Varia oktober 2016

1 oktober 2016

Aankomend op Lentevreugd leek het erop dat de vogeltrek goed op gang was gekomen. Bij de ingang vlogen er flink wat piepers over.Graspieper op een struik.

Kneuen

Paapje

Helaas bleef het niet zo. Verderop vlogen wel heel wat Spreeuwen en Kraaien, maar was het een stuk minder.
Jonge Heggenmus

Ontmoeting met een jonge Schotse Hooglander

Overvliegende Buizerd

Boompieper

Roodborsttapuiten

Zwarte Kraai snoept van de bessen van de Duindoorn.

Verzameling Groenlingen

Twee Watersnippen.

Bij de uitgang toch nog een Torenvalk.

´s Middags nog een ronde door Rijswijk op zoek naar de Slechtvalken. Niet gezien, maar wel in de Hoekpolder
twee mooi laag overvliegende Buizerds

en een Fazant.

2 oktober 2016

Ondanks de sombere voorspellingen toch maar naar Scheveningen gegaan. Donker wolken pakten zich samen boven
het Zuiderhavenhoofd. Dat leverde prachtige luchten op.

Scholekster

Een Zilverplevier gaat er helaas net vandoor.

Gelukkig niet al te ver weg.

Een Oeverpieper zit een beetje troosteloos op de blokken als het begint te regenen.

Het is niet zomaar een buitje, dus toch maar terug naar de auto. Omgereden naar het Noorderhavenhoofd.
Grote Mantelmeeuw

Ook hier een Zilverplevier,

maar die wordt verjaagd door de Scholekster.

In de buitenhaven stoeit een Aalscholver met een aal.

Verder weinig te zien. Bij de auto lijkt het of deze Zwarte Kraai mijn auto bewaakt,

maar hij bewaakt een gevonden mossel. Hij vliegt ermee de lucht in

en laat hem dan vallen in de hoop dat hij kapot valt.

Nog even terug naar het Zuiderhavenhoofd. Jonge Scholekster.

Oeverpiepers

Verderop zit de Zilverplevier lekker (waakzaam) te pitten.

Heel voorzichtig op de blokken gaan zitten en een mooie serie foto's kunnen maken.

Helaas kondigen de volgende forse buien zich alweer aan en ondanks de mooie luchten toch richting huis.

Deze keer had de morgenstond ..... dus zilver in de mond!

5 oktober 2016

Op deze prachtig zonnige, maar koude dag, wederom begonnen op Scheveningen. Er begint steeds meer over te
vliegen en ook bij de havenhoofden is wat meer te zien.
Oeverpieper

Jonge Stormmeeuw

Middelste Zaagbek

De Zwarte Zee-eend is nog steeds aanwezig.

Ook vandaag een Aalscholver die behoorlijk moeite had met zijn grote vangst. Toch werd ook deze vakkundig
naar binnen gewerkt.

Meerdere Tapuiten gezien.

Zwarte Zee-eend samen met een vrouwtjes Eider.

Rotgans

Dezelfde Zilverplevier als zondag?

Uiteindelijk via de Duivenvoordse Polder naar het Buytenpark.
In de Polder vergadering van de Ooievaars. Er waren er achttien.

Bij de Starrevaart vliegende Slobbers

en een Bruine Kiekendief.

De Goudplevieren hadden de Drooggemaakte Grote Polder uitgezocht om de wind te weerstaan.

In het Buytenpark vlogen vier Torenvalken rond.

Ook veel Buizerds. Op een gegeven moment waren er acht tegelijk in de lucht!

Op weg naar huis in de Duivenvoordse Polder op mast 17 nog een Slechtvalk.

De Finse schone?

8 oktober 2016

Alleen even tijd gehad om Te Werve in te gaan. Vogels geoeg te horen, maar vastleggen ho maar. Toch nog een paar
plaatjes: Boomkruiper

Er waren heel veel Koperwieken aanwezig, maar wat zijn die schuw!

Boomklever

Vink

Tussen de vele Koperwieken ook veel Zanglijsters.

9 oktober 2016

Via vele omwegen door afgesloten snelwegen uiteindelijk toch op de Maasvlakte aangekomen.
Hordes Spreeuwen trekken momenteel door de duinen

en er zijn ook al heel wat Koperwieken gearriveerd.

Gaai

Witte Kwikstaart

Heggenmussen

Zanglijsters

Torenvalk verschuilt zich.

