2 mei 2023
Vandaag eens een hele andere kant op gegaan en naar Vockestaert gereden. Daar was ik al een tijd niet geweest. Er loopt nu
ook een kudde schapen rond met zelfs een schaapsherder erbij. Maar er was wel een stuk minder te zien dan wat ik eerder heb meegemaakt.
Rietzanger

Witte Kwikstaart

Gierzwaluwen

Op afstand vloog op hoogte een Ooievaar.

Een Rietzanger in baltsvlucht.

Dagpauwoog

Nog een Rietzanger

Tjiftjaf

Verscholen in het riet een Kleine Karekiet.

Leukste was nog een Lepelaar.

Hebbes!

en weg....

om een eind verderop weer te landen.

Nog even door gereden naar de andere kant van Vockstaert. Ook hier veel Gierzwaluwen.

Meestal hoor je ze alleen luid en duidelijk, nu kreeg ik hem ook te zien: de Cetti's zanger

Nog maar een Rietzanger

En als laatste een Rietgorsman.

3 mei 2023
Nog een keer naar de Nieuwe Droogmaking gegaan. Dat was me zondag wel bevallen.
Bij de ingang een Rietgorsman.

Bij de Steltkluten liep het mannetje weer rond te banjeren

op zoek naar wat lekkers

en het vrouwtje lag te broeden.

Ineens een waakse houding

en de lucht in.

Alarm!

Ook het vrouwtje kwam van het nest af.

Ze streken langs het water weer neer

Het mannetje weer de lucht in. Er vloog een Bruine Kiekendief langs.

Het vrouwtje kwam er ook weer bij.

Daarna keerde de rust weer terug.

Tafeleenden

Futen

Dit koppel had al een plekje voor zichzelf gereserveerd en dat werd goed verdedigd.

Jagende Visdiefjes

Een Rietgorsvrouwtje verzamelde nestmateriaal.

Weer genoeg Rietzangers gezien.

Grutto

Verderop in een weiland een flinke plas waar ook een Grutto liep.

en een Tureluur

Betrapt tijdens een romance in het riet: twee Fazanten

Om het goed af te sluiten nog maar een paar Rietzangers.

En dit jaar nog geen Blauwborsten kunnen ontdekken.

7 mei 2023
Na drie dagen kleinzoons werd het wel weer eens tijd om op pad te gaan!
De laatste tijd niet zo vaak meer naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan, dus dat was het doel van vandaag. Begonnen aan de zuidkant. Daar was het enorm druk vanwege de Bronskopeend aan de linkerkant. Dus ben ik gelijk naar de andere kant gegaan. Op het veld een alerte Kievit.

Er liepen wat jongen verspreid over het veld.

Ook wat jonge Canadeesjes.

Veldleeuwerik

Rietgorsman

Kleine Plevier

Jagend Visdiefje

Engelse Kwikstaart

Verder weinig te beleven en om de drukte te ontlopen naar de noordkant gegaan. Daar was het een stuk rustiger!

Meerkoet met nestmateriaal.

Gele Kwikstaart. De vrouwtjes zijn inmiddels ook gearriveerd.

En dan zie ik ineens op zeer grote afstand toch nog de Bronskopeend. Ook nog met tegenlicht, dus het is niet meer dan een
bewijsplaatje.

Nog meer Gele Kwikstaarten.

Grasmus

Op de brug bij de in- uitgang nog een Gele Kwikstaart.

15 mei 2023
Eindelijk weer eens mooi weer en na de boodschappen op weg gegaan naar de Nieuwe Driemanspolder. Geen Bronskopeend
of Witwangstern meer te bekennen, dus het was weer lekker rustig.
Al gelijk weer een Engelse Kwikstaart te pakken. Ik heb er nog nooit zoveel gezien als dit jaar!

De Kleine Plevier ligt inderdaad op het pad te broeden. Eén voordeel: ze hebben het pad inmiddels afgezet.

Tureluur

Drie Kluten aan de rand van de plas.

De eerste Blauwborst van dit jaar!

Dook de struiken in

en van daaruit door naar de grond.

Rietgorsman

Grasmus

Atalanta

Er was een enorme verzameling Knobbelzwanen op de plas te vinden.

Gele Kwikstaart

Rietzanger

Witte Kwikstaart

Tafeleenden

Baltsende Futen

Visdief  met een visje

Nog een Grasmus, die het hoogste woord had.

Rietzanger

Rietgors

Nog maar weer een Grasmus.

Visdief

Twee Oeverlopertjes

Overvliegende Kluut.

Een Veldleeuwerik liet zich vandaag wel heel mooi zien, toen hij alarmerend over het veld vloog. En deze keer steeg hij niet tot
enorme hoogte, maar bleef over het veld vliegen.

Streek even neer op de grond,

maar ging al snel de lucht weer in.

Ermee begonnen en ermee afgesloten: een Engelse Kwikstaart.

