Slechtvalken Rijswijk

Varia mei 2024

01 mei 2024
Derde dagje op Texel. Ondanks het mooie weer was het behoorlijk fris door de harde wind. Er was vandaag dan ook niet heel veel te zien.
Er zijn nog steeds een stuk minder Grote Sterns te zien dan voor de vogelgriep vorig jaar hard toesloeg en hele kolonies verdwenen, maar je ziet en hoort ze weer regelmatig overkomen. Wel vaak op grote hoogte.

Kluten zie je genoeg.

Visdiefjes

Bonte Strandloper

Tureluur

Naarmate het wad droger viel, kwamen er meer Bonte Strandlopertjes bij.

Rosse Grutto's

Steenlopers

Pas de eerste Bontbekplevier die ik deze week zag.

De Rosse Grutto's gingen er vandoor.

Rotganzen

Twee Buizerds hadden ruzie en gingen achter elkaar aan.

Daarbij kwam er één wel mooi dichtbij langs vliegen.

Zo af en toe zie je nog een gewone Wilde Eend langs vliegen.

Nog een Graspieper en dat was het voor vandaag.

02 mei 2024
Vierde dagje Texel. Wat boffen we met het weer! Weer de hele dag zon en met de harde wind erbij verbrand je levend!
Opvallend dit keer is dat er niet heel veel vogels te zien zijn. Gewone soorten als een Bontbekplevieren, Kleine Plevieren en Zilver- en Goudplevieren heb ik niet of nauwelijks gezien.
Ook vanmorgen al heel vroeg op pad gegaan om met laag water aan het strand te zijn. Er waren echter alleen Rosse Grutto's, Scholeksters en meeuwen te zien.

In de Volharding alleen wat Graspiepers gezien.

Bij het strand van de Vuurtoren een Fazantman, die vanaf het duin de omgeving afspeurde.

Een vaste wandelplek in de Slufter bij De Krim was nu ineens afgesloten in verband met het broedseizoen. Dan maar een stuk verderop op een bankje gezeten om over de duinen te kunnen kijken.
Een Kneutje was nestmateriaal aan het verzamelen.

Grasmus

Langsvliegende Scholeksters.

Tureluur kwam alles van dichtbij bekijken.

Door gegaan naar Waal en Burg. Daar vooral veel Kemphanen, die aardig aan het 'kempen' waren om de vrouwtjes.

Veldleeuwerik

Ook vandaag weer wat bijzonders gezien: een albino Scholekster.

Biddende Torenvalkman

Terugrijdend richting bungalow alleen nog een Bergeend en een paar Kluten vast kunnen leggen.

Goed te Zien dat het flink waaide!)

Bij de bungalow weer een oude bekende op bezoek. En het hielp niet dat ik het voer in een bak op een krukje had gedaan....

Hield me wel in de gaten, maar kwam toch net zo makkelijk naar de voerbak toe.

Eind van de middag nog een rondje Waddendijk gedaan. Geringde Lepelaar in Utopia.

In de Schorren een Witte Kwikstaart.

Parende Scholeksters.

Langsvliegende Grote Stern.

Een tijdje voor het laag water werd kwam al een enorme groep Bonte Strandlopers naar de geulen in De Schorren toe.

Er bleken ook nog heel wat Zilverplevieren tussen te zitten. Die had ik nog niet gezien.

Helaas geen Velduilen meer gezien, maar wel een zeer waakse Grauwe Gans.

7 mei 2024

Al een tijdje niet meer in de Nieuwe Droogmaking geweest, dus vandaag weer eens die kant op gegaan.
Ze zijn daar flink aan het werk geweest! Er zijn veel bomen neergehaald en die liggen nu langs de kanten van een plas- dras gebied. Daardoor is er een flinke ruimte ontstaan voor de watervogels. Nadeel is dat de Steltkluut nu wel een stukje verder weg zit!

Oranje Tipje.

Een Merelman heeft een snavel vol rupsjes verzameld.

Rietzanger

Fitis

Hij liet zich mooi vliegend vastleggen.

