Slechtvalken Rijswijk

februari 2016

5 februari 2016
Antonia is inmiddels al bijna niet meer bij de toren weg te slaan. Tussen de middag zat ze op de wijzerplaat bij de
broedbak.Even luid kakelend als Anton langs vliegt,


maar verder weinig actie.
Als ik om vier uur nog even ga kijken zit ze er nog, (of weer?) zelfs als het begint te regenen.

Daar denk ik toch anders over, dus lekker naar huis.
Ze is trouwens niet de enige die al aan nestelen denkt.

6 februari 2016
Vandaag was het de beurt aan Anton om bij de toren te zijn. Hij kwam aanvliegen toen ik al een tijdje op het bankje zat.

Bleef even op de wijzerplaat zitten

en ging er toen weer vandoor. Gelukkig kwam hij al snel weer terug.

Weer even op de wijzerplaat

en dan de broedbak in.

Er brandt momenteel een lampje bij de bak.

Antonia kwam alleen even langs vliegen

en joeg op afstand wat meeuwen weg.

Daarna verdween ze weer richting Plaspoelpolder. Als ik ook die kant op ga tref ik haar op het Haagsche Courant
gebouw. Lekker uit de stormachtige wind.

Even lijkt er actie te komen,

maar ze komt alleen een stukje naar voren gewandeld.Ze zit daar wel best!

Een grote gaap

en dan weer terug in de ruststand.

Ik vind het ook wel best. Mij te koud!

10 februari 2016
Twee valken vanmorgen op de Bonifatiuskerk. Deze keer Antonia op het luik

en Anton bovenin de toren.

Opeens duikt Anton van de toren en duikt omlaag richting Den Haag.

Hij komt wat later terug met een prooitje en verdwijnt ermee naar de stadhuistoren.

Antonia kijkt hem na.

Bij de toren gekomen zit hij lekker te plukken en te vreten op de toren.Als Antonia ook arriveert wordt het prooitje meegenomen naar de bak en aan het gekakel te horen wordt er flink gebaltst,
ondanks de inmiddels neerstromende regen.Hierna neemt Anton het prooitje toch weer mee naar de top van de toren.

Daarna verdwijnt hij en blijft Antonia achter.

's Middags tref ik haar bovenop de toren. Verbazend, want het is inmiddels flink gaan waaien en ze moet moeite doen goed te
blijven zitten.Als het dan ook nog begint te regenen kiest ze eieren voor haar geld en zoekt een beschut plekje.


11 februari 2016
Tussen de middag even bij de toren gekeken, maar geen valk te zien. Net als ik terug naar school wil gaan komen
twee Buizerds over de toren vliegen. Eén van hen komt wel erg dicht bij de toren.Toch maar even blijven, want dat vraagt natuurlijk om een reactie! Ik hoef niet lang te wachten, want binnen de kortste
keren zijn Anton en Antonia bij de toren. Mooie duikvluchten op de Buizerd.


Als de Buizerd er vandoor gaat keert Antonia terug naar de toren en zorgt Anton ervoor dat de Buizerd écht verdwijnt.
12 februari 2016
Vanmorgen in het langsrijden zag ik beide valken op de toren

en Anton verdween in de bak.

's Middags zat the Queen of the tower op het hoogste punt

Ze had me snel door toen ik om reed.


Een langs vliegende Sperwer mocht gewoon door.

Een kwartiertje later komt Anton ineens uit de toren en vliegt een mooi rondje.


Ik sta gelijk klaar: zou dit de eerste paring zijn die ik zie dit jaar?
Nee hoor, hij landt keurig op de staander.


Er wordt wel naar elkaar gekeken,


maar verder niets. Er werd wat gepoetst.

(dit schijnt ook een valk te zijn!)Zelfs de Buizerd mag gewoon langs.

Na anderhalf uur gaat Antonia er vandoor


en terwijl ik haar nakijk gaat ook Anton er achteraan.

Nog een tijdje gewacht, maar geen valken meer te zien. Er vloog nog wel het nodige langs:
een drone

twee Lepelaars

en een Ekster.

