Slechtvalken Rijswijk

1 juli 2011
De laatste week is er weer volop 'actie' rond de toren. Het lijkt erop dat de slechtvalken de
toren weer als thuisbasis ingenomen hebben.
Daar hebben we natuurlijk geen enkel bezwaar tegen!
Vanmorgen voor zover ik het met mijn slaperige ogen kon zien 1 eveneens slapend jong.

Vanmiddag maar heel even bij de toren geweest, waar ik te horen kreeg dat ik net alle actie had gemist!
Er waren er nog maar twee thuis.
Eén jong (ligt er lekker bij aan de GS laan)


En Antoinia die lekker aan het poetsen is.
En dat de valken Rijswijk op de kaart hebben gezet is wel duidelijk. Er is zelfs een boom naar
het jonge mannetje genoemd!
          

En nu heb ik vakantie! Dat betekent veel bezoekjes aan de toren. Als het weer nu ook nog even meewerkt......

2 juli 2012
Net nog een uurtje bij de toren geweest (10.00u-11.15u) en volgens mij was Antonia weer 5 cm opgeschoven!
Verder alleen wat poetsen gezien.
3 juli 2012
Vanmorgen bij aankomst alleen Antonia aanwezig

Pas een kwartiertje later kwam ik erachter dat de twee jonkies zich achter
de klok verstopt hadden, toen ze zich lieten zien.

Er gebeurde niet veel. Er werd wat gepoetst en geslapen. Rond half twaalf vertrok ineens één jong (gemist)
Vlak daarna begon de ander uitgebreid de vleugels los te wapperen.En vertrok even daarna.


Tijd voor mij om even naar huis te gaan, maar het mooie weer nodigt uit om
's middags nog even terug te gaan....
Bij aankomst zit een jong te slapen op de wijzerplaat aan de GS laan.

Tien minuten later arriveert Antonia (en ook Guido) die weer een veilig plekje zoekt onder de wijzerplaat.Ik moet toch ook eens leren montages te maken.
Het jong krijst het uit.


Als de wijzer op de twaalf komt duikt het jong gauw achter de wijzerplaat.
Ik besluit daar ook eens een kijkje te nemen en zie dan dat het tweede jong daar ook zit!


Nog wat later verschijnt er weer één op de wijzerplaat.


Gevolgd door nummer twee. Er wordt met een prooirest gespeeld en de verendotten dwarrelen naar beneden.
Dan besluit de eerste te vertrekken.


Dan houdt nummer twee het ook voor gezien. Hij zwaait nog even naar Guido en verdwijnt naar de voorkant
van de toren.


Als Antonia even later wegvliegt gaat hij er gauw achteraan.
Tijd om weer naar huis te gaan!

4 juli 2011
Wat een lekker weertje en wat een dag. Ik ben nog doof van het gekrijs van één der jongen, die vandaag tot
nationale krijsdag had uitgeroepen.
Bij aankomst was het erg stil rond de toren. Rondje om de toren gemaakt om te kijken of er ergens één verstopt
zat. Niets te zien. Lekker op een bankje gaan zitten tot er wat zou gebeuren. Na ongeveer 10 minuten klonk er
opeens gekrijs vanaf de toren. Er was er dus toch één thuis. Na heel lang zoeken liet hij/ zij zich even zien
bovenop de toren.
Vanaf dat moment was het een spelletje verstoppertje spelen in de toren, krijsen en mooie vliegbewegingen.
Op een gegeven moment dacht ik dat Antonia aankwam, maar op de foto's is daar niets van terug te vinden.
Toch het tweede jong geweest? Ik zou het niet weten. Het enige dat ik weet is dat ik moeite heb te kiezen uit
alle foto's!

Eindelijk gevonden bovenop de toren


Restje halsbandparkiet waar ze gister mee zaten te spelen


Vliegen
En schreeuwen


Vliegen


Landen
En dan maar weer schreeuwen


en schreeuwen
en weer vliegen
En dan nog verbaasd kijken als we weggaan met oordoppen in!


