Varia september 2022

1 september 2022
Vandaag begonnen in het zuidelijk deel van de nieuwe Driemanspolder. Ook hier staat er meer water in de plassen, maar
qua vogels is dat niet erg gunstig. Bij de grote plas staat het pad weer bijna onder water.
Aan het eind was er nog een Bontbekplevier te zien,

maar verder is de plas weer het domein van de ganzen geworden. Daartussen nog twee Grutto's te zien.

Brandgans

Op afstand een biddende Torenvalk.

Jonge Haas

Paapje

Op en langs de paden waren er weer de nodige Tapuiten te zien.

Verder niets, dus maar weer naar het noordelijke gedeelte. Een Kleine Zilverreiger stapte rond in de plas naast de brug.

Helaas ging die er snel vandoor.

Zowaar nog een Gele Kwikstaart.

Nabij de grote plas kwam een groepje van acht Bonte Strandlopers aan.

Ik heb er een aardig tijdje staan kijken.

Vandaag was er weer een aantal Boerenzwaluwen te zien.

Tapuit

Twee Paapjes

Dodaars

Krakeend

De zieke Wintertalingvrouw die ik zondag zag is inmiddels dood en ik heb zeker nog vier dode Meerkoeten zien liggen.


4 september 2022

Het was nog vroeg toen ik vanmorgen in de Nieuwe Driemanspolder aan de noordkant aankwam. Het zonnetje net op en
het was nog behoorlijk nevelig.

In de eerste plas een Wintertalingvrouw.

Overvliegende Watersnip.

Bij de grote plas twee Bonte Strandlopers.

Waterhoen

Twee Paapjes

Tapuiten

Er arriveerden twee Kleine Zilverreigers.

Zwarte Kraai.

Terwijl ik die op de foto zet landde op de paal van het boompje ernaast een Sperwermannetje, Helaas verdween hij gelijk
toen ik mijn toestel optilde om een foto te maken.

Hij landde in een boompje wat verderop.

Het ziet er toch niet uit! Een jonge Spreeuw heeft net gebadderd.

Haas

De twee Kleine Zilverreigers vlogen weer langs.

Krakeenden

Nog twee Hazen.

Er scheurde nog een Oeverloper langs.

Nog een Kleine Zilverreiger.

Torenvalk

Icarusblauwtje

Bij de Drie Molens nog een Torenvalk.

Op weg naar de Boomvalken in de Duivenvoordse Polder een Buizerd op een hek.

Nog een uur bij de boomvalken gezeten, maar alleen gehoord en niet gezien.

6 september 2022

Op weg naar de Boomvalken kwam ik X8 regen op mast 8.

Na een paar keer nauwelijks iets gezien te hebben was het vandaag weer leuk bij de Boomvalken. Eerst een oudervogel

daarna twee jongen die zich mooi lieten zien.

Op afstand was er een te zien met een gevangen Libel.

Goed gevulde krop

Deze heeft ook iets moois gevangen. Geen idee wat.

Het werd in de boom opgegeten.

Veel Atalanta's in de bomen. Hier twee, later telde ik er zeven.

Door naar de Nieuwe Driemanspolder. Waterhoen.

Op grote afstand een Sperwer.

Torenvalk

Grutto

Bonte Strandloper

Ook hier een Boomvalk.

Overvliegende Lepelaar.

Dodaarzen

Blauwe Reiger

Nog een Dodaars.

Torenvalk

Veel overvliegende Graspiepers te zien.

En een Icarusblauwtje

7 september 2022

Soms word je zelfs in de achtertuin verrast. Ik stond in de keuken te koken toen ik een enorm gekrijs hoorde. Blijkt er een
Blauwgele Ara in de boom te zitten.

Hij knabbelde lekker aan de knopjes van de conifeer

en ging er toen weer luid krijsend vandoor.

10 september 2022

Eens een kijkje bij de Boomvalken genomen om te kijken of ze de hoosbuien overleefd hadden. Ik heb er anderhalf uur
gezeten, maar geen Boomvalk gezien of gehoord.
Er vloog wel een jonge Wespendief hoog over.

Een Kraai was wel blij met alle regen die er vannacht gevallen was. Hij lag breeduit op de grond in een kuiltje waar wat
water in stond te genieten van de koelte.

