Varia mei 2019

1 mei 2019

Ondanks de voorspelling was het maar vies koud vandaag en liet de zon zich niet zien. Er was ook nauwelijks wat
te zien op mijn toerritje door de polders. Uiteindelijk weer in het Buytenpark beland.
Dit jaar zie ik er maar weinig Blauwborsten, maar vandaag liet eentje zich heel even zien.

Wel heel veel Grasmussen.

Rietzanger

Fazant

Kraaien en Kauwtjes vliegen constant de weilanden in om bij de nesten van de weidevogels het nodige weg te halen.

Fitis

Temmincks Strandloper samen met een Tureluur

Ook de Poelruiter op grote afstand gezien.

In de Grote Drooggemaakte Polder twee Torenvalkvrouwtjes.

3 mei 2019

Toch nog een paar uurtjes redelijk zonnig weer mee kunnen pakken in Vockestaert. Jammer alleen dat er niet zoveel te zien was. Andere jaren veel steltlopertjes, maar die waren vandaag niet te vinden. Ook de Steenuiltjes gaven niet thuis. Toch nog wel wat leuke dingen gezien.
Halsbandparkieten

Boomkruiper

Op afstand twee Koekoeken die elkaar achterna zaten. Hier vliegt er één af.

Ook op afstand een Buizerd in een boom.

Veel Spreeuwen, op zoek naar eten voor de jongen.

Visdiefje in tegenlicht.

Op een gegeven moment vier Buizerds in de lucht en daar voegde de Buizerd uit de boom zich ook nog bij.

Meerdere Gierzwaluwen hier.

Eén Koekoek kwam  mooi dichtbij in een boom zitten,

maar ging er helaas vandoor toen een wandelaar met hond langs liep.

Jonge Meerkoet

Torenvalkman wordt achterna gezeten door een Kauwtje.

Baltsende Rietzanger

en nog twee Rietgorzen.

5 mei 2019

Laatste vakantiedagje en ondanks de dreigende luchten en regelmatige hagel- en regenbuien toch nog een keer naar de Groene Jonker gegaan. Het eerste dat ik daar hoorde was een Snor en hij liet zich nog zien ook.

Rietgors

Ondanks de stevige wind lieten de Rietzangers zich hoog in het riet zien,

al moesten ze af en toe een vleugeltje uitsteken om het evenwicht te bewaren.

Een Blauwborst bleef liever aan de grond.

Zwarte SternBruine Kiekendiefman

Groepje van vijf Steenlopers vloog over.

De Gierzwaluwen waren vlop aanwezig.

Oeverzwaluwen

Huiszwaluw

Fitis

Foeragerende Lepelaars

Bruine Kiekendiefvrouw

Vlak bij de parkeerplaats een biddende Torenvalkman,

die na een flinke duik een muis te pakken had,

waarmee hij naar een verkeersbord vloog en er lekker van begon te peuzelen.

Gewoontegetrouw op de terugweg nog even gestopt bij Ruygeborg. Al gelijk de bekende Bruine Kiekendiefman,

maar daar bleef het vandaag bij.
Hier wel veel steltlopertjes in tegenstelling tot de Groene Jonker. Twee Kemphanen.

Er landt een Zwarte Ruiter

Twee Watersnippen

Bergeend

Tureluur

Slobeenden

Mooi op een rijtje: Watersnip, Tureluur en Zwarte Ruiter

Nog een overvliegende Zwarte Ruiter

En ook hier een Torenvalk met muis als afsluiter.

12 mei 2019

Als eerste vanmorgen naar het Populierenbosje in Zevenhuizen gegaan. Een teleurstelling dat ze dit jaar het leukste stukje afgesloten hebben tijdens het broedseizoen.

https://i.imgur.com/BaNR0oh.jpg

Dan maar buitenom lopen. De Koekoek liet zich op afstand zien.

Er wordt goed gebruik gemaakt van de Oeverzwaluwwand, bijna alle gaten zijn bezet.

Behalve vliegend,

heb ik vandaag voor het eerst ook zittende Oeverzwaluwen gezien.

De Torenvalkvrouw in de kast. Ik kon niet zien of er jongen waren, maar toen ik aan kwam lopen leek het er op dat ze aan het voeren was. Op het moment dat ik op het fotoplekje kwam lag ze echter weer languit.

Pa hield weer trouw de wacht.

Gierzwaluwen kennen ook bijna geen rust. Ze zijn constant aan het vliegen en paren soms zelfs in de lucht. Vandaag heb ik dat voor het eerst gezien!

Een Witte Kwikstaart op de nok van het huis.

De Koekoek nog even in een ander boompje.

De Spreeuwen hebben in groten getale een nestelplekje gevonden in de Populierenstammen.

Terug gereden via de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Landende Bergeend

Grutto´s

Broedende Kluut

Ook bij het water waren er veel te vinden.

Kieviten. Er zaten er genoeg in het weiland, maar gek genoeg niet één jong kunnen ontdekken.

