Varia oktober 2021

2 oktober 2021

Nog even wat mooi weer meegepakt in de Nieuwe Driemanspolder voor de buien los zouden barsten. En nog leuke dingen gezien ook! Het begon al gelijk goed met twee Groenpootruiters. Eentje mooi van dichtbij

De ander bleef wat verder weg.

De Gele Kwikstaarten zijn vertrokken. Nu zijn de Witte Kwikstaarten weer aan de beurt!

Spreeuw die iets lekkers tevoorschijn probeert te trekken.

Twee Dodaarzen.

Het plaatselijke mannetje Torenvalk op de uitkijk.

Hij kwam iets later nog langs vliegen

om verderop te gaan jagen.

Vluchtende Dodaars

en weer tot rust gekomen.

Torenvalkvrouwtje

Even verplaatsen

en er toch vandoor als er wandelaars langs lopen.

Ik tref haar iets verderop weer. Op een paaltje

op de grond

en weer terug naar een boompje.

Nog even mooi poseren.

Spreeuwenboompje

Kokmeeuw

Smienten. Er zijn er nog niet zoveel bijgekomen sinds de vorige keer.

Vandaag geen groepen Putters, maar Kneuen.

Watersnip

Slobeend

Watersnip gaat er vandoor, terwijl de Houtduif niks in de gaten heeft.

Tot mijn verrassing een flinke groep Bonte Strandlopertjes

en Bontbekplevieren aanwezig.Badderend exemplaar.

Er liep zelfs een Kleine Strandloper tussen.

Rustig foerageren tussen de Krakeenden.

En er kwamen er nog meer bij.

Slobeend

Kievit

Het Torenvalkvrouwtje werd achterna gezeten door een Kauwtje.

Ze vlucht een boompje in, maar de pestkop doet dat ook.

Als hij verdwenen is gaat ze weer de lucht in

en komt vlak voor mijn neus langdurig bidden.

Nog een langs vliegende Watersnip

en dan tevreden weer naar huis.

5 oktober 2021

Ook vandaag kon ik wat zon meepakken op Scheveningen voor de buien kwamen.
Een Scholekster genoot ook van het zonnetje.

Steenloper

Langs vliegend Smelleken

Grote Mantelmeeuw

Lang geleden dat ik een vissersboot langs zag varen. Deze keer de garnalenboot.

Blijft prachtig met al die zeevogels er omheen.

Gewone Zeehond

Overvliegende Lepelaars

Iets later nog een groepje.

Grote Zilverreiger

Redelijk wat Grote Sterns gezien.

Jan van Gent

Natuurlijk kon een Zeekoet niet ontbreken!

Nog meer Grote Zilverreigers

En nog meer Lepelaars: de trek is begonnen!

Visdief

Intussen kwamen de regenbuien dichterbij.....

Nog snel even richting Noorderhavenhoofd gegaan.
Nog meer Lepelaars!

En nog meer!

Veldleeuweriken

Blauwe Reiger

Grote Stern

en natuurlijk ook hier weer een Zeekoet,

die me goed in de gaten hield.

Als uitsmijter mijn eerste Zwartkopmeeuw.

En dan ook nog bijna droog thuis komen!

8 oktober 2021

Eind van de morgen was de mist eindelijk opgetrokken en ben ik op weg gegaan naar de Nieuwe Driemanspolder.
Daar aangekomen bleek daar nog behoorlijk dichte mist te hangen.

Wel mooi met de spinnenwebben.

Eerst één Dodaars gezien,

iets verderop nog twee.

Rakelings langsvliegende Knobbelzwaan.

Het bekende Torenvalkvrouwtje.

Aalscholver

Overal hoorde je de roep van opvliegende Watersnippen.

Langsvliegende Smienten in gezelschap van een Wintertaling.

Tapuit

Het Torenvalkvrouwtje kreeg mot met een Kraai: luidkeels roepend vloog ze langdurig achter de Kraai aan

en landde uiteindelijk in een boompje.

Krakeenden

Overvliegende Grote Zilverreiger

Het Torenvalkvrouwtje kwam ik verderop weer tegen op een paaltje.

Rustende Krakeenden naast een Tafeleend.

Lepelaar

Opvliegende Groenpootruiter

Watersnip in het gras.

Kuifeendvrouw

Ook het Torenvalkmannetje kwam nog even mooi bidden.

Terug bij de scooter nog even eeen mooie lichte Buizerd.

9 oktober 2021

De mist was vandaag sneller opgetrokken, dus wat vroeger naar de Nieuwe Driemanspolder vertrokken.
Veel Grauwe Ganzen ter plaatse.

Dodaars

Bij het kijkscherm nog drie.

Jonge Rosse Stekelstaart.