Deze mooie Buizerd ging er snel vandoor

en nam plaats aan de overkant van de weg.

Tapuit

Koperwiek en Zanglijster naast elkaar.

Geen neusje van de zalm, maar van een Zeehond

Nog een Buizerd die dichtbij langs vloog.

Krakeenden.

Verder was het eigenlijk behoorlijk rustig, zowel qua vogels als qua menselijke drukte.

12 oktober 2016

Wat een verschil met zondag! Somber en vies koud, vooral op de scooter! Toch dapper begonnen op Scheveningen.
Daar een stel oude bekenden gezien:
De Zwarte Zee-eend die steeds beter in de veren komt te zitten. Hij heeft er dan ook een dagtaak aan om het verenkleed te poetsen.

De Zilverplevier is ook nog steeds present,

evenals de Rotgans.

Het leek goed visweer, want de visserskotters voeren af en aan. Elke keer vergezeld van honderden meeuwen, maar
geen Jan van Genten gezien.

Een wel zeer wit-gebuikte Aalscholver.

In de Drooggemaakte Grote Polder kwam een Torenvalk me begroeten.

Was dit een voorbode van het Buytenpark? Of kunnen we momenteel beter spreken van het Buizerd en Torenvalkpark? Het enige wat ik er gezien heb zijn Buizerds en Torenvalken. Zeker acht Buizerds waren er actief en zes tot acht torenvalken. Niet dat ik daar bezwaar tegen heb! Vooral de Torenvalken komen soms wel heel dichtbij.

En dan blijkt er ineens ook nog een Sperwer tussen de vliegen.

15 oktober 2016

Heb je vakantie, valt de regen gestaag door! Dat was niet de bedoeling....
Eind van de morgen toch maar richting Lentevreugd gegaan. Niet echt weer om foto's te maken, maar er waren wel leuke dingen te zien. Al bij de ingang een biddende Torenvalk

die al snel beet had.

Grote Zilverreiger

Aalscholver

In de boom een poetsende Sperwervrouw,

die er echter snel vandoor ging.

Vlak daarna zie ik een vos langs de struiken lopen. Ik loop snel om en besluit te wachten tot hij weer tevoorschijn komt. Nou mooi niet! Ik hoefde er echter geen spijt van te hebben dat ik daar zat, want ineens geschreeuw van een Kraai. Hij zit achter een Kiekendief aan. Aan de witte stuit te zien een Blauwe, maar thuisgekomen valt onmiddellijk de lichte halsring op. Een juveniele Steppekiekendief dus!!!!

Al cirkelend komt hij steeds dichterbij

en vliegt uiteindelijk door richting Berkheide.

Spreeuwenpoedelplaats

Drie Torenvalken tegelijk in het zicht!
Eén op een paaltje

twee in een boom.

Als er één Ree is.....

volgen er meer!

Twee (volgens mij) Groenpootruiters landen kort bij de middenplas, maar gaan er gelijk weer vandoor.
pal tegen het inmiddels doorgebroken zonnetje in.

Nog even een Torenvalk

en bij de uitgang twee Roodborsttapuiten

en dan vind ik het weer mooi geweest. Geen topfoto's, maar wel een topmiddag!

16 oktober 2016

Terug naar Lentevreugd om te kijken of de Steppekiekendief met mooier weer te fotograferen was. Het begon hetzelfde als gisteren met een biddende Torenvalk.

Verder was alles anders. De zon scheen en het was een stuk drukker dan gisteren toen ik er alleen rondliep.
Ik ben nog maar nauwelijks aan de wandel als er een kleine, witte Reiger langs vliegt. In eerste instantie denk ik aan een Kleine Zilverreiger, maar dan valt de dikke nek en dikke snavel op. Als hij dan ook nog tussen de runderen landt is het duidelijk: een Koereiger!

Hij landt niet ver van me vandaan

en heeft al snel een kikker te pakken.

Na een tijdje goochelen neemt hij hem mee, ondanks het v-teken van de kikker.

Er vliegen veel Koperwieken rond.

Net te laat om de Roerdomp, die plotseling opvliegt, goed vast te leggen.

Een uurtje later blijkt de Koereiger terug te zijn. Hij vertoont macho-gedrag tegenover één van de Schotse Hooglanders.

Tot deze zich omdraait.....

Dan de volgende maar proberen.

