Varia oktober 2020

4 oktober 2020

Gisteren al een dag binnen gezeten door de regen, dus vandaag -ondanks de regen- toch naar de Maasvlakte gereden. De uitzichten waren behoorlijk somber.

Langs de Nieuwe Stuifdijk veel Graspiepers

Tapuiten

en Witte Kwikstaarten.

Ook de Spreeuwen schenen genoeg voedsel te vinden op de blokken.

Verder nog een Zanglijster

een Kokmeeuw

en een Zeehond.

Bij Slag Maasmond alleen een paar Aalscholvers.

Bij het Sluftermeer veel Bergeenden

en heel veel Slobeenden.

Het weer klaarde inmiddels wel wat op, maar de wind nam flink toe.

Buizerd

Torenvalk

Bij de Vogelvallei stond de wind pal tegen en de meeste eenden bleven dan ook op de kant.
Klein, groter, grootst

Wintertalingen

Ook nog twee Konijnen.

Bij de Slikken van Voorne nog een stuk gewandeld, maar alleen heel veel Witte Kwikstaarten gezien

en op het laatst nog een Torenvalk.

7 oktober 2020

Gelukkig een redelijk droog dagje tussendoor en precies op mijn vrije dag! Op naar de polder dus.
Een Buizerd landt op afstand met een muis.

Ook Ma Torenvalk had beet.

Op en naast het fietspad acht Patrijzen.

Door naar de parkeerplaats bij de Starrevaart. Het IJsvogelvrouwtje had er vandaag zin in en liet zich regelmatig mooi zien.

De Kwak niet, dus weer terug naar de polder. Het jonge Torenvalkvrouwtje biddend naast het fietspad

en ze kwam snel dichterbij

om daarna pal naast het fietspad neer te ploffen.

Ze werd echter lastig gevallen door een Kraai, waarna ze naar een hek in het weiland verhuisde. Ook daar ging de Kraai door met de pesterijtjes.

Ze verhuist nog even naar de andere kant van het hek,

maar ook daar is ze niet veilig.

In de Zoetermeerse Meerpolder was een theekransje van de Ooievaars gaande.

Terugrijdend was de jonge Torenvalkvrouw weer terug op haar plekje naast het fietspad.

Als het autootje van de gemeentereiniging langs rijdt gaat ze de lucht in

om verderop op het hek plaats te nemen.

De Patrijzen waren in de ruststand gegaan.

Verderop zat Ma Torenvalk op de brugleuning.

Ook zij dook naast het fietspad in een bergje riet.

Weer terug bij de Starrevaart was de Kwak inmiddels tevoorschijn gekomen.

Af en toe gingen de ogen even dicht voor een kort slaapje.

Daarna volgde een uitgebreide poetsbeurt.

Tussendoor liet ook nu het IJsvogelvrouwtje zich regelmatig zien.

Toen het begon te regenen weer richting huis gegaan.

10 oktober 2020

Na de boodschappen en voor de regen zou losbarsten nog even een uurtje naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel geweest. Zo af en toe wat zon en een stevige wind, dus er was niet zoveel te zien.
Een paar dappere Tafeleenden waagden zich nog op de grote plas,maar de meesten lagen liever in de beschutting van de wal. Wintertaling

Slobeend

Vliegende Smienten

en de landing.

Knobbelzwaan

Kiekeboe!

Deze Roodborsttapuiten lieten zich wat beter zien.

Op het drassige weiland wat Tapuiten.

Fazant

Brandgans

Poetsende Holenduiven

Er arriveren steeds meer Smienten, die allemaal op de kant lagen uit te rusten.

Ze lijken te slapen, maar houden de boel goed in de gaten.

Vertrek van een Smient

Toch nog een dappere zwemmer

Gewone Knolparasolzwam

Grote Zilverreiger

Het werd intussen snel donkerder, dus na het overvliegen van een Krakeend toch maar richting huis gegaan.

