Slechtvalken Rijswijk

Varia april 2013

1 april 2013
Het bezoekje aan de Rietputten smaakte naar meer, dus vanmorgen vroeg nog een keer naar Vlaardingen afgereisd. Koud,
maar wat is het mooi zo vroeg als het zonnetje schijnt. En wederom kon ik genieten van de prachtige Blauwborst, die zo
dichtbij kwam dat ik hem zowat kon aaien!


Zwarte Kraai


en nog één met buit.


Ook de Bruine Kiekenman was weer present.
Kievit (montage)


Volop gezang van de Rietgorzen.


Witte Kwikstaart
Bergeenden


Buizerd


De Rietputten zijn een paradijs voor de Grauwe Ganzen, die dan ook talrijk aanwezig zijn.


De Sperwer kwam ook nog even kijken.


Slobeendkoppel


Aalscholver


De eerste Tjiftjaf die ik dit jaar zie.
3 april 2013
Vandaag de rapportbesprekingen, dus alleen in de ochtend tijd om op pad te gaan. Een kijkje in Scheveningen dan maar.
Al tijdens het parkeren zag ik deze vrolijke Kwikstaart naast het parkeerterrein. Ik denk een Rouwkwikstaart maar heb
geen 100% zekerheid.
Een lollige Aalscholver


Het is altijd heerlijk om te zien hoe de Zeehonden genieten van het water.


Heel veel foto´s kunnen maken van de Grote Burgemeester. Ik heb nog geen tijd gehad ze allemaal te bekijken, maar hier
alvast de eerste paar.


Oeverpieper
Het mannetje Torenvalk kwam vlak boven me bidden.
Nog even in de Bosjes van Poot geweest. Hier een Buizerd
en een Roodborst gezien.

6 april 2013
Vandaag voor het eerst weer eens de gok genomen en op de scooter naar de Duivenvoordse Polder gegaan. Daar was echter
niet veel te beleven, dus ik ben voor het eerst de Horsten in gegaan.
Ondanks alle bouwwerkzaamheden een indrukwekkend landgoed. En volop vogels daar! Maar als eerste een uniek
exemplaar: een Haas die niet het haasje was bij de jachtpartijen. Het was de enige die ik vandaag zag.
Daarna een Sperwer
Terwijl ik die nog stond na te kijken kwam er vanaf de andere kant een Torenvalk aanvliegen


In het bos een Boomklever


Ik besluit toch maar de uitdaging aan te gaan en de Seringenberg te beklimmen.


Als ik nog maar net boven ben komen er twee Haviken langs in een mooie baltsvlucht.


Geringd!


Die pakte ik dus mooi mee, maar daarna ben ik weer snel naar beneden gegaan. Mij te hoog!
Twee Futen
Nog even doorgegaan naar de Starrevaart.
Ook daar een Sperwer


Grauwe Gans


Scholekster


Watersnip


Het Pijlstaartje ontdekte ik thuis pas.


Die zat tussen de vele Kluten


en nog veel meer Grutto´s


En één Zwaluw maakt nog geen zomer......

7 april 2013
Het was een beetje mistig vanmorgen....... Maar volgens het weermannetje zou dat snel weg zijn, dus ik ben toch
maar vroeg naar de Polder vertrokken. Nou dat viel dus nog knap tegen.


En dat was jammer, want je zult altijd zien: dan zie je de leukste dingen, die je niet goed vast kunt leggen.
Zoals deze Buizerd van dichtbij


en een Kleine Bonte Specht


een Tjiftjaf van dichtbij.


Maar gelukkig begon het op te klaren toen ik een Raaf zag zitten


die even later vlak boven me kwam vliegen
en zelfs op niet al te grote afstand zat te krokken.


Het mooiste was echter dat ik een Koninklijke douche heb gekregen. Ik liep richting Seringenberg om te kijken of ik de
Haviken van gisteren nog zag. Kom ik net de hoek om krijg ik een douche van een zwarte Labrador die net uit het water
kwam en zich flink uitschudde.


"Sorry mevrouw", zegt het meisje dat erbij liep. "Geeft niks hoor meis, het is maar water", zeg ik nog. Twee tellen later zie ik
dat er nog een groepje mensen achter loopt. Blijkt dat meis dus Prinses Amalia te zijn die met haar zusjes en wat bewakers
de hond aan het uitlaten waren. Ik ben maar snel doorgelopen!
Zanglijster


Daarna nog even doorgegaan naar de Starrevaart. Grutto's heb ik vandaag niet gezien, maar een Kluut was zo aardig om
vlak voor mijn neus te komen foerageren.

Een jonge Havik vloog voorbij.
Evenals een Nijlgans.


en een Tureluur liep druk te doen langs de oever.
Het is duidelijk: de lente komt er nu echt aan!

