Slechtvalken Rijswijk

Torenvalken 2015

8-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder9-8-2015 Drooggemaakte Grote Polder
27-9-2015 Maasvlakte

28-10-2015 Buytenpark
Bij het verlaten van het Buytenpark werd er mooi voor me geposeerd!

28-11-2015 Lentevreugd
30-12-2015 Zevenhuizen