11 oktober 2020

Op weg naar de Maasvlakte vanmorgen kreeg ik heel veel regen, onweer en zelfs hagel te verduren. Af en toe vroeg ik me af: " Wat doe ik hier eigenlijk?"
Bij het Oostvoornse Meer verscheen het eerste lichtpuntje, maar er was bar weinig te zien.

en bij de Nieuwe Stuifdijk aangekomen kreeg na enige tijd zelfs een zonnetje erbij.
Roodborsttapuit

Scholeksters

Op afstand een Zeehond.

Heggenmus

Winterkoning

Verder alleen een paar Witte Kwikstaarten.

Het begint wederom te regenen. Twee Heggenmussen zitten er middenin.

Na regen komt zonneschijn en een regenboog.

Bij Slag Maasmond alleen een stel Aalscholvers.

Terugrijdend toch nog een Torenvalkman.

Bij de Slufter weer veel Bergeenden

en een Roodborst.

Op de Slikken van Voorne zaten veel Meeuwen, Scholeksters en Wulpen samengepakt op het strand.

Bij de Vogelvallei geen vogel te zien, maar wel een stukje regenboog.

Nog even bij het Oostvoornse Meer gekeken, maar daar pakten donkere wolken zich weer samen en begon het weer te regenen.

De Putter bleef nog even zitten

en ging er toen toch maar vandoor. Dat heb ik ook gedaan.

14 oktober 2020

Koud en behoorlijk somber toen ik vanmorgen naar de polder reed. Er was in eerste instantie niet veel te zien, alleen een Buizerd op een paal.

Tot Pa Torenvalk langs kwam vliegen.

Ik besloot even te wachten en zag vanuit mijn ooghoek iets achter het hek landen. Het bleek inderdaad Pa te zijn, die een muis had gevangen.

Na een schoonmaakbeurt van poten en snavel op het hek

verhuisde hij naar iets verderop.

Daarna naar het openstaande hek van het weiland, loerend op nog meer muizen.

Ook de negen Patrijzen kwamen op dat stukje foerageren.

Bij de plas naast de parkeerplaats van de Starrevaart hebben ook de Staartmezen het naar hun zin.

Natuulijk liet ook de IJsvogelvrouw zich weer mooi zien.

Poetsend

Nog even Duivenvoorde in gegaan, waar heel veel te zien en te horen was, maar niet vast te leggen!
Wel de Finse schone Slechtvalk laag in de mast gezien.

Nog één keer door de polder gereden, waar ook Ma Torenvalk zich op afstand liet zien.

Ze kwam nog wel even naast Pa Torenvalk op het hek zitten, maar was gelijk weg toen ik dichterbij kwam.
Pa niet! Die ging op zijn gemak zitten poetsen.

Zilvermeeuw met Rivierkreeft

Nog een stukje gefilmd met telefoon en camera.

19 oktober 2020

Het eerste dagje van vier dagen Texel. Nog nooit zo weinig gezien op de eerste dag. Donker, somber weer en een krachtige wind, dus heel gek was het niet.
Alleen een stel Wulpen bij Wagejot,

daar ook flink wat rustende Kluten.

Nog een Dodaars langs de Lancasterdijk

en een Tureluur bij Utopia

Dat was het. Hopelijk morgen meer.

20 oktober 2020

Tweede dagje Texel met wederom somber weer, maar in ieder geval bijna droog. Ook vandaag weer weinig te zien, hoewel het meer was dan gisteren.
Bij de Waddenzee een tijdje genoten van een stel Steenlopertjes en Drieteenstrandlopers.

Rotganzen

Witte Kwikstaart

Bij de Slufter een Buizerd

Spreeuwen

Dat waren zeker niet de enige!

Zilvermeeuwen

Oeverpieper, slechts één van de vele die ik zag.

Overvliegende Pijlstaart

Bonte Strandlopers

Gallowaystieren

Slechts één Eiderman gezien

die imponeerde naar een Wilde Eendman.

Veldleeuwerik

De laatste foto van een Roodborst...

