Varia mei 2020

3 mei 2020

Rondje polders gedaan, waar niks te beleven was en uiteindelijk in het Buytenpark terecht gekomen.
Ik miste iets bij de ingang..... en als je dan later vlak bij elkaar deze veren vindt, krijg je toch wel even de kriebels.
(blijken achteraf gezien waarschijnlijk toch van een Fazant te zijn)

Bij de Oeverzwaluwwand nog steeds een drukte van belang.

Rietzangers

Winterkoning

De Koekoek was vaak te horen en uiteindelijk ook te zien.

tot hij weggejaagd werd door een Kauwtje.

Fitis,

die er ook al vandoor ging.

Visdief

Kneu

Heggenmus

Blauwe Reiger

Verder weinig te beleven, maar als ik bij de uitgang nog even op een bankje zit, krijg ik toch nog bezoek!

4 mei 2020

Even een ronde door Te Werve gedaan, maar ik was er ook snel weer weg. Nog steeds idioot druk daar en dat zijn vast geen mensen die donateur zijn! Alleen de vaste Ooievaars op de foto gezet.

5 mei 2020

In de vroege morgen een tijdje in de polder gezeten. Wilde Eend in het natte gras.

Drie Reeën in de verte

Krakeenden

Kuifeend

De Karpers zijn weer druk.

Een gedesoriënteerde Ree, die schijnbaar een sloot was overgezwommen, rende een beetje paniekerig door de polder.

Op weg naar het Buytenpark een Buizerd

en een Grutto, die bezig was met een flinke poetsbeurt na een bad.

Vliegende Fuut

Tureluur

Veel gehoord, maar alleen op afstand langs zien vliegen: de Koekoek

Tafeleenden

Groenling

Visdiefje

Oeverzwaluwen

en ook de Gierzwaluwen zijn gearriveerd.

In de verte nog een biddende Torenvalkman.

6 mei 2020

Een heerlijk ochtendje in de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Het was er zowaar lekker rustig.
Begonnen met de op dit moment onvermijdelijke Rietzanger.

Een Visdiefje was op jacht naar een lekker visje.

Dat lukte,

maar dan moet je hem niet laten vallen! Opnieuw op jacht dus.

Rosse Stekelstaart,

die mooi baltsgedrag liet zien

naar zijn vrouwtje.

Regelmatig lieten de Gierzwaluwen zich zien. Er komen er steeds meer.

Nog een Rietzanger

Een achtergebleven Smient.

De eerste jonge Kluten zijn er!

En moeder beschermt ze goed.

Rietgors

In de verte een langsvliegende Lepelaar.

Fazant

Langs het water twee foeragerende Grutto's

Een Tureluur probeert te paren, maar vangt bot.

Het vrouwtje gaat er vandoor naar een ander slootje.

Tapuit

Een Grutto gaat de lucht in om Kraaien en Kauwtjes weg te jagen, die in grote groepen proberen eieren te stelen.

Waterhoen

Baltsende Rietzanger

Oeverlopertje ging stiekem langs de kant.

Eigenzinnig Klutenjong dat alleen op pad ging,

terwijl moeder verderop de Bergeenden verjoeg om de andere drie jongen te beschermen.

De zoveelste Rietzanger.

Pulletje Wilde Eend

Visdief jaagt op insecten.

Nog maar een Rietzanger, omdat ze zich zo makkelijk laten fotograferen.

Dat kun je niet zeggen van de Grasmussen die ik vandaag zag.

7 mei 2020

Een paar uurtjes naar het Populierenbosje in Zevenhuizen geweest. Net als vorig jaar was het middenstuk afgesloten.
Helaas, want daarbuiten is niet zoveel te zien. Natuurlijk weer veel Rietzangers.

Ook vanuit het middenstuk het pompende geluid van een baltsende Roerdomp gehoord, maar niet gezien. Ook de
Woudaapjes lieten zich niet zien of horen.
Wel moeder Torenvalk, die even genoot van een broedpauze.

Pa lag in de kast te broeden.

