Varia oktober 2022

1 oktober 2022
Met een stevige westenwind naar Scheveningen gegaan. Meestal zijn er dan veel leuke dingen te zien.
De Steenlopers zaten verscholen tussen de blokken.

Een verdwaalde Meerkoet in de voorhaven.

Voor ik aan het eind van het havenhoofd was kreeg ik een enorme golf over me heen en was gelijk doornat.
Gelukkig droogde het snel weer op.
Langsvliegende Rotganzen.

Een Aalscholver had een flinke Paling gevangen

en na wat stoeien verdween die zo naar binnen.

Steenloper met een garnaal(?)

Stormmeeuw

Weer een groepje Rotganzen.

Aalscholver

Het viel me eigenlijk tegen wat er langs vloog, maar ik kreeg toch nog een jonge Jan van Gent voor de lens.

Zilvermeeuw

Langsvliegende Fuut.

Weer een Rotgans.

Zeekoet

In eerste instantie dacht ik een Bontbekplevier, maar het bleek een Zwarte Stern te zijn.

Als ik ze in Ameide zie vind ik ze niet echt klein, maar hier op zee zijn het maar ukkies in vergelijking met b.v. een Kokmeeuw.

De Stern bleef langdurig op en neer vliegen tussen het Noordelijk en het Zuidelijk havenhoofd.

Nog twee Zeekoeten.

Weer wat langsvliegende Rotganzen.

Een jonge Zilvermeeuw zag een pier op het havenhoofd liggen en wilde die heel graag hebben, maar ja, die enge mensen die
daar zaten....

Bij het teruglopen nog een Zeekoet in de voorhaven.


2 oktober 2022

Wat minder wind, wat minder zon en veel minder te zien. Dat is kort samengevat mijn ochtendje in Scheveningen.
Een Zeekoet in het schuim.

Oeverpieper

Groepje langsvliegende Rotganzen.

Steenloper

Zeekoet

Als er niets te doen is ga je maar Steenlopers fotograferen....

Aalscholver gaat landen

en vliegt toch maar door.

De Zeekoet kwam wat dichterbij.

Een stel Bruinvissen voor het havenhoofd.

Na dik twee uur had ik er genoeg van en ben terug gelopen.
Op afstand een Oeverpieper.

Steenloper

Nog een paar Oeverpiepers,

waaronder een poepend exemplaar.

Nog wat Scholeksters op het kleine strandje.

De meeuwen bleven ook liever uit de wind.

Op het strand nog een aangespoelde dode Zeehond.

4 oktober 2022

Het weer was een stuk rustiger vanmorgen op Scheveningen. Weinig wind en lekker zonnig.
Een Zilvermeeuw had een Krab gevonden.

Natuurlijk weer een Zeekoet aan het havenhoofd.

Steenloper tussen het apenhaar.

En nog een op de rand.

Veel groepen langstrekkende Aalscholvers.

Drie Middelste Zaagbakken laag over de zee.

Nog een Zeekoet

Een groep van 32 laag overvliegende Lepelaars.

Er kwam ook nog een groepje van acht Bontbekplevieren langs.

Voor de verandering weer een Zeekoet.

Op grote afstand een Alk.

Drie Rotganzen.

Nog een flinke groep ganzen, vermoedelijk Grauwe.

Steenloper aan de wandel.

Apart gekleurde Knobbelzwaan vloog over de voorhaven.

Ook bij het Noorder havenhoofd een Alk op afstand.

Totaal vijf langsvliegende Grote Sterns.

Zwarte Kraai

Blauwe Reiger

Steenloper

Er voer nog een vissersboot langs, maar geen vogel die er achteraan ging.

Nog een Kokmeeuw

en toen vond ik het mooi geweest.

6 oktober 2022

Na een afspraak in Delft doorgereden naar De Nieuwe Droogmaking in Berkel. Daar was ik al een tijdje niet geweest.
Met de stevige wind waren de plassen bijna verlaten. Alles lag in de luwte.
Slobeenden

Deze was ernaar onderweg.

