Slechtvalken Rijswijk

Varia april 2018

1 april 2018
Na een ronde op de scooter door de polder, waarbij ik mijn toestel niet eens tevoorschijn heb gehaald, toch nog maar een
rondje Rijswijk gedaan. Brrr wat een nat en koud weer!
De Havik wilde zich vandaag niet goed op de foto laten zetten.

Wel veel Roodborsten gezien.
De Buizerds van Te Werve vlogen mooi laag over, roepend naar elkaar.
Zanglijster

Kramsvogel

En de Fazant blijkt een hele harem te hebben.

4 april 2018
Een rondje door de polder leverde weinig spectaculairs op. Op de Meeslouwerplas deed een Dodaars een hardloopwedstrijd
op het water.

Pijlstaart

Foeragerende Ooievaar

Blauwborst


Waterpieper

Witte Kwikstaarten


Groene Kikker


Winterkoning

In Te Werve alleen de Groene Spechtman,


de verborgen Havik

en een Buizerd gezien.

7 april 2018
Met dit lekkere weer op de scooter naar Berkel gegaan. Alleen de rit er naartoe is al de moeite waard!
In de Nieuwe Droogmaking begint de lente goed op gang te komen. Maar liefst vijf Rosse Stekelstaarten aanwezig, drie
mannen en twee vrouwen.en dan kan weleens een strijdje opleveren.

Er komen ook steeds meer Blauwborsten,


die af en toe zingend/ baltsend boven het rietveld uitkomen.Dodaars

Ineens een Baardmannetje dat vlak voor me aan het voetpad kwam zitten.De Torenvalken kwamen af en toe even kijken.
De foto stelt niets voor, maar het zijn de eerste Boerenzwaluwen die ik dit jaar zie.

Rietgors

Watersnippen

Grutto's


Kneuvrouw

Baltsende Kieviten


Aalscholver

8 april 2018
Een ochtendje Tongplaat was genieten van de rust. Gelijk bij aankomst kon ik mijn goede daad van de dag weer doen door
een lam dat met zijn kop vast zat in het gaas los te maken.

Het bleef lang heiig en bewolkt en de rust betrof ook de vogels.
Er was maar weinig te beleven vandaag. Alleen een Blauwe Reiger op de plaat,

een stel langsvliegende Grutto's,

hommels bij de Bergeenden,

wat Witte Kwikstaarten


en een mooie lichte Buizerd.

Volgende keer beter!

11 april 2018
Ondanks het heiige weer een aardige ronde gemaakt. Als eerste bij de Starrevaart, waar wat afgepaard wordt door de Kokmeeuwen.

In de verte op de voormalige slikplaat de Chileense Flamingo.


Er zijn al aardig wat Rietzangers te zien en te horen.

Blauwborst

Op weg naar het Buytenpark een Grutto.

De Torenvalk kwam weer heel dichtbij bidden.


In het Buytenpark een stel jonge Grauwe Ganzen.

Eindelijk een Blauwborst die meewerkt.Er zijn al heel wat Oeverzwaluwen gearriveerd


en ook de Bruine Kiekendiefman is er weer.


Twee Kluten wilden volgens mij in de camera kruipen!


Twee langs vliegende Futen,


die even later een mooie balts lieten zien.

Ook nog even Te Werve in gegaan. Vrouw Groene Specht.

Fazant

Zanglijster

Zowaar nog twee nieuwe soorten voor het landgoed gezien: een Kip

en een Tapuit.


14 april 2018
Het was alweer even geleden dat ik naar Lentevreugd was geweest, dus dat vandaag gedaan. De lente begint daar op gang
te komen. Op de heenweg in de polder een Torenvalkvrouw.


Op Lentevreugd veel Graspiepers gezien,die vaak baltsend de lucht in gaan.


Ook de Winterkoninkjes laten zich horen.


Roodborsttapuiten


Kneuen


Er komen steeds meer Boerenzwaluwen.

Tjiftjaf

Groenling

De Torenvalkman liet zich alleen op afstand zien.

Grote Bonte Specht

Kramsvogels

Spreeuw

Twee Kleine Plevieren probeerden wat eetbaars te vinden.Zwarte Kraaien verzamelen nestmateriaal.

Door naar Zoetermeer en onderweg in de Drooggemaakte Grote Polder drie Grutto´s gezien.Haas

Witte Kwikstaart

Eind van de middag was de Chileense Flamingo nog steeds aanwezig op de Starrevaart.

In de polder nog een Buizerd, die helaas weer niet bleef zitten.


Als laatste een Krakeend.

