Varia november 2022

5 november 2022
Vanmorgen naar de zuidkant van de Nieuwe Driemanspolder gegaan.
Gelijk naast de brug al een Kleine Zilverreiger.

Er kwam nog een tweede aanvliegen. Het vrolijke nootje aan zijn koppie te zien....

Hij ging er dan al snel vandoor en verdween achter de struiken.

Fuut

Zowaar nog een jeugdige Lepelaar aanwezig.

De geringde Torenvalkvrouw zat over de plas te staren.

De Lepelaar ging er vandoor.

Blauwe Reiger

Twee enorme groepen Watersnippen vlogen rond.

Grauwe Ganzen

Een vermoedelijk hybide Grauwe Gans met een Grote Canadese Gans

Overvliegende Kleine Zilverreiger.

Door het maaien van de velden zijn er diepe geulen in onstaan, die volstonden met water.
Ideaal voor Meerkoeten en Ganzen.

I'm the greatest!

Kleine Zilverreiger. Eerst in het water,

op de kant

en weer terug naar het water.

De Torenvalkvrouw vloog nog even langs.

En op het laatst toch nog even een aanvaring tussen twee Kleine Zilverreigers.

8 november 2022

Nog steeds een beetje saai weer, maar het was in ieder geval droog. Op Scheveningen stond er een stevig windje, maar
helaas aflandig. Er was dan ook bar weinig te zien en er vlogen zelfs nauwelijks meeuwen.
In de voorhaven een Grijze Zeehond.

Grote groepen langstrekkende Aalscholvers en Spreeuwen.

Steenloper

Mooi gekleurde Aalscholver.

Scholekster met mossel.

Oeverpieper.

Deze Aalscholver had het zich makkelijk gemaakt.

De Zeehond was er nog steeds.

In de tweede haven een Alk.

Hij zwom nog even mee naar de eerste haven en liet zich daar zonder tegenlicht zien.

Er zat ook nog een Zeekoet.

Nog even door gegaan naar het Noordelijk Havenhoofd. Een Scholekster zat mosselen los te peuteren.

Nog een Oeverpieper

Verder alleen Steenlopers gezien,

waarvan er één lekker aan het badderen was.

10 november 2022

Het was nog lekker zonnig toen ik vanmorgen naar Scheveningen reed. Daar aangekomen werd het wel minder.
Er trokken nog steeds veel Spreeuwen langs de kust.

Een aardig groepje Scholeksters liep rond op het inhammetje bij het Zuiderhavenhoofd.

Paarse Strandlopers lagen lekker uit de wind op de blokken.

Eentje kwam er ook aan de kop even kijken.

Op afstand vloog een Jan van Gent langs.

Alk

Ook op afstand een Roodkeelduiker.

Gewone Zeehond lag te relaxen voor het havenhoofd.

Ook op afstand een langsvliegende Fuut.

Drieteen Strandlopertjes.

Steenloper

Bergeend

Rotganzen

Nogmaals Paarse Strandlopers.

Oeverpieper

en dat was een brutaaltje. Joeg een Paarse Strandloper weg.

Hield daarna zijn plekje goed in de gaten.

Fuut

Nog een Oeverpieper.

Zilvermeeuw met een Zeester.

Hij kreeg concurrentie,

maar liet zich niet van de wijs brengen.

12 november 2022

Met prachtig weer op weg naar de Nieuwe Driemanspolder. Vandaag maar weer eens aan de westkant.
Een Torenvalk was op afstand aan het bidden,

maar ging er zonder vangst vandoor.

Eksters

Leukste moment was nog de strijd tussen twee Graspiepers om een plekje.

Uiteindelijk vlogen ze samen weg.

Roodborsttapuit

Slobeendvrouw

Kuifeendvrouw

Twee Futen hadden het voorjaar in hun hoofd en waren aan het baltsen.

Torenvalk

Blauwe Reiger

Kokmeeuw

Nog een langsvliegende Torenvalk.

Langsvliegende Grauwe- en Kolganzen.

Als laatste nog een Kokmeeuw.

13 november 2022

Weer naar de Nieuwe Driemanspolder, deze keer de noordkant. Een Grote Zilverreiger vertrekt net vanaf eenboomstronk.

Op afstand een langsvliegende Buizerd.

Nog een Grote Zilverreiger.

Wapperende Aalscholver.

Putter

Smient

Er vloog nog een Grote Zilverreiger langs.

Opvliegende Wintertalingen.

Watersnippen

De Wintertalingen vlogen er achteraan.

Er vlogen nog meer Watersnippen op.

Echtpaar Smient.

Biddende Torenvalk op afstand.

Verderop dook ze in het veld naar beneden.

Het was vandaag echt Grote Zilverreigerdag! Deze ving wat klein spul.

Sperwervrouw vloog langs.

In dit stuk was verder weinig te beleven.

15 november 2022

Het begon een beetje saai aan de zuidkant van de Nieuwe Driemanpolder bij de camping. Een stel Spreeuwen in een
boompje

Een Aalscholver.

