Slechtvalken Rijswijk

Varia januari 2013

1 januari 2013
Op deze eerste dag van het nieuwe jaar kon ik weer naar de Duivenvoordse Polder gaan zonder het risico te lopen een stel
jagers hazen in een kansloze strijd neer te zien schieten.
Behalve wat Grote Zilverreigers op afstand echter alleen een Torenvalkje gezien.
Bij de Starrevaart was het een stuk drukker. Honderden Smienten en Kieviten waren daar te vinden.
Als je goed keek zat er ook nog wat anders tussen.
Rosse Stekelstaart
Kuifeend

Kieviteiland

Samen met de Smienten

Brilduiker

Zilvermeeuw

2 januari 2013
Eerst een paar uurtjes valken kijken bij de toren, waar tegenwoordig ook twee Krakeenden


en twee zwanen zitten,


maar eens door Rijswijk gaan toeren. In het Wilhelminapark een Fuut


wat Krakeenden en Grauwe Ganzen gezien.


Na een bakkie thee in de blokhut om op te warmen doorgegaan naar het Abtswoudse Bos. Daar zat langs het spoor de
plaatselijke Torenvalkman


Maar behalve een koppel Ganzen


en een Gaai was er ook niets te beleven.


Op de terugweg door het Elsenburger Bos gereden, waar de vaste Buizerd in een boom langs het pad zat.


maar niet lang!


Bij Don Bosco waren de twee Ooievaars al druk bezig met de nestbouw.3 januari 2013
Na het opruimen van de kerstspullen was er nog net tijd om een ronde door Midden Delfland te maken.
Eindelijk eens een Grote Zilverreiger die er niet gelijk vandoor gaat als je stopt.
Iets verderop komt een Torenvalk weer vlak boven mijn hoofd bidden.
Veel rietvelden, maar helaas geen Baardmannen hier. Wel veel Pimpelmezen.


Bij Recreatiegebied Poldervaart komt Torenvalk twee boven me hangen.


Vergadering van Ooievaars
De Torenvalk zie ik op afstand nog in een boom zitten.


Buizerd


Broer Konijn kiest het hazenpad.


Muskuseend.

4 januari 2013
Vanmorgen maar weer eens richting Scheveningen gegaan in de hoop dat er meer te zien was dan vorige week.
En dat was er inderdaad. Veel Drieteenmeeuwen en Kokmeeuwen.


Drieteen
Verstoppertje achter een golf


Kokmeeuwen


Drietenen
Een Paarse Strandloper liet zich mooi vastleggen.
En ook een Oeverpieper had er geen bezwaar tegen om op de foto te gaan.
Steenloper


Eén van de vaste Kraaien van het Zuidelijk Havenhoofd


In de haven op één van de boten een brutale waterkip


Rondom de haven veel Huismussen


Nog even doorgegaan naar Kuikduin, maar daar niets gezien, behalve deze Kuifgaai.

6 januari 2013
Op deze laatste vakantiedag maar eens naar de Kwade Hoek gegaan. Een prachtig waterrijk gebied. En wat bofte ik met het
weer! Al op de weg naar de duinen kwam ik deze Buizerd tegen.


Bij het duingebied gekomen veel vliegende watervogels.
Tureluurs


Brandganzen
Ook daar weer een Buizerd


Na een flinke wandeling door de duinen terug gegaan via het gehucht Havenhoofd. Daar opvallend veel Huismussen
Terug bij de auto nog een tijdje staan genieten van een stel Wulpen
en wat Tureluurs


Scholeksters


Op de terugweg nog maar een keer naar de Rietputten gereden. Nog niet eerder had ik zulk mooi, windstil weer. En dat
was te merken, want de Baardmannen zaten wat hoger in het riet.


En ook de Pimpelmezen lieten zich zien.

9 januari 2013
Na alle harde regenbuien in de miezerregen alleen een ronde door Rijswijk gemaakt op zoek naar de valken. Daarbij op het
Houtzaagmolenpad de Buizerd getroffen. Hij had mij zowaar niet snel genoeg in de gaten om er gelijk vandoor te gaan.


Jammer van de regendruppels op de lens!


Gelukkig vrolijkte een Zanglijster de boel nog een beetje op.

13 januari 2013
Vanmorgen al vroeg op weg naar de Groene Jonker. Met een zonnetje dat net op is en zulke kou krijg je dan prachtig licht.
Zoals bij deze Wulp


en een Krakeend.


en weer terug (wat later)


Veel Kieviten in de lucht


en ganzen, heel veel ganzen.
Kolganzen
Grauwe Gans


Groepje Bergeenden
Slobeend


Kleine zwanen


Deze Zilverreiger kwam voorbij
en landde iets verderop tussen de Smienten.
Na de Groene Jonker nog even in Rijswijk rondgereden. In de Hoelpolder voor het eerst Sijsjes vast kunnen leggen.15 januari 2013
Na alle sneeuwval staat op school de voederplank alweer voor het lokaal! Nog niet echt wat bijzonders gezien, maar er zijn
al steeds meer vogels die hem ontdekt hebben.
word vervolgd!