14 mei 2023
Ze hadden mooi weer voorspeld, maar dat viel in de vroege morgen vies tegen! Geen zon en behoorlijk koud op de scooter.
Precies toen ik in de Nieuwe Droogmaking aankwam, kwam de zon zo af en toe om het hoekje gluren.
Ik kreeg gelijk bij het neerzetten van de scooter de Koekoek al in het zicht.

In de grote plas een mannetje Rosse Stekelstaart.

Hij kreeg gezelschap van een onstuimige Knobbelzwaan.

Het was niet persoonlijk bedoeld en hij leek ook niet echt onder de indruk.

Kievit

Pal overvliegende Blauwe Reiger.

Een Visdiefje kwam ook al zo dichtbij.

En begon zowat boven mijn hoofd te bidden.

De Kraamkamer van de Grauwe Ganzenfamilie.

Dan gaat het er bij de Grutto's heel anders aan toe!

Hier mogen zelfs andere Grutto's niet in de buurt van de jongen komen.

Scholekster

De eilandjes in de kleine plas zijn volledig van de struiken ontdaan en met schelpen en stenen bedekt. Nu broeden hier
Kokmeeuwen en Visdiefjes.

Kluten

Het zonnetje kwam er steeds beter doorheen en dan klimmen de zangvogels weer omhoog in het riet. Rietzangers

Gierzwaluwen

Deze Zilvermeeuw had nog niets in de gaten, maar mama Kluut was boos!

Mama keerde weer terug,

want ook hier zijn inmiddels jongen.

Wilde Moedereend met jongen.

Tureluur

Kievit

Fuut kwam net boven na een duik.

Vader Steltkluut kwam net aanvliegen.

Een Blauwe Reiger had iets gevangen. Geen idee wat.

Pa liep er gewoon langs.

Op afstand een Oeverloper.

De Blauwe Reiger landde vlak bij het nest en dat werd niet geaccepteerd!

Beide Steltkluten kwamen in actie.

Uiteindelijk ging hij er vandoor, nagestaard door de twee Steltlopers.

Tureluur

Er kwam ook nog een Ooievaar zeer laag overvliegen.

Daarna keerde de rust weer terug. Pa ging weer op zoek naar lekkere hapjes

en ma zocht het nest weer op.

Terug bij de scooter zag ik nog even een Blauwborst,

die er helaas gelijk weer vandoor ging.

In de Voorafsche Polder nog een Fuut met jongen,

een koppeltje Bergeenden met jongen

en jonge Kieviten.

Ook nog twee Koekoeken gezien die elkaarachterna zaten.

16 mei 2023
Met een stevige wind erbij een polderronde gemaakt. Voor het eerst in tijden weer door de Duivenvoordse Polder gereden.
Niks te beleven. Alleen bij Duivenvoorde vijf Ooievaars op een veld dat net gemaaid werd.

Snel maken dat ze wegkwamen toen de maaier weer langs kwam.

De beheerders van de Starrevaart zijn eindelijk wakker geworden.

In het middenstuk wordt een drasgebied aangelegd.

Lepelaar

Op het mini-eilandje alleen broedende Kokmeeuwen.

Fuut

Op grote hoogte een Buizerd.

Visdiefje

Verder alleen heel veel Gierzwaluwen

en Kokmeeuwen gezien.

In de Leidschendammerhout niets te beleven, dus nog even door gegaan naar de noordkant van de Nieuwe Driemanspolder.

Jonge Canadeesjes

Rietgorsman

Meerkoet met jongen.

Alarmerende Kievit

en Tureluur

Een Oeverloper op de apenrots.

Rietzanger

Kluut en een badderende Visdief.

Tureluur

Zag ik eindelijk een Gele Kwikstaart, ging die er vandoor!

Dan nog maar een Rietzanger.

18 mei 2023
In de morgen twee uurtjes naar de Nieuwe Driemanspolder geweest. Behoorlijk koud en wat wind erbij maakte dat er niet zoveel
te beleven was. Bij de ingang gelijk een Gele Kwikstaart op een paaltje.

Veel Kleine Plevieren te zien, lopend en vliegend.

Nog een Gele Kwikstaart.

Rietzanger

Rietgors

Nog een Rietzanger

Tureluur

Kleine Plvier op het pad.

De broedende Kleine Plevier

Ook de Engelse Kwikstaart was weer present.

Een groepje Kleine Plevieren vliegt op.

Gele Kwikstaart

Pulletjes waarbij de veren al aardig doorkomen.

Haas

Nog even aan de westkant een kijkje genomen. Fuut slokt een gevangen vis naar binnen.

Verder alleen gewacht op een Blauwe Reiger, die op de brugleuning stond.

Ik hoopte dat hij van de brug naar beneden zou duiken alls hij een vis zag,

maar helaas kwam er iemand met een hond aan en weg was hij.

19 mei 2023
Even Te Werve in gegaan in de ochtend. Er was maar weinig te beleven.....
Een Merelvrouw op zoek naar lekkere hapjes.

De Fazant had een lekker plekje in de zon gevonden en lag in een kuil zand te woelen.

Net uitgevlogen Staartmees

Weer een gedumpt Konijn.

Dat heel graag langs me wilde...