King of the rock, een Aalscholver.

Spreeuw

Smienten

Dit lukt niet vaak: meerdere foto's maken van een Watersnip. Meestal zie je ze alleen opvliegen.

Nog drie Tapuiten gezien.

Deze keer geen strijd met een Torenvalk, maar een Sperwer met een Kauwtje.

10 oktober 2021

Mooi weer en een opkomend zonnetje, dat de mist al snel oploste. Bij aankomst in Scheveningen een spiegelgladde zee. Dat beloofde weinig..... Bij de buitenhaven een Scholekster met een lekker hapje.

Een Zilvermeeuw met een krab.

Op het Zuiderhavenhoofd een Steenloper.

Helaas trok het al snel dicht en werd het een stuk donkerder. Gelijk aan het einde van het havenhoofd een Zeekoet.

Dat waren ook bijna gelijk de soorten die ik vandaag heb gezien, maar de Steenlopers en Zeekoeten lieten zich wel heel mooi zien. Deze Zeekoet zat vlak langs de blokken.

In de verte een langsvliegende Roodkeelduiker

Rotgansen een Steenloper.

Helaas kwam er ook een dode Zeekoet langsdrijven.

Grote SternsJonge Zilvermeeuw

Stormmeeuw

Zwarte Kraai met wat lekkers.

Zilvermeeuw

Tussendoor nog wat Steenlopertjes kunnen kieken, die soms wel heel dicht naast me kwamen.

Verder alleen maar Zeekoeten gezien, totaal zeven verschillende. En ze werkten goed mee!

Ook een mooie badderpartij.

Er bleek ook nog een Alk tussen te zitten.

Afsluiten waarmee ik begonnen ben: een Scholekster.

17 oktober 2021

Niet zo heel veel tijd vandaag, maar in de morgen toch nog twee uurtjes naar de Nieuwe Driemanspolder geweest.
Nogal grauw weer en er was ook niet heel veel te zien, buiten alle ganzen.
Torenvalkvrouwtje vloog langs.

Slobeenden

Spreeuw

Een paar Wintertalingen

Langsvliegende Kleine Zilverreiger

die gezelschap kreeg van wat piepers.

Aalscholvers op een wiek van de molen.

En nog een ongeringde juveniele Slechtvalkvrouw.

18 oktober 2021

Vandaag weer voor een midweekje naar Texel vertrokken. Onderwerg met de veerboot weer ouderwets veel meeuwen die brood toegeworpen kregen vanaf de boot. Vooral Kokmeeuwen.

Ook een Zeekoet gezien.

Aangekomen op Texel nog een paar uur rondgetoerd voor ik de bungalow in mocht. Bij Ottersaat vooral Smienten te zien.

Iets verderop een veldje vol Goudplevieren.

Ze gingen de lucht in toen een grote meeuw overvloog.

Bij Wagejot een leuk groepje Kluten dat zat te rusten.

Bij De Cocksdorp even het drooggevallen wad op gegaan. Tureluur

Drieteenstrandloper

Zilverplevier

Eidervrouw

Rosse Grutto

Typisch Texels tafereeltje: schapen op de dijk.

Uitzicht op de vuurtoren.

Overvliegende Graspieper

en een Torenvalk.

Bij De Petten een Zwarte Ibis.

Ook daar een goede daad gedaan: schaap op zijn rug.

Gelukkig kon hij weer verder.

Bij Wagejot een aantal rustende Pijlstaarten.

De auto bij het bungalowpark gezet en met de fiets nog de Waddendijk op gegaan.
Tureluur

Wulpen

Rosse Grutto

Zilvermeeuw met Krab

Bontbekplevieren

In Utopia een jeugdige Lepelaar.

Uitzicht vanuit de bungalow

met een flink aantal Kieviten.

In een boom een stel Koperwieken.

Tortels

Huismussen

De vooruitzichten zijn qua weer voor de rest van de week niet best, maar het eerste dagje was wel leuk.

19 oktober 2021

De tweede dag begon al behoorlijk stormachtig en met miezerregen. Toch is het zonde om binnen te blijven, dus naar
het strandje bij De Cocksdorp gereden. Daar begon het net eb te worden. De Drietteentjes kwamen er als eerste aan om te foerageren.

Overvliegende Grote Stern.

Steenlopers

Ook de Bonte Strandlopers komen aanvliegen.

Deze Drieteen miste een pootje, maar redde zich prima.

Bonte- met een Drieteenstrandloper.

Er kwamen ook Kanoeten bij.

Kanoet met een Drieteen.

Bontbekplevieren

Af en toe paniek als er mensen te dicht langs lopen.

Rosse Grutto

Als het hard gaat regenen weer terug naar de auto. Onderweg naar de bungalow nog een Kluut gezien,

en wat Goudplevieren.