Oeps het zijn best nog wel veel foto's.
En dan heb ik nog wel drie keer geschift!

5 juli 2012
Wat eerst een saaie dag beloofde te worden werd de beste tot nu toe!
's Morgens bij aankomst was er één jong te zien dat lekker zat te dutten op de toren. Behalve af en toe een
kleine poetsbeweging viel er niet veel te beleven. Op een gegeven moment verdween het jong in de toren en viel
er helemaal niets meer te beleven. Na een tijdje kletsen met Guido ben ik maar een rondje rond de toren gaan
lopen. Aan de boskant bleken allebei de jongen te zitten. We verhuisden dus onze spullen naar die kant, waar
we lekker in het zonnetje konden zitten.

Eigenlijk gebeurde er ook hier niet veel, tot het jonge vrouwtje begon te schreeuwen, om de toren vloog en in
de toren aan een oude prooi begon te sjorren. Ik ben naar de andere kant van de toren aan de Generaal Spoorlaan
gegaan, om te kijken of je daar meer zag. Een paar foto's gemaakt en als ik wil teruglopen, zie ik Guido ineens
hard naar de vijver rennen om foto's te maken. Het jonge mannetje is rakelings over de vijver gevlogen en richting
bos verdwenen. Als we hierover staan te praten horen we achter ons ineens een jong schreeuwen. Het jonge
mannetje is achter ons in een boom geland en zit op zijn dooie gemak de eenden en meerkoeten te bestuderen.

Snel een stukje die kant op om foto's te maken. Gelukkig genoeg tijd voor hij er weer vandoor gaat!
Nog even later verlaat ook het jonge vrouwtje de toren en landt op het platte dak van het stadhuis.


(montage)


6 juli 2011

Het kan niet elke dag feest zijn en dat was het vandaag ook niet.
Vanmiddag 1 uur bij de toren gezeten, waar niets te zien was. Vlak voor ik door de regen naar huis gejaagd
werd kwamen de twee jonge valken even snel langs. En als de foto's niks zijn, dan probeer je er wat van te
maken.
montagefoto aanvliegend jong


Aan het eind van de middag nog even terug. Niets te beleven, alleen een, zoals Guido altijd zegt, snurkend jong.

Hoewel ik 'm niet heb horen snurken!
Misschien ga ik straks nog wel even.

20.15 uur: Maar ook dat heeft niet geholpen.
Net terug van een uurtje hangen bij de toren en een flinke ronde fietsen, maar geen valk te bekennen.
Ook Antonia was verdwenen.

Zouden ze weten dat ik nu vakantie heb?

7 juli 2011
Ook vandaag was er in de ochtend en begin van de middag niet veel te beleven met de valken. Na het stukje in
het AD vandaag waren er meer kijkers dan valken te zien! De enige die we vanmorgen zagen was Antonia die met
een dikke prooi aan kwam vliegen en rustig aan de kant van de Elsenlaan ging zitten plukken en peuzelen. Helaas
viel de prooi naar beneden in de toren net boven de nestbak en konden we haar niet meer zien.

8 juli 2011
Toen ik aan kwam fietsen, kwam ook Antonia vanmorgen net met een prooi aan. Ik was te laat om mijn toestel te
pakken voor haar aankomst, maar daarna heeft ze dik een half uur boven op de toren zitten eten. Er stond
halsbandparkiet op het menu.


Na haar ontbijt vloog ze op en nam plaats aan de boskant.

Goed te zien dat ze in de rui is. Ze mist de middelste staartveren.
Na enige tijd verscheen een tweede valk in beeld. Bijna zeker Anton, hoewel de houding van Antonia enige
twijfel zaait.
'Bijna zeker Anton' vloog daarna weer weg. Antonia er achteraan, maar die was al snel weer terug.
Ik was daarna ook snel weg, gedwongen door een fikse regenbui!

's Middags klaarde het zodanig op dat ik nog even ben teruggegaan.
Bij aankomst landde er wederom net een valk op de toren aan de Generaal Spoorlaan.
Het bleek één van de jongen te zijn, die gelijk luid begon te krijsen. Antonia zat nog aan de boskant op de toren,
maar maakte al snel dat ze wegkwam!
Na een rondje vliegen belandde het jong een etage lager....


en nog even later op de wijzerplaat Elsenlaan.


