Varia mei 2021

3 mei  2021

Om nog even van het mooie weer te genieten vanochtend naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan.
Hoewel het een nieuw gebied is, zijn er al aardig wat vogels te zien.
Grote Canadese Ganzen

Veel Gele Kwikstaarten gezien.

Er zaten ook aardig wat Kleine Plevieren.

Samen met een Tureluur

Een oude bekende kwam weer pal boven me hangen: het jonge Torenvalkmannetje.

Witte Kwikstaart

Kluut

ook hier een Kleine Plevier.

De Kieviten hebben het druk met het verjagen van Kauwtjes en Kraaien, die op hun eieren uit zijn.

Even uitrusten!

Rietgors

Ze zijn er weer: de Gierzwaluwen en ik heb er heel wat gezien.

Nog een Tureluur.

Twee Visdiefjes tussen de ganzenpoep.

Toch niet slecht in een uurtje tijd met die harde wind.

6 mei 2021

In de morgen een bezoekje aan Te Werve gebracht. Helaas was er niet veel te zien.
Een poetsende Fazantvrouw

Een paar Roodborsten

en de broedende Havikvrouw.

7 mei 2021

Een paar uurtjes in de morgen naar de Nieuwe Driemanspolder geweest. Het werd zo'n beetje een herhaling van de vorige keer. Kleine Plevieren

Witte Kwikstaart

Als er één zwaan vertrekt

vertrekken ze allemaal!

Veel Gierzwaluwen

en Gele Kwikstaarten.

Rietgorzen

Aleen waren er deze keer ook twee Oeverlopertjes,

een eend met pulletjes,een Spreeuw die in het riet insecten ving

en een Visdiefje.

9 mei 2021

Het was nog heerlijk rustig toen in vanmorgen in de Nieuwe Droogmaking in Berkel aankwam. En het zonnetje scheen nog! Opvliegende KluutSlobeend

Kluut zet de aanval in op een Kleine Mantelmeeuw. De steltlopers hadden het maar druk met de Kraaien, Kauwtjes en
meeuwen die het op hun eieren hebben voorzien.

Kokmeeuw op weg met nestmateriaal.

Er heeft zich intussen een hele kolonie gevestigd op de eilandjes.

Geringde Rietzanger

Ik heb er vandaag heel wat gezien en gehoord.

Het Raapzaad bloeit inmiddels weer uitbundig.

Grauwe Gans met jongen

Acrobaatje in de lucht: de Gierzwaluw.

Twee Grutto's langs de slootkant.

Ook een paar Tureluurtjes waren aanwezig.

Soezende Fazant in het morgenlicht.

Een Naaktslak lepelt een kapot ei uit.

Rietgors op het bruggetje.... en weer weg!

Pimpelmeesjes

Op afstand een Bruine Kiekendief

Kluten

De herrieschoppertjes: Scholeksters

Vrouwtje Rietgors met insect.

Intussen hadden donkere wolken zich samengepakt en het begon te onweren: tijd om naar de auto te gaan.

12 mei 2021

Voor het eerst in maanden weer eens naar Lentevreugd geweest en er ging een (nieuwe) wereld voor me open.
Op de eerste plaats waren er heel wat struiken weggehaals en was er bij de ingang een kale zandvlakte ontstaan.

Verder liep er een stenen pad van het ingangshek naar het einde van het dijkje.

Daar zijn veel struiken en riet weggekapt en is er een extra waterplas aangelegd.

Op zich mooi, maar de Baardmannetjes zijn dus niet meer te zien. Ook geen Blauwborsten kunnen ontdekken.
De rest was gelukkig nog wel in takt. Er waren veel Kneutjes te zien.

Ook Graspiepers lieten zich mooi zien.

Grasmussen

Kievit bij een plasje.

Visdief

De Koekoek was ook weer luid en duidelijk aanwezig.

Na het nodige sluipwerk  kreeg ik hem mooi in het vizier.

Klein maar dapper! Een Graspieper is niet bang voor de Koekoek en landt gewoon pal naast hem!

Moeder Roodborsttapuit met rups.

