Slechtvalken Rijswijk

maart 2016

2 maart 2016
Anton hield vanmorgen de wacht bij de bak.

Ik had echter andere plannen en ben door gegaan.
Vanmiddag weer terug bij de toren. Ik moest rennen, want Anton kwam net aan met een prooi. Hij landde aan
de boskant.

Antonia kwam er gelijk achteraan, op een elegante manier.Het was wel schrikken, want de buik van Anton zat vol met bloed. Van de prooi of was hij gewond?

Ze kregen echter niet de kans wat te eten, want de Kraaien wilden ook wel wat en die moesten eerst verjaagd
worden.


Antonia keerde als eerste terug en ging naar de bak. Weinig belangstelling voor de prooi.


Ook Anton keerde terug en de bloederige buik was wat beter te zien.Het lijkt er toch op dat het van de prooi was. Aan hem zelf was niets te merken. Dat moet een flinke worsteling geweest zijn!
Hij begon fanatiek van de prooi te vreten. Als Antonia hem toch niet hoefde......

Antonia had het druk met de bak bewaken.

3 maart 2016
Na een lange werkdag en vergadering nog even een flitsbezoek gebracht aan de toren. De zon ging al bijna onder, maar
toch was Anton nog te zien, die op de toren zat te vreten. (Hij was al een stuk schoner!)Toen hij klaar was vloog hij richting antenne.

waar een poetsbeurt volgde.


Antonia niet kunnen ontdekken.

5 maart 2016
Vanmorgen vroeg beide valken op de toren. Er klonk luid alarm van Anton:

vreemde valk in het zicht!

Ze vonden het echter beiden niet de moeite waard om erachter aan te gaan.


Vanmiddag terug bij de toren. Antonia op de wijzerplaat

Anton nergens te bekennen.
Een paar keer vloog Antonia even weg

om daarna weer terug te keren.
En als je het niet verwacht komt ineens Anton uit de broedbak zetten, vliegt een kort rondjeen een paring volgt.... net buiten het zicht. Eer ik door de baggerbende ben, vliegt hij alweer af en zit Antonia alsof er niets
gebeurd is.

De zon is inmiddels weg en het is knap koud, dus ik besluit maar even thuis op te warmen. Wat is die toren op afstand
eigenlijk aftands aan het worden.

Eind van de middag nog even terug. Hetzelfde beeld: Antonia op de wijzerplaat bij de broedbak, Anton nergens te bekennen.
Ik wordt intussen belaagd door de groep ganzen die sinds een jaar rond de toren loopt. Waarschijnlijk gedumpt, samen
met de nodige Muskuseenden, Indische loopeenden en Cayuga eenden. Minstens vijftien keer per dag worden ze gevoerd.
Bij die laatsten levert dat geen problemen op, maar de ganzen worden steeds agressiever en je kunt niet eens meer een
boterham eten.


Antonia vliegt weer een ronde en landt op de wijzerplaat.
Ze begint te kakelen en even later komt Anton weer uit de bak zetten. Zouden er al eieren liggen?
Er volgt een kort rondje en weer wordt er gepaard, nu wel binnen gezichtsveld!
Na gedane arbeid is het goed rusten!

Als hij bijgekomen is vliegt hij weg en ben ik er ook weer vandoor.

6 maart 2016
Een dagje waarin ik bijna alle weersoorten langs en over me heb zien komen!
Als ik 's middags bij de toren aankom is er niets te zien, maar ik vermoedde dat Anton wel weer in de broedbak zou zijn.
Mijn vermoeden bleek juist te zijn. Ik moest er drie kwartier op wachten, maar toen landde Antonia op de wijzerplaat aan
de Generaal Spoorlaan en kwam Anton gelijk uit de bak voor een paring.

Helaas weer buiten zicht!
Anton nam daarna plaats op de toren


maar was gelijk weer weg.
Antonia vloog een rondje en kwam terug op dezelfde wijzerplaat.


Anton brengt een prooitje mee als hij terug komt

en brengt het keurig naar de bak.

Antonia neemt het in ontvangst, maar vliegt er gelijk mee weg richting Belastingkantoor.Anton gaat door naar de zender aan de boskant.


Als de klok vier slaat is hij snel erna weg, achter Antonia aan.