Antonia kwam even kijken of het krijsjong al weg was en landde boven op het ijzer op de toren.
Na even rondkijken verdween ze weer.
Het jong bleef achter op de klok, vloog een rondje, verdween een tijdje achter de wijzerplaat om te tukken en
kwam weer op de wijzerplaat zitten, niet van plan om nog veel actie te ondernemen.
Tijd dus om naar huis te gaan!

9 juli 2011
Vanmiddag bij aankomst zat Antonia te slapen.


En iets later rond te kijken.


Nadat ik een rondje richting huis gefietst had, was ze verdwenen.
Even later een jong te horen dat zat te krijsen aan de GS laan.
Gauw naar de overkant gefietst. Toestel pakken, oops kaartje thuis, gauw andere toestel gepakt kon nog net
een foto maken.


Eer ik mijn andere kaartje had opgegraven was het jong gevlogen. Ging weer zeer laag over de vijver richting bos.
Nog even een rondje gelopen, maar deze keer zat hij niet te kijk.
De rest van de middag alleen heel hoog in de lucht een valk gezien.
Tegen de tijd van vertrek kwam een vogelaar vertellen dat er twee valken op de toren aan de andere kant zaten.
Teveel gekletst en te weinig opgelet dus!
Aan de Generaal Spoorlaan zagen we iets plat op het dak liggen en aan de Elsenlaan zat Antonia.
Grote twijfel of het platte op het dak wel een jong was. Kwam later wel iets omhoog.


Voorlopige conclusie van GOK (Guido's Onderzoek Kantoor): moord gepleegd op een duif. Het onderzoek loopt
nog!

Heb even mijn fiets weggezet met een kleine omweg. Bewijsmateriaal was weg.


Wel nieuw bewijsmateriaal gevonden


En de dader zat nog na te genieten!
Guido, je kunt het onderzoek afsluiten!

10 juli 2011
Een heerlijke dag weer bij de toren, waarbij alle valken in het zicht zijn geweest.
's Morgens vroeg voor de eerste keer op pad.
Bij de toren lagen de resten van de postduif die gisteren verwarring veroorzaakte.

Daarna een ronde gefietst langs alle bekende plekken waar de valken vaak zitten.
Bij het nieuwe stadhuis Hoogvoorde Anton al gezien.


Hoogvoorde


Tegen de middag nog een ronde gemaakt en weer op weg richting toren, toen ik bericht kreeg dat Ilse daar ook
was. Bij aankomst vloog er net een jong van de toren af.....


....en hoorde ik dat beide jongen en Antonia aanwezig waren.
Antonia zat met een dikke duif aan de Generaal Spoorlaan en beide jongen aan de voorkant.
                                  

Antonia die aan de lunch zit.

https://photos.app.goo.gl/9Jph5bPhpMzMLSWm8

Na deze maaltijd verdween het stel uit het zicht. Antonia zocht haar vertier elders en de jongen verdwenen in
de toren om siësta te houden.


Pas thuis zag ik dat beide jongen achter elkaar bij de nestbak verstopt zaten. Ik dacht dat er maar één zat.
Nadat de slaapuurtjes voorbij waren werd het druk met af en aanvliegen van Antonia en de jongen. Prachtig
licht erbij en weer heel wat plaatjes geschoten.
En voor ik het wist was het ineens kwart voor 8 voor we naar huis gingen

11 juli 2011
Vandaag weer een topdag wat betreft de vliegshows. Het mooie weer nodigt uit tot actie. Helaas houdt dat in
dat ik zelf ook veel in actie moet komen, vooral achteraf met het sorteren van foto's!

Bij aankomst eind van de ochtend Antonia op de wijzerplaat aan de vijverkant.
Daar bleef ze lekker zitten tot een uur of half 2 en verplaatste zich toen naar de boskant.