Rietgors

Wel leuk om te zien, maar moeilijk vast te leggen waren de Baardmannetjes. Toch een paar keer gelukt.

Zelfs een geringd exemplaar gezien.

Kleine Karekiet

en natuurlijk kwam ook de Koekoek nog even op afstand langs vliegen.

8 mei 2020

Laatste vakantiedagje voor we weer hard aan de slag kunnen. Het werd nog een keer Ameide, De Zouweboezem.
Het eerste wat ik hoorde toen ik uit de auto stapte was het bekende geluid van de Koekoek. Hij zat er ook mooi voor,
maar net toen ik een foto wilde maken ging hij er vandoor.

Op verschillende plekken het luide en duidelijke geluid van de Cetti's Zanger, maar ik kreeg hem maar op één plek op de foto.

Rietzangers

De Zwarte Sterns zijn inmiddels gearriveerd, maar hebben nog geen broedplek ingenomen. Wel vliegen ze in grote
groepen (ongeveer 30 stuks) telkens naar het water waar ze gaan broeden en scheren over het water, landen op de
broedeilandjes en na wat baltsen vliegen ze weer op. Het lijkt op het uitproberen en onderling verdelen van de beste
plekjes.

Er worden visjes gevangen en aangeboden aan de vrouwtjes.

Ook insecten worden voor dat doel gevangen.

Daarbij vlogen ze af en toe mooi dicht over.

Een Koekoek was iets verderop mooier te zien, maar wel pal tegen het licht in. In het gebied zijn er minstens drie te
horen.

Overvliegende Grote Zilverreiger.

Vandaag maar weinig Purperreigers te zien. Ik zag er op afstand twee.

Ook weinig Bruine Kiekendieven deze keer. Slechts één mannetje gezien.

Visdiefje

Zwarte Kraai

Blauwborst, ik kom er dit jaar maar weinig tegen in vergelijking met andere jaren.

Deze keer een Koekoek die wel mooi in het licht zat.

Bastaardkikker die zich mooi maakte voor de vrouwtjes.

Smaragdlibel

De vogelkijkwand is inmiddels weer toegankelijk en deze Tjiftjaf vierde dat met uitbundig gezang.

Vermoedelijk een Meerkikker.

Als afsluitertje nog een Blauwborst die net vertrekt vanaf de grond.

9 mei 2020

Laatste dagje mooi weer en daar ga je natuurlijk van genieten! Op de scooter naar Berkel gegaan. In de Voorafsche Polder een foeragerende Tureluur

Bij de Nieuwe Droogmaking een Visdiefje na een mislukte visduik.

Vlak langs de kant een Tureluur

Van de zeven jonge Kluutjes die ik vorige week zag zijn er nog twee over.Het leek even op een Karper die zijn kop boven water stak, maar het bleek om een Schildpad te gaan.

Landende Kluut.

Maar liefst vier Rosse Stekelstaartmannetjes en maar één vrouwtje! Dat kan natuurlijk niet goed gaan.

Heel veel kikkers vandaag gezien en vooral gehoord!

Grutto

Kievit

Fazant vliegt vlak voor me op. Dan kloppen de veren van begin van de maand toch aardig!

Na een ronde lopen is er nog één Rosse Stekelstaart te zien, de rest is waarschijnlijk in het riet verdwenen.

Jonge Kievitjes

Baltsende Zwanen, waarbij ik geluiden hoorde die ik nog niet eerder bij de zwanen gehoord heb.

Twee Grutto's liepen lekker te slobberen

tot ma Kluut besloot haar jongen te beschermen.

wat natuurlijk tot protest bij de Grutto's leidde.

Buizerd

Bij het gemaaide rietveld nog steeds één Kievit

die de wacht houdt over haar enig overgebleven jong.