16 januari 2013
Wat een prachtige dag om vrij te zijn! Nadat de ergste drukte op de weg voorbij was, naar Lentevreugd gereden.
Prachtig om die sneeuwvlakte zo te zien. Helaas kwam er een dikke mist opzetten toen de zon flink doorkwam.
De Buizerd had daar niets van


En vanuit de mist kwam ook ineens moeder Toren aanzetten met een prooitje


De runderen en paarden werden bijgevoerd


Wilde Zwanen
Kleumende Kievit


Daarna doorgereden naar Hotel Duinoord en naar de Ganzenhoek gelopen.
Voor het eerst in tijden weer een Kramsvogel gezien.


Grote Bonte Spechtvrouw


Broer Konijn


Roodborst (montage)


Daarna langdurig kunnen genieten van twee Reeën.


Terug naar huis gegaan, maar het weer was nog zo mooi dat ik nog even naar de stadhuistoren ben gefietst.
Helaas laten de valken zich daar momenteel niet veel zien.
Wel veel Sijsjes


en Roodborstjes

18 januari 2012
Nog even wat foto's van vogels die gisteren en vandaag bij of in de buurt van de voederplank op school waren.
En deze Pauw kwam ik tegen terwijl hij aan de wandel was bij Don Bosco.
19 januari 2013
Na alle boodschappen was het al bijna middag toen ik naar Lentevreugd vertrok. En wat was het koud! Daar trokken de
Bokjes zich niets van aan, want die kon je veel bij de waterkant zien. Helaas blijven ze niet zitten en schrik ik net zo hard
van hen als ze ineens opvliegen als zij van mij als ik langsloop. (montage)


Watersnip


Wilde eend


Ineens zit Pa Torenvalk boven me.


Ik ben blij hem weer te zien, want ik heb hem een tijdje gemist. Hij is echter net zo snel weer weg.
Kramsvogel


Pimpelmees


Na een flinke wandeling waarbij niets te zien was, zie ik ineens twee zwarte vogels stoeiend door de lucht gaan:
de Raven
Helaas komen ze niet dichterbij.
Ik besluit maar weer richting uitgang te gaan, maar daar is Pa Toren weer


Hij begint zich behoorlijk uit te sloven.


En doet een paar keer een poging een merel te pakken te krijgen. Hij hangt biddend in de luchten schiet dan ineens de bosrand in waar een merel scharrelt. Helaas voor hem niet succesvol.
Uiteindelijk blijft hij maar in een boom zitten.


Terwijl ik ook aan de bosrand sta hoor ik ineens gekrok boven mijn hoofd. Eén van de Raven komt pal boven overvliegen
maar zodra hij me in de gaten heeft maakt hij rechts om keer


en vertrekt luid krokkend
Pa Toren bekijkt het wat argwanend


en gaat maar weer de lucht in, waarbij hij eerst nog tegen een boom botst. Van schrik gelijk wat lozen.


Bij de uitgang nog een Watersnip bij het water kunnen schieten


maar ook die gaat er snel vandoor.


Bij de auto nog een overvliegende Kramsvogel

20 januari 2013
Met de sneeuwval in het vooruitzicht nog maar een keer naar Lentevreugd gegaan. Dan ben ik tenminste weer snel bij de auto!
De Buizerd was de eerste die zich liet zien.


Ik ben vandaag vooral langs het water gegaan en de eerste IJsvogel liet niet lang op zich wachten.


Jammer dat ze zo moeilijk vast te leggen zijn. Ik heb heel wat pogingen gedaan, maar zowel de IJsvogel als het
weer werkte niet echt mee om er wat moois van te maken.


Wintertaling
Als je langs de voederplaats van de paarden en runderen loopt word je direct belaagd. Hoezo gewend raken aan
bijvoedering?


Als ik terug loop richting het water en een stukje afsnijd door een bebost stukje zie ik ineens twee vossen
aankomen.


Eén heeft mij ook in de gaten en we kijken elkaar diep in de ogen.


Dan gaat zij(?) er vandoor.


Tussen de bomen scharrelen de kleinere vogels hun kostje bij elkaar
Koperwiek


Vink


De Putters gaan meer richting water.
Nijlganzen


Het is te hopen dat deze Blauwe Reiger het redt. Hij reageerde zeer traag toen ik langs liep.
Meestal zijn ze daar gelijk weg.
Vandaag was moeder Toren aan de beurt zich te laten zien. Ze kwam in de buurt foerageren.
en met succes, ze weet zowaar een muis te verschalken.