Putter

Aan de overkant van Lentevreugd een goed gevuld tulpenveld.

Zoek de Gele Kwikstaart!

13 mei 2021

Met prachtig weer een ochtendje in Zevenhuizen geweest. Al direct nadat ik bij het Populierenbosje uit de auto stapte
een Witte Kwikstaart, die nieuwsgierig bleef kijken wat ik allemaal deed en daarna in het grasveld op zoek ging naar eten.

Als je een Cetti's zanger zo dichtbij hoort, wil je hem zien ook! Dat lukte, hoewel hij goed verstopt zat in de schaduw.

Grauwe Gans

Tafeleenden

Fuut op oorlogspad.

Kuifeend

Het was weer een drukte van belang bij de Oeverzwaluwwand

en in de directe opgeving daarvan. Tientallen Oeverzwaluwen scheerden constant over het water en door het riet.

Visdiefjes

Een Torenvalkman vloog langs het riet en van daaruit de lucht in.

Zijn vrouwtje lag verderop in de kast te broeden. Ze had het knap heet, maar hield me nauwlettend in de gaten.

Het was dan ook goed warm, vooral als je, zoals ik, met een winterjas aan liep. Maar zelfs toen ik die uit gedaan had,
was het nog warm. Het leverde wel veel insecten op en dat is dan weer gunstig voor de rietvogels. Daar is deze
Rietzanger een goed voorbeeld van, die met een snavel vol op weg was naar de jongen.

Kleine Karekiet

Waterhoen

Volgens de determinatie van waarneming een Bosrietzanger, of toch een Kleine Karekiet?

Tjiftjaffen

De Zwartkop ging er net vandoor toen ik afdrukte.

Dodaars

Ook nog even bij de Willem Alexander roeibaan gekeken, maar daar alleen heel veel Gele Kwikstaarten gezien, waaronder één die constant met opgebolde veren rondliep. Vreemd gezicht.

15 mei 2021

In de morgen met een zonnetje vertrokken naar Berkel. Helaas verdween dat zonnetje al snel .....
Fazantman

Tafeleend

Controle door een wakende Kokmeeuw.

Overvliegende Ooievaar.

Een van de vele Rietzangers.

Pulletje

Kleine Koolwitjes

Tureluur tussen het groen

en in ander groen.

Veel Kleine Karekieten te zien.

Buizerd wordt verjaagd uit het broeddomein van de Kokmeeuwen.

Weer een Fazantman

Rietgors

Langsvliegende Kluut.

Visdiefje

Moeder Eend met kleintjes

Landing van een Kievit.

Nog een Rietgors

en toen begon het te regenen. Toch nog een uurtje kunnen wandelen.

23 mei 2021

Een droge dag in het vooruitzicht, dus vanmorgen naar de nieuwe Driemanspolder gegaan. Ook nog zon erbij, dus wat wil je nog meer? Nou, dat het droog blijft bijvoorbeeld. De zon was al nauwelijks meer te zien toen ik aankwam in de polder.
Bergeenden

Natuurlijk weer Gele Kwikstaarten

Grauwe Ganzenfamilies

Donkere wolken pakten samen.

Daar kwam nog wel net een zonnetje bij en dan krijg je mooi licht om de donkere Gierzwaluwen op de foto te krijgen.

Helaas begon het zo hard te regenen dat ik maar snel richting huis ben gegaan.
's Middags bij de toren gezeten. Macho Kraai

Blauwe Reiger op zoek naar vis.

Ook de Kraai zoekt

en vindt wat.

26 mei 2021

In de middag werd er regen verwacht, dus in de morgen naar de Nieuwe Driemanspolder gegaan. Deze keer aan de
noordkant. Het maakte niet veel uit: ook deze keer kreeg ik een enorme plensbui over me heen.
Bij aankomst al donkere wolken boven de polder.

Ook aan deze kant Gele Kwikstaarten.

Landende Kluut

Kokmeeuw

Geringde Kievit

Aan deze kant meer drasgebiedjes en daar waren vandaag aardig wat Bontbekplevieren te zien.

