Varia november 2015

1 november 2015

Wederom een prachtige dag, die al vroeg begon op Scheveningen.

Een brutaal Steenlopertje kwam gewoon naast me zitten, omdat daar een worm lag.

Juveniele Eider

Scholekster

Een stuk of tien Paarse Strandlopertjes gezien.

Alle Steen- en Paarse Strandlopertjes verzamelen!

Als het te druk wordt ga ik richting De Ganzenhoek in Meijendel.
Ondanks het mooie weer was er maar weinig te zien. Niet één roofvogel kunnen ontdekken, hoewel de Kraaien nog steeds op hun vaste uitkijkpunt zitten om in actie te komen zodra er één gesignaleerd wordt.

Heggenmus

Zanglijster

Kramsvogels

Een flinke groep Staartmezen maakte de bomen onveilig.

De Halsbandparkieten hebben de Ganzenhoek ook ontdekt!

Op de terugweg was ik nog van plan een tijdje in de Duivenvoordse Polder te blijven, maar daar was het zo druk, dat
ik maar snel door gegaan ben.

4 november 2015

Het vaste rondje leverde vandaag niet veel op. Het begon heel mooi op Scheveningen met prachtig gekleurde luchten.
Eerst alle kleuren van de regenboog

Later leek het wel of er een grote brand woedde.

Dat was echter alles wat ik van de zon te zien kreeg. Lijkt een gewoonte te worden als ik vrij ben op woensdag.
Ook qua vogels weinig te zien. Een Zilvermeeuw zat te suffen

Wegrennende Aalscholver

Oeverpieper

Vanuit Duivenvoorde de Finse overwinteraarster gezien

maar ook die ging er snel vandoor.

Verder was daar niets te beleven. Volgens de voormalig jachtopziener hebben ze "de hele boel verk...t en hebben ze
met de aanleg van het stadspark wat Duivenvoorde nu is veel dieren uit hun natuurlijke omgeving weggehaald".
Waarvan akte! In de Drooggemaakte Grote Polder de vaste Torenvalk, die het aandurfde vlak naast een Kraai te landen.

Ook in het Buytenpark grote stilte. Een Buizerd hing mooi biddend boven de weilanden.

Hij ging ook nog even in een boom zitten (volgens mij heb ik die eerder gezien!)

maar was ook al snel weer weg.Op afstand een stel Wintertalingen.

Natuurlijk ook hier een Torenvalk.

Terug door de Drooggemaakte Grote Polder wederom een ontmoeting met de Torenvalk. Zat in het weiland, maar toen ik naderde kwam ze luid kekkerend op het hek zitten. Gek beest!

Bij de Meeslouwerpolder een prachtige Buizerd bij de kassen.

Intussen werd het steeds donkerder en begon het te miezeren, dus lekker naar huis.

7 november 2015

Een snel rondje Midden Delfland in de middag leverde vooral veel Ooievaars op. Ze vlogen me aan alle kanten voorbij

om bij elkaar op een weiland te verzamelen.

Verder daar alleen een Torenvalk gezien

en in het Abtswoudse Bos wat Slobeenden

en een Grote Zilverreiger.

8 november 2015

Het zonnetje begon net door te komen toen ik vanmorgen op weg ging naar de Tongplaat in Dordrecht. Naarmate
ik echter dichter bij Dordrecht kwam werd de mist dichter tot ik op het laatst bijna geen hand voor ogen zag. Dat was niet de bedoeling!
Aangekomen bij de Tongplaat was alles dan ook in dichte nevelen gehuld.

Deze Putter kon ik nog net zien!

Na een dik uur trok de boel gelukkig toch nog open

en kon ik zien dat er veel Wintertalingen waren.Ook de Smienten waren goed vertegenwoordigd.

Een Bruine Kiekendief kwam tot twee keer toe langs

en veroorzaakte flink wat paniek.

Dat deed ook een Buizerd bij de Kieviten.

Op de nodige Grote Zilverreigers na

was er maar weinig te beleven.
Bijna thuis nog even naar Te Werve gegaan. Ook daar niet zoveel te beleven. Wel een paar flinke (Oester?)zwammen
gezien.

En mijn vaste Kraaien kenden me nog!