Wintertalingen

En de Kuifeenden bleven vlak langs de kant.

Een Buizerd zat ook aan de grond in het weiland.

Gepest door Eksters.

Hij kwam nog even langs vliegen toen ik was doorgelopen.

Een enorme groep Ooievaars achterin het weiland waar de sloten werden uitgehaald.

Ook de Kieviten lagen midden op het weiland.

Een Torenvalk werd lastig gevallen door een Kraai.

Een Grote Zilverreiger zat bij een slootje te kijken of er nog wat langs kwam,

maar ging er gelijk vandoor toen ik er langs liep.

Intussen gingen de schermutselingen tussen Torenvalk en Kraai gewoon door

en kwam de Torenvalk vlak voor me langs vliegen.

Watersnippen

Bruinrode Heidelibel

In de Voorafsche Polder nog een flinke tijd genoten van een Kleine Zilverreiger, die aan het jagen was.

Een Blauwe Reiger deed ook mee.

9 oktober 2022

Vanmorgen weer eens naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Begonnen aan de oostkant van het zuidelijk deel.
Een Torenvalk zat al bij de brug op me te wachten.

Langs de kant een Blauwe Reiger.

De Torenvalk zat iets verderop weer op een paaltje.

Veel langs vliegende Aalscholvers vandaag.

Deze dacht dat het voorjaar was.

Geoorde Fuut

Een bekende van me

Watersnippen

En daar was ze weer....

Wat later nog een momentje tussen de Torenvalk en een Sperwermannetje.

Doorgereden naar de westkant. Langs de Leidschendammerweg een Buizerd.

Verderop nog een biddende lichte Buizerd.....

dacht ik in eerste instantie. Maar naarmate ik dichterbij kwam werd me al snel duidelijk dat dit heel wat leuker was!
Een Visarend.

Al jagend kwam hij steeds dichterbij en liet zich prachtig zien.

Dan ineens een duik naar beneden

Mislukte foto, maar je kan nog wel zien dat de poten helemaal naar voren gestrekt zijn: grijpklaar.

Een flinke plons

en daar kwam hij weer boven,

een flinke vis in de klauwen.

En dan kwam ie ook nog prachtig voor me langs vliegen.

Schudde zich in de lucht nog eens goed uit,

stak de weg over

en verdween in het Westerpark.

Echt een wow momentje! Met een big smile doorgereden naar de westkant.
Een Kleine Zilverreiger zat vlak langs de kant,

maar vond het niks dat ik eraan kwam.

Spreeuw op de uitkijk.

Bij het dijkje zat de Kleine Zilverreiger weer pal achter de oever

en was gelijk weer weg.

Stond iets verderop weer te vissen.

Langsvliegende Brandganzen.

Heerlijk ochtendje dus!

11 oktober 2022

Maar een half dagje vrij vandaag, dus even een paar uurtjes naar de Nieuwe Driemanspolder geweest.
Roodborsttapuiten.

Er arriveert een Torenvalkvrouw op een houten paal.

Rietgors

De Torenvalkvrouw zat er zo lekker,

tot ze lastig gevallen werd door een Ekster.

Dat vond ze maar niks.

Gelukkig bleef hij niet lang pesten.

Putters

Er kwam een Buizerd langs,

die in een klein boompje ging zitten.

Wat later ging hij er vandoor met weer zo'n pestkop achter zich aan.

Landde op de tramleiding.

De grote visser kwam ook weer langs,

maar ving helaas geen vis deze keer.
Een Torenvalkmannetje kwam nog even mooi bidden

dook naar beneden

en had een muis gevangen.

Hij verdween ermee

en bleef er een tijdje mee rondvliegen.

16 oktober 2022

Met een stevig hapje wind naar Scheveningen gegaan. Helaas kwam de wind uit het zuiden en was er weinig te beleven.
In de voorhaven twee Futen.