Ik zou nog veel langer kunnen zitten, maar besluit langzaam te vertrekken als een moeder Hooglander snuivend bij me komt staan. Ze is bang dat ik haar twee jongen wat aandoe. Dat dit niet voor niets was blijkt even later als andere fotografen zich wel dichterbij wagen. Ze krabt met haar hoeven in de grond en neemt een aanvallende houding aan.
Toch nog geluk, want de Koereiger vliegt even later ook op en landt bij het water.

Na nog een paar plaatjes ben ik verder gelopen.

Een uurtje later komt ook de Steppekiekendief nog even langs. Beter weer, maar veel verder weg!

Watersnippen

Als afsluiter nog een Sperwer die zich ook mooi van dichtbij liet zien.

Geen gek begin van de vakantie met twee, voor mij, nieuwe en zeldzame soorten.

17 oktober 2016

Vandaag naar Texel vertrokken voor een midweekje vakantie. Lekker vroeg afgereisd, zodat ik de eerste dag ook nog wat kon zien. Op weg naar het bungalowpark dus de nodige stops gemaakt.
Kievit

Opvallend veel Kramsvogels in de bermen.

Smient

Tegen de dijk een Torenvalk met prooi

Tapuit

Kluut

Vlak voor het bungalowpark ligt de Waddenzee. Ook daar nog even gestopt.

Veel Bonte Strandlopertjes

Kanoet

Rosse Grutto

Enorm veel Bergeenden die op de slikplaten foerageren en rusten. Regelmatig vliegen ze even over de dijk naar Utopia.

In Utopia twee Wintertalingen.

Graspieper

Tureluur

Inmiddels is het tijd om in te checken, maar eind van de middag nog een flink eind langs de Waddenzee gefietst.
Je ziet niet vaak een Blauwe Reiger in de Waddenzee!

Wulp

Eidervrouwen

Die waren er beter aan toe dan deze soortgenoot. Tegen het gaas gevlogen of aangereden door een fietser.

Nog een prachtige zonsondergang gezien.

18 oktober 2016

Zolang het vandaag droog zou blijven toch op pad gegaan. Het schijnt vannacht ook vreselijk tekeer gegaan te zijn
met regen en fikse onweersbuien, maar daar heb ik niets van gemerkt......
Ook onderweg nog regen, maar aangekomen bij De Slufter was het best lekker weer,

Twee Grauwe Ganzen zaten nog half pittend op de vlakte.

Het was een heel verschil met mei: nu richting zee één groot watervlak. Daar zaten veel Bontebekplevieren

en Bonte Strandlopers.

Die vlogen ook regelmatig op.

Daartussen liepen aardig wat Strandleeuweriken

en Veldleeuweriken.

Slechts één Eiderman zwom er rond

Op een eilandje ook nog een stel Drieteenstrandlopers.

Teruglopend richting auto nog een Oeverpieper

en een Tapuit.

Zo kun je ook De Slufter bekijken.

Nog een flink eind om moeten lopen, omdat het pad van de heenweg door de opkomende vloed compleet onder water stond. Het was nog steeds droog, dus nog doorgegaan naar de Sluftervallei bij paal 28, Op het parkeerterrein twee Kramsvogels, die zowaar niet zo schuw waren.

Verder alleen wat Gras- en Oeverpiepers gezien.

Bij de Robbenjager nog een stop gemaakt.

Tapuit

Graspieper

Een groep van een stuk of 25 opvliegende Watersnippen.

Wintertaling

Buizerd

Daarna begon het flink te regenen, dus snel terug naar de bungalow. Maar goed ook, want het ging flink tekeer!

19 oktober 2016

Terwijl het in de rest van het land 's morgens gutste van de regen, was het hier vanaf 8 uur stralend zonnig weer.
Eerst een soort rondrit gedaan. Rustplaats van de Wulpen.

Vlieland

Langs het strand liepen aardig wat steltlopertjes rond: Steenlopertjes, Kanoeten, Bonte Strandlopers, Paarse Strandlopers en Drieteenstrandlopers. Rustig tegen een duintje gezeten mooie plaatjes kunnen maken.