Na een half uurtje komt Antonia weer terugEr wordt het nodige gepoetst


tot Anton komt.......

Vervolg? zie filmpje!

7 maart 2016
Antonia is niet meer bij de bak weg te slaan. Vanmiddag heeft ze anderhalf uur op de rand gezeten.

Anton was wel op pad geweest en kwam rond kwart over vier thuis

Hij nam plaats op de antenne.

Een Kraai pikte bij de toren een prooirest mee

en ging hem in een boom afkluiven.

Na een uurtje antennehangen ging Anton op zoek naar wat te vreten in de toren.


Antonia komt even kijken wat hij uitvoert, maar gaat gelijk weer terug naar de bak.

Hebbes.


Daarmee gaat hij naar Antonia

die bij de bak begint te vreten.

Ziet er leuk uit als je er recht onder staat!

9 maart 2016
Slechts twee uurtjes had ik tijd om bij de toren te zitten vanmiddag, maar wat heb ik zitten genieten! Bij aankomst zat
Antonia op de wijzerplaat aan boskant. Lekker uit de wind.

Al snel daarna kwam Anton aan met een prooitje, maar Antonia had geen belangstelling. Dan maar een paring!
Anton vliegt daarna weg


en Antonia neemt ook wat beweging.
Ze keert weer terug op de wijzerplaat.

Anton komt weer poseren op de zender.Ineens alarm van Anton. Ik kan niets ontdekken, maar beide valken gaan er vandoor. Er wordt zeker drie kwartier
gepatrouilleerd in het luchtruim boven de toren. Dan keren beide valken weer terug. Anton in de bak

en Antonia weer op haar oude plekje.

Ze zoekt een plekje meer in de zon aan de vijverkant
en kwekt wat tegen Anton door de toren. Die komt gelijk weer aanzetten en een tweede paring volgt binnen anderhalf uur.
Hij vliegt gelijk weer ver weg

en Antonia blijft achter. Een mooi moment voor mij om weg te gaan.

10 maart 2016
Er werd wat afgevlogen toen ik vanmiddag een uurtje bij de toren was! Bij aankomst zat Anton op de toren

Iets later komt hij met een prooitje aangevlogenwat weer keurig naar de bak gebracht wordt.
Daarna gaat hij naar de antenne.


Antonia landt op de wijzerplaat

Iets later haalt Anton het prooitje weer op

en neemt het mee naar de bovenkant van de toren.

Antonia had iets anders in gedachten!

Anton vreet wat van de prooi

en brengt hem daarna weer naar de broedbak.


Antonia vliegt een paar rondjes en komt terug naar de wijzerplaat.Terwijl ik in gesprek ben en geen zicht meer heb op de valken, hoor ik het gekakel van een paring.
Hierna neemt Anton zijn vaste plekje weer in op de zender.

13 maart 2016
Een druk vlieg- en paarmiddagje!
Vanmiddag kwart over drie: Antonia op het ijzerwerk

Tien minuten later komt Anton aan en een paring volgtHij verdwijnt daarna naar de wijzerplaat aan de vijverkant.

Kort daarna gaat hij naar de bak en Antonia neemt zijn plekje in


Anton verhuist weer naar de wijzerplaat aan de GS laan.

Ik besluit de filmcamera maar vast op te zetten, want Antonia zit ideaal in beeld voor een paring.
Zo snel had ik het echter niet verwacht: binnen een kwartier volgt een tweede paring.Anton gaat naar zijn bijna vaste plekje op de zender


Een knallende uitlaat jaagt hem weg, maar na vijf minuten is hij al weer terug op de staander.

Er wordt het nodige gevlogen tussen de bak en de toren


elke keer als Anton langs komt staat Antonia klaar voor een paring.

Iets over vijven is het dan toch raak: de derde paring in twee uur tijd.


Het zal niet lang meer duren voor het broeden begint.

14 maart 2015
Een korte check bij de toren leerde dat er nog steeds gepaard wordt en het broeden dus nog niet is begonnen.
Antonia op de wijzerplaatAnton bij de broedbak

Ik hoefde niet lang te wachten:

paring!Anton verdween naar de bovenkant van de toren.16 maart 2016
Van de week werd mij door een passant gevraagd: "Leggen ze al te broeien?" Vandaag kan ik met zekerheid zeggen: "Ja hoor,
ze leggen te broeien!"
Geen paring meer te zien en het eerste uur was er ook niemand te zien. Wel alarmerend geroep vanuit de toren toen een
Buizerd passeerde.
Na een uur vloog Anton uit de toren.