Verder de Havik wel gehoord, maar niet gezien.

25 mei 2023
Behoorlijk bewolkt toen ik vanmorgen naar de Nieuwe Driemanspolder reed, maar zo af en toe kwam het zonnetje er nog even
doorheen. Net voorbij de brug aan de noordkant ging een vrouwtje Gele Kwikstaart langs het water, op zoek naar hapjes.

Waakzame Kievit,

want er liep een jong rond.

Dat zonnetje verdween al snel achter een dikke laag bewolking.
Kleine Plevier

bezig met de ochtendgymnastiek.

Tureluur op een paaltje

Knobbelzwaan met jongen.

Nadat pa was opgehaald gingen ze op weg naar  een andere plas.

Alarm bij de Tureluurtjes.

Knobbelzwaan

Zingende Rietgorsman

De eerste jonge Spreeuwen zijn op pad.

Terwijl de Gele Kwikstaartman op zijn gemak zat te luieren

was het vrouwtje druk bezig met de voedselverzameling.

Visdief

Ready for take off

and go!

Ruzie tussen twee Gele Kwikstaartmannen om een vrouwtje.

Zij moest de indringer ook niet!

Huismus

Putter

Een Torenvalkman jagend boven het veld.

Na een mislukte duik op weg naar een boompje.

Hij werkte lekker mee!

Nog even langs de alarmerende Tureluur

en toen weer richting huis.

26 mei 2023
Ik was dit jaar nog niet in Ameide geweest, dus het werd wel een keer tijd!
Begonnen met een Tjiftjaf.

De eerste van vele Zwarte Sterns

Vaker te horen dan te zien: een Cetti's Zanger.

Op grote afstand een Zwarte Stern op een tak.

Langsvliegende Spreeuw.

Vrouwtje Vink

Kneutje

Een Snor zong het hoogste lied.

Rietgorsman

Een Zwarte Stern ging laag over het weiland op zoek naar insecten.

Langsvliegende Lepelaar

Rietzanger met een insect.

De Lepelaar keerde terug met wat nestmateriaal.

Argusvlinder

Zowaar nog een andere Stern gezien, een Visdiefje.

Vandaag alleen op grote afstand gezien: een mannetje Bruine Kiekendief.

De kippen waren al vroeg op pad.

Natuurlijk ook weer heel wat Purperreigers gezien.

Witte Kwikstaart

Nog een paar Zwarte Sterns

Langsvliegende Sperwervrouw

Turkse Tortel

Oeverlibel

Waterhoen met jong.

De enige Blauwborst die ik vandaag zag, in een baltsvlucht.

Nog een Rietgorsman.

Kievit

Bij het bekende plasje zijn al veel nestbakjes bezet.

Op de heenweg niet gezien, maar nu liet de Witvleugelstern zich mooi zien.

Toch weer een leuk ochtendje, hoewel er niet héél veel te zien was.

29 mei 2023
Een stuk kouder dan gisteren met een stevige wind erbij. Ook de zon liet zich nog niet erg zien, toen ik vanmorgen op weg ging
naar de Nieuwe Droogmaking in Berkel.
Een Kievit had net lekker gebadderd en stond te drogen.

Een flinke knokpartij van twee Tureluurtjes.

En dat allemaal om de jongen te beschermen.

En daar word je zo moe van!

Maar de plicht riep al snel weer.

Ook de Steltkluten kregen het aan de stok met een Kievit

En de jonge Steltkluutjes zijn inmiddels uit het ei gekropen.

Pa liep gewoon te scharrelen

terwijl ma het grut in de gaten hield.

Als ik het goed heb zijn er vier jongen.

Ik kon er uren blijven kijken, maar ben uiteindelijk toch verder gegaan.
Deze Rietzanger is één van de weinige zangvogels die ik vandaag zag. De meesten bleven laag in het riet met die wind.

Een Grutto kwam laag aanvliegen.

Tot mijn verbazing landde hij pal voor me op het naambordje.

Die wilde wel heel graag op de foto!

Hij had wel veel moeite om stil te blijven zitten, maar hield het toch een minuut of vijf vol.

Ging er toen toch maar vandoor.

Oeverzwaluwen

Visdiefje

Een Bruine Kiekendief ging jagend over het veld.

Dat werd niet gepikt door de Grutto's die daar ook jongen hebben lopen.

Vervelend voor hem, maar niet vervelend voor mij! Hij werd precies mijn kant opgejaagd!

Er staan al volop Klaprozen.

Een gek plaatje van een Kluut.

Dat verklaarde veel!

Er liepen meer jonge Kluutjes rond.

Broedende Visdiefjes op het eiland.

Eén ging er nog even badderen.

Baltsend Bergeendvrouwtje.

maar het mannetje had geen belangstelling.

Gierzwaluw

Op weg naar huis in de Voorafsche Polder nog een jonge Witte Kwikstaart gezien.

Bij Delfgauw nog even afgestapt voor een Torenvalkkast met minstens vier jongen erin.

Even wat plaatjes geschoten, tot moeders het genoeg vond en er pal voor ging staan.