's Middags mijn kleinzoon kennis laten maken met de vogels op de Waddenzee. Hij had geluk, want er waren er heel
wat te vinden. De Schorren zijn een perfecte rustplaats voor de trekkende vogels.Honderden Goudplevieren landen er

Tureluur

Twee Kleine Zilverreigers

Kluten

20 oktober 2016

Tot nu toe heel veel geluk gehad met het weer, maar vandaag was het echt mis. Bijna de hele dag regen en daarbij nog een flinke hap wind, dus niet echt lekker om erop uit te gaan. Ik heb me dus maar vermaakt met de vogels die rond de bungalow voorkomen. Dat zijn vooral Huismussen en die lieten zich door de regen niet wegjagen!

Soms komt er een Roodborst langs

en vandaag nog een Goudhaantje.

Hopen dat het morgenochtend nog even lekker wordt.

21 oktober 2016

Na regen komt zonneschijn, dus op het laatste dagje Texel na het uitchecken nog één keer naar, wat mij betreft, toch
wel één van de mooiste plekjes van Texel: De Slufter.

Het was in het begin nog wel wat donker, maar toch aardige dingen gezien.
Oeverpieper

Zilverplevier

Bergeenden met Smienten

Wulp

Bontbekplevieren met een Bonte Strandloper.

Kleine Zilverreiger

Pas als het zonnetje tevoorschijn komt, komen ook de Strandleeuweriken weer foerageren.

Opvallend: deze Eiderman zwom in zijn uppie tussen de Wilde Eenden, maar maakte constant baltsende geluiden en
bewegingen.

(op de achtergrond Kanoeten)

Rotganzen

Het is hier een echte pleisterplaats,

waar regelmatig paniek uitbreekt als er een rover overvliegt.

Drieteentjes en een Rosse Grutto.

Veldleeuwerik

Midden in het duin nog een Kleine Zilverreiger.

Keep

Graspiepers

Kauwtje met buit. (Vis of iets anders?)

Het trok inmiddels weer snel dicht, dus tijd om naar de veerboot te gaan.

Een laatste blik op Texel

Jonge Kokmeeuw die gratis overvaart.

Voor het eerst behalve meeuwen nog wat leuks gezien tijdens de overvaart:
Zeekoet

Middelste Zaagbek.

En dan weer heerlijk de file in op weg naar huis!

22 oktober 2016

Weer terug op het honk maar eens kijken op Lentevreugd of de bijzonderheden er nog zijn. Aan het aantal auto's te zien was ik bepaald niet de enige! Bij de plas in het midden een Witte Kwikstaart.

De Koereiger kwam al snel langsvliegen.

Grote Lijster

Ik doe net of ik een Koereiger ben.....

Even later kwam de echte .

Zoek de Reigers.

Een Buizerd bekeek het vanuit een boom.

Vliegende Graspiepers

en een Zanglijster

De Steppekiekendief was al een paar keer op afstand waargenomen, maar ik had 'm nog niet gezien. Al een paar keer
was er iemand bij me komen vragen of ik 'm al gezien had, maar na mijn ontkennende antwoord gingen ze bij de grote meute staan wachten. Eigenwijs als ik ben bleef ik echter op mijn plekje staan. En dat werd beloond! Ineens dook hij/ zij op uit het riet en vloog recht op me af. Natuurlijk aan de kant van de zon, maar achter de struiken waar ik voor stond keerde hij om en vloog pal over me heen.

Daarna vloog hij weer van me af richting rietveld.

Buizerd en Sperwer

Er blijkt ook nog één of misschien zelfs twee Blauwe Kiekendieven rond te vliegen.

Denk je rustig een prooitje te kunnen zoeken

word je ineens aangevallen door een Sperwer!

Zanglijster

Met dit zonnige weer zijn de Spreeuwen prachtig om te zien!

Moeten ze er alleen niet vandoor gaan....

23 oktober 2016

Het was vandaag een dagje van veel lopen en niet veel zien. Als eerste naar Oudeland in Berkel gegaan. In rap tempo
wordt het terrein bouwrijp gemaakt en er is dan ook niet veel meer te zien. Wel veel Graspiepers nog aanwezig.
Opvliegende Fazant

Opvliegende Grote Zilverreigerdie even verderop neerstreek.

Met dit koude, mistige weer zijn de spinnenwebben weer mooi om te zien.

Vreemde eend..... eh gans in de bijt.

Veldleeuwerik

De Torenvalk is er gelukkig nog wel.

Mislukte foto van twee Grote gele Kwikstaarten.

Ook in de Broekpolder in Vlaardingen was het erg rustig. Een stel Wintertalingen,

een Roodborst

en een stel nog jonge Dodaarzen, waarvan er één een kikker ving.