Bijna een uur later keert hij terug en landt op de wijzerplaat.

Na wat getut daar vliegt hij af en verdwijnt naar de broedbak

twee tellen later komt Antonia daar vandaan vliegen


en landt op het plekje van Anton.

Een pracht van een wisseling van de wacht. Nu was het de beurt aan Antonia om te zitten tutten

en dat duurde zo lang, dat ik maar gauw de warmte van thuis ben gaan opzoeken. De komende vijf weken zal het wel erg rustig
worden.......

18 maart 2016
Het was vanmiddag de beurt aan Antonia om een broedpauze te nemen. Ze zat op haar gemak op de wijzerplaat aan de
vijverkant.

Er wordt wat gepoetst en gestrekt.

Tot de eieren weer lokken.

Ze vliegt naar de broedbak,

er klinkt wat gekakel en Anton komt uit de bak vliegen.

Even een flinke ronde vliegen om de vleugels te strekken en dan landen op de wijzerplaat aan de GS laan.

Nu is het zijn beurt om pauze te nemen.

19 maart 2016
De valken liggen al vanaf woensdag te broeden en meestal is er dan vijf weken lang niet veel te beleven. Af en toe een
wisseling van de wacht of er wordt een prooitje gebracht, maar daar blijft het bij.
Maar die van vanmiddag zag ik even niet aankomen......
Als ik een kwartiertje bij de toren zit komt Antonia op hoge snelheid op de toren af.

Het landingsgestel gaat uit

en ze landt op de wijzerplaat aan de GS-laan.

Dan komt Anton als een duveltje uit een doosje uit de broedbak vliegen en een paring volgt!


Hij vliegt weer af en landt boven Antonia op de toren.
Antonia komt twee tellen bij

en verdwijnt dan naar de broedbak.


Het is weer stil, alsof er niets is gebeurd. Zouden er dan toch nog niet genoeg eieren zijn?

20 maart 2016
Nu snap ik er helemaal niets meer van!
Vanmiddag Antonia op de wijzerplaat aan de GS-laan.

Je verwacht dan dat Anton ligt te broeden, maar ineens begint Antonia luid te roepen en gaat in de houding staan.


Anton komt aangevlogen en bepaald niet uit de bak!

Hij landt op de antenne

en een luide discussie tussen beide valken volgt.


Uiteindelijk vliegt Anton af en een paring volgt.
Gelijk daarna verdwijnt hij weer. Er wordt dus nu zelfs niet meer gebroed. Wat is er aan de hand?

23 maart 2016
Ik ga het hééél voorzichtig zeggen, maar het ziet er nu toch naar uit dat er gebroed wordt.
Twee dagen geen tijd gehad om te gaan kijken en vandaag alleen Anton gezien die de wacht hield op de toren.


25 maart 2016
Het is nu wél zeker dat er gebroed wordt. Na drie en een half uur bij de toren niet alleen wisselingen van de wacht gezien,
maar ook een duidelijk zichtbare broedplek bij Anton.
Antonia zat te poetsen toen ik aankwam.

Nadat ze mooi genoeg was, verdween ze naar de broedbak.

Hoewel ik Anton niet af zag vliegen, neem ik aan dat hij er wel lag. De twijfel bleef nog even toen er een Buizerd
langs vloog en Antonia zelf uit de bak kwam om hem te verjagen.

Daarna keerde ze weer naar de bak terug.

Iets later kwam Anton ook terug,

maar hij was ook al snel weer weg.

Een Sperwer mocht gewoon langs vliegen.

Pas een uur later kwam Anton terug.


Hij komt altijd met een flinke vaart aan.

De flappen gaan uit.

De broedplek is mooi zichtbaar.

Hij landt op de toren

en een uitgebreide poetsbeurt volgt.Dan is het zijn beurt om te broeden en mag Antonia haar vleugels weer even los gooien.


Ze pakt gelijk nog even een Buizerd mee.


Terugkomend op de toren neemt ze een tactisch plekje in: ze kan de omgeving in de gaten houden en gelijk in de broedbak
kijken.