13 mei 2020

Het zat niet mee vandaag! Eerst wilde ik richting Buytenpark gaan, maar de brug over de Vliet was afgesloten en ik had geen zin weer helemaal om te rijden. Dan maar naar Lentevreugd. Daar aangekomen bleek ook daar de parkeerplaats afgesloten. Ik wilde eerst weer weggaan, maar bedacht me toen dat er niet stond dat het verboden was naar binnen te gaan. De scooter dus aan de weg neergezet en lopend weer terug gegaan. En dat terwijl het ook nog regende.
In eerste instantie donker weer met een stevige wind, dus er was niet zoveel te zien. Wel bij wat er overgebleven is van de plas in het midden een Haas.

Twee Kleine Plevieren,

een Bergeend

en een Groenpootruiter. (Let ook op het Kneutje op de achtergrond)

In het dichte struikgewas een mij onbekend vogelgeluid gehoord en ik kreeg het vogeltje ook niet echt op de foto.
Uiteindelijk thuis toch nog wat ontdekt. Het lijkt iets Tapuitachtigs.

Prachtig gezang van een Tuinfluiter.

Het begint daar weer aardig het domein van de Kneutjes te worden,

hoewel er ook tientallen Gierzwaluwen rondvlogen, die af en toe letterlijk over je heen gierden.

Natuurlijk ook weer een stel Roodborsttapuiten.

Tjiftjaf

Braamsluiper

Fitis met gevangen insect.

Verder bleef alles diep in het struikgewas zitten, dus maar weer terug naar de uitgang.
Intussen was er een derde Kleine Plevier bijgekomen.

Nog even een plaatje van de Groenpootruiter en daarna weer naar huis.

17 mei 2020

Het leek wel een herhaling van woensdag, maar dan met de auto! Vanmorgen vroeg richting Groene Jonker in Zevenhoven gereden, maar toen ik bij Zoeterwoude was bleek de N11 afgesloten en kon ik helemaal terug naar het Prins Clausplein, om daar de weg richting Utrecht te pakken. En als je dan 1 km van de Groen Jonker af bent is ook daar de weg afgesloten en kon ik weer een eind terug rijden. Daarbij kwam ik ook langs Ruygeborg en ben daar eerst maar naartoe gegaan. Bij de ingang een overvliegende Lepelaar.

Verder veel Kokmeeuwen te zien.

Natuurlijk de Rietzanger vaak gezien.

Op een hek een Blauwborst.

Er waren niet veel steltlopertjes, maar toch een Oeverloper,

Kleine Plevier

een Tureluur

en een Groenpootruiter gezien.

Verder was er niet veel te beleven. Zelfs de Bruine Kiekendieven lieten zich niet zien! Dan maar richting uitgang.
Ineens zie ik iets bruins aan komen zwemmen. Tegen de zon inkijkend zag ik niet direct wat het was.
Het bleek een Muskusrat te zijn, die ondanks de vallen die er stonden vrolijk rondzwom.

Daarna ging hij op de kant op zijn gemak poetsen.

Moeder Torenvalk zat bij de nestkast van het zonnetje te genieten.

en de Lepelaar ging er weer vandoor.

Met een omweg uiteindelijk toch bij de Groene Jonker aangekomen. Ook zij wilden wat doen om te voorkomen dat het
Coronavirus zich verspreidt en hadden overal bordjes met pijlen geplaatst om de looprichting aan te geven. Daar hield
natuurlijk niemand zich aan! Ik heb wel meer bordjes dan vogels gezien daar.....
Ook hier begonnen met drie overvliegende Lepelaars.

Iets verderop een stel knokkende Fazanten. Niet alle foto's zijn scherm, maar het was wel komisch.
Mannetje wordt weggejaagd door een ander mannetje

De macho ruikt de overwinning en loopt trots terug naar het vrouwtje

terwijl verderop het weggejaagde mannetje nog eens achterom kijkt.

Dan blijkt dat hetvrouwtje ook nog wat te zeggen heeft en zij moet niets van de macho hebben en gaat terug naar
het andere mannetje.

Witte Kwikstaart verzamelt nestmateriaal.

Kluut

Verder alleen nog een paar Visdiefjes gezien

en op het laatste moment nog in de verte een Bruine Kiekendief.