Dat was voor de jongen, die er momenteel een sport van maken zich in de toren te verstoppen, schijnbaar een
teken om in actie te komen. Elke keer volgde er weer een aantal vliegronden, afgewisseld met een kleine
rustpauze. Ook Antonia deed hier vrolijk aan mee.
Het zijn zoveel foto's dat ik er maar een showtje van heb gemaakt!
montagefoto jong
En er zijn meer fans van de valken! (of de watervogels)

12 juli 2011
Bij aankomst vandaag 3 slechtvalken te zien.
                          

Dan ga je er automatisch vanuit dat het Antonia en de twee jongen zijn. Niet dus. Bij nader inzien bleek het
Anton te zijn en boven de wijzerplaat een jong.
Daarna dacht ik dat Antonia in de toren zat


Maar dat bleek het andere jong te zijn.


Antonia vond ik aan de boskant, dus het stel was compleet!


Anton zat lekker te eten terwijl de jongen behoorlijk krijsten.
Waarna hij al snel verdween.
De rust keerde weer en er werd lang geslapen.


Om 10 voor 2 begon het vliegfestijn weer.....
.....met af en toe een rustpauze, waarbij een piepklein koppie boven de rand uitkomt.
Om half drie vertrok Antonia, waar de jongen direct achteraan gingen en daarna ik zelf ook. (maar dan wat lager!)


Het mooiste moment was een jong dat vlakbij probeert te landen op de toren, twee keer laag over vliegt en uiteindelijk
bij de nestbak landt

https://photos.app.goo.gl/pyACcxteCVE1GnEk6

Na deze maaltijd verdween het stel uit het zicht. Antonia zocht haar vertier elders en de jongen verdwenen in
de toren om siësta te houden.


Pas thuis zag ik dat beide jongen achter elkaar bij de nestbak verstopt zaten. Ik dacht dat er maar één zat.
Nadat de slaapuurtjes voorbij waren werd het druk met af en aanvliegen van Antonia en de jongen. Prachtig
licht erbij en weer heel wat plaatjes geschoten.
En voor ik het wist was het ineens kwart voor 8 voor we naar huis gingen

11 juli 2011
Vandaag weer een topdag wat betreft de vliegshows. Het mooie weer nodigt uit tot actie. Helaas houdt dat in
dat ik zelf ook veel in actie moet komen, vooral achteraf met het sorteren van foto's!

Bij aankomst eind van de ochtend Antonia op de wijzerplaat aan de vijverkant.
Daar bleef ze lekker zitten tot een uur of half 2 en verplaatste zich toen naar de boskant.


Dat was voor de jongen, die er momenteel een sport van maken zich in de toren te verstoppen, schijnbaar een
teken om in actie te komen. Elke keer volgde er weer een aantal vliegronden, afgewisseld met een kleine
rustpauze. Ook Antonia deed hier vrolijk aan mee.
Het zijn zoveel foto's dat ik er maar een showtje van heb gemaakt!
montagefoto jong
En er zijn meer fans van de valken! (of de watervogels)

12 juli 2011
Bij aankomst vandaag 3 slechtvalken te zien.
                          

Dan ga je er automatisch vanuit dat het Antonia en de twee jongen zijn. Niet dus. Bij nader inzien bleek het
Anton te zijn en boven de wijzerplaat een jong.
Daarna dacht ik dat Antonia in de toren zat


Maar dat bleek het andere jong te zijn.


Antonia vond ik aan de boskant, dus het stel was compleet!


Anton zat lekker te eten terwijl de jongen behoorlijk krijsten.
Waarna hij al snel verdween.
De rust keerde weer en er werd lang geslapen.


Om 10 voor 2 begon het vliegfestijn weer.....
.....met af en toe een rustpauze, waarbij een piepklein koppie boven de rand uitkomt.
Om half drie vertrok Antonia, waar de jongen direct achteraan gingen en daarna ik zelf ook. (maar dan wat lager!)


Het mooiste moment was een jong dat vlakbij probeert te landen op de toren, twee keer laag over vliegt en uiteindelijk
bij de nestbak landt

https://photos.app.goo.gl/pyACcxteCVE1GnEk6

waar nog een ander jong zit.