Nog even doorgegaan naar De Rietputten. De Baardmannetjes wel gehoord, maar nauwelijks gezien.
Alleen op afstand een Havik die werd aangevallen door Kauwtjes

en een overvliegende Zwarte Kraai.

Volgende keer beter!

26 oktober 2016

Met een klein zonnetje naar Scheveningen gegaan. Windstil weer en een superkalme zee. Een Blauwe Reiger probeerde een visje te verschalken.

Vrouwtjes Eider

Aan het einde van het Zuiderhavenhoofd twee Zwarte Zee-eenden

Bontbekplevier

Veel Oeverpiepers

die af en toe een poetsbeurt nodig hebben.

Roodborst

Op weg naar Lentevreugd twee Reeën in het weiland.

Aangekomen op Lentevreugd was de zon volledig verdwenen en begon het zelfs te miezeren.
De Sperwer staat er dan ook wat donker op.....

Toch liet de Steppekiekendief zich een aantal keren mooi van dichtbij bewonderen.

Beatle Koniks

Rust bij de Schotse Hooglanders.

Nog een rondje gelopen toen de zon weer terug kwam. Spreeuw

De Torentjes lieten zich ook nog leuk bekijken.

29 oktober 2016

De herfst is nu echt begonnen! Dat was vanmorgen op Lentevreugd goed te merken. De herfstkleuren komen steeds meer tevoorschijn en een dikke mistlaag hing nog over het gebied.

De Koniksen waren ook bijna niet te zien.

Het Torenvalkje stak er mooi bovenuit.

Grote groepen Spreeuwen verplaatsen zich constant.

En op bijna elke struik is wel een Roodborst te vinden.

Vandaag ook veel Kramsvogels

en een paar Koperwieken.

Het Stepje liet zich echter bijna niet zien. Slechts één maal tussen half tien en half vier en op dat moment stond ik net een Watersnip te kieken.

Ik heb alleen een witte stuit achter de struiken zien verdwijnen.
Op afstand wel beide Torenvalken.Naast paddenstoelen

zijn er ook nog steeds Libellen te zien. (die ook nog steeds paren!)

Baddertijd bij de Spreeuwen. Opvallend dat ze over de hele dag slechts één kwartiertje zo nodig allemaal een bad moesten nemen en verder niet.

Ook een Koniks neemt even een bad.

Het was op dat moment toch erg druk bij de Spreeuwen. Ze vlogen af en aan en kwetterden erop los.

Dat was direct over toen er ineens een Sperwer tussen dook. Mis dus.

Op weg naar de uitgang nog wel even de Blauwe Kiekendief op afstand gezien.

30 oktober 2016

Wat was het weer genieten vanmorgen op Lentevreugd. Het zonnetje scheen en met een dikke mistlaag kreeg het
landschap iets betoverends. En het was nog rustig ook!

Een Kievit vierde in zijn uppie nog even Halloween.

Opvliegende Grote Zilverreiger.

Ook een Vink ziet er in het mistige landschap heel anders uit.

Tijdens het fotograferen van deze twee Watersnippen goed om me heen gekeken of de Steppekiekendief er niet aankwam.

Kauwtje in de ochtendzon.

Kramsvogel

Daarna drie uur wachten voor er wat gebeurde. Net als ik twee passanten vertel over het Stepje is hij daar ineens.

Hij vliegt echter al snel door richting dijkje.

en gaat dan het riet in. Weer wachten......
Intussen klinkt achter me de alarmroep van een Torenvalk. Havik in het zicht!

Een juveniel, geringd vrouwtje dat het ook aan de stok heeft met een Kraai.

Op het laatst ging ook een Sperwervrouw zich er nog even mee bemoeien.

En dan duikt ineens de Steppenkiek weer vlak voor me op.

Hij vliegt mooi voorlangs

en verdwijnt achter de struiken achter me.

Even later komt hij weer tevoorschijn

Landt nog twee tellen in de struiken langs het water

en verdwijnt dan richting bosrand. Voor mij ook een mooie tijd om op te stappen. Als ik richting uitgang loop, hoor ik ineens weer alarmgeroep van de Torenvalken.

Stepje duikt daar op uit het riet

en vliegt richting dijk, begeleid door een Torentje.

Als ik doorloop komt het Torentje nog even triomfantelijk langs vliegen. Goed gedaan hoor!