20 mei 2020

Het begin van mijn lange weekend begon goed. Met prachtig weer en een heerlijke rit op de scooter aangekomen bij de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Op de toegangsbrug stond een Tureluur te balanceren.

Zomertaling

Heel wat Wilde Eenden met jongen gezien.

Grutto's

Overvliegende Knobbelzwanen

Deze Rietzanger heb ik al vaker voor de lens gehad. Hij schept er genoegen in vlak voor je neus in gezang uit te barsten en blijft gewoon zitten als je op twee meter afstand staat.

Ik weet niet precies wat het is, maar het lijkt op een verdronken Koolmees.

Brandgans

Heel veel Spreeuwen zaten op de weilanden met jongen.

Blauwborst

Het kleine Kievitje van mijn vorige bezoek begint al op een echte Kievit te lijken!

En ook de jonge Tureluurtjes laten zich zien.

Atalanta

Kleine Kluutjes worden groot!

En moeder wil ze nog steeds beschermen,

maar dat moet je niet doen tegen een andere moeder, die ook haar jongen beschermt.

Dus moeder druipt af en gaat een meter verderop staan lepelen.

Nog een moeder met jongen. De Waterhoentjes zijn niet zo lelijk als de Meerkoetjongen...

Nog een Blauwborst.

's Middags nog een paar uurtjes bij de toren in Rijswijk gezeten. Eén keer een valk hoog in de lucht gezien. Ik dacht dat het Anton was, maar het bleek een Boomvalk te zijn.

21 mei 2020

Het was nog heerlijk vroeg toen ik op het Groene Strand in Oostvoorne arriveerde. Overal volop gezang van rietvogels
en bosvogels in het duingebied, afgewisseld met rietvelden. Het vastleggen van die vele vogels was wat moeilijker. Het bleef een beetje afstandwerk.
Een Buizerd ging er gelijk vandoor.

Heggenmus

Winterkoning met insect

Vermoedelijk een Spotvogel

Goudvink en een Putter

De Koekoek was overal luid en duidelijk te horen

Zanglijster

Grasmus

Tjiftjaf

Kleine Karekiet

Rietzanger

Nog even naar de Maasvlakte gereden, maar daar was bijna niks te zien. De Torenvalken lieten me niet in de steek!

Verder wat rondvliegende Kneuen

en heel veel Visdiefjes.

23 mei 2020

Met de harde wind van vandaag was het al de verwachting dat er maar weinig te zien zou zijn. En dat klopte ook wel.
Een Polderronde gedaan. In de Drooggemaakte Grote Polder de twee Patrijzen gezien. Ook zij hielden in eerste instantie keurig anderhalve meter afstand.

Later werd dat wat minder.

In het Buytenpark een Kleine Karekiet

In de verte een Lepelaar

Putter

Langsvliegende Aalscholver

Waterhoen

Met de harde wind was de activiteit bij de Oeverzwaluwen een stuk minder.

Kievit

De familie Tafeleend was aan lager wal geraakt.

Groenling

De Gierzwaluwen trokken zich weinig aan van de wind.

De familie Canadese Gans zoekt de spaarzame grassprieten op de kale dijk.

Tureluur

Bij de Starrevaart waren alleen de Visdiefjes

Rietgorzen

en Kokmeeuwen zichtbaar.

De rest zat in het riet verscholen, hoewel deze Rietzanger zich heel even bovenin liet zien.

27 mei 2020

Begonnen in de polder waar opvallend veel Canadese Ganzen met jongen waren.

Ik kreeg gezelschap van een stel luidruchtige jongedames.

Aalscholver

In de verte twee Reeën, die door het hoge gras nauwelijks te zien zijn.

Een Ooievaar vloog op afstand weg met 'iets' wat hij/ zij bij de sloot opgepikt had. In ieder geval een vogel.

Verder was er weinig te beleven, dus De Horsten in gegaan. Ook hier gelden nog steeds Coronamaatregelen.
Zo mag je het Molenpad maar één richting op en de Seringenberg is afgesloten.
Vlak bij de ingang een apart zwammetje. Volgens Waarneming een Wit Kalkkussen, maar na invoering komt ie
niet voor in de lijst omdat ie onbekend is (?)