Eind van de middag kwam de zon nog even mooi door, maar nog steeds een stormachtige wind. Getwijfeld of ik nog een rondje Waddendijk zou doen en uiteindelijk besloten dit toch te doen. En daar geen spijt van gekregen!
Door de storm hebben de jonge vogels het soms knap moeilijk. Deze jonge Zeekoet zat uitgeput langs de kant van de zee op de stenen. Zo mooi heb ik er nog nooit één op de foto gekregen. De ogen vielen wel telkens dicht, dus waarschijnlijk alleen heel moe.

Nog geen vijftig meter verder zag ik weer wat op de kant liggen. Het bleek een jonge Jan van Gent te zijn. Ook die
waarschijnlijk uitgeput, hoewel hij nog wel wat beter uit zijn ogen keek. Wat een gave vogels zijn dat toch met die felle
blik in de ogen en dat prachtige verenpak.

Eidervrouw

Ook nog vijf Sneeuwgorzen op de dijk gezien, maar die zijn behoorlijk schuw en moeilijk op de foto te krijgen. Als je de fiets neerzet zijn ze al weg.

Ook nog een Eiderman die zich nog even mooi uitschudt.

Dan is zo'n rondje fietsen toch wel de moeite waard!

20 oktober 2021

Een regenachtige en stormachtige morgen. Veel Rotganzen en Wulpen zochten in Wagejot de luwte op.

Wulp en Kievit.

Kluut

Bij het strandje van De Cocksdorp een stel Bontbekplevieren.

's Middags toen het droog werd weer een stuk gaan fietsen. Langs de Waddenkust wat Putters.

Op afstand in de Waddenzee een viertal Middelste Zaagbekken.

Smienten

De Zeekoeten lagen zeer laag in het water.

De IJzeren Kaap vanaf de onderkant gezien

en vanaf afstand.

Eidereend man

en vrouw.

Gewone Zeehond

De Wulpen komen vanaf de Polder naar de Waddenzee waar het intussen eb wordt.

Kokmeeuw

Rosse Grutto

Grote Mantelmeeuw

Het zonnetje kwam nog even goed door, dus een lekker plekje langs de Waddenzee gezocht en daar genoten van het
droogvallen van de zee en alle vogels die daar op afkwamen. Dat waren er heel wat!

Tureluur

Rotganzen

Rosse Grutto, de snavel verdwijnt volledig in het slik

en dan komt er wat lekkers uit het slik.

Bonte Strandlopertjes

Steenloper

Drieteenstrandloper

Jonge Kokmeeuw

Het was grappig om te zien dat hij eerst bij moeder en daarna bij allerlei steltlopertjes liep te bietsen.

Wat en half wat: Wulp en Bonte Strandloper

Bontbekplevier

Scholekster

Drieteentjes

Turleuurs en Bonte Strandlopers

De stormachtige wind was goed voelbaar en zichtbaar.

De Kluten arriveren

en gaan aan de rand van de zee foerageren.

Zilverplevieren

Utopia aan de andere kant van de dijk.

Zelfs hier golfde het water behoorlijk, terwijl het normaal vrij glad water is. Alles lag te schuilen tegen de wind, behalve twee jonge Lepelaars.

met tegenwind.

Inmiddels verdwijnt de zon weer.

Dan maar weer terug naar de bungalow.

21 oktober 2021

Het plan was om in de morgen, toen het nog droog was, naar de Slufter te gaan om daar te wandelen. Toen ik daar aan kwam verwachtte ik dit te zien,

Maar het werd dit uitzicht

De zee had het hele gebied onder water gezet!

Dan sta je toch wel even gek te kijken. Niks wandelen, ik kon gelijk weer terug!
Het begon ook nog hard te regenen, dus dat schoot ook niet op. Bij de haven van Oudenschild gestopt en daar bleken twee Zeekoeten te zwemmen. Eentje mooi dichtbij.

De andere bleef verder weg.

Er zwom ook nog een Grijze Zeehond rond.

Steenloper.

Verder niets te zien, dus terug gegaan naar de bungalow.
's Middags werd het droog en kwamen er wat vogels in het tuintje. Koolmees op een tuinstoel.

Tussen alle Huismussen zaten ook nog zes Kepen.

Na een uurtje weer de fiets gepakt en mijn dagelijkse tochtje langs de Waddenzee gemaakt. De wind was volledig gedraaid, dus het was flink tegen de wind in fietsen. Zon en regen/wolken wisselden elkaar af.
Veel Eiders tegen gekomen, vooral veel vrouwenen en/ of jonkies.

Twee jonge Lepelaars die tegen de wind opboksten.