Tureluurtjes

Grote Canadezen met jongen

Scholekster

Gele Kwikstaart

Zomertalingman

Overvliegende Lepelaar

Kleine Plevier

Twee Tureluurtjes waren erg waaks en maakten hele andere geluiden dan normaal. Ze bleken met een jong vlak langs
de kant te bivakkeren.

Het werd nog even tricky toen een Meerkoet last kreeg van territoriumdrift, de ouders wegjoeg en gelijk de jonge
Tureluur oppakte en een slinger gaf. Gelukkig hield hij er niets aan over....

Nog even een Snor,

een Gierzwaluw

en een overvliegende Ooievaar

en dan weer tevreden naar huis.

15 mei 2019

Paar uurtjes in de polder gezeten. Sinds de koeien weer in de wei staan lijkt het iets drukker met vogels, maar vandaag was er niet zoveel te zien. Een paar Putters vlogen constant heen en weer.

Twee Visdiefjes kwamen even bidden op zoek naar vis.

Een paar Gierzwaluwen hoog in de lucht.

Helaas was het vandaag excursiedag voor scholen en daar zit ik op mijn vrije dag niet op te wachten! Door naar
Duivenvoorde dan maar. Ook daar weinig te beleven.
Gaai

Grote Bonte Specht brengt wat rupsjes naar het nest.

Eekhoorn heeft een eikel gevonden.

18 mei 2019

Paar uurtjes in de polder leverde niet veel op. Er vlogen zo af en toe wat Ooievaars rond,

waarbij er soms met tegenlicht een vreemd beeld ontstaat, alsof er een losse vleugel meevliegt.

Twee jonge Haviken kwamen spelend langs vliegen.

Buizerd

Viervlek

Verder heerste er grote stilte....

19 mei 2019

Dat viel even tegen! Reken je op een zonnige dag, lukt het de zon niet om door door de dikke wolken te komen.
En ik was nog wel op de scooter naar Berkel gereden om eens een lekker voorjaarsgevoel te krijgen tussen de rietvogels. Dat is niet zo goed gelukt, maar me prima vermaakt met al het jonge grut dat inmiddels op vele plekken te zien is. Het begon met een slapende Lepelaar.

Het echtpaar Tureluur was ook weer present en als verrassing: ook het jong was er nog steeds.

Ontmoeting met een kikker.

Blauwborst

Kleine Karekiet

Boerenzwaluw

Zeer waakzame ouders Kluut. De eerste jongen zijn daar uit het ei gekropen.

Na enig aandringen lukt het moeder ze richting water te krijgen, hoewel ze een paar keer terug moest om een achterblijver op te halen.

Jonge Spreeuw

Bij de Visdiefjes zijn ze nog bezig met nestbouw.

In het slootje tegen het weiland aan bleken nog een stel jonge Tureluurtjes rond te lopen.

Moeder vond het prima dat ik langs de kant stond. Ze begon uitgebreid te badderen.

Ook hier een stel Kluten. Deze moeder Kluut heeft volgens mij iets teveel poten!

Gele Kwikstaart

Een stuk verderop vlogen ook een stel Tureluurtjes en Grutto's alarmerend rond, maar geen jongen kunnen ontdekken.

Zelfs de kikkers waren bezig met het nageslacht.

22 mei 2019

Rond het oude stadhuis in Rijswijk bivakkeert al een paar jaar een groep ganzen, waarschijnlijk gedumpt door iemand die ze niet meer in zijn tuin wilde. Dagelijks lopen ze op en neer tussen de vijver bij het bos en de stadhuisvijver. De laatste tijd misten we er eentje. Vanmiddag zagen we hoe dat kwam, ze heeft liggen broeden. Het resultaat: zes prachtige kuikens!

De hele ganzenfamilie bemoeit zich met de bewaking. Wordt alleen wel een beetje druk als ze allemaal groot worden!

25 mei 2019

Van de zes ganzenkuikens waren er vandaag nog vier over. Ondanks de strenge bewaking van de familie zijn er dus toch twee weg. Zou het door snoeken komen of toch door de loslopende honden? Blijft wel leuk om ze op de foto te zetten.

26 mei 2019

Een paar uurtjes in de polder gezeten, maar echt boeiend was het niet. Een Gewone Pad gezien,

een jagende Torenvalkman,

een stel Gierzwaluwen

en een Putter.

Langs de weg nog een Ooievaar,

maar dat was alles.

31 mei 2019

Ook vandaag een tijdje in de polder gezeten. Een Torenvalk man kwam even jagen.

Hetzelfde deed een Bruine Kiekendiefvrouw.

Een stel Wulpen ging de lucht in

bij het opmerken van een overvliegende jonge Havik.

Net uitgekomen Meerkoetjes.

Wespendiefman vloog op afstand over (met een opstaande veer?)

Buizerd

Dit alles begeleid door een luidruchtig concert van de vele aanwezige kikkers.