Na de anderhalf uur zitten besloot ik te vertrekken en net toen verscheen er een oudervogel die in een boom ging zitten.

Er volgde een poetsbeurt.

Mooi waaieren.

Hij zat er prima,

tot er maar liefst zeven pestkoppen in de vorm van Eksters verschenen

Toen was hij al snel vertrokken.
Nog even naar de westkant van de Nieuwe Driemanspolder geweest. Paapje

Een Tapuit poseerde prachtig.

Fuut

Witte Kwikstaarten

Een Torenvalk vloog over de grote berg zand/puin die er lag voor de verbetering van de dam.

Iets later zat ze er bovenop

en nam nog even een kijkje bij de shovel op de grond.

Een ander vrouwtje kwam langs vliegen met een muis.

Na de regenbuien zijn er gelijk weer meer Torenvalken in de polder te zien.
Grote Zilverreiger

Twee langsvliegende Oeverlopers

Grote groepen langsvliegende Putters te zien.

Af en toe even in een boompje zitten.

11 september 2022

Ik werd vanmorgen al vroeg wakker geschreeuwd door de Blauwgele Ara, die weer in de achtertuin van de buren zat.

Hij bleef niet heel lang zitten,

maar ik ben toch maar op gebleven.
Bijtijds naar de Duifpolder in Schipluiden gegaan, op zoek naar de Roodpootvalk.
Ik heb 'm gezien, maar het waren meer bewijsplaatjes op grote afstand en tegen de zon in.

Verder werkte hij niet erg mee, want ik heb hem niet meer gezien.
Het lijkt Blauwgele Araweekend te zijn, want ook hier was er een te zien, die van zijn baas daar mocht vliegen.

Het was niet makkelijk om te zoeken naar de Roodpootvalk, want er vlogen wel acht Torenvalken rond.

Ze kunnen het dus beter de Valkpolder noemen!
In de verte een Buizerd

en een Bruine Kiekendief.

Nog even een stuk verder gereden en daar kwam ik een Buizerd tegen, die mooi dichtbij kwam.

Vlak langs het pad een Ooievaar.

Hij twijfelde even of hij wel zou oversteken met die scooter die daar stond,

maar hij ging toch maar,

Goede keus, want hij ving gelijk een Kikkertje.

13 september 2022

Op weg naar de Boomvalken langs de N14 zaten vier Ooievaars op de lantaarnpalen. Twee geringde.

Bij de Boomvalken is niet veel meer te beleven. Alleen een volwassen exemplaar twee keer zien vliegen.

In de Duivenvoordse Polder de Finse valk op mast 18.

Bij Duivenvoorde een Haas in het weiland.

Aan de zuidkant van de Nieuwe Driemanspolder is niet zoveel meer te beleven. Wel een aardig aantal Torenvalken gezien.Er zijn door de regenval schijnbaar weer wat meer muizen te vangen.

Kieviten

Drie jonge Rosse Stekelstaarten aanwezig.

Grote Zilverreiger

Dodaarzen

De dierenambulance kwam weer wat slachtoffers van de vogelgriep ophalen. Vandaag weer drie creperende eenden gezien.

15 september 2022

Na het wegbrengen van de auto naar de garage een paar uurtjes naar Scheveningen gegaan. Daar was ik al een tijdje niet
geweest. Het begon helaas wel net te regenen toen ik er bijna was.
De Kleine Burgemeester stond me al op te wachten bij de Voorhaven.

Steenlopertjes

Jonge Zilvermeeuwen

Halfblinde Gewone Zeehond

Zwarte Kraai

Nog twee Steenlopertjes

Na anderhalf uur weer terug gelopen. Er was niet veel te beleven.
De Zeehond was inmiddels richting haven gezwommen en had een vis gevangen.

Volwassen Zilvermeeuw

Scholeksters

De Kleine Burgemeester was er nog steeds

en stond te vreten van een Paling.

Daarbij kon ik hem van behoorlijk dichtbij fotograferen.

20 september 2022

Ook vandaag weer naar Scheveningen gegaan. Op het Zuidelijk Havenhoofd een Zwarte Kraai op de rand.

Jonge Kokmeeuw in de voorhaven.

Stormmeeuw

De Steenlopers lagen beschut tegen de wind te slapen.

Veel meeuwen rond de baggerschuit.

Jonge Zilvermeeuw met een mossel.