Ik ga nog even op de plek van gisteren kijken of Pa zich ook nog laat zien. Dat is niet het geval, maar ik kom wel
een slachtoffer van het winterse weer tegen: een Blauwe Reiger


Als ik er een foto sta te maken hoor ik ineens weer gekrok boven mijn hoofd. De twee Raven komen weer aanvliegen, maar
zodra ze me zien zijn ze weer weg. Snel ga ik tegen de bosrand aan staan. Ik heb geluk, want ze komen nog een keer terug.
Ze hebben belangstelling voor de dode reiger.


Helaas hebben ze door dat ik foto's maak en weer maken ze rechtsomkeer.
Ik heb nog een half uurtje gepost tussen de bomen, maar helaas kwamen ze niet meer terug.
Het was intussen begonnen met sneeuwen, dus maar terug richting auto.
Ook ma Toren zocht een goed heenkomen.

23 januari 2013
Het zou een bewolkte dag worden, maar het zonnetje scheen uitbundig. En als je dan ook nog mooie dingen ziet, kan je dag
niet meer stuk. Zeker niet als je uit 170 mooie foto's moet kiezen!
Begonnen in Lentevreugd, maar vandaag geen Raven of Torenvalken gezien. Wel veel kleinere vogels.
Koperwiek
Putter
Sijs


Staartmees


Er was nog tijd genoeg om in de Rietputten te kijken of de Baardmannen de kou een beetje goed doorkomen.
Als eerste kwam ik daar een Rietgors tegen


En Baardmannen waren er volop te zien!


Het werd op een gegeven moment zo druk met fotografen dat ik maar een stuk verderop ben gaan lopen. Niemand
te zien daar, maar ook daar Baardmannen.


En als het dan zo lekker stil is, hoor je ook de Waterral goed. Ze gingen er snel vandoor toen ik bij het riet ging staan, maar
na een tijdje kwamen ze weer terug. Het bleken er in totaal zeven te zijn!24 januari 2013
Na weer een mislukte poging om de valken te zien nog even rond de toren rondgekeken. En dan kan je oog wel eens op iets
leuks vallen.
In het holletje


en er weer uit


Bij de Kinderboerderij is er nog een klein stukje van de vijver open en daar is het dringen geblazen. Toch zijn er vier eendjes
die opvallen. Niet alleen door hun uiterlijk, maar vooral door hun geluid!Ik heb ze nog niet eerder gezien, maar vermoed dat het "Kwakers" zijn, een soort tamme eend.

26 januari 2013
Na een verjaardag in Berkel zijn we laat in de middag nog even naar het Buytenpark in Zoetermeer geweest om een frisse
neus te halen. Daar nog even van dichtbij van het Torenvalkje kunnen genieten al werd het al snel donker. (en had ik een
andere lens bij me)
En toen we weggingen kwam de maan al op.

27 januari 2013
Vanmiddag werd het eindelijk droog, dus ik kon nog even op pad. Omdat het toch nog regelmatig begon te regenen, maar
naar Te Werve gegaan. Daar kwam ik als eerste een Boomklever tegen.


Een Vuurgoudhaan tussen de struiken.
Een Knobbelzwaan liep parmantig over het snel dunner wordende ijs.


Kramsvogel


Paniek bij een Kuifeend


en bij de Meerkoeten die koddig over het ijs renden.
En dat alles door deze Buizerd.


Ook de Blauwe Reiger ging er vandoor.


Het zonnetje was inmiddels uitbundig gaan schijnen, dus nog even doorgegaan naar de Hoekpolder.
Daar veel Staartmezen.
Pimpelmees


Zwarte Kraaien
Slobeend


Na een bezoekje bij Antonia op het belastingkantoor nog even bij de toren gekeken, maar daar was behalve deze Roodborst


en Koolmezen niets te zien.
Als ik naar huis rijd, ga ik nog even bij de Kwakers bij de kinderboerderij kijken. Tot mijn schrik ligt één van de vier Kwakers
dood in het water.


Donderdag en vrijdag had ik hem/ haar nog op de foto gezet.


De andere drie zwommen nog wel lustig rond.

30 januari 2013
Nadat de ergste regen over was naar de Kijfhoek gegaan. Een dikke anderhalf uur gelopen, maar er was bar weinig te zien.
Een Goudvink (ook nog eens tegen de zon in)


en een gewone Vink


was de enige buit. Dan was er bij de parkeerplaats meer te zien!
Een Glanskop


en een vrouwtjes Toren
Uiteindelijk maar terug gegaan naar Rijswijk. Bij de valkjes was het ook stil, dus op naar Te Werve.
Daar schieten de sneeuwklokjes al uit de grond


Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de knapste van het land?


Ikke!


Blauwe Reiger


Tafeleend


Zanglijster


Fuut


Een tiental Sijzen zaten lekker van de Els te snoepen.
En ook de Boomklever liet zich nog even zien.