoon door het weiland kon lopen, terwijl er
veel broedende vogels zitten. Dat veroorzaakte aardig wat paniek, dus ik ben er maar snel weer uitgegaan.
Trotse moeder met jongen
Ook over het fietspad lopend zie je leuke dingen.
Bruine Kiekendief man


en vrouw


Buizerd


Gele Kwikstaart die met zijn nest bezig is. (Het valt nog niet mee om foto's te maken als er een
stel koeien achter je aan zit!)


Grutto
En dan is het geluk met mij. De Kleine Zilverreiger zit opnieuw aan de plas en laat zich aardig benaderen.


De Visiefjes waren het die de ochtend compleet maakten.
Deze kwam zelfs zo dichtbij dat ik hem niet in beeld kon houden.

23 juni 2013
Eventjes in het Wilhelminapark geweest voor de regen weer losbarstte. Een jonge Halsbandparkiet was in het water
terecht gekomen.


Hij wist echter weer op een stronk te klimmen


en ik hoorde moeder al in de buurt tekeer gaan, dus ik heb hem maar gelaten. Een Lepelaar in het weiland doet
rek- en strekoefeningen


meer ringen konden ze niet kwijt!
Terwijl ik naar de Lepelaar sta te kijken komt een Buizerd vlak boven me overvliegen

26 juni 2013
Op naar Lentevreugd om te kijken of de jonge Torenvalken al uitgevlogen zijn. Ik heb er van
alles gezien, maar geen Torenvalken. (Helamaal geen roofvogels gezien daar!)
Ik hoefde me echter geen moment te vervelen. Al bij de ingang deze Roodborsttapuit
De Koniksveulens liepen met ekaar te dollen.
Langsvliegende Groene Specht


Hysterisch gillende Kieviten
Het echtpaar Kneu
Ik had hem al een paar keer gehoord op Lentevreugd, maar nog nooit gezien. Vandaag hoorde ik hem weer
en na een flink tijdje geduld hebben, wist ik hem toch te pakken te krijgen: de Sprinkhaanzanger
Groenling
De hele tijd hoorde ik al twee Koekoeken aan weerszijden van Lentevreugd roepen, maar
net als ik zit te eten hoor ik er één vlakbij. Toch maar even kijken.
Grasmus


Graspieper28 juni 2013
Het spreekwoord luidt: wat je ver haalt is lekker, maar dat gaat niet altijd op. Dat bleek vandaag wel weer.
Ik heb alleen in de directe omgeving van mijn huis gefotografeerd en ook dan zie je leuke dingen.
Een boom met heel wat jonge vogels, zoals de Winterkoning, Heggenmus en Tjiftjaf en Roodborst.
Jonge Roodborst


Heggenmus


De ouders waren er maar druk mee.


Kuifeend


IJsvogel
Buizerd


De Ooievaars van Don Bosco
Grote Bonte Specht bij de stadhuistoren.
Broodnijd bij de Mantelmeeuwen30 juni 2013
In de polder was het vanmorgen erg stil. Alleen de Ooievaar liep er rond te struinen.


Dan maar de Horsten in. Even dacht ik de Raven daar te zien, maar het bleken toch Kraaien.


Oranje Havikskruid


Poetsende Grote Zilverreiger


Havik


Na twee uur wandelen maar weer richting Rijswijk.
Bij de Slechtvalkentoren was niets te zien, dus dan nog maar even naar de IJsvogel en Winterkoning
gaan kijken. En ze hebben hun best gedaan!
Overvliegende Ooievaars


Nogmaals een dikke twee uur bij de toren gezeten, maar de twee jonge Slechtvalken die aanwezig
waren hielden goed verstopt siësta. Ook hier twee overvliegende Ooievaars.