Plaatsje nekkramp:


En dan gaan ze weer!

15 juli 2011
Joepie, het is eindelijk droog na twee dagen! We zullen gauw eens gaan kijken of de jongen de regen en storm
overleefd hebben.
Deze kwam ik al tegen op weg naar de supermarkt:


Antonia op het belastingparadijs.
Na het plunderen van de supermarkt was ook zij verdwenen.
Dan maar de boodschappen thuis brengen en nog een keer terug.

Het kostte wat moeite, maar in ieder geval drie van de vier slechtvalken gezien. Misschien dat het andere jong ook
zichtbaar is geweest, maar het wordt steeds moeilijker te ontdekken wie wie is als je ze niet naast elkaar hebt.
Vanmorgen bij aankomst bij de toren geen slechtvalk kunnen ontdekken. Dan dus maar samen met Guido de ronde
door Rijswijk gefietst en dat was zeker de moeite waard.
Bij het belastingkantoor in eerste instantie niets te zien, maar al snel kwam Antonia aanvliegen en landde op een
betonnen rand.Doordat ze telkens van plek veranderde hadden we in eerste instantie niet door dat Anton inmiddels ook geland was.


Nadat Anton vertrokken was weer verder gefietst en bij het lage gebouw van het Patentbureau troffen we één
van de jongen.


Daarna weer verder naar de toren, waar Antonia inmiddels gearriveerd was. Zij verdween plotseling voor een
prooivlucht en kwam al snel weer terug met een dikke duif, waarvan ze uitgebreid ging zitten eten.
Daarna verdween ze naar de voorkant van de toren.
Eén jong kwam nog even kijken, maar onduidelijk is of het hetzelfde jong was van het Patentbureau.

17 juli 2011
Gisteren een regenachtige dag,waarbij alleen twee valken hoog in de lucht gesignaleerd zijn tijdens de korte tijd
dat het droog was en ik bij de toren ben geweest.
Vandaag zou het in de ochtend droog blijven, dus al vroeg richting toren.
Bijna tot m'n enkels in het water, maar dan heb je ook wat. Antonia zat aan de boskant lekker te smikkelen.


Na een kwartiertje verdween ze richting belastingkantoor.


Aangezien er verder toch niets te beleven was ben ik er maar achteraan gegaan.
Daar aangekomen zag ik direct een jong aan de Steenvoordelaankant zitten.
Lekker laag, op de vierde verdieping, dus daar waren mooie foto's te maken.


                         

Aan de kant van de Generaal Spoorlaan zag ik vanuit een ooghoek een valk waarvan ik dacht dat het één van de
ouders was.
Snel een paar plaatjes van gemaakt en me verder op het jong gericht.
Pas thuis bleek dat het het andere jong was (het vrouwtje)


Het jonge mannetje zat uitgebreid te eten, waarbij hij ook nog mooi zijn ringetje liet zien.

Na een half uurtje verdween hij weer.
Terug bij de toren was ook Anton weer present.


En na ons rondje fietsen voegde ook Antonia zich er nog even bij.

Kortom de hele familie vandaag weer gezien!

18 juli 2011
Geloof dus nooit de buienradar als die zegt dat het tussen al die regen een uurtje droog zal zijn! Ik moest op
school even planten water geven (kan ze beter buiten zetten)en fietste gelijk maar even door om te kijken of de
valken nog niet weggespoeld waren.
Bij de toren alleen Antonia aanwezig, die het druk had met droogmaken en poetsen.
Daarna doorgefietst naar het belastingkantoor, maar voor ik daar was barstte er alweer een bui los waar je eng
van wordt.
Gauw onder het dak van het gebouw gaan staan en gelijk even prooionderzoek gedaan:
Jammer genoeg geen valk te bekennen. Het werd gelukkig al snel droog, dus dan nog maar even door naar de
Plaspoelpolder. Foute beslissing, want midden in de Plaspoelpolder barstte de bui in alle hevigheid los en hield
ook niet meer op. Nog even staan schuilen onder het afdak van het voormalige Haagsche Courantgebouw
(kon ik gelijk nog even het Patentbureau afzoeken)
een tussenstop gemaakt bij de toren in de hoop dat het nog even droog zou worden.....en toen toch maar door de buien heen naar huis gefietst. Nat was ik toch al.