In het midden van de voorhaven een Alk,

die nog even lekker ging badderen.

In de twee uur dat ik er gezeten heb alleen maar een paar Steenlopers,

en vijf Zeekoeten gezien.

18 oktober 2022

Een uurtje naar de Nieuwe Driemanspolder geweest, maar door een val niet om te lopen. Alleen aan de buitenkant
gebleven en daar was niet zo gek veel te zien.
Een Buizerd kwam langs vliegen

en verjoeg een soortgenoot uit een boompje.

Die ging een boompje verderop zitten.

Nog even achter elkaar aanjagen

en dan in de polder neerstrijken.

Verder alleen een biddende Torenvalk gezien.

22 oktober 2022

Een kleine ronde door het zuidelijk deel van de Nieuwe Driemanspolder gedaan.
Langs de oever een Parkgans.

Bij de eerste plas een Blauwe Reiger en een Kleine Zilverreiger.

Een geringde Torenvalk dichtbij biddend tegen de zon in.

Gelukkig vloog ze nog even om en ging daar verder.

Er zat iets dwars,

wat eruit kwam.

Er werd iets waargenomen,

een duik

en een muis gevangen.

Ze was zeer alert,

terwijl ze af en toe een hapje nam.

Ze nam toch het zekere voor het onzekere en nam de muis mee.

Overvliegende Krakeenden

Watersnippen

Kleine Vuurvlinder

Buizerd

Bergeend

Een Kleine Zilverreiger kwam aanvliegen

en moest even iets kwijt

voor hij landde.

Veel watervogels hadden een beschut plekje gezocht tegen de wind, zoals deze Kieviten en Wintertaling.

Ruzie tussen twee Kleine Zilverreigers,

die in de lucht doorging.

Eigenlijk was ik verbaasd dat de al aanwezige Kleine Zilverreiger er nog stond. Die zat er dus niet bij.

Bij de uitgang kwam de Torenvalkvrouw nog even langsvliegen over het water.

24 oktober 2022

Vandaag naar Texel gegaan met het vooruitzicht van veel wind en regen . Wind was er wel, maar de regen viel me alles
mee.
Bij Ottersaat was het erg rustig. Alleen een Wintertalingman

en een Slobeendman gezien.

Iets verderop wat Smienten.

Bij het gemaal drie Wulpen.

Zelfs bij Wagejot was het erg rustig. Veel watervogels lagen tussen de struiken op de kant.
Een paar Kluten waagden zich wel in de harde wind.

Verderop lagen er nog een stuk of 75.

Er liepen nog een paar Tureluurtjes rond

en wat Drieteenstrandlopers samen met een Kanoet.

Verderop nog een Zilverplevier

en een Wintertalingman.

Ik had nog wat tijd te vullen voor ik in de bungalow mocht, dus doorgereden naar De Cocksdorp.
Bij het wad liep op de parkeerplaats een Drieteenstrandloper met een gebroken snavel.

Verder niet veel te zien. Dan maar terug richting bungalowpark en daar langs de Waddendijk gelopen. Het begon net
droog te vallen.
Bonte Strandloper

Rosse Grutto met buit.

Die kreeg gelijk een Kokmeeuw op zijn dak.

Langsvliegende geringde Bonte Strandloper.

Hier met op de achtergrond een Bontbekplevier.

Nog meer Bonte Strandlopers

en Rosse Grutto's

Wulpen

Zilverplevieren.

Graspieper

Tureluur met Scholekster.

Een stortbui deed me toch maar naar het bungalowpark vertrekken, maar eind van de middag was het weer prachtig
opgeklaard. Met de fiets een ronde over de Waddendijk gemaakt.
Futen

Eiderman

Smienten

Zowaar een Zwarte Zee-eendman in de Waddenzee.

Verderop een Eidervrouw.

Biddende Torenvalkman boven de dijk.

Toen ik terugreed was de Zwarte Zee-eend wat dichterbij gekomen.