De Koekoek miste ook de boompjes waar hij altijd in zat. Hij moest nu een stukje verderop vliegen.

Oeverloper

Baltsende Futen

Het aangelegde eilandje van stenen en schelpen is al druk bezet door broedende Kokmeeuwen en Visdiefjes.

Tureluur

Visdiefje in het weiland.

Daar liepen ook Kluten rond door de talrijke plassen die er waren.

De eerste jonkies waren ook al te zien.

Deze Grutto liet zich van mooi dichtbij bekijken toen hij tussen de begroeiing scharrelde.

Even alarm toen er een Zilvermeeuw overvloog.

Landing van een mannetje Slobeend.

Scholekster

Broedende Kievit

Ook de eerste jonge Meerkoetjes gezien.

Een Torenvalkmannetje werd aangevallen door Kieviten.

Tot mijn verbazing had hij inderdaad een kuiken bij zich! Dat heb ik nooit eerder gezien. Alleen met muizen of Sprinkhanen.

Een Fazantvrouwtje ligt op een omgelegde boom.

Ze verhuisde wat later naar het mannetje dat wat verder zat.

De Steltkluut nog van wat dichterbij op de foto kunnen zetten.

Bergeend

De Koekoek kwam nog even naar een enkel Wilgje wat nog op de oude plek staat,

naar dat beviel niet. Hij ging door naar een plek war er wat meer staan.

Toch wel een lekker ochtendje.

9 mei 2024

Het was even schrikken toen ik vanmorgen op weg was naar de Nieuwe Driemanspolder. Bij de noordelijke kant aangekomen verdween het zonnetje ineens en kwam er flink wat mist opzetten. Ik was al bang dat ik niets zou kunnen zien, maar toen ik verder reed kwam het zonnetje er gelukkig alweer snel doorheen en bij de zuidkant aangekomen was het weer zonnig.
Het mannetje van het paartje Kleine Plevieren op het bekende pad liep zich alweer flink uit te sloven bij zijn vrouwtje,

maar toen zij totaal niet reageerde droop hij af.

Deze Tureluur was nog niet helemaal wakker.

In tegenstelling tot zijn soortgenoot.

Langsvliegende Kluut

Veldleeuwerik

Een Knobbelzwaan landde vlak naast me.

Door het windstille weer kreeg je mooie spiegelingen, zoals bij deze Kluut.

Weer aangekomen bij de Kleine Plevieren deed het mannetje nog steeds zijn best.

Hij maakte zich flink breed en zijn ogen rolden bijna uit zijn kassen.

Pootje optillen.

Andere pootje optillen.

Zal ik wel of zal ik niet....

En dan waagt hij de sprong en een paring volgt.

Afstappen

en dan weer lekker rondscharrelen.

Mannetje Gele Kwikstaart

Oeverloper

Landing van een Kluut.

Twee Grote Canadezen werden constant belaagd door een stel Kieviten.

En die waren bepaald niet bang!

Niet zo gek als die Canadezen vlak bij een broedplek van de Kluten en de Kieviten liepen.

Een mannetje Gele Kwikstaart hield de boel in de gaten,

terwijl het vrouwtje door het natte gras liep te struinen.

Paring van de Tureluurtjes.

Kleine Plevier

Pijlstaarten

Langs het water bij de ingang nog wat Tureluurtjes

en Scholeksters.

Bergeenden

en een Haas.

11 mei 2024

Weer een vroegertje toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed. Deze keer weer aan de noordkant.
Ik werd bij het bruggetje al opgewacht door een Gele Kwikstaart.

Aan de andere kant van de brug zat er nog een, maar voor ik die op de foto kon zetten gingen ze er vandoor. Ze landden in een boompje naast de brug.

Drukte in het water naast de brug. Er zwommen wel tien paaiende Karpers rond.

Rietgorsman zocht eten langs de rand van het pad.

Gele Kwikstaartvrouw

Nog een Rietgorsman

Kluut op zoek naar eten, terwijl de partner lag te broeden.

Tureluur

Geringde Kievit hield de wacht.

