Varia september 2015

2 september 2015

Het was nog regenachtig toen ik vanmorgen richting polder ging, maar als je nog naar school moet en toch wel even op pad wil, heb je niet veel keus! In De Horsten loop je echter nog redelijk beschut, dus dat maar gedaan.
Dit was echter weer zo'n dag dat er nauwelijks iets te zien was! Drie uur De Horsten leverde alleen een Tjiftjaf

Drie Watersnippenvolwassen en jonge spechtman

het echtpaar Grote Bonte Specht

en een jonge Bruine Kiekendief op.

Dan nog maar even naar Rijswijk. Als er een Draaihals vlakbij te zien valt, moet je daar toch minstens een kijkje gaan nemen! Als ik echter in de Plaspoelpolder aan kom rijden staat er zo'n batterij fotografen dat ik gelijk weer rechtsomkeer maakte. Daar houd ik helemaal niet van.
Ik moest het in Te Werve doen met een ander soort Specht: de Groene

en twee Atalanta's

5 september 2015

Na alle regen was het rond 12 uur eindelijk droog, dus snel de spullen gepakt en richting Scheveningen gegaan. Er stond een stevige hap wind, dus er was weinig te zien. Een Kokmeeuw aan de waterkant.

Ook de Steenlopertjes hadden een beschut plekje gezocht.

Alleen wat meeuwen vlogen af en toe rond.

Een Scholekster had een dubbele mossel gevonden.

Ook een jonge Zilvermeeuw had wat gevonden. Ik dacht een scheermes, maar nu lijkt het meer op een houtje.

Drie jaargangen Zilvermeeuw.

In de polder nog steeds de nodige Boerenzwaluwen.

En een Boomvalk liet zich prachtig zien tijdens een jachtpartij.

Een jonge Bruine Kiekendief bleef wat meer op afstand.

Ineens grote paniek en alles ging de lucht in.

Een Slechtvalk kwam ook jagen

maar verdween al snel richting Den Haag.
De Kieviten keerden als eerste terug.

De vaste Ooievaar had gezelschap gekregen.

Even flirten met de camera, de partner had toch wat beters te doen.

In de Leidschendammerhout een foeragerende Torenvalk.

In Rijswijk nog even Te Werve in gegaan. Het eerste wat ik zag waren twee spelende Haviken: moeder en jong.

Dat was ook het enige, want al snel begon het te regenen en dan ben ik ook snel thuis!

6 september 2015

Regen en zon wisselden elkaar in hoog tempo af. Reken daarbij nog een stevige wind en je hebt de ingrediënten voor een dagje helemaal niks zien. Dat ging vandaag echter totaal niet op. Om zeven uur op weg gegaan naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Daar was de vrouw Rosse Stekelstaart weer eens te zien in het gezelschap van twee late jongen.

Dodaars

Vliegende jonge Fuut

Volgens mij zijn de Boerenzwaluwen zich aan het verzamelen. Honderden waren er in de lucht en op de kant te vinden.

Bruine Kiekendief

Het vaste Torenvalkje

Er verschijnt een Kleine Zilverreiger,

die echter weinig rust krijgt.

Hij wordt achtervolgd en opgejaagd door de Kauwtjes.

Dat gebeurt ook met de Zwarte Ibissen,

die echter minder onder de indruk zijn en gewoon blijven zitten. Precies op de goede plek vlak bij me.

Er is nog heel iets van het warm-bruine zomerkleed te zien.

Ik kon mooie plaatjes schieten

tot een nieuwsgierig Aagje me het zicht ontnam. Wat kom jij hier doen?

Door naar de Starrevaart. In de Drooggemaakte Grote Polder kwam de vaste Torenvalk even poseren.

Anderhalf uur bij de IJsvogels zorgde weer voor heel wat "Genieten momenten".

Intussen vlogen er heel wat Lepelaars over

en Krakeenden.

Ook een slagschip zeilde over.

Even later zaten er weer een stuk of vijftien Ooievaars in de lucht, maar die kreeg ik er van zo dichtbij niet op.

9 september 2015
Vanmorgen met prachtig weer nog een keer begonnen op het Zuiderhavenhoofd. De vogeltrek is echter nog niet op gang gekomen. Er vloog een Oeverlopertje

en heel wat meeuwen toen de Scheveningen 42 uitvoer.

De meeste reuring gaf de ontruiming van De Vloek door politie en ME.Op het Noorderhavenhoofd was iets meer te zien: Scholekester

Aalscholver

Heel even kwam een flink aantal Tapuiten langs waarvan sommigen een tussenstop maakten, maar dat was al snel weer over.