Drieteentjes op weg naar de droogvallende plekken in de Waddenzee.

Ik ben ook die kant op gegaan. Zilverplevieren.

Bontbekplevier tijdens een regenbui

en twee tellen later in het zonnetje.

Er verscheen ook een regenboog.

Daarna was de Waddenzee op zijn  mooist te zien. Donkere wolken met zon en dan de duizendenden vogels die komen foerageren. Af en toe een regenboog erbij, dus wat wil je nog meer?

In ieder geval niet de enorme regenbui die een tijdje later kwam en me terug naar de bungalow joeg.

24 oktober 2021

Prachtig weer, maar oh wat was het koud op de scooter! Eerst aan de Noordelijke kant van de Nieuwe Driemanspolder geweest.
Rietgors

Kleine Zilverreiger

Die werkte niet zo goed mee en ging er gauw vandoor.

Landde een stukje verderop.

Ging er nog een keer vandoor

landde nog een keer,

maar hield echt niet van pottekijkers (zelfs niet op afstand) en verdween toen helemaal.

Tafeleend

Pa Torenvalk zag iets moois

en verdween al snel.

Ook een Kraai moest niets van me hebben.

De familie Knobbel verschijnt.

Op weg terug naar de scooter nog een keer de Kleine Zilverreiger,

maar weer weg!

Kokmeeuw

Doorgereden naar de Zuidkant. Daar was het eigenlijk alleen een Torenvalkfeestje met een stuk of zes Torenvalken.
Er arriveert er één bij een boompje, tot groot plezier van een Ekster: we kunnen weer!

Biddend

Een rustend exemplaar

en weer door.

Verderop weer zitten.

Ekster op de nieuw geplaatste Vleermuispalen.

Boomzitter

Paalzitter

Nieuwsgierig

Het geringde vrouwtje

jagend

Wilde Eend met grote angtstogen.

Nog een Torenvalk wiebelend in een dun boompje.

Jong manneje

Stripverhaaltje.

Bij de grote plas twee Geoorde Futen

en nog een Torenvalk aan de ingang van het pad naar het eilandje.

27 oktober 2021
I k had gehoopt op iets beter weer, maar het was grauw en donker op Scheveningen. Er stond een stevig briesje en
weinig vogels te zien. Toch in een paar uurtjes tijd nog een paar leuke dingen gezien.
Tot twee keer toe een langsvliegende Zeekoet.

Een Roodkeelduiker.

Er waren wat Paarse Strandlopertjes actief.

Oeverpiepers

Langsvliegende Kolgans

Grijze Zeehond

Drieteenmeeuw

Doorgegaan naar de Nieuwe Driemanspolder. Pa Torenvalk zat op een paaltje.

Slobeend

Wintertalingman

Tapuit

Grote Zilverreiger

Pa Torenvalk vliegt weer langs

en wordt achterna gezeten door een Kokmeeuw.

Hij neemt zijn toevlucht tot een paaltje.

Opvliegende Watersnip

Pa Torenvalk op jacht.

Smaakmaker vandaag was echter weer het jonge Torenvalkvrouwtje, dat totaal niet schuw is.
Langs de waterkant

Ze komt dichterbij op een paaltje zitten.

Gaat door naar een boompje en begint wat later te bidden.

Hebbes! Een muis gevangen.

Als ze begint te vreten is er al snel niets meer van de muis over. Met grote happen wordt de muis opgeslokt.

Even de snavel schoonmaken

en dan ziet ze weer wat.

Ze duikt weer naar beneden

en vangt nog een rups als dessert.

Nog even mooi poseren

en dan weer door naar de uitgang.
Nog een Wintertalingman

en nog even genieten van Pa Torenvalk,

die ook een muis heeft gevangen.

31 oktober 2021

Ik geloof dat ik zo'n beetje de enige was die de Sneeuwgors in de Nieuwe Driemanspolder nog niet bezocht had, dus daar moest ik maar eens wat aan gaan doen. Het was in ieder geval nog droog, maar er verschenen alweer dreigende wolken.Er zat een Brilduiker in de plas.

Een Rietgors liet zich niet zo makkelijk op de foto zetten.

Dat was anders bij de Sneeuwgors die een stukje verderop zat. Totaal niet schuw en zelfs als er voetgangers langs liepen gaf ze geen krimp. Wel leuk om zo foto's te maken.

Een Torenvalk komt weer vlak naast me bidden. Open snavel, maar geen geluid.

Nog even aan de andere kant.

Kauwtje

Verder niks te beleven. Nog even aan de Noordkant gekeken, maar ook daar was het niet veel. Zelfs geen Torenvalk
gezien! Wintertaling

Overvliegende Buizerd

en een stel overvliegende Kieviten.

Dat was het.