Varia november 2021

3 november 2021

In de verwachting dat het zou gaan regenen toch nog even naar Scheveningen gegaan. Bij aankomst nog zonnig, maar er hingen stevige wolken boven zee.

Bij de buitenhaven wat Scholeksters.

Aan het eind van het havenhoofd was het nog rustig. Spiegelgladde zee, dus dat keek makkelijk. Een Roodkeelduiker
vloog op afstand langs.

Drieteentjes

Ineens weer vlak langs het havenhoofd een Zeekoet.

Grijze Zeehond

Kokmeeuwen

Rotgans

Gewone Zeehond

Dit is meestal het enige wat je van Bruinvissen te zien krijgt. Er zwommen er drie rond.

Overvliegende Wulp.

Nog vier Rotganzen.

Oeverpieper

Heel in de verte nog een Roodkeelduiker

Deze visser had een mooie Zeebaars binnen gehaald.

Heel ver weg nog een langsvliegende Zeekoet. Daarachter vliegt ook nog wat.

Natuurlijk wat Steenlopertjes ter plaatse.

Nog een Oeverpieper.

In de verte donkere wolken, maar de Pier stond nog in het zonnetje.

Rechtuit lag de zee ook nog steeds in de zon, maar overal verschenen steeds meer wolken.

De Maavlakte was nauwelijks te zien.

Weer een Zeekoet vlak langs de blokken.

Zowaar weer een vissersboot met veel aanhang. Helaas alleen meeuwen.

Overvliegende Nijlgans met rechtsonder weer de Zeekoet.

Zilvermeeuw met draad om de poot.

Wat Paarse Strandlopertjes.

Zonnende en drogende Aalscholver.

De donkere wolken waren bijna verdwenen en de zon kwam weer volop door.

Toch nog maar even naar het Noordelijk havenhoofd gegaan.
Drie langsvliegende Eiders, met daaronder de bijna onvermijdelijke Zeekoet.

Verder was er niet veel te beleven, maar het werd volop zonnig en ook nog warm, dus ik zat daar best.

Me vermaakt met de aanwezige Steenlopertjes,

waarvan een paar brutaaltjes wel heel dichtbij kwamen.

Nog wat langsvliegende Rotganzen.

Uiteindelijk pas weg gegaan toen de wolken weer drieigender werden.

Met onderweg wat druppeltjes op tijd thuis voor de  buien kwamen.

6 november 2021

Alleen even Te Werve in geweest vandaag. Geen vogels op de foto gekregen (er was ook bijna niets te beleven), maar wel wat paddenstoelen.

7 november 2021

Het was een stormachtig ochtendje in de Nieuwe Driemanspolder. Er was in eerste instantie dan ook weinig te zien.
Alles zat verscholen in de begroeiing. Er vloog een Grote Zilverreiger over

en een Slobeend probeerde tegen de golven op te boksen.

Ineens komt Pa Torenvalk aangevlogen en landt op een paaltje.

Hij had een prooitje bij zich.

In eerste instantie kon ik het niet thuis brengen, maar hij bleek een kikker gevangen te hebben!

Ik mocht weer van dichtbij foto's maken,

maar toen een Kraai op zijn prooitje loerde ging hij er vandoor en nam de kikker mee.

De Kraai landde in een boompje.

Smienten

Hardloopwedstrijdje

en de winnaar.

Aalscholverboompje

Nog een Slobeend.

Een jonge Buizerd kwam mooi en heel dichtbij overvliegen.

Wintertalingen

wind mee....

Fuut

en een Aalscholver.

9 november 2021

Koud, donker en mistig, dat was het beeld vanmorgen op Scheveningen. Wind uit het zuiden, dus de verwachtingen waren niet hoog. In eerste instantie was er ook weinig te beleven. Ik heb me vermaakt met de Paarse Strandlopertjes, waarvan er flink wat op de blokken langs de zee aanwezig waren.

Natuurlijk ook wat Steenlopertjes.

Ook de Zeekoet kon natuurlijk niet ontbreken.

Er vloog een Dwergmeeuw langs.

Daarna in een kwartier tijd drie Roodkeelduikers.

Grijze Zeehond

Vervolgens kwam er ook nog een jeugdige Jan van Gent langs vliegen.

De Zeekoet kwam nog even aan voor een fotoshoot.

Jonge Zilvermeeuw met Zeester.

een Paars Strandlopertje was waakzaam gaan slapen

En ik, inmiddels door en door koud, besloot thuis maar eens hetzelfde te gaan doen!

10 november 2021

Wederom naar Scheveningen geweest, met iets beter weer dan gisteren. Er scheen zelfs een zonnetje toen ik daar arriveerde. In de buitenhaven een Fuut.

Een paar Scholeksters waren in de zee aan het badderen.

Oeverpieper

Natuurlijk weer een Zeekoet aan het einde van het havenhoofd.

In de verte vloog een Blauwe Kiekendief over.

Twee Bruinvissen kwamen langs.

Tot een paar weken geleden had ik nog nooit een Alk voor de lens gehad, maar dat is vandaag ruimschoots goed gemaakt! Minstens veertien heb ik er vanochtend gezien.

Ook een Jan van Gent kwam vandaag prachtig langs vliegen.

Keerde nog even en kwam een stukje terug vliegen.

Wat later kwam er nog een tweede langs vliegen, maar die bleef op afstand.

Onder hem zwom nog een Bruinvis.