Dan maar snel naar de duinen. Fuut met vis

Snel achter elkaar kwamen er toen wat rovers voorbij: Boomvalk

Jonge HavikBruine Kiekendief

Buizerd

Ekster

Daarna werd het stil. Ook in de polder was het stil. Alleen de nodige Ooievaars op het vers gemaaide grasland.

en wat overvliegende Knobbelzwanen.

12 september 2015

Volgens mij sliep alles nog toen ik vanmorgen vroeg bij de Groene Jonker aankwam. En schrokken ze wakker toen ik begon te lopen. Alles ging de lucht in!

Een voorbode van wat me te wachten stond, want er was bar weinig te zien. Waarschijnlijk ook door het grauwe weer, wat foto's maken ook nog extra moeilijk maakte. Hoewel: er was wel veel te zien, maar het waren allemaal eenden en ganzen!

Alleen als je heel goed keek zag je er af en toe een Kemphaan tussen

of een Lepelaar.De eerste Smienten laten zich ook al weer zien.

Nog wel drie Bruine Kiekendieven gespot

maar daar bleef het bij.
Op de terugweg tot drie keer toe een tijd opgehouden door een of andere demonstratie van vrachtwagens. Dan er bij Berkel maar even afgegaan en nog een tijdje naar de Nieuwe Droogmaking gegaan.
En daar waren nog de leukste dingen te zien ook!
Het begon met een Gele Kwikstaart

Watersnip

Daarna kwam de bepaald niet schuwe Grote Zilverreiger me nog een tijdje vermaken.

De Bruine Kiekendief kwam prachtig vlak voor me opvliegen vanuit het riet.

En ook het Torenvalkje poseerde mooi.

De Kleine Zilverreiger vloog alleen even langs.

Ook weer de nodige Tapuiten.

Van de Boomvalk alleen een bewijsplaatje.

Van de jonge Rosse Stekelstaarten is er nog één over

maar die weet wel hoe ie moet poseren

onder het toeziend oog van ma.

Als afsluiter nog een Waterhoen.

13 september 2015

Als je een ander autootje hebt wil je dat natuurlijk wel goed uitproberen! Vandaag dus op weg naar de Tongplaat.
Ik zat er nog maar net of ik hoor een soort onheilspellend geluid. Het klonk een beetje als een uilachtige, maar als ik het geluid gelokaliseerd heb, blijkt het om twee Zeearenden te gaan.

Ze landen in een boom aan de overkant van de Tongplaat. Helaas ver weg en ook nog vroeg en heiig, dus belabberd
fotograferen.

Ze zoeken ook nog een plekje tussen de bladeren, dus lekker uit het zicht! Daar blijven ze een paar uur zitten.

Rond de boerderij nog heel veel Huiszwaluwen.

Overvliegende Knobbelzwaan

Een flinke tijd is er maar weinig actie, maar de zon schijnt lekker en ik heb een prima plekje, so who cares?
Putter

Hier heb je tenminste échte slikplaten. Daar kan de Starrevaart nog wat van leren!

Een stuk of vijfentwintig Bontbekplevieren en Oeverlopertjes.

Maar dan verschijnt ineens de Visarend. Eerst nog op flinke afstand, maar na verloop van tijd komt hij al cirkelend steeds dichterbij.

Als klap op de vuurpijl komt hij nog even recht op me af vliegen.

Hij hoeft echter niet op een visje te rekenen, want het is eb en zeer laag water. Hij verdwijnt dan ook richting Nieuwe Merwede.

Er kwamen nog wat Lepelaars over

en twee laagvliegende Buizerds.

Toch een mooie buit!

16 september 2015
Tussen alle drukte rondom het 100 jarig bestaan van de school en de vele buien door nog even een uurtje een frisse neus gehaald op Lentevreugd. Het was wel de grote stilte daar. Niemand anders had zin om nat te regenen! En dat terwijl er weliswaar geen opzienbarende, maar toch wel leuke dingen te zien waren.
Zo was er een aantal Roodborsttapuiten aanwezig

en ook de Paapjes waren goed vertegenwoordigd. Die zijn echter een stuk schuwer en laten zich niet zo makkelijk vastleggen.

Kleine groepjes Putters waren op zoek naar wat lekkers.

De beide Torenvalken lieten zich nog het beste en langdurigst zien.

Als het echt weer begint te hozen, ga ik toch maar richting uitgang.