 Kleine Plevier

Roodborsttapuiten

De Kokmeeuwen zijn nog druk bezig met de nesten.

Oeverlopertje struinde tussen de boomstronken.

Een Grasmus ging er snel vandoor

om verderop te gaan zingen.

Ook de Rietzanger deed zijn best.

Een Huismus had een mooi veertje gevonden voor het nest.

Grote Canadees met jongen.

Deze Krooneendman zwom ineens naast me, terwijl ik een boterham zat te eten.

Gele Kwikstaartvrouw.

Teruglopend zag ik de Krooneend weer zwemmen

en even later langsvliegen.

Nog een Rietzanger.

Enkele Tureluur

en een dubbele.

Twee Kleine Plevieren.

Scholekster

Langsvliegende Brandgans

Volgens mij was er bij de Karpers een vrijgezellenparty aan de gang. Het waren er inmiddels al 24 geworden en ze gingen flink tekeer.

Mooie versiering om.

Een stelletje Knobbelzwanen keek raar op van al die Karpers.

Niet alleen de Karpers hadden de lente in hun bol. Ook de Groene Kikkers baltsten en paarden erop los.

Zelfs met een rietstengel!

Een reuzensprong voor een paring.

De afsprong ging wat minder goed.

Nog een Witte Kwikstaart met een insect

en toen weer richting huis.

14 mei 2024

Ook vandaag naar de Nieuwe Driemanspolder gereden, voor de variatie weer naar de zuidkant.
Er zijn nog maar weinig drooggevallen stukken in de plassen, maar op het kleine stukje waren er een stel Bontbekplevieren te zien.

Er lag er ook al een te broeden.

Kleine Plevier

Van het stelletje Kleine Plevieren op het pad was alleen het mannetje te zien.

Kleine Canadeesjes

Rietzanger

Langs een kleine plas waren wat Kneutjes te zien.

Gele Kwikstaart langs het pad.

En een Gele Kwikstaart op een paaltje.

Kievit

Depressieve Tureluur.

Kluut

Ik herkende het gedrag van het mannetje en ben met de camera in de aanslag blijven kijken. Het vrouwtje ging in de houding staan en het mannetje begon zich uitgebreid te poetsen.

Na een minuut of vijf volgde de paring.

Deze Kluut lag al te broeden.

Knobbelzwaan in vol ornaat. De veren gingen door de wind nog extra mooi opstaan.

Op flinke afstand vloog een vrouwtje Bruine Kiekendief langs.

Een Koekoek kwam luid roepend langsvliegen.

Hij bleek een tweede exemplaar achterna te zitten, dat er snel vandoor ging.

Daarna keerde hij weer terug.

Hij kwam daarbij behoorlijk dicht langs vliegen.

Om daarna snel te verdwijnen.

Bij de uitgang weer een Tureluur te zien.

19 mei 2024

Het weer was in de morgen nog prachtig toen ik naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel ging. Eerst even bij de Steltkluten gekeken. Er was er één te zien.

In hetzelfde stukje ook een Waterhoen met jongen.

Rietzanger

Vrouwtje Oeverlibel

Een Kokmeeuw verzamelde nestmateriaal.

Kluten

Tussen het enorme gekrijs en het broeden van de Kokmeeuwen, broeden er ook wat Visdiefjes op het schelpeneilandje.

De eerste Kokmeeuwen zijn al uit het ei gekropen.

De eerste jonge Bergeendjes.

Visdiefje deed zijn naam eer aan.

Kluut met een jonkie.

Tureluur

In de verte, bovenin een boompje, de Koekoek.

Grutto

Spreeuwenboompje met vooral jonge Spreeuwen.

Die zaten te wachten tot ze door de ouders gevoerd werden.

Knobbelzwaan zette de landing in.

Huismus op het pad op zoek naar eten.

Overvliegende Grutto.

Snurkende Tafeleendman.

Een Kluut zat een Kraai achterna, die te dichtbij kwam.

Bosrietzanger

Nog even bij de Steltkluten gekeken. Daar zat een Fazantman lekker te doezelen.

