Varia september 2019

1 september 2019

Het laatste officiële vakantiedagje, hoewel ik eigenlijk al bijna een week weer gewerkt heb. Tijd voor de Maasvlakte!
Langs de vloedlijn veel Scholekesters

Op het slik liep van alles rond: meeuwen, Scholeksters, Bergeenden, Wulpen en Lepelaars.

Op een zandbank wat Zeehonden.

Langs de zee wat verderop een Lepelaar

en een Wulp.

Nog wat verder een groepje Lepelaars.

Bij de Nieuwe Stuifdijk een stel Boerenzwaluwen.

Witte Kwikstaart

Twee Tapuiten

Aalscholver op de blokken.

Het Konijnenveld (Luzerneveld)

Op slechts één plek op het veld een bosje lange grashalmen waar wel twintig Icarusblauwtjes te zien waren.

Bij een bouwkeet een Torenvalk.

Graspieper

Enorme groepen Spreeuwen langs het water.

Bruine Kiekendief

jagende Torenvalk

Ook bij de Vogelvallei een Torenvalk.

Rustplaats voor de Lepelaars.

Oeverloper met een manke poot.

Jonge Witte Kwikstaarten

Badderende Kneutjes

Twee Paapjes op het hek

in gezelschap van wat Kneutjes.

Buizerd

Een dam in het Oostvoornse Meer is een rustplaats voor de Aalscholvers.

Een lekker ochtendje als leuke afsluiter van de vakantie.

7 september 2019

Prachtige luchten boven Scheveningen vanmorgen.

Op Scheveningen in eerste instantie droog. Veel Kokmeeuwen die vlak boven de zee naar wat te eten zochten.

Regelmatig zwommen er Bruinvissen langs

En ook de Zeehonden lieten zich zien.

De regen zat boven de Maasvlakte.

maar kwam snel dichterbij.
Het regent en de zon schijnt en dan krijg je prachtig licht. Jonge Zilvermeeuw.

Gelukkig klaarde het snel op. De Steenlopers bleven liever op de blokken met de windevenzo de Aalscholvers.

Zilvermeeuw met een stuk Zeester.

Visdiefje

Aalscholver heeft moeite met een grote platvis.

Teruglopend twee Tapuiten op de blokken.

8 september 2019

Nog steeds regenbuien afgewisseld met zon. Dan maar weer naar de Maasvlakte waar je ook veel met de auto kunt doen. Begonnen bij het Oostvoornse Meer dat spiegelglad was.

Een Kleine Zilverreiger in het rode ochtendlicht.

Bij het strand weer wat rustende Zeehonden.

De zee was een stuk ruwer! Een Tapuit zit in elkaar gedoken op een blok.

Ik had wel het geluk dat het op de momenten dat ik liep redelijk goed weer was. Op de Nieuwe Stuifdijk aan de andere
kant van de dijk uit de wind was het een stuk drukker! Veel Kneutjes,

Tapuiten

en Witte Kwikstaarten.

Een van de weinige Steenlopertjes die je hier ziet.

De bekende Bruine KIekendief was weer aan het jagen boven de dijk.

en veroorzaakte onrust onder de Spreeuwen.

Buizerd

In de Vogelvallei een Graspieper

Zoek de Kneutjes....

er zaten er genoeg!

Volop Wilde Eenden

Twee rustende Groenpootruiters,

die later iets actiever werden.

Drie Oeverlopertjes.

Witte Kwikstaart

Er vlogen nog aardig wat Boerenzwaluwen rond.

Op de terugweg bleek de A4 weer eens afgesloten en door de omleiding kwam ik vlak langs Vlaardingen. Het weer was ook aardig opgeklaard, dus dan maar weer eens naar de Broekpolder.

Vijf Lepelaars liepen lekker te slobberen,

maar mijn aandacht werd al snel afgeleid door een aanvliegende Boomvalk.

Ze bleef echter niet lang.

Staartmees

Poetsbeurt van een Grote Bonte Specht op grote hoogte.

Tjiftjaf

Jonge Fuut

Buizerd

Torenvalk wordt aangevallen door een Ekster

Buizerd

wordt op zijn beurt aangevallen door drie Torenvalken.

Overvliegende Ooievaar.

Kokmeeuw

Nog even genoten van de Lepelaars

en toen snel er vandoor gegaan toen bleek dat er een Mudrun op het punt van beginnen stond.