Langsvliegende Aalscholvers.

Een paar keer vlogen er wat Grote Sterns langs.

Een jong exemplaar.

Op grote afstand vier langsvliegende Eiders.

In zuidelijke richting elf Lepelaars.

Nog een flinke groep jonge/ vrouwelijke Eiders met één mannetje.

Een Bonte Strandloper kwam vlak voor me even rondscharrelen.

Aalscholver

Oeverpieper

Steenlopers

Ook aan het begin van het havenhoofd nog een Bonte Strandloper tussen de Steenlopers.

23 september 2022

Het was droog, maar zwaar bewolkt vanmorgen op Scheveningen. Nauwelijks wind, dus ik verwachtte er niet veel van.
Scholekster

Aan de kop van het Zuiderhavenhoofd gekomen had een visser net een Zeekoet aan de haak geslagen.

Na het losmaken zat hij even op een blok

en verdween toen naar beneden tussen de blokken.

Steenlopers, één met een geamputeerde teen

Heel veel Grote Sterns te zien vandaag.

Kokmeeuw

Langsvliegende jonge Eider,

die iets verderop neerstreek.

Groepje Rotganzen vliegt op afstand langs.

Een Sperwer werd achterna gezeten door de meeuwen en vloog mooi voorbij.

Paarse Strandloper

Irritante uitjes, waarbij de boten met een flinke vaart rondjes scheurden rond de havenhoofden.

Steenlopers met een Paarse Strandloper voorop.

Na twee uur bijkomen tussen de blokken liet de Zeekoet zich weer zien.

Zilvermeeuw met draad om de poot.Vier Wintertalingen vlogen langs het strand.

25 september 2022

Toen de ergste regenbuien voorbij waren richting Scheveningen gegaan. Er was nog een stuk regenboog te zien boven zee.

Een Scholekster met een mossel.

Een Aalscholver was een topvisser! In korte tijd haalde hij heel wat vis naar boven.

Zeekoet

Ineens een Alk vlak voor het havenhoofd. Hij was ook even snel verdwenen.

Aan de linkerkant van het havenhoofd nog een Zeekoet, die zich mooi liet zien.

Aalscholver

Wintertalingvrouw

Weinig overvliegende Grote Sterns vandaag, alleen eerst twee

en later nog een groepje van vijf gezien.

De zon scheen op zee, maar in de verte verschenen steeds meer donkere wolken.

In de voorhaven nog twee Zeekoeten,

waarvan er één mooi aan het badderen was.

En dan lekker uitschudden.

Scholekster

Verder was het maar een stille bedoening.

29 september 2022

Met behoorlijk wat mist vertrokken en ik verwachtte dat het op Scheveningen nog wel een graadje erger zou zijn, Tot mijn
verbazing scheen het zonnetje echter volop en was het windstil.
Een Grijze Zeehond kwam net de haven uitzwemmen.

Scholeksters op het kleine strandje.

Drie Grauwe Ganzen stegen net op vanuit de zee.

Grote Stern

De Zeehond was gelijk met mij aan het Zuiderhavenhoofd.

Oeverpieper

Verder was er niets te beleven. Twee uur daar gestaan, maar behalve veel Kokmeeuwen vloog er niets.
Teruglopend bij het kleine strandje nog een mooi poetsende Scholekster.

Nog even naar het Noorderhavenhoofd gegaan. Ook daar een Oeverpieper.

Ver op zee dacht ik een poetsende Gans te zien.

Hij kwam al dobberend wat dichterbij en het bleek een juveniele Jan van Gent te zijn.

Nog op aardige afstand vloog hij op vanuit de zee

en vloog via de voorhaven over het Zuiderhavenhoofd en verdween.

Er kwam zowaar nog een vissersboot langs varen, maar daar heb ik alleen maar meeuwen en Aalscholvers bij gezien.

Een jonge Zilvermeeuw had een Scholletje te pakken en kwam langs vliegen.

Een andere had er ook een te pakken.

Scholeksters

Heel ver op zee wat Zwarte Zee-eenden.

Wintertalingvrouwen.

De Zilvermeeuw had nogal wat moeite om het scholletje weg te krijgen. Gevalletje van grotere ogen dan de maag.

Uiteindelijk verdween hij er mee naar de rand van het water.
Nog tien overvliegende Rotganzen

en dat was het voor vandaag.