13 februari 2016
Met dit mooie, maar bitter koude weer moest het dan toch wel een keer gaan gebeuren, dus ik zat er om half tien helemaal
klaar voor. Compleet met lunchpakket en een thermosfles hete chocola!
Antonia zat aan de vijverkant op de wijzerplaat en Anton was (nog) niet te ontdekken.

Ik hoefde niet lang te wachten op actie: Antonia zocht het hogerop.


Even wat lozen

Nog geen vijf minuten later kwam Anton aan en een paring volgde.Anton vliegt door naar de staander.


Niet lang daarna vertrekt Antonia

Anton kijkt haar na

en besluit er dan achteraan te gaan.

Ik hoef de eerste tijd niets meer te verwachten en ga een uurtje Te Werve in.
Als ik om kwart over elf terug kom zit Antonia weer op de wijzerplaat.

Het uiterlijk wordt wat bijgewerkt

Om tien voor twaalf komt ook Anton terug en Antonia staat direct in de houding.

Helaas vliegt Anton direct door naar de broedbak.
Drie minuten later komt hij echter uit de bak vliegen en een tweede paring volgt.

Hij mag zijn aandacht wel eens wat beter bij zijn vrouwtje houden!


Anton vliegt daarna wederom naar de staander
en Antonia trekt haar kleding recht.

Ik begin mijn spullen te pakken. Ineens het alarm van Anton


wat wordt overgenomen door Antonia.

Ik kan echter niets ontdekken, dus ik ga er vanuit dat het de Aalscholver is geweest die net in de vijver landde.

16 februari 2016
Aan het eind van de middag nog even van het mooie weer genieten bij de toren. Anton zat op de staander.

Als ik even met een paar bekenden sta te praten is hij verdwenen, maar na een minuut of tien komt hij terug met een prooi.
(geen idee wat het is)


In de bak vindt een prooioverdracht plaats en Antonia neemt de prooi mee naar de vijverkant


en Anton verdwijnt naar de antenne.


Een uitgebreide vreetpartij volgt en ze zit er mooi voor.

Daarna verdwijnt ze naar het ijzerwerk op de toren.


Ik hoop nog op een paring, maar daarvoor zit ze niet erg gunstig. Anton vliegt nog wel een paar keer op en neer, maar waagt
zich er niet aan tussen het ijzer, hoewel Antonia bij elke vliegbeweging in de houding staat.


17 februar 2016
Als ik vanmorgen bij de toren kom blijken er werklui de toren in te gaan.

Het schijnt nog steeds niet tot de gemeente Rijswijk door te dringen dat ze hiermee de Flora- en Faunawet overtreden:
het verstoren van de broedgelegenheid van een beschermde vogel. Twee jaar geleden presteerden ze het zelfs om
rond het moment van uitvliegen werklui naar boven te laten gaan. Na tussenkomst van de politie en de toenmalige
wethouder Jense zijn er duidelijke afspraken gemaakt over de periode dat er wel en niet in de toren gewerkt mocht worden,
maar daar hebben ze nu alweer maling aan.
Tot mijn geluk leken Anton en Antonia zich er (nog) weinig van aan te trekken. Er werd zelfd gepaard.Als Anton er daarna vandoor gaat volg ik zijn voorbeeld.

's Middags kom ik net te laat terug bij de toren om een nieuwe paring vast te leggen. Ik kan alleen nog het afvliegen van Anton
fotograferen.Antonia dwarrelt naar beneden om de prooi van gisteren verder op te vreten.

en gaat er dan vandoor.

In de tussentijd komt de Sperwer weer langs

en een brutale kraai waagt zich op de toren.

Pas na bijna twee uur keert Anton terug.
Antonia na dik twee uur.

Nog een tijd gewacht, maar er werd niet meer gepaard. Dat hadden ze vast al ergens anders gedaan!19 februari 2016
Een welbesteed speelkwartier op deze laatste dag voor de vakantie. Beide valken zaten al sinds begin van de ochtend op de
kerktoren.
Dan toch maar de camera mee naar buiten nemen. En dat kwam heel goed uit! Ik kreeg een pracht van een paring te zien
en dat ook nog precies aan de goede kant van de toren. Zelfs de kinderen hadden het door.Als echter tussen de middag beide valken regelmatig onrustig wegvliegen en weer terugkomen, ga ik toch maar eens een
kijkje bij de toren nemen. Een grote kraan 'hangt' over de toren met daaraan een bungelend bakje. Er wordt flink geboord en
een drietal zenders aan de buitenkant van de toren vastgemaakt.
Wederom een flinke verstoring van de valken en een aantasting van het uiterlijk van de toren. En dan mogen wij nog niet
eens een webcam ophangen?