19 juli 2011
Vanmorgen bij aankomst zat Antonia als een verzopen katje op de toren te pitten.


Dus maar het bekende rondje Belastingkantoor, Hoogvoorde en Patentbureau gaan fietsen. Geen valk gezien.
Bij terugkomst zat Antonia aan de voorkant en zag er al een stuk beter uit. Het schoonheidsslaapje had haar
duidelijk goed gedaan.


Ook beide jongen hebben een bezoek gebracht aan de toren. Eerst verscheen het kleine mannetje.


Dat rustig ging zitten poetsen en af en toe pitten.
Tot Antonia verscheen, samen met het jonge vrouwtje.
Antonia ging lekker zitten eten, onduidelijk was of ze de prooi meegenomen had, of dat het oude prooi was.


Het jonge vrouwtje ging bovenop de toren zitten aan de boskant en begon ook lekker te poetsen.


En het jonge mannetje verdween in de toren om eens flink te gaan zitten schreeuwen!
Uiteindelijk verschenen beide jongen weer ouderwets op de wijzerplaat.


Waarna ze samen het luchtruim kozen.


Nog een mooie halve regenboog rond de toren.

Enne, wie voedt dit kereltje op? Want dit gebaar kan echt niet!


20 juli 2011
Een prachtige dag bij de toren. Het begin zag er niet hoopvol uit. Geen valk aanwezig bij de toren. Ook na de
ronde fietsen geen valk gezien. Maar het was lekker weer, dus dan maar terug naar de toren. Drie valken aanwezig!
Antonia en de twee jongen. Gedrieën zaten ze te pitten op de toren. Dan neem je zelf ook maar je gemak ervan
en eet lekker een boterham op een bankje.
Ineens vliegt het jonge mannetje weg en strijkt neer in de dennenboom aan de overkant van de vijver.


Dus snel naar de overkant en dan kan je toch weer mooie plaatjes schieten!


Oogcontact


Toen meneer het genoeg vond vloog hij weg richting schouwburg.


Later hoorden we dat hij in een boom bij Te Werve gesignaleerd was. Hier een doorkijkje vanaf Te Werve richting
klokkentoren waar, als je heel goed kijkt, Antonia te zien is (zie inzet)
Wat er verder gebeurde?
Eigenlijk niet veel.
Het jonge vrouwtje zat nog wat te slapen...


Antonia zat te genieten van haar lege nestsyndroom
                               

En er waren nog de nodige vliegbewegingen, maar wie het allemaal waren kon ik niet meer volgen.
In ieder geval was dit geen valk:


Buizerd.
Tegen de tijd dat ik naar huis ging kwam Anton net weer op de toren zitten. Hebben we toch het hele stel weer
compleet gehad!

21 juli 2011
Vandaag was de toren bij aankomst letterlijk bemand. Anton zat bovenop de toren aan de vijverkant en het jonge
mannetje zat onder de wijzerplaat aan dezelfde kant te slapen.
Dat hebben ze zo bijna 2 uur volgehouden op wat kleine poetsbewegingen na.
Anton:Jonge mannetje


Antonia zat verstopt achter de wijzerplaat.


Enige tijd later landde Antonia op de wijzerplaat en kwam er actie in de toren!


Het jonge mannetje begon te krijsen,

waarop Antonia al gauw maakte dat ze wegkwam. Ze ging aan de andere kant van de toren zitten.
Dat maakte weinig verschil. Het mannetje bleef krijsen en probeerde na een rondje vliegen om de toren aan de
Generaal Spoorlaan te landen. Dit mislukte , waarna hij laag wegvloog richting Rijswijkse bos.