15 april 2018
Nog een keer naar de Tongplaat geweest, maar nu aan de kant van de Nieuwe Merwede. Onderweg vroeg ik me nog af
of ik er goed aan had gedaan om die kant op te gaan. Mistig en af en toe miezerregen maakten het niet echt aantrekkelijk.
Eenmaal aangekomen brak echter de zon door en was het heerlijk! Eén groot concert  van vogelzang was er te horen en
ze lieten zich ook nog zien, soms van héél dichtbij....
Groenling

Winterkoninkjes


Witte Kwikstaart

Tjiftjaf

Rietzanger

Fitissen


Blauwborsten


Een lekker plekje gezocht bij de Dam van Engeland, dan heb je de zon mooi in de rug. Blauwe Reiger

Gevecht tussen Knobbelzwanen. Een heel apart gezicht, want het gaat in slow/motion.

Soms is wel moeilijk te zien welke kop bij welke zwaan hoort.


De vrouwen houden zich afzijdig.

Overwinnaar!

Krakeenden


Overzwemmende Reebok

Tja, en dan zit je aan de andere kant en vliegt de Zeearend over mijn vaste plekje heen.....


Rietgorzen


Kneu

en nog een Wintertaling

18 april 2018
Wat een heerlijk weer om vrij te zijn! Begonnen in het Buytenpark waar van alles te zien was en nog meer te horen....
Het Grutto-eilandje wordt goed gebruikt.


Boerenzwaluwen

Er vlogen vijf Visdiefjes af en aan.


Behoorlijk wat Blauwborsten gezien.De Winterkoninkjes hadden het hoogste woord.


Een Kraai ligt te broeden.

Koolmees

Kievit

Slobeenden

De eerste Grasmus van dit jaar.

Kneu

Heggenmussen

Groenling

Zwartkop

Fitis

Nog even gestopt bij de Starrevaart, waar ik net te laat was voor een paring van de Ooievaars.

Ook hier veel Visdiefjes

Tot twee keer toe een Snor kunnen fotograferen.
In Rijswijk nog even Te Werve in gegaan voor ik bij de Slechtvalken neerstreek. Staartmees

De Havik zat er mooi voor en verraadde zich door te roepen.Pechvogel van de dag: een kikker, gevangen door een Blauwe Reiger, die in een boom werd opgepeuzeld.

21 april 2018
Het werd maar een kort uitje vandaag in verband met een verjaardag in Zoetermeer. Op weg daar naartoe bij de
Starrevaart de Chileense Flamingo van dichterbij gezien.Op weg naar Zoetermeer een Torenvalkman boven het weiland.


Nog even het Buytenpark in, maar alleen twee Blauwborstenen een Buizerd op afstand gezien.

22 april 2018
Een heerlijke ochtend gehad in de Groene Jonker. Met mooi weer is het echt een vogelparadijs voor riet- en watervogels.
Volop gezang van de vele Rietzangers, zingend en ook baltsend en buitelend door de lucht.

Het zoemende geluid van de Snorren.Wulpen (of zijn het toch Regenwulpen?)

KemphaanGrutto's


Fuut

Zwarte Sterns


Tureluur


Grauwe Ganzen, net na een paring

Op de terugweg nog even langs de Ruygeborg gegaan. Direcht al de Bruine Kiekendiefman zoekend over de rietvelden.


Wat later liet de vrouw zich ook nog even zien.

Man Torenvalk houdt de wacht, terwijl de vrouw broedt.

Witte Kwikstaart

25 april 2018
In de polder was maar weinig te beleven. Alleen een Buizerd gezien.

Dan maar even naar Duivenvoorde, maar ook daar weinig te beleven: een Zanglijster

en een overvliegende Lepelaar

Bij de Starrevaart vlogen alweer de nodige Gierzwaluwen rond.

Een flinke tijd van de Chileense Flamingo kunnen genieten, die zich mooi van dichtbij liet zien.
Uiteindelijk leek hij er vandoor te gaan, maar na een ronde vliegen kwam hij toch weer terug.De Starre-ooievaar kwam hem ook even van dichtbij bekijken.

De Bruine Kiekendiefman is weer terug in het rietveld.

Kleine Plevier

Mooie balts van twee Futen, inclusief waterplanten.


Jagende Torenvalk

Mot tussen een Scholekster en een Kraai.

Terugrijdend door de Leidschendammerhout was een Torenvalk vlak naast het fietspad aan het jagen.
Ik ben er vlak naast gestopt en mocht gewoon foto's maken.


Na een msilukte duik naar de grond ging hij toch maar een stukje verder het weiland in jagen.