Een groep van een paar honderd Rotganzen kwam overvliegen.

Ze namen een duik in de zee.

Langsvliegende Wulp.

Verderop in een geultje ving hij wat lekkers.

Zo tegen zonsondergang zijn De Schorren prachtig om te zien.

Goud- en Zilverplevier.

Rustplaats in de Schorren: soort bij soort, keurig op een rijtje.

Overvliegende Zwarte Ruiter.

Een Torenvalkvrouw kwam mooi bidden in het licht van de ondergaande zon.

en verdween over de dijk richting Utopia.

Niet slecht voor een eerste dag!

25 oktober 2022

Ik was vanmorgen net op tijd om de zonsopkomst boven de Waddenzee vast te leggen.

Daarna, op weg naar de supermarkt, nog wat leuke dingen gezien. Een Buizerd speurde de velden af.

Zilverplevier

Wintertalingen

Tureluur

Bij Wagejot lagen de Kluten weer op dezelfde plek als gisteren.

Er lag ook een flinke groep Wulpen

en een groepje Steenlopers.

Zilverplevier

Bonte Strandloper

Zilverplevier

Tureluur

Kluten

Bij het wad van Oudeschild twee Graspiepers.

Rennende schapen op de dijk.

Steenloper

Op de blokken bij het wad zit langs een steigertje een Zeekoet te poetsen.

Door het steigertje kan ik tot op drie meter afstand komen.

De Zeekoet gaat gewoon door met poetsen en trekt zich niets van me aan.

Ook in de haven van Oudeschild een Zeekoet.

Uiteindelijk toch de boodschappen gehaald en terug naar de bungalow. Daar een Koolmees in de tuin.

Overvliegende groep Lepelaars.

Eind van de middag weer een fietstocht langs de droog gevallen Waddenzee.
Niet alleen duizenden steltlopers komen er foerageren. Vandaag zelfs een Kleine Zilverreiger.

Wulp

Badderende Scholekster.

Wulp

Verderop stond er nog een over de zee te turen.

Na een korte regenbui verscheen er een mooie regenboog.

Er verschenen ook een aantal Bontbekplevieren.

Zij was er ook weer: de Eidervrouw

en hij ook: de Zwarte Zee-eend.

Aanvliegende Steenloper.

Nog even de zonsondergang meegepakt,

toen was het kringetje rond.

26 oktober 2022

Geen zonsopkomst gezien vanmorgen. Daarvoor werd ik te laat wakker!
Het vogelvoer wordt gewaardeerd bij de bungalow, vooral door de Huismussen.

Op weg naar de Mokbaai eerst gestopt bij De Petten.
Een flinke groep Steenlopers zat bij elkaar op wat stenen.

Verder naar achter een groep Bonte Strandlopers.

Er zaten ook een paar Watersnippen tussen.

Ook boven De Mokbaai vloog er een Watersnip over.

Er zat een flinke groep Wulpen

en een groepje Kluten te rusten.

Veel actieve steltlopertjes.

Overvliegende Pijlstaartvrouwen

en Wintertalingen.

Op afstand een biddende Buizerd.

Doorgegaan naar de veerponthaven. Daar vlakbij zat de zeldzame Bonte Tapuit. Bepaald niet schuw liet zij zich eerst zien
op een ijzeren muur

en wat later nog op een ijzeren boog in het gras.

Daarnaast nog een Graspieper.

Even terug naar richting bungalow. Onderweg drie Wintertalingen.

een Kluut

en een Tureluur.

Bij de bungalow de fiets en mijn krukje meegenomen en naar de Waddenzee gegaan. Op een drooggevallen stuk mijn
krukje neergezet en dan maar afwachten wat er langs kwam.
Langsvliegende Tureluur.

Landende Scholekster.

Verder heel veel Bontbekplevieren,

en Bonte Strandlopers gezien.

Een paar Steenlopers

Ook nog een Paarse Strandloper,

een Wulp

een Rosse Grutto,

een langsvliegende Bergeend

en een Tureluur gezien.