Ze verhuist nog even naar het ijzerwerk

Als ze daar vandaan weer vertrektbesluit ik haar voorbeeld maar te volgen.

26 maart 2016
Ondanks de stormachtige wind heb ik genoten vanmiddag bij de toren. Anton lag te broeden, maar al snel na mijn aankomst
dook hij uit de bak achter iets aan boven het stadhuis.

Twee tellen later kwam Antonia aanvliegen om het broeden over te nemen.

Vanaf dat moment heeft Anton veel pogingen gedaan om op de toren te landen, maar door de harde wind lukte hem dat niet.
Het leverde prachtige beelden op.


Na de twintigste poging landde hij uiteindelijk maar op de dak van het stadhuis.

Hij kreeg ook nog gezelschap van een Ekster.
Dan verdwijnt hij uit beeld. Ik dacht dat hij aan de andere kant was afgevlogen, maar als hij na een half uurtje ineens weer
van het dak af vliegt blijkt dat hij gewoon heeft staan vreten daar. De krop puilt uit.
Hij landt op de antenne, maar daar is de wind zo mogelijk nog sterker. Na wat gewiebel vliegt hij weer af en weet uiteindelijk
de toren te bereiken.


                                                           

27 maart 2016
In eerste instantie heerste er grote stilte bij de toren. Geen idee wie er lag te broeden. Het enige wat er vloog was een
ijzeren vogel.

Voordeel van Antonia die ligt te broeden is dat ze Anton altijd al veel eerder aan voelt/ ziet komen dan ik doe. Je kunt
dan alvast klaar staan.
Hij kwam inderdaad naar de toren vliegen

en Antonia kwam alvast de bak uit.


Anton had echter nog geen zin en vloog eerst nog een paar rondes.Pas daarna nam hij echt over van Antonia.

Die kwam gezellig bij mij op de wijzerplaat zitten.


Na wat poetswerk werden de vleugels even los gegooid.


Tot mijn verbazing landde ook zij op het dak van het stadhuis. Ik heb haar daar pas één keer eerder gezien.Het schijnt met storm toch wel een ideale vreetplek te zijn, hoewel zij er niet veel van haar gading vond.
Al snel vloog ze weer af en kreeg ik een prachtige vliegshow te zien.Soms zie je thuis pas wat extra's op de foto's.


Uiteindelijk nam ze plaats op een windstille plek op de toren.


Voor de liefhebbers uit Delft: op het moment dat jullie weg liepen was er wisseling van het broeden en mocht Anton
weer rondvliegen.

28 maart 2016
Knap stil vanmiddag bij de toren. Door de harde storm was er geen vogel in de lucht te bekennen. Op de grond gebeurde er
tenminste nog iets!

Eindelijk na twee uur een wisseling van de wacht. Anton mocht op de eieren
    

en Antonia vloog haar vrijheid tegemoet.Dat nam ze wel erg letterlijk, want in de volgende anderhalf uur heb ik niets meer gezien.    

29 maart 2016
Wisseling van de wacht vanmiddag om kwart voor vijf. Antonia komt met een volle krop tegen de wind in aanvliegen.


Ze landt op de bovenste richel van de toren.

Even later gaat ze door naar de bak.


De gebruikelijke discussie tussen beide valken volgt, maar Anton moet toch van de eieren af.

Hij verdwijnt naar of over het dak en het wordt weer stil.


30 maart 2016
Grote stilte vanmiddag bij de toren. Het enige wat er in twee uur tijd voorbij kwam was een Buizerd.

Tot er een roep van Antonia vanuit de bak klonk. Hè hè, eindelijk actie. Ik dacht dat Anton in de verte langsvloog.

Hij was echter nog niet van plan over te nemen.
Een minuut later weer geroep van Antonia, 'Anton' vliegt weer langs en Antonia duikt er gelijk achteraan.

Het blijkt echter om een tweede kalenderjaar vrouwtje te gaan
en daar is Antonia niet van gediend.

Ze wordt dus vriendelijk doch zeer dringend verzocht ergens anders heen te gaan.

Daarna keert Antonia terug naar de toren, waar Anton intussen het broeden heeft overgenomen.


Ze blijft een tijdje bovenop de toren zitten

zakt een etage lager naar de wijzerplaat

en neemt uiteindelijk weer over, waarna Anton weer weg mag.