10 april 2013
Op weg naar Lentevreugd werd het steeds mistiger.Het lijkt wel of ik er een abonnement op heb! In de hoop dat het nog
op zou klaren toch maar aan de wandel gegaan. Lentevreugd doet zijn naam eer aan: volop lentegezang te horen! Een
compleet koor van allerlei vogels. Jammer dat de mist bleef, zodat driekwart van de foto's niet te gebruiken is.
Veel Veldleeuweriken
Graspiepers
Roodborsttapuiten
Op afstand zag ik een Roerdomp snel de poel oversteken.


Blauwborstvrouw (haar man heb ik helaas niet gezien)
Tjiftjaf
Twee Tureluurs foeragerend langs de poel
waarvan er één snel maakte dat hij weg kwam.

13 april 2013
Het heeft even geduurd, maar de lente komt er nu dan toch echt aan! En dat is te merken. Vandaag via de
Horsten naar de Starrevaart en dan nog via de Rijswijkse valken naar huis.
In De Horsten waren de hazen weer tevoorschijn gekomen


al waren de Kraaien het daar niet altijd mee eens.Buizerd


Twee Witte Kwikstaarten maakten de weg onveilig.


Roodborst


De Eekhoorns komen ook weer tevoorschijn.


Dagpauwoog


Grote Bonte Specht


Veel Boomklevers gehoord, er maar één gezien.


Ook de kat genoot van het mooie weer


Parende Scholeksters


Brandganzen


Bij de Starrevaart liet de Bruine Kiekendiefman zich weer zien.


Pijlstaart


Verder waren er veel Steltlopers te zien. Hier v.l.n.r. een Zwarte Ruiter, een Poelruiter en een Groenpootruiter.


Hier nogmaals, maar dan geland.
In gezelschap van een Tureluur


Groenpootruiter


Zwarte Ruiter


Poelruiter
Tureluurtjes met Grutto


Grutto's


In de Duivenvoordse Polder nog een Witte Kwikstaart op het dak.

14 april 2013
Ik was van plan naar de Biesbosch te gaan, maar het weer viel vanmorgen toch tegen.
Dan toch maar weer richting Horsten. Vorige week in dichte mist de Kleine Bonte Specht gezien, vandaag met
beter weer een herkansing.


Ik was al blij met deze foto, maar toen ik verder liep kwam hij me nog even navliegen en landde in de boom vlak
naast me.
Dat was een goed begin en er was nog veel meer te zien.
Vink


Zanglijster twee keer
Drie Sperwers kwamen overvliegen


Grote Bonte Specht


Roodborst


Boomklever


Een Pimpelmees zag een interessante pluis
Het was voor beiden even schrikken toen een Zilverreiger dicht over me heen vloog.


Hij was echter niet welkom bij de Kieviten in het weiland.
Ineens kwam er een jonge Slechtvalk aanvliegen en bleef even rondcirkelen.
Beter kon het niet meer worden, dus na 3 uur wandelen ben ik nog even doorgegaan naar de Starrevaart. Daar alleen op
het bankje neergeploft en alles over me heen laten komen (vliegen)
Grutto


Bruine Kiekendief


Sperwerman


Ik weet niet wat deze Ekster vervoerde.


Heggenmus


En verschillende keren een Fitis gezien.17 april 2013
Vanmorgen naar het Abtswoudse Bos gegaan. Wat een verschil met de laatste keer dat ik er was! Het bruiste van het leven
en overal was het gezang van de vogels te horen. Een Buizerd was bezig met de nestbouw.


Een Tjiftjaf die geen last heeft van de pollen.


Visdiefjes


Veel Rietgorzen gezien.
En gelukkig ook weer kunnen genieten van één van mijn favorieten: de Blauwborst.
Volop Rietzangers


Ik hoorde ineens de Koekoek en het bleek een flinke ruzie te zijn tussen twee mannetjes.


Eén van de twee ging er snel vandoor.


De ander bleef op afstand zitten.


Ik besloot die kant op te gaan en ineens zat hij op nog geen 25 meter afstand.


Langzaam ben ik steeds een stukje dichterbij gegaan tot ik op een meter of 10 stond.


Hij vloog na een minuut of tien een stukje verder naar een boompje bij een boerderij


en ook daar kon ik hem nog mooi op de foto zetten.
Fuut


Groepsverkrachting
Jonge Nijltjes


's Middags nog even in Te Werve geweest. Ook daar volop voorjaarsactiviteiten. Twee Groene Spechten lieten zich flink horen.
De Grote Bonte Specht deed het wat rustiger aan.