Blauwe Reiger

Zowaar een overvliegende Lepelaar

Groene Kikkers

Een groep van vijf Putters vloog langdurig heen en weer tussen de bomen en het weiland.

Buizerd in het tegenlicht.

Biddende Torenvalkman

Deze Buizerd kwam na flink protest van een Fuut opvliegen vanaf de slootkant.

In Rijswijk nog een tijdje bij de Slechtvalkentoren gezeten, waar deze hybride Parkgans/ Grote Canadese Gans tussen de Canadezen rondstruinde.

Eén van de vele Rivierkreeften die uit de vijver gevist werden.

30 mei 2020

Na de boodschappen te laat in Vlaardingen om de Vale Gieren nog te kunnen zien, maar wel een leuke ontmoeting gehad met een tweetal Roekenfamilies met jongen. Eén familie hoog in de bomen en vaak rondvliegend.

De andere familie in een treurwilg met een constant bedelend jong.

De jonge Roeken hebben veel weg van jonge Raven, alleen de snavel is anders aan de punt.

Verder was het er te druk om lang te blijven, en te mooi weer om weer terug naar huis te gaan, dus lekker op het scootertje doorgegaan naar Berkel. Het tegenovergestelde van Vlaardingen, want daar was ik het eerste uur de enige die er rondliep.
Buizerd

Jagend Visdiefje

Vrij snel achter elkaar twee Blauwborsten gezien.
Eentje in het riet

en de ander op de grond zoekend naar insecten.Grutto

Kleine Kluutjes worden groot,

maar moeder blijft fel op alles wat in de buurt komt.

En dat gebeurt niet altijd even zachtzinnig.

Tureluur

Mijn vaste vriendje de Rietzanger.

Koppeltje Bergeenden

Een ander stel had jongen en dat zijn er altijd heul veul!

Kievit

Er zit genoeg vis daar!

Een Kauwtje kwam op een paaltje zitten met een blad,

waar hij heel wat larven en insecten afhaalde.

Als laatste nog een Tafeleend.

31 mei 2020

Weer een heerlijk ochtendje gehad in de Zouweboezem bij Ameide. Wel een beetje veel van hetzelfde gezien, maar met prachtig weer en zo'n mooi gebied om te wandelen is dat geen probleem.
Vlak naast de auto al een Torenvalk, die helaas wel tegen de zon in vloog.

De Zwarte Sterns waren vandaag op de broedplek alleen vanachter het riet te bewonderen. Je hebt van die mensen die zich daar uitgebreid installeren en daar dan de hele ochtend blijven zitten op een stukje van twee vierkante meter.

De onvermijdelijke Rietzanger

Rietgors

Grasmus, ook tegen de zon in.

Tweede kalenderjaar Kleine Mantelmeeuw

Tussen de broedende Purperreigers is ook een koppel Lepelaars te vinden.

Witte Kwikstaart

De Zouwendijk

Hier vlogen vandaag weer heel wat Purperreigers over op weg naar de polder om wat eten te halen.En dan komen ze met zo'n piepklein visje terug!

Ik heb een tijdje op een visvlondertje tussen het riet gestaan en dan komen ze soms wel heel dicht overvliegen voor ze
je in de gaten hebben.

Buizerd

Aan de overkant van het water een actief koppeltje Bruine Kiekendieven.

met prooitjeDaar waren de Zwarte Sterns het niet mee eens.

Uiteindelijk verdween de man langs de wipwatermolen naar de polder.

De eerste jonge Futen die ik dit jaar zie.

Hier waren de Zwarte Sterns beter te zien.

Zo af en toe vloog er ook nog een Visdiefje langs.

Veel Boerenzwaluwen,

die bezig waren met nestbouw.

Weer teruglopend een stel Zwarte Sterns, die in het riet naar insecten zochten.

Grutto's

Nog een Bruine Kiekendiefkoppel

waarvan de vrouw mooi laag overkwam.