27 oktober 2022

Een rondrit in de morgen op zoek naar leuke dingen. Een Buizerd ging er al snel vandoor.

Hij landde iets verderop op een stapel stro.

Koniks op een duin bij de Slufter.

Bij Ottersaat was een groepje van zes Watersnippen in het gras aan het foerageren. Ideaal om dan vanuit de auto foto's
te kunnen maken van deze schuwe vogels.

Verder alleen het 'gewone' spul op de foto gezet:
Zilverplevier

Kluten

Bonte Strandloper

Tureluur

En nog maar een Zilverplevier.

In de middag richting Waddenzee gegaan met ook de filmapparatuur bij me.
Het zonnetje was inmiddels verdwenen en dan ziet alles er toch een stuk grauwer uit.
Bonte Strandlopers

Tureluur

Hier samen met Zilverplevieren.

Een groep Spreeuwen vloog op vanuit De Schorren.

Ik had me al helemaal geïnstalleerd op een paar drooggevallen stenen en wachtte tot de vogels dichterbij kwamen.
Een Steenloper deed dat inderdaad wel heel letterlijk.

Langsvliegende Wulpen.

Het werd echter steeds donkerder en dreigende wolken kwamen steeds dichterbij.

Toch de spullen maar weer ingepakt en richting bungalow gegaan. Net op tijd binnen voor een enorme hoosbui.
Na een uurtje was het weer helemaal opgeklaard en kwam de zon weer tevoorschijn.
Dan krijg je toch een heel ander beeld!
Bonte Strandlopers.

Zelfs een Blauwe Reiger kwam even langs.

Uiteindelijk toch een leuk stuk kunnen filmen. (zie onder)
Nog even langs de dijk gefietst. Rotganzen

Je ziet ze hier niet zo heel veel, maar midden in de Waddenzee op een tak een Aalscholver.

Smienten

Een flinke groep Grauwe Ganzen was ook naar de zee gekomen.

Molen Het Noorden

Nog even de zonsondergang op Texel meegepakt voor de laatste keer dit jaar.

28 oktober 2022

Tijd om weer naar huis te gaan en dat betekende al vroeg weg om de drukte bij de boot voor te zijn. Voordeel is wel dat het
de gouden uurtjes van de dag zijn, omdat de zon net op is en je prachtig licht krijgt.
Op weg naar de boot nog een paar korte stops gemaakt:
Zilverplevier

Bergeend

Smient

Opvliegende Tureluur

Er zaten aardig wat Watersnippen langs de kant,

maar ze hielden me wel in de gaten!

Scholekster met Tureluur.

Wintertalingvrouw

Alle Watersnippen verzamelen!

De Kluten trokken zich niets aan van de Rotganzen,

De Tureluurtjes ook niet.

Ook de Bonte Strandlopertjes sliepen gewoon door.

Kluut,

het was de enige actieve. De rest lag te snurken.

En ik kon alsnog anderhalf uur in de rij staan voor de boot!

30 oktober 2022

Na Texel vanmorgen weer naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Aan de noordkant is er aardig gemaaid en zelfs vandaag,
op zondag, waren ze nog bezig de rollen gemaaid groen af te voeren.
Overvliegende Blauwe Reiger

Graspieper

Waterpieper

Grote Zilverreiger

En weer een Blauwe Reiger.

De 'apenrotsen' zijn weer ingenomen door de Aalscholvers.

En er was nogal wat machogedrag te zien.

Spreeuw op het pad.

Een Torenvalkvrouw vloog laag over

en had dat ineens door.

Met een schrikbeweging vloog ze snel de andere kant op.

Tientallen Watersnippen vlogen op vanuit het groen langs het water.

Er vlogen ook nog twee Bokjes op toen ik langs het water liep.

Ook hier verschijnen de eerste paddenstoelen.

Nog een Grote Zilverreiger

en dat was het voor vandaag.