Slechtvalken Rijswijk

juni 2020

1 juni 2020
Op 28 mei is er in het Forum Stad van de gemeenteraad gesproken over het Huis van de Stad en daarbij kwamen ook
de Slechtvalken ter sprake. Ik werd er niet vrolijk van hoe erover gesproken werd door de meeste leden. En ik was nog
wel zo blij met de manier waarop er op het gemeentehuis omgegaan werd met de valken tijdens de verbouwing. Dat
geldt dus duidelijk niet voor de meeste fracties en de wethouder die verantwoordelijk is voor het stadhuis. Het zal toch
niet zo zijn dat het grote geld weer voor de natuur gaat? Dit unieke paartje dat al negen jaar succesvol gebroed heeft,
het eerste succesvolle broedpaar in de regio was en nog unieker: al elf jaar een vast koppeltje vormt, mag toch niet
verloren gaan door een verbouwing van het stadhuis?
Ondanks het broedsel dat dit jaar verloren is gegaan zijn ze nog steeds dagelijks op de toren te vinden, dus ze geven
de plek echt niet zomaar op.
Vanmiddag zat Antonia achter de wijzerplaat aan de vijverkant te tukken.

Daarna even contact door de toren heen met Anton die buiten beeld gearriveerd was.

Hieronder de stukjes uit de vergadering over de Slechtvalken aan elkaar geplakt.

11 juni 2020
Vandaag was het verkeersexamen voor de klas dat startte bij de Rijswijkse Schouwburg. We hadden ook twee toeschouwers.
Anton bovenop de toren

Antonia op de wijzerplaat aan de vijverkant.

Die zat nog wel wat te poetsen,maar Anton heeft al die tijd nauwelijks bewogen.

23 juni 2020
Twee dagen achter elkaar een valk op de kerk, Gisteren in alle vroegte Antonia op de kerk, kijkend naar de stadhuistoren
waar een hoogwerker in gebruik is.

Even een braakbal wegwerken.

Vandaag tussen de middag Anton op het luik, die ook heftig protesteerde tegen de hoogwerker.