Daarna geen foto's meer kunnen maken door een val, waarbij ik boven op mijn toetsel terecht kwam. De gekneusde
ribben genezen wel weer, mijn lens niet! Gelukkig nog wel een reserve bij me.

22 oktober 2020

Vierde dagje Texel. Gisteren een totaal verregende dag en toen de regen ophield, waaide het zo hard dat er geen vogel te bekennen was. Weer om binnen spelletjes te doen dus. Vandaag was het in de ochtend nog bewolkt, maar het klaarde aardig op. Nog wel een stevige wind. Fietsen ging hem niet worden met gekneusde ribben en lopen ging ook niet al te best, dus met de auto langs de kust en plasgebieden gereden.
Onderweg daar naartoe een Torenvalk zwaaiend in een boompjeDrieteen strandloper

De Smienten lagen liever op de wal.

Samen slobberen, ja, gezellig!

Smienten, Wintertalingen en Wilde Eenden.

Smienten

Tureluur

Stiekeme Watersnip

Wulp

Rotgans

Een imponerend gezicht als honderden Kluten de lucht in gaan, langdurig rondvliegen en dan weer landen.

Een Goudplevier steekt snel over.

Bergeenden

Een Scholekster sluit aan

bij een groep die schuilt achter een grote steen.

Overvliegende Buizerd.

Ook de Wintertalingen slapen in de beschutting,

een enkeling waagt zich wat hoger.

Eind van de middag bij invallende eb een tijdje bij de Waddenkust gezeten. Steeds meer groepen steltlopers en andere gegadigden kwamen naar het droogvallende slik toe om te zoeken naar lekker hapjes.
Zilverplevieren

Heel veel Tureluurtjes

Bonte Strandlopers

Kanoeten

Overvliegende Buizerd

Grauwe Ganzen

Als de zon erop komt te staan komt er een prachtige gloed over de ruggen van de vele vogels.

Steenlopertje

Brandganzen

Wulp

Nog wat plaatjes van de afgelopen dagen en een filmpje van het wad.

28 oktober 2020

Na een aantal dagen rust vanmorgen weer eens op pad gegaan. Op Scheveningen was al twee dagen een mannetje IJseend gesignaleerd, dus die kant op gegaan. Het was gelukkig nog redelijk droog.
In eerste instantie alleen maar Scholeksters gezien,wat Zilvermeeuwen,

een badderende Zilvermeeuw.

en wat Oeverpiepers.

Na de eerste lichte regenbui verscheen er een mooie regenboog

en kwam zowaar het zonnetje er nog bij.
Net toen verscheen ook de IJseend aan de kop van het Zuiderlijk Havenhoofd, mooi dichtbij.

Klaar voor één van de vele duiken, waarbij de lange middelste staartveren mooi zichtbaar worden.

Pas toen deze Grijze Zeehond vlak langs het Havenhoofd verscheen

liet hij zich een eind verder de zee op afdrijven.

Eenzame Rotgans  in de voorhaven.

Verder was er eigenlijk niet veel te beleven. De vaste Kraaien lieten zich wel luidruchtig horen.

en een stuk of dertig Paarse Strandlopertjes lagen te snurken.

Slechts een enkeling was actief met het zoeken naar groenvoer.

Opvallend dat er vandaag niet één zeevisser te zien was. Waarschijnlijk ook de reden dat de Steenlopertjes alleen op het kleine strandje te zien waren.

31 oktober 2020

Op het laatste dagje van oktober een rondje door de polders gemaakt. Zonder het beloofde zonnetje.
Op de Kniplaan zat het Ooievaarsechtpaar op de paal.

Even Duivenvoorde in geweest, maar er was niks te beleven. Dan ga je uit pure ellende maar eenden fotograferen
Kuifeendvrouw

De helft van de eenden in de vijver was aan het badderen of poetsen!

Grote Bonte Specht

Op mast 17 een Buizerd.

Nog wel wat paddenstoelen gezien. (de soorten waag ik me niet aan)

In de Grote Drooggemaakte Polder op afstand alleen Ma Torenvalk gezien.