Wat overvliegende Watersnippen,

Ekster

een Rietgors,

Vink

een Roodborst

een stelletje Roofborsttapuiten,en een flinke groep Spreeuwen.

Verder was er niets te beleven. Dan maar door naar de oostkant. Daar werd het een stuk gezelliger!
Een Kraai liep langs de waterkant.

Een Nonnetje vrouw zwom rond,

maar begon al snel te slapen.

Een Kleine Zilverreiger, eerst met tegenlicht.

Na even omlopen liet ie zich prachtig zien.

Grote broer zat achter wat struikjes.

Verderop nog twee ruziënde exemplaren.

Er ontstond onrust op de grote plas. Alles de lucht in, waaronder vier Kleine Zilverreigers en heel wat Watersnippen.

Pas thuis kwam ik erachter wie dat veroorzaakte: een Havik.

Er vloog ook nog een Blauwe Kiekendief vlak langs me.

Ze verdween over het water,

waarbij de Wintertalingen in paniek opvlogen.

Ineens werd mijn aandacht getrokken door zo'n idioot van de 'Exotenbestrijding Zuid Holland'. Met zijn geweer met knal-
demper op zoek naar Rosse Stekelstaarten.

Gelukkig in dit stuk niet gevonden.
Het Nonnetje was weer wakker en zwom weer rond.

Snelde naar de kant

en klom op de oever.

Het is  maar een klein beestje in vergelijking met een Wilde Eend.

Nog een Blauwe Reiger vlak naast het bruggetje op weg naar de uitgang

en ik kon terugkijken op een heerlijk ochtendje.

20 november 2022

Voor het zou gaan regenen nog een paar uurtjes naar Scheveningen geweest. Wat een kou!
Een Aalscholver zat te wapperen op de blokken.

Aan de zeekant een Roodkeelduiker.

Verderop nog een Roodkeelduiker.

Langsvliegende Kuifduiker.

En nog maar een Roodkeelduiker.

Steenloper smult van een vissenkop.

Paarse Strandloper

Een Kleine Alk vlak bij de blokken.

Met een visje.

Twee Fuutjes in de voorhaven.

Oeverpieper

De Kleine Alk liet zich een tijdje mooi bekijken,

Even wat lozen.

vloog toen op en na een rondje kwam hij nog even voorlangs vliegen,

waarna hij verdween.
Twee Grijze Zeehonden hadden even een onderonsje.

Alk

Twee Paarse Strandlopers op de blokken.

Zes langsvliegende Grote Zee-eenden.

Een van de Grijze Zeehonden lag lekker te genieten.

Zeven arriverende Nijlganzen.

Grauwe Gans

Nog een paar Paarse Strandlopers.

In de verte een Zwarte Zee-eendvrouw.

Als laatste nog vier overvliegende Blauwe Reigers, waarvan er een gehavende vleugels heeft.Net te laat thuis om de regen voor te zijn!

22 november 2022

Met een onwillige knie is het moeilijk lopen, dus alleen even Te Werve in gegaan. Al gelijk bij de ingang vloog een Buizerd
op, die iets verderop in een boom ging zitten.

Zat zijn snavel aan een tak schoon te maken.

Maar werd uiteindelijk door Kraaien weggepest.
Een rondje gelopen, maar er was nauwelijks iets te zien. Een Merelman

en een Boomkruiper gezien.

Teruglopend een herhaling van het begin: de Buizerd vloog weer op vanaf dezelfde plek en ging in dezelfde boom zitten.

Na wat rondkijken ging hij er weer vandoor.

24 november 2022

Met prachtig weer vertrokken naar Scheveningen. Daar aangekomen voer er net een vissersboot langs. Lang geleden dat
ik dat gezien heb.

Een vermoedelijke Jan van Gent vloog ook mee met de honderden meeuwen.

Zeekoet

Op grote afstand vlogen heel wat Roodkeelduikers langs.

Helaas trok het snel dicht en verdween de zon.
Langsvliegende Fuut

Langsvliegende Middelste Zaagbekvrouw.

Roodkeelduiker, al iets dichterbij.

Zeekoet

Weer een Roodkeelduiker, nog dichterbij.

Acht langsvliegende Drieteenstrandlopers.

Weer een Roodkeelduiker, nog iets dichterbij....

Er vloog er ook nog een vlak langs.

Waarschijnlijk nog een Roodkeelduiker. De donkere kop kan door de schaduw komen.

Een Zeekoet vloog een aantal rondjes

voor hij landde.

Gevangen Gul (kleine Kabeljauw)

Op de blokken langs het havenhoofd een stuk of dertig Paarse Strandlopers.

Natuurlijk weer wat Scholeksters op het kleine starndje.

's Middags nog twee uurtjes in Rijswijk bij de toren gezeten, maar geen Slechtvalk gezien. Wel een Grote Gele Kwikstaart.