14 september 2019

Voor het eerst in drie weken kon ik mijn scooter uit de stalling halen, omdat er in ieder geval weer een stoepje aangelegd is in de opengebroken straat. Als eerste naar de Grote Drooggemaakte Polder gegaan. Overvliegende Blauwe Reiger

Biddende Torenvalk

Iets verderop zat er nog één in het weiland.

Haas

Een groepje van zes Wulpen foerageerde in het weiland.

Ook aardig wat Tapuiten te zien.

Bij de parkeerplaats van de Starrevaart een luid zingende Roodborst.

In totaal vijf IJsvogels gezien van een uitgevlogen nest. Herkenbaar als jongen aan de iets valere kleur en de bruinige poten.

Waterhoen

Nog even een kijkje genomen bij de Boomvalken. Al vrij snel na aankomst klonk een roep. Twee jonkies vlogen hoog door de lucht, vingen Libellen en speelden even met elkaar voor ze weer verdwenen.

Ook beide ouders lieten zich nog even zien.

Torenvalk op de mast.

Een jonge Slechtvalk vloog langs.

En op hele grote afstand ook de Raven nog even gezien in gezelschap van een Buizerd.

15 september 2019

Nog een prachtig dagje, doorgebracht op de Tongplaat in de Dordtse Biesbosch. Een Gaai vliegt door de vroege morgen.

Twee Knobbelzwanen krijgen een oorlogsschip achter zich aan.

Twee Witte Kwikstaarten gaan spelend achter elkaar aan.

Er waren er vandaag genoeg te zien!

Schrik bij de eenden als een Sperwer laag over het water scheert.

Hij landt wat verderop langs de oever.

Rietgors

Bruine Kiekendief

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

die even later door de plas waadde.

Watersnippen.

De zon komt nu pal tegen te staan,

en dus verhuis ik naar de andere kant van de Tongplaat.
Daar blijkt een volwassen Zeearend op afstand in de dode boompjes te zitten in gezelschap van twee Kraaien.

Hij verhuist even later naar een wilg.Slechtvalken kunnen lang op één plek zitten niksen, maar de Zeearenden kunnen er ook wat van!
Watersnip

Een jonge Havik (tegen de zon in)

De Zeearend verhuist nog een keer terug naar de dode boompjes.

Dat veroorzaakt paniek onder de Kieviten.

Nog een langsvliegende Kleine Zilverreiger

en dan vind ik het mooi geweest.

18 september 2019

Begonnen op Scheveningen. De eerste Paarse Strandlopertjes van dit seizoen gezien.

Vijf Eiders vlogen laag over de zee.

Krabbelende Fuut

Aalscholver. Het lijkt wel of hij op zijn hurken zit.

Een aantal Witte Kwikstaarten landde regelmatig tegen de stenen muur om daar insecten uit te halen.

Gezellig samen met een Steenloper.

Krabbelende Scholekster.

Verder was er maar bar weinig te zien, dus nog even door gegaan naar Duivenvoorde. Qua vogels daar nauwelijks iets gezien, maar wel enorm genoten van de aanwezige Eekhoorns. Drie daarvan speelden tikkertje tussen de bomen en dat ging razend snel.

Grote Bonte Specht

Ik was al blij met de eerste Eekhoornfoto's, maar het werd pas echt gezellig toen ik meer dan een half uur gezelschap kreeg van een ander exemplaar. Hij trok zich niets van me aan en bleef zoeken naar eikels, die hij vervolgens weg bracht en gelijk weer terugkeerde voor de volgende. Hij kwam zelfs op een meter afstand.

Daarna door naar de Grote Drooggemaakte Polder. Alleen drie Tapuiten gezien.

Dan nog maar even een kijkje nemen bij de IJsvogels. Ook deze keer werd ik niet teleurgesteld. Vier stuks vlogen af en aan.

Als laatste nog even naar de Boomvalken geweest. Twee keer kort één gezien. De eerste kwam zo hard aanvliegen dat ik mijn camera nog niet eens omhoog had toen hij al weg was. De tweede vloog pal over me heen toen ik weer op weg naar huis was en op de scooter zat. Alsof hij het erom deed! Wel veelvuldig twee Torenvalken gezien.

Moeder Fuut komt nog niet van haar jong af. Het bedelgeluid is nog constant te horen.

Als laatste nog een Buizerd.

21 september 2019

Met prachtig weer op weg naar de polder. In de Drooggemaakte Grote Polder op de bekende plek een Tapuit.