Kleine Plevier

Ook wat Kluten aanwezig.

Even naar de vogelkijkmuur gegaan om te schuilen. Daar was in ieder geval nog een afdakje, maar helaas stond de wind net die kant op. Na een kwartiertje kon ik weer verder met een beginnend zonnetje.
Voor het scherm landt een meeuw met een vis.

Jonge Canadeesjes

Er komen nog meer Kluten.

Er landen twee Bontbekplevieren naast een (geringde) Tureluur.

Er blijkt ook nog een Kemphaan te staan en er komt een Kleine Plevier bij.

De Tureluur gaat er vandoor.

Kuifjes

Kieviten vallen een Kraai aan.

Torenvalk met een Witte Kwikstaart.

Natuurlijk ook weer veel Gierzwaluwen.

Twee Buizerds

Molendriegang Drie Molens

29 mei 2021

Vandaag maar weer eens de Nikon Z6 meegnomen. Na een paar updates zouden wat irritante manco's opgelost moeten zijn. Prachtig weer, dus een goed moment om uit te proberen.
Rietzanger

Langsvliegende Knobbelzwaan.

Fuut

Oorlogsschip op slagsterkte

Grauwe Ganzen

Kokmeeuw

Kluut

Tafeleend

Kieviten

Het eerste jonge Tureluurtje dat ik dit jaar zie.

Moeder zat wat verderop.

Rietgorzen

Een verdwaalde Lepelaar.

Kleine Mantelmeeuw

Kortom: er was niet zo heel veel te beleven.

30 mei 2021

Ik was dit jaar met het koude en natte voorjaar nog niet in de Zouweboezem geweest, dus dat werd wel een keer tijd.
Om half zeven de deur uit en om half acht ter plaatse. Redelijk vroeg zou je denken, maar ik was bepaald niet de enige! Geen parkeerplek meer te vinden, dus maar illegaal op het terrein van een verpakkingsbedrijf gaan staan. Die werken daar toch niet op zondag! Als eerste liet een Tjiftjaf zich mooi van dichtbij zien.

Bij de kijkplaats van de nestelende Zwarte Sterns was het zo druk, dat ik maar gelijk doorgelopen ben.
Langsvliegende Tureluur.

Blauwborst aan de wandel.

Groenling

Ze werkten vandaag goed mee, de Tjiftjaffen. Deze zat zelfs te poseren.

Waar de Zouweboezem eerst overging in de Zouwedijk liep altijd een pad langs een dicht begroeid bosje. Nu was er van het bosje niets meer te bekennen! In eerste instantie schrok ik ervan, maar er is wel een leuk drasgebiedje ontstaan, waar veel kikkers zitten en ik onder andere deze twee jonge Kieviten zag.

Ook veel overvliegende Gierzwaluwen.

Een hoop gekoekoek vanuit de bomen langs de dijk. Er bleken drie Koekoekmannetjes te zitten die ruzie hadden. Uiteindelijk vlogen ze ruziënd naar de overkant. Twee kreeg ik er op de foto.

Grutto's. De ringer had zijn best weer gedaan.

Ook nog wat Purperreigers gezien. Niet zoveel  als voorgaande jaren, maar misschien zijn die ook wat later.

Jonge Fuut

Er zit ook nog een kleine Lepelaarkolonie met jongen bij de broedende Purperreigers.

Rietzanger

Zowaar weer een Blauwborst. Vandaag zag ik er meer dan ik dit jaar tot nu toe gezien heb.

Witte Kwikstaart in het drasgebied.

Bruine Kiekendiefman op zoek naar prooi.

Een Winterkoning zong het hoogste lied.

En nog een Blauwborst!

Nog steeds grote drukte bij de kijkplaats van de Zwarte Sterns, maar als je op het pad blijft staan zie je er minstens
zoveel!

Ze vliegen af en toe zelfs bijna je lens in.

Overvliegende Lepelaar.

Ook hier nog een Bruine Kiekendief die het riet afstruint

en een poserende Tjiftjaf.

Als laatste nog een Witte Kwikstaart

en toen moe, maar voldaan weer naar huis.