Er is in ieder geval weer een protestmail naar twee wethouders gestuurd.
Antonia en Anton vlogen regelmatig onrustig om de toren.


Hopen dat ze snel weer terugkeren bij de toren, want om vier uur heb ik alleen Anton met een prooirest langs zien vliegen.

21 februari 2016
Ondanks het stormachtige weer zat Antonia op de toren toen ik aankwam.

Het kostte haar wel veel moeite om te blijven zitten.

Wat dat betreft konden we elkaar een pootje geven, want zie de camera maar eens stil te houden met zoveel wind!
Als de wind te heftig wordt verdwijnt ze over het bos.


Anton komt even langs gewapperd, maar het lukt hem niet om op de toren te landen en ook hij verdwijnt over het bos.Enige tijd later keert Antonia terug


Er wordt luid gekakeld, maar ze treft niemand thuis.

Na wat evenwichtsoefeningen op de wijzerplaat kiest ze toch voor een beschut plekje op de rand van de broedbak.

Anton komt toch nog aangevlogen met een afgekloven prooirest en het lukt hem te landen in de bak.

Luid gekakel en Anton vliegt af.

Hij landt op de antenne,

maar dat is niet zo'n beste keus. Daar waait hij helemaal weg. Mooi te zien hoe hij vooral met de staart het evenwicht
telkens herstelt.


Lang houdt hij het niet vol en verdwijnt weer.
Antonia heeft intussen het kluifje aanvaard en begint te vreten op de wijzerplaat.Daarna worden snavel en klauwen schoongemaakt
en ze verdwijnt weer.
Anton komt nog even terug gewapperd

en vreet wat van de prooirest.


Ook hij is echter al snel weer verdwenen.

22 februari 2016
Er werd weer in de toren gewerkt vandaag. Antonia is echter niet meer weg te slaan bij de nestbak en bleef waakzaam zitten.


Af en toe vliegt ze een controlerondje om de toren.
Anton is wat voorzichtiger en komt af en toe kijken.

Alarmroep van Antonia: er vliegt een vreemde valk rond.


Aan het grootteverschil te zien een vrouwtje, maar toch is het Anton die er achteraan gaat.


Uiteindelijk gaat ook Antonia er achteraan.

Beide valken keren weer terug.


Ik weet niet wat er aan de hand was, maar ineens komen beide valken uit de bak schieten en vliegen in paniek rond de toren.


Anton gaat bovenop de toren zitten en Antonia vliegt een paar rondes om de toren.

Dan wil ze op de plek landen waar Anton zit. Die ziet de bui al hangen!

Beide valken gaan er enige tijd later vandoor, maar Anton keert al snel weer terug.

23 februari 2016
Er wordt nog steeds gewerkt in de toren en dat heeft toch invloed op de valken. Werd er vorige week nog volop gepaard,
daar is nu niets meer van te merken. Doordat de werkzaamheden binnenin de toren plaats vinden laat in ieder geval
Antonia zich niet wegjagen. Zij zat bij aankomst dan ook op de wijzerplaat boven de ingang van de toren.

Na een kwartiertje verdween ze.


Kort daarna kwam Anton met een prooitje voor haar.

Helaas niemand thuis.


Na twee rondes vliegen verdwijnt hij ermee in de broedbak.

Een paar minuten later keert Antonia terug.

Samen in de broedbak.

Anton verhuist naar de antenne,


Antonia neemt het prooitje mee naar de bovenkant van de toren.


Na het vreten wordt het bestek schoongemaakt aan het ijzerwerkwaarna ze weer naar de wijzerplaat boven de ingang verdwijnt.Anton volgt wat later.


24 februari 2016
Een rustig middagje bij de toren. De valken lieten zich maar weinig zien.
Antonia kwam even twee Buizerds verjagen.