Witte Kwikstaart bij het verbrede water aan de Meer en Geerweg.

Weer terug bij de Grote Drooggemaakte Polder langdurig staan kijken bij de vier aanwezige Torenvalken.
Een mannetje komt aanvliegen en landt in het weiland.

Iets verderop blijkt ook een vrouwtje te zitten.

Het mannetje gaat op jacht naat insecten of Sprinkhanen.

Het vrouwtje gaat er vandoor

en landt verderop in het weiland. Het mannetje komt nog even heel dichtbij bidden.

Een stuk verderop een ander vrouwtje boven het weiland.

Op de Kniplaan veel Witte Kwikstaarten.

Nog even bij de Boomvalken gekeken, maar ze niet (meer) gezien. Wel op een gegeven moment vijf Buizerds in de lucht

en ook hier actieve Torenvalken. Met prooi

Op weg naar de hoogspanningsmast

en pal overvliegend.

Ook nog even naar Lentevreugd geweest. Momenteel een uitgedroogde, kaalgevreten en ondergescheten vlakte waar niet veel te beleven valt.

Alleen wat Kraaien,

Spreeuwen en Kauwtjes te zien. Gelukkig op het laatste moment nog wel twee Torenvalken

en een Buizerd.

22 september 2019

Nog even een paar uurtjes naar de Nieuwe Droogmaking geweest voor ik naar het oosten van het land moest.
Nog heerlijk rustig en alles in een warme gloed van de net opgekomen zon. Grauwe Ganzen

De Kieviten nog in rust

Watersnip

Als rode draad door mijn bezoek was het regelmatig terugkeren van twee Torenvalken.

Wintertaling

Er waren opvallend veel Watersnippen te zien. Ik denk dat ik er totaal wel dertig gezien heb.

Samen met een Grutto

Torenvalk in het weiland

De eerste Smienten zijn gearriveerd.

Jonge Zwarte Ruiter

Er arriveert een Grote Zilverreiger

Wederom bezoek van een Torenvalk,

die later in een boompje zat.

Huismus

Kuifeendvrouw

Rietgors

Buizerd

Langsvliegende Wulpen

Hey, wie hebben we daar?

Rosse Stekelstaart

En wie mag het afsluiten?

25 september 2019

Het beloofde een zeer regenachtige dag te worden, dus toen het volgens de buienradar rond half tien voor anderhalf uur droog zou blijven ben ik toch nog maar even naar Scheveningen gegaan. In eerste instantie was er niets te beleven, maar het was in ieder geval droog! Toch kwam er zo nu en dan wel wat voorbij.
Oeverloper

Kokmeeuw

Bontbekplevier

en veel Grote Sterns.

Zo langzaamaan klaarde het toch op en er kwam zelfs af en toe een zonnetje bij! Gelijk werd het ook drukker op zee.
Bergeend

Zilverplevier

Steenloper

In de verte een jonge Jan van GentIets later nog een volwassen exemplaar

Jonge Zilvermeeuw heeft een platvisje gevangen

en dan krijg je gelijk concurenten achter je aan.

Stadsduif doet zich tegoed aan wat uitgestrooid voer.

Langsvliegende Middelste Zaagbekken

Groep eenden. Wie het weet mag het zeggen!

Nog een Jan van Gent

Nog steeds droog, maar ik moest er toch vandoor voor een paar oppasuurtjes.
Op de terugweg nog mijn eerste Oeverpieper van dit seizoen gezien.

28 september 2019

Wederom zou het zeer regenachtig worden, maar in de ochtend was het nog even droog. Nog maar een keer naar
Scheveningen gegaan. Het begon inderdaad zonnig met een Aalscholver op de blokken.

Er was de bijna drie uur daarna maar weinig te zien, alleen mijn verzameling foto's van Grote Sterns is gigantisch uitgebreid. Ik denk dat ik er minstens 65 langs heb zien komen.

Daar tussendoor alleen wat Bonte Strandlopertjes

en twee Bergeenden gezien.

In de stromende regen een Aalscholver met een platsvisje.

Vlak voor ik wegging ineens een enorm gekrijs van een jonge Zilvermeeuw. Hij bleek met de vleugel  verstrikt te zijn geraakt in het snoer van een visser.

Gelukkig konden ze hem zonder zichtbare schade losmaken.
Bij de haven nog een aantal Futen.