22 juli 2011
Dit was weer zo'n dag met een gouden randje. Was het dan een doorlopende show? Nee, eigenlijk niet, maar
wat er gebeurde was wel heel bijzonder.
Bij aankomst (9.45 uur) zaten beide jongen aan de boskant op de toren. Zusje zat ergens van te eten waar ze
haar vingeres bij aflikt


Broertje kijkt jaloers toe.


Als het hem te machtig wordt duikt hij plotseling van de toren....


...en scheert laag rakelings langs het stadhuis naar de voorkant. Ik ben nog gaan kijken, maar kon hem niet vinden.
Als ik terug loop zie ik hem net weer op de toren landen. Twee tellen later duikt hij opnieuw van de toren richting
de vijver en stort zich op een vogel. Voor het eerst zie ik een valk die een prooi grijpt! Helaas van dat moment geen
foto, maar even later vliegt hij met de prooi naar het dak van het stadhuis.


Als ik even later richting schouwburg loop om te kijken of ik iets op het dak kan zien, fladdert er een vogel van
het dak af met een valk er vlak achteraan. Hoewel valk... het leek wel een kamikazepiloot! Hij (het bleek weer
het mannetje) keert bij de bosrand, vliegt rakelings langs het stadhuis en verdwijnt tussen het stadhuis en de toren.
De doorgang is daar een meter of 2 en volop begroeid met bomen en struiken, maar hij is er heelhuids vanaf
gekomen.
Om 12 uur arriveert Antonia, die lekker gaat zitten pitten.


Om half 2 arriveert één van de jongen. Zodra Antonia gesignaleerd wordt begint hij/ zij te krijsen.

Een half uurtje later komt er nog een jonge valk uit de richting van de toren en landt op de schouwburg.


en vliegt later weg richting Te Werve


Misschien is het dezelfde jonge valk die even later weer op de toren landt.


23 juli 2011
Vanmorgen (8.30 uur) bij het boodschappen doen hoorde je al een enorm gekrijs vanaf de toren komen.
De camera ligt altijd in de auto, dus toch maar even snel een bezoekje gebracht. Eén van de jongen zat op de
toren te krijsen.Later ontdekte ik Antonia op haar nieuwe plekje op het afvoerpijpje.
Het krijsen ging onverminderd door. Ook Antonia werd er gek van en kroop wat verder de toren in.


Dat mocht niet baten. Ze probeerde achter het regenpijpje weg te schuilen, maar ook dat werd doorzien.
En maar krijsen.

Uiteindelijk boven op de wijzerplaat gaan zitten en even daarna vertrokken. Jong er direct achteraan.


Kwam al snel schreeuwend weer terug en ging op de toren weer vrolijk verder schreeuwen.

Dat werd teveel voor mijn oren en ik ben dus maar snel mijn boodschappen thuis gaan brengen!

Vandaag ook niet meer terug naar de toren. Uitgebreid de keuken in en daarnaast enorm last van
een stijve nek. Hoe zou dat toch komen??

25 juli 2011
Antonia zat om 8.48 uur lekker te smikkelen bovenop de toren aan de Generaal Spoorlaan van wat leek een
waterhoen.


Omstreeks 9.00 uur vertrok zij richting belastingkantoor; ze nam de prooi mee.
Rond 10.00 uur kreeg ik een telefoontje van Guido dat er een jonge valk op het Belastingkantoor zat en Antonia
zat op Hoogvoorde. Dan maar die kant op.
Het jong op het Belastingkantoor zat zich lekker op te poetsen na een verfrissend bad elders. Het bleek het
mannetje XC te zijn.

https://photos.app.goo.gl/pzSuev7XH6uJi3cX8

Om 11.45 uur vond meneer het mooi geweest en vloog richting toren weg.

Intussen ook nog even bij Hoogvoorde gekeken, waar niet alleen Antonia bleek te zitten, maar ook Anton.


Rond 11.45 uur terug gefietst naar de toren waar inderdaad het jonge mannetje zat.....


....die even later in de toren verdween.


Antonia kwam ook nog even terug, maar verdween ook net zo snel weer, waarna het jonge mannetje achter haar
aan ging. Ik weet niet waar ze hem gelaten heeft, maar wat later kwam ze alleen terug
Ze zag eruit of ze ook gebadderd had!