Anton landde even in de bak, maar was gelijk weer weg.

Er moesten twee Ooievaars verjaagd worden.

Antonia bleef kort op de staander zitten, maar ging er weer vandoor om wat te vreten.
Ze kwam terug met een volle krop.


25 februari 2016
Nog steeds weinig te zien bij de toren. Gelukkig ziet het ernaar uit dat de werkzaamheden afgerond zijn en dat de rust voor
de valken terugkeert. Vanmiddag ondanks de soms pittige buien toch nog een paar uurtjes bij de toren gezeten.

Antonia landde één keer voor een paar tellen op het ijzerwerken Anton vloog alleen even langs.

Verder alleen de bekende gevechten tussen de Meerkoeten


en wat langs vliegende duiven en meeuwen.

26 februari 2016
Ik dacht gisteren dat ze klaar waren met de werkzaamheden, maar dat bleek nog niet het geval te zijn. Nog steeds geen kans
op een langdurig verblijf van de valken op de toren dus.
Anton kwam wel even langs voor een poetsbeurt, maar als er een Buizerd langs vliegt

slaat hij alarm en gaat er achteraan.

Een uur later kwamen beide valken terug. De werkzaamheden zijn inmiddels gestopt. Definitief of alleen voor het weekend?
Anton in de bak en Antonia bovenop de toren.
En dan kan ik toch nog even een paring meepakken.

Tien minuten later verdwijnen beide valken weer.

Ik zie ze ook niet meer terug en moet het doen met de gedumpte Muskuseenden en Indische loopeenden.

27 februari 2016
Het begon zo leuk.... Beide valken aanweizg bij aankomst, dus dat beloofde wat.
Anton

Antonia

Bezig met filmen als Antonia vertrekt

en dan blijkt ook Anton al vertrokken.
In twee uur tijd komt alleen Anton even luid kekkerend naar de toren vliegen omdat een Buizerd het waagt in de buurt van
de toren te vliegen. Hij duikt de bak in, maar vliegt even later alweer weg,


Eindelijk keert Antonia terugmaar meer krijg ik niet meer te zien.

28 februari 2016
Het wachten werd vanmiddag beloond! Bij aankomst Antonia op de toren.

Na een flinke tijd ging ze er echter vandoor en bleef lang weg.

Denk je in de tussentijd een mooie foto van parende Nijlganzen te maken, staat je toestel verkeerd.

Anton komt met een prooitje, dat in de bak wordt overgedragen.

Antonia neemt het mee naar de wijzerplaat en begint te vreten. Anton gaat naar de staander.

Na de vreetpartij verwacht ik wel wat en Anton begint inderdaad rondjes te vliegen. Het zier er indrukwekkend uit, maar
uiteindelijk verdwijnt hij gewoon weer.


Antonia gaat er achteraan. Weer een lange tijd wachten voor Antonia terug keert.Eindelijk krijg ik toch de lang verwachte paring.

29 februari 2016
Je maakt maar eens in de vier jaar mee dat je op 29 februari de toren kunt bezoeken en als het dan ook nog lekker weer
is, dan grijp je die kans natuurlijk. Om vier uur na het werk dus present bij de toren.
Antonia zat op Anton te wachten


Zelfs een langs vliegende mannetjes Sperwer deed haar niets

en een Buizerd liet ze over aan de Kraaien.

Binnen een kwartier kwam Anton met een prooitje aan

wat keurig naar de bak werd gebracht. Antonia vloog er gelijk naartoe.

Er werd weer flink wat afgekakeld en Anton vertrekt naar de antenne.

Antonia neemt het prooitje mee naar de wijzerplaat.


De eenhapscracker is al snel verorberd

en nadat ze rakelings overvliegt

gaat ze er eens goed voor zitten op de staander.

Binnen drie minuten wordt ze op haar wenken bediend: Anton vliegt af

en een paring volgt.


Gelijk gaat Anton weer door naar een zender


en Antonia komt er voor haar doen snel achteraan naar de wijzerplaat.

Mooie plaatjes in het goudkleurige licht.


Dat geldt ook voor de Fuut die een baarsje verorbert.