De Koekoek kwam roepend overvliegen.

Blauwborst

Iets later kwamen beide Steltkluten aanvliegen. Een verdween er gelijk in de bosjes. Die heb ik alleen nog maar horen roepen.
De ander banjerde lekker rond.

Als laatste een Klein Kookwitje.

21 mei 2024

Ondanks het mooie weer was er vanmorgen in de Nieuwe Driemanspolder niet heel veel te beleven. De waterstand is nog erg hoog en daardoor zijn er weinig steltlopertjes te vinden.
Wel weer drie Bontbekplevieren op een klein drooggevallen stukje.

Samen met een Kluut.

Op hetzelfde stukje nog een Oeverloper

en een Zomertaling.

Alarmerende Tureluur

Die kwam al snel weer tot rust.

Een Kievit neemt een snoekduik.

Koppeltje Kuifeenden.

Veel Rietzangers te zien en te horen.

Deze liet zich heel mooi vastleggen.

De eerste Gele Kwikstaart zag ik pas bij het bankje waar ik altijd even een pauze inlas. Hij bleek maar één pootje te hebben.

Maar hij zong er niet minder om.

Veldleeuwerik

Spreeuw

Deze Gele Kwikstaart vestigde even de aandacht op het bord.

Hij ging wat later verder op een paaltje.

Bergeend

Nog even doorgegaan naar het westelijke gedeelte. Ook onderweg geen roofvogels gezien.
Wel twee Kluten.

Bij het bruggetje een tijd staan kijken naar een jagende Visdief. Ik dacht dat het een slechte jager was, want hij bleef maar duiken. Thuis zag ik dat hij kleine visjes ving en dan moet je er wel veel vangen om de maag te vullen!

Atalanta

Watersnuffel

Rietgorsman

Gele Kwikstaart op het pad op zoek naar insecten.

Verder alleen een Tureluur

en een Kievit gezien.

Ondanks het mooie weer grote stilte hier.

28 mei 2024

Vandaag weer een rondje door  het noordelijke gedeelte van de Nieuwe Driemanspolder gemaakt. Het begint bijna een gewoonte te worden dat er op de brug een Gele Kwikstaart zit.

Langsvliegende nog jeugdige  Lepelaar.

Ook een Kluut kwam voorbij vliegen.

Het had zo mooi kunnen zijn als hij niet net naar beneden vloog deze Scholekster....

Alarmerende Kieviten

en Tureluurtjes.

Bosrietzanger

Gele Kwikstaart

Slechts één jonge Kokmeeuw kunnen ontdekken.

Er komen steeds meer jonge Spreeuwen bij, Op een kaal boompje

en op de grond.

Nog een langsvliegende Lepelaar.

En weer een Bosrietzanger.

Slechts één Visdief gezien.

Jonge Witte Kwikstaart.

Poepende Gierzwaluw

Nog twee Gele Kwikken.

Kleine Canadeesjes

Tureluur

Echtpaar Kluut. Geen jongen gezien en er werd ook niet meer gebroed.

Jonge Nijlganzen

Me nog even vermaakt met het schieten van Gierzwaluwen.

Verkleurende Wilde Eend

En dat was het dan. Weinig spectaculairs te beleven.

30 mei 2024

Al een tijdje niet meer naar Te Werve gegaan, dus vanmorgen maar eens een kijkje genomen daar. Het is intussen knap dichtgegroeid, zowel qua bomen als qua velden. De Groene Specht kon ik dus wel vergeten!
Een Roodborst hipte net voor me uit over het pad bij het tennispark.

Bij het Haviksnest één jong kunnen spotten. Moeilijk te zien of er meer zijn.

De ouders heb ik in het uur dat ik geobserveerd heb niet gezien of gehoord.
In de Put een enorme groep Grauwe Ganzen. Normaal zie je ze hier niet vaak.

Er was in het bos maar weinig te beleven. Twee Grote Bonte Spechten zaten elkaar langdurig achterna.

Wijngaardslak

Nog een Buizerd door het bos zien flitsen en verder alleen nog deze Roodborst.