Buizerd


De Kauwtjes waren druk met hun nest.
Boomkruiper


20 april 2013
Tegen de middag naar de Duivenvoordse Polder geweest. Er begint steeds meer leven in te komen.
Zo zijn er veel Tjiftjafs te horen en te zien.


Grote Zilverreiger


Buizerd


Sperwer


De Raaf kwam overvliegen met een lekker hapje.
Veel Witte Kwikstaarten
en de Boerenzwaluwen zijn ook weer terug.


21 april 2013
Al bij aankomst in het Abtswoudse Bos werd ik verwelkomd door de roep van de Koekoek. En hij liet zich ook deze keer
mooi vastleggen, hoewel niet zo langdurig als woensdag.


IJzeren vogels


Vlekkie


Rietzanger


Ook nog even doorgegaan naar Vockestaert. Daar waren twee Visdiefjes insecten aan het vangen boven water.


Blauwborst
Rietgors
Twee drukke Scholeksters


In Te Werve was de Groene Specht erg luidruchtig


en had de Buizerd het moeilijk tegen een Kraai.


Fuut


Bij de toren een ijverige Grote Bonte Specht.


en de eerste jonge pijltjes24 april 2013
Al vroeg wakker en ook nog mooi weer, dus al vroeg op pad gegaan. Kort door de Horsten gelopen, maar daar
was meer te horen dan te zien.
Scholekster


Boomklever op zoiek naar ontbijt
gevonden!


Heel veel Hazen deze morgen en vooral kleddernatte.


Doorgereden naar Lentevreugd. Was daar wat bijzonders te zien? Ik heb het op woensdag nog nooit zo druk meegemaakt.
Ook Pa Torenvalk had geen tijd voor me. Ik denk dat er jongen zijn, want hij was constant op jacht.
Verkouden Kauwtje


Scholekster


Deze Witte Kwikstaart banjerde rustig over de geparkeerde auto's
Het werd me echt te druk en ik ben doorgegaan naar Te Werve.
Fazantvrouwtje


Buizerd die zo laag overvloog dat ik hem bijna kon aanraken.
Gaai die flink tekeer ging


Het was goed visweer. Tot twee keer toe een Fuut met een baars.
Deze kreeg hem niet naar binnen
en gaf het op toen hij wat beters zag.

27 april 2013
In de Duivenvoordse Polder was een Regenwulp druk bezig zijn kostje bij elkaar te scharrelen.
Dit ziet er toch wel raar uit op afstand!


Een Raaf vergiste zich blijkbaar, zat eerst op afstand, maar kwam ineens dichtbij zitten. De omgekeerde
wereld!
Een prachtig concert van een Zwartkop
Buizerd


Sperwer


Nog even doorgegaan naar de Starrevaart. Deze Fazantvrouw stak ineens het fietspad over.


Visdiefjes die luidruchtig op zoek waren naar wat eten.
Grutto


Kluut met Gruttovrouw


en zonder
Kleine Vos


Tureluur


Moeder met jongen
Waterhoen


Kokmeeuwen


Terug in de polder kwam de Raaf nogmaals op bezoek.28 april 2013
Na een avondbezoekje aan de toren ook nog even Te Werve ingegaan. Wel veel vogels gehoord, maar er niet veel gezien.
De natuur is daar echter in een paar dagen wel ontploft!
Moerasaronskelk


Veel Konijnen


en die waren niet allemaal wild!


Dotterbloem


Blauwe Reiger in de avondzon


Idyllisch


Zomerklokjes

29 april 2013
Na alle regen van vanochtend vanmiddag via het Haagsche Bos en Clingendael naar de Polder gereden.
Er stond een flinke hap wind en dat zorgde ervoor dat er weinig te zien was. Alleen in de verte een Raaf zien
vliegen.


Nog maar even doorgegaan naar de Starrevaart, maar ook daar was het stilletjes, al ging het water flink tekeer! De Visdiefjes
hadden er niet al teveel last van


evenals de Kokmeeuwen.


Terug in de Duivenvoordse Polder nog even stil gestaan toen ik de Raaf weer aan zag komen. Maar dat ie zo dichtbij zou
komen had ik niet verwacht.

lastig gevallen door een Kraai.


30 april 2013
In alle vroegte al vertrokken naar de Rietputten in Vlaardingen. Als de zon goed en wel op is, is het daar
fantastisch om te lopen.
Ik werd gelijk verwelkomd door een Heggenmus


Rosse Stekelstaart


Grutto


Bontbekplevier


Groenling


Grote Zilverreiger


Kievit


Tjiftjaf


De Bruine Kiekendiefman kwam weer wat te eten scoren.
Grauwe Gans
Eierschaal van ........


Snor


Blauwborst


Rietzanger


Geoorde Futen
Bergeend


Groenling


En als afsluiter nog een stelletje Tafeleenden.