20 september 2015

Compleet total loss van een week eeuwfeest vieren met gisteren nog een reünie er achteraan, besloot ik vandaag neer te ploffen bij de Tongplaat. Het weer werkte lekker mee, dus dat werd relaxen!
Al op weg naar mijn zitplaats werd ik verrast door een jonge Groene Specht, die zo vriendelijk was tot twee keer toe even te blijven zitten.

Veel Grote Zilverreigers aanwezig.

Twee Bruine Kiekendieven.

Op flinke afstand een IJsvogeltje in een boom.

De vermoeidheid sloeg toe en ik ben lekker in slaap gesukkeld. Als ik een half uur later wakker schrik zie ik gelijk een
Visarend aankomen. Dat is nog eens leuk wakker worden! Er staat beduidend meer water in de plas en hij blijft dan ook een tijdje cirkelen en bidden om te kijken of hij een visje kan verschalken.

Dat lukt niet en uiteindelijk verdwijnt hij over de polder.
Twee Buizerds komen ook laag over.

's Middags komt de Visarend nog een keer langs, maar dan heb ik de zon inmiddels pal tegen.

Om twee uur vind ik het mooi geweest en loop richting auto. Boven de polder vliegen twee grote vogels. In eerste instantie denk ik aan twee Ooievaars, maar als ik dichterbij kom blijken het twee Zeearenden te zijn.

Helaas komen ze niet dichterbij.

23 september 2015
Op het moment dat ik vanmorgen richting Scheveningen vertrok begon het te regenen. In de hoop dat het snel voorbij ging toch maar doorgereden. Aangekomen hield het op met zachtjes regenen. Het begon te hozen en na drie kwartier zag het er niet naar uit dat het op zou houden. Dan toch maar weer richting huis.
's Middags een tweede poging gewaagd. Het bleef in ieder geval droog, maar gezellig weer was het niet. Somber en een stevige wind. Dit Steenlopertje had 's morgens nog niet genoeg water over zich heen gekregen en nam een bad in de plassen.

Het was één van de weinige vogels die zich liet zien. Op het muurtje bij de haven nog mooi op een rijtje Mantelmeeuwen en Zilvermeeuwen.

In zee een uitgeputte juveniele Grote Jager.Een paar pogingen op te vliegen mislukten.

Uiteindelijk kon hij toch wegvliegen.

Scholekster

Steenlopertjes die snel langs de stenen vlogen om een plekje buiten de wind te zoeken.

27 september 2015

Een zonsopkomst is altijd mooi, zelfs op de Maasvlakte!

Deze Buizerd was ook nog maar net wakker

maar wel zodanig dat hij er gelijk vandoor ging!

Spreeuw

Er waren veel Spreeuwen

heel veel Spreeuwen.

Ook de nodige Tapuiten.

Torenvalkje dat vlak naast de parkeerplaats opvloog.

Graspieper

Bij het Oostvoorne Meer vooral klein grut gezien. Vink

Ekster

Koolmees

Rietgorzen

Wulp

Op de terugweg via de Rietputten gereden. Natuurmonumenten voert flink actie om de Rietputten te redden van de aanleg van de Blankenburgtunnel. De bedoeling is dat die dwars door de Rietputten aangelegd wordt, waardoor een prachtig stukje natuur verloren zou gaan.
Een Buizerd wordt achterna gezeten door een Kraai.

Verder was het niet bepaald prijsschieten daar. Een paar keer een Baardmannetje gehoord, maar ze lieten zich niet zien, ondanks het mooie weer. Op het laast kwam een Boomvalk nog even wat libellen zoeken.

en nog een Buizerd.

30 september 2015
Wederom een prachtige dag, dus ik had er hoge verwachtingen van. Dat viel eigenlijk wel een beetje tegen. Op de masten geen Slechtvalk te bekennen op de heenweg. Ook bij de Starrevaart kwam ik niet verder dan een Kievit

en een Aalscholver.

Op weg naar het Buytenpark vloog een groep Goudplevieren rond.

Ze streken neer in het weiland bij de Kieviten.

Daar zat ook een Buizerd.

In het Buytenpark poseerde een Torenvalk gewillig.

Later kwam ik haar ook nog tegen in een boom vlak langs het pad.

Dodaars

Rietgors

Weinig overtrekkende vogels. Er kwam alleen een groep Groenlingen

en wat piepers langs (vermoedelijk Boompiepers).

De Eksters zijn ijverig bezig met hun wintervoorraad.

Op de terugweg was de Buizerd vervangen door een Torenvalk

en de Goudplevieren waren verdwenen.
Inmiddels wel een Slechtvalk op mast 17 verschenen.

Overvliegende Buizerd.

Nog doorgereden naar Scheveningen, maar daar was helemaal niets te zien.