11 november 2015

In de morgen een paar uurtjes op Lentevreugd geweest. Er was echter maar weinig te beleven. Er vlogen een paar
Knobbelzwanen over

Een stel Wintertalingen was aanwezig, maar zodra ik dichterbij kwam gingen ze er vandoor.

Gelukkig waren de Torenvalken wel aanwezig en vooral het mannetje wordt steeds nieuwsgieriger en komt telkens even kijken.

Even later nog een mooie vliegshow op de toenemende wind.

Langs de bosrand komen ook hier steeds meer Halsbandparkieten voor.

14 november 2015

Met dit stormachtige weer hoef je niet veel te verwachten. De vogels blijven liever aan de grond dan dat ze vliegen.
Dat was ook vandaag op Lentevreugd weer het geval. Deze Graspieper vloog nog wel even op

en de groep Kokmeeuwen kwam af en toe even uit het water.

De aanwezige Slobeenden, Wintertalingen en Tafeleenden dobberden op het woeste water.

De Krakeenden waren in paniek en vlogen een rondje.

Alle Kraaien zaten ook bij elkaar op de grond.

Daartussen nog een Kauwtje.

Twee Watersnippen die in paniek opvlogen

toen een Torenvalk kwam overvliegen. En natuurlijk moest die mij nog even van dichtbij bekijken.

Na twee uur was ik wel genoeg uitgewaaid. Dan kun je beter thuis voor de buis naar Sinterklaas kijken!

18 november 2015

Een droog, maar stormachtig dagje! Op Scheveningen waren de toegangshekken tot de havenhoofden nog gesloten.
Behalve de meeuwen die zich op de wind lieten meevoeren was er ook niet veel te beleven. Een Dodaars bij de Buitenhaven

ging nog even stoeien met een gevangen visje.

In de verte op zee een laag vliegende Jan van Gent.

Ik had er al snel genoeg van om gezandstraald te worden, dus dan maar richting polder. Onderweg bij de Waalsdorpervlakte een rondvliegende Buizerd.

In Duivenvoorde een Grote Zilverreiger.

en een Buizerd die gepest werd door een Kraai.

Richting huis nog even in Te Werve geweest. Voor het eerst in tijden weer eens een Fazant gezien, die aan een
hardloopwedstrijdje mee deed.Later liep hij wat rustiger rond.

Grote Bonte Specht.

21 november 2015

Tussen de buien door was het best mooi weer, dus nog even een kijkje op Scheveningen genomen. De toegangshekken tot de havenhoofden waren nog dicht en de zee was behoorlijk woest.

Ondanks dat nog wel wat kunnen zien, maar het was óf ver weg óf niet goed op de foto te krijgen.
Overvliegende Rotgans

Paarse Strandlopertjes

Zeekoet

Drieteenmeeuw

Dappere Fuutjes trotseren de zee

en een Grote Mantelmeeuw houdt de wacht.

Ook nog even op Lentevreugd geweest. De bekende donkere Buizerd

Kramsvogel

Overvliegende Grauwe Ganzen

Graspieper

Nog twee stoeiende Buizerds

De Ree liet alleen zijn achterkant zien

En ook de Blauwe Kiekendief werkte niet echt mee.

Als er dan ook nog een flinke bui losbarst, houd ik het voor gezien.

22 november 2015

Optimistisch als ik ben vanmorgen toch op pad gegaan. Wel naar Lentevreugd, dan was ik tenminste snel weer bij de auto als het begon te hozen. Al bij aankomst kon ik daar gebruik van maken toen ik een kwartier kon wachten tot een flinke plensbui overgetrokken was. In eerste instantie was er daarna maar weinig te zien. Een stel kraaien en meeuwen, maar dat was het wel. Als ik helemaal achterin Lentevreugd loop barst de volgende bui los, vergezeld van hagel en onweer. Dan maar bij het struikgewas schuilen. Als de bui verdwenen is en ik drie stappen heb gezet, blijkt de Blauwe Kiekendief aan de andere kant van datzelfde struikgewas geschuild te hebben.