26 juli 2011
Regen, regen en nog eens regen. Vanmiddag leek het even droog te worden, dus de fiets gepakt en even een
rondje gereden. Geen valk te bekennen. Het begon alweer te regenen, dus maar weer naar huis.
Om 3 uur nog een poging gedaan. Wel droog gebleven, maar geen valk te zien bij de toren.
Guido had al een ronde gefietst (heerlijk, hoefde ik dat niet meer te doen!) en ook geen valken gezien.
Nog twee uurtjes bij de toren gezeten en vlak voor we richting huis gingen landde Antonia nog op de toren.


27 juli 2011
Vandaag was het hangjongeredag voor het kleine kereltje. Vanmorgen om half 12 bij aankomst zat hij er al.


Beetje slapen...


Beetje poetsen....


Anton kwam nog even langs om wat te eten


En dan ga je natuurlijk lekker schreeuwen


En toen ik weg ging "hing" de jongere nog!


28 juli 2011
Het wordt rustiger in Rijswijk. Bij aankomst zat Antonia op de toren de slapen.
.


Verder weinig te beleven, dus eerst maar een rondje om de bekende gebouwen gefietst. Ook daar geen valken te
zien. Dan maar terug naar de toren. Terwijl ik gezellig zat te kletsen was er ineens een troep meeuwen boven de
stadhuisvijver. Voor ik in de gaten had dat er tussen de troep meeuwen een valk zat vloog hij al richting stadhuis.
Het jonge mannetje landde op het dak.
Na even rondkijken vloog hij nogmaals naar de meeuwen boven de vijver en verdween richting bos.
                                                              29 juli 2011
Er zijn van die dagen dat je alles door elkaar haalt en vandaag was zo'n dag.
Vanmorgen vroeg op weg naar de Bogaard een foto gemaakt van Antonia op de toren. Op de terugweg van het
boodschappen doen nog maar een foto gemaakt, want ze zat er nog steeds.
Rond 12 uur nog maar een keer gaan kijken en ja hoor, ze zat er nog steeds.
Op een gegeven moment vliegt ze even weg en keert gelijk daarna weer terug door de nauwe ingang achter de
wijzerplaat.


Even later verschijnt ze boven op de wijzerplaat.
En vliegt weer weg. Even later keert ze terug en wordt er heftig geplukt in de toren.


Dit vertel ik nu allemaal heel leuk, terwijl ik de foto's hier zit te bekijken, maar toen ik vanmorgen/ vanmiddag
bij de toren zat had ik toch echt het idee dat dit allemaal gebeurde met het jonge mannetje. Bij elke beweging
hoorde je geschreeuw van hem. Waarschijnlijk heeft hij al die tijd achter de wijzerplaat gelegen, waar ik hem op
het laatste moment zag......

En terwijl ik dit zit te typen lees ik het bericht dat S2, de moederslechtvalk uit de Mortel, door een idioot met
een geweer beschoten is met hagel. Zwaar gewond door verschillende breuken in de vleugel. Daar kan ik nou zo
kwaad om worden

http://www.ed.nl/112nieuws/9195400/Slechtvalk-De-Mortel-neergeschoten.ece


© Foto's van Vogelwerkgroep Gemert


31 juli 2011


Nadat er gisteren bij 2 bezoeken aan de toren geen valk te zien en te horen was vanmorgen maar eens vroeg naar
de toren gegaan. Ik werd al verwelkomt door het geschreeuw van een jong. Zag hem even later ook wegvliegen en
weer terugkomen, maar heb hem niet vast kunnen leggen.
Wel kwam even later Anton erbij die aan een oude prooi begon te plukken.


Wat later vloog hij op en landde een paar etages hoger..... (montagefoto)
waarna hij een luid gesprek begon


dat beantwoord werd door het jong en Antonia!
Die bleek dus in de broedbak te zitten.
Anton nam plaats op de bovenste etage.


En ik geloof dat ik later nog maar eens terug ga.