Een Grijze Zeehond kwam ook nog even aandacht trekken en zwom vlak voor het havenhoofd langs.

Een aantal jonge Drieteenmeeuwen gezien.

Alk met een Kokmeeuw. De meeuwen maakten graag gebruik van het opjagen van de visjes door de Alken.

Heel in de verte nog een Roodkeelduiker gezien, maar die dook gelijk weer onder . Niet meer terug gezien.

Badderende Zeekoet

en daarna lekker uitschudden.

Ze waren vandaag in de minderheid. Ik heb er maar vier gezien....

Volwassen Drienteenmeeuw.

De waker van het Havenhoofd. Zwarte Kraai.

Ook vandaag teruglopend een jonge Zilvermeeuw met een Zeester.

Er zat nog wat extra op en het was even goed kijken. Het bleek een mossel te zijn.

Vlak bij het strand als afsluiter nog een Alk.

Topdagje gehad dus!

14 november 2021

Grauw. donker en mistig. Dat was het beeld vanmorgen in de Nieuwe Driemanspolder. Begonnen aan de zuidkant.
Natuurlijk minstens drie Torenvalken gezien.

De Canadezen vertrekken.

Verder niets te beleven, dus door naar de noordkant.
Grote Zilverreiger

Dit was een paar maanden geleden nog een looppad.

Kleine Zilverreiger

Er blijkt zelfs nog een tweede rond te struinen.

Nummer 1 vertrekt

De tweede loopt nog even rond,

maar gaat er dan ook vandoor.

Wintertalingen. De een blijft op afstand,

de ander heeft mij niet door terwijl hij slobberend door de begroeiing gaat.

Nu wel!

En dan gaat hij ook gauw de andere kant op.

Het was druk bij de Aalscholvers en ze lieten zich goed horen.

Het jonge Torenvrouwtje.

Nooit te beroerd om even te poseren.

Maar als ik twee tellen naar de Dodaarzen kijk,

is ze toch vertrokken.
Ik zie haar verderop op het voetpad zitten

waar een stel wandelaars aankomt. Pas als die op drie meter afstand zijn gaat ze biddend weer de lucht in.

Pa Toren zit zich verderop te poetsen.

Ook die heeft geen bezwaar tegen een fotosessie,

maar gaat al snel de lucht weer in

om pal boven me te bidden.

Intussen heeft de jongedame het weer aan de stok met een Kraai.

Verder niets te beleven. Geen Blauwe Kiek, die kwam pas toen ik al weg was.....

17 november 2021

Na een paar sombere dagen kwam eind van de morgen het zonnetje eindelijk tevoorschijn. Op naar Scheveningen dus. Ik verwachtte er wel wat van met westenwind erbij. De Paarse Strandlopertjes lagen verstopt tegen de wind te snurken op de blokken.

Steenloper met een lekker hapje.

Er waren weer heel wat Zeekoeten te bewonderen.

En af en toe wat Alken,waarvan een paar zich mooi lieten bekijken.

Langsvliegende Roodkeelduikers.

Zeehond met een vis.

Aalscholver

Verder viel het qua vogels  behoorlijk tegen. Wel weer een flink aantal bekenden gezien!
Teruglopend lagen de Paarse Strandlopers nog steeds te slapen.Strand richting Maasvlakte

Langs de Zwolsestraat nog een Buizerd op een lantaarnpaal.

Jammer genoeg verdween de zon net achter de wolken.

21 november 2021

Weer een keertje naar de Maasvlakte geweest, wat al even geleden was. De eerste stop gemaakt bij Voorne Westplaat. Daar helaas een verkeerd pad genomen en dat eindigde een heel eind uit de koers die ik van plan was. Daardoor had ik mijn loopkruid eigenlijk al gelijk verschoten. Als er nou nog wat leuks te zien was geweest, was het minder erg, maar het enige wat ik tegenkwam waren wat Vinken.Ik was dan ook blij dat ik weer bij de auto was!
Doorgereden naar de Nieuwe Stuifdijk. Onderweg op de vaste plek weer een biddende Torenvalk bij de dijk.

Ook een Buizerd deed zijn best.

Bij de Nieuwe Stuifdijk een regenboog zichtbaar na een regenbui.

Een langsvliegende Torenvalk.

Zeekoet

Gewone Zeehond

Scholekster

Verder ook daar niets te beleven. Nog even de dijk opgelopen langs de Tweede Maasvlakte.
Twee biddende Buizerds

Er vloog een Kleine Alk langs.

En er was een Jan van Genten feestje. In de twintig minuten dat ik er stond zijn er zes volwassen exemplaren langs gevlogen.

Dat maakte het ochtendje toch nog goed!

23 november 2021

Met een minimaal beetje zon naar de Nieuwe Driemanspolder gereden. Er was nog iets blauw tussen de donkere wolken zichtbaar.

Achter de begroeiing een Kleine Zilverreiger,

maar die hield niet van pottenkijkers.

De Wintertalingen lagen wakend te slapen.

De jonge Torenvalk had er ook niet veel zin in.

Nog een Kleine Zilverreiger.

De apenrots was weer goed bezet met Aalscholvers.

Overvliegende Slobeenden.

Blauwe Reiger

Kleine Zilverreiger nummer drie.

Maar ook die gaat er al snel vandoor.

Grote Broer steekt het wandelpad over.

Het laatste stukje wordt toch maar gevlogen

en dan het water in.

Dat mocht ik ook in de vorm van weer een fikse bui.