Gelukkig was ik de eerste die van de schrik bekomen was!
Daarna de Blauwe Kiek nog regelmatig langs zien komen (evenals de buien )

Ook waren er tot drie keer toe Reeën te zien. (Bij de eerste vliegt er ook nog even een Groene Specht over)

Langsvliegende Sperwer.

Broer KonijnNa de zoveelste bui verschijnt een mooie regenboog.

Als de Blauwe Kiekendief weer verschijnt, wordt hij achterna gezeten door een jonge Slechtvalk.

Een half uurtje later kom ik die ook nog tegen in de boom.

Op de terugweg weer via Scheveningen gereden. Veel minder wind, maar de zee ging nog aardig tekeer. De Eider zwom, na een tijdje afwezigheid, weer rond in de voorhaven.

Er waren wat Steenlopertjes

en de Kokmeeuwen vonden schijnbaar heel wat te eten in de zee.

Aan de ene kant de zon, aan de andere kant zwarte wolken. Een mooi gezicht

vooral als daar een Aalscholver voorlangs vliegt.

Hij keerde echter al snel weer om en even later begreep ik waarom! Er barstte een gigantische hagelbui los en gelijk
nam ook de wind enorm toe. Dat werd een geselpartij en voor mij het sein om te vertrekken.
Nog wel even een Drieteenmeeuw

en een Stormmeeuw  op de terugweg meegepakt.

25 november 2015
Met de oudergesprekken in het vooruitzicht een versneld, vertrouwd rondje gemaakt. Op Scheveningen was een
vergadering van de Aalscholvers gaande

Ik was de enige die het aandurfde het Zuiderhavenhoofd op te gaan. Al die tijd niemand anders gezien daar! Het was
dan ook regelmatig wegspringen voor het hoog opspattende water.
Behalve veel Kokmeeuwen waren er de nodige Dwergmeeuwen te zien.

Goed het verschil te zien met een Kokmeeuw

Langsvliegende Drieteenstrandlopers

Nog even door naar Lentevreugd gegaan. Het begon nog leuk met een zonnetje, een langsvliegende Zanglijster

en een passerende Ree.

Maar al snel begon het flink te regenen. Nu vind ik een buitje niet erg, maar als het telkens maar 1 minuut droog is
voor de volgende bui los barst, heb ik er snel genoeg van. Hoe mooi de regenbogen die na zo'n bui verschijnen ook
zijn.

Op het laatste moment nog even een jonge Slechtvalk meegepakt

en dan snel naar de auto.

28 november 2015
Alles ziet er toch wel heel anders uit als de zon schijnt! Ondanks een flinke wind vandaag een topdag gehad op
Lentevreugd en (bijna) alles gezien wat ik wilde zien. Eén van de Torenvalken liet zich regelmatig van dichtbij bekijken.

http://i586.photobucket.com/albums/ss309/Themyran/Varia%202015/Varia%20november%202015/28-11-2015%20Lentevreugd-15_zpsflag6bzs.jpg

De Blauwe Kiekendief kwam ook nog een keer langs.

Kauwtje staat bij de halte

Groenling

Ree

De donkere Buizerd kwam weer mooi dichtbij.

Holenduif

Klap op de vuurpijl was echter de Bonte Kraai, die ik van redelijk dichtbij te pakken kreeg.

Weer een ouderwets succesvol dagje!

29 november 2015
Een kort uitstapje voor de storm zou losbarsten, wederom naar Lentevreugd. Ik kon nauwelijks mijn spullen uit de auto halen of de Blauwe Kiekendief zat al pal boven me. Ze laat zich mooi meevoeren op de wind, met af en toe ineens een duikeling.

Het was een sombere bedoening vergeleken met gisteren en zoals ik al schreef ziet het er allemaal veel mooier uit als de zon schijnt. Neem nu de Torenvalk. Een heel verschil met gisteren!

BuizerdAls ik langs een flinke bramenstruik loop, komt er ineens een hoop herrie uit en twee Reeën vluchten in paniek weg.
De eerste foto's zijn niet gecropt!

Een kwartiertje later komt er weer een Ree in paniek langsrennen. Die heeft schijnbaar al andere wandelaars ontmoet!

Als een flinke hoosbui losbarst ga ik toch maar richting uitgang. In de verte nog een Sperwer.