Varia mei 2018

1 mei 2018

Na al die regen werd het wel tijd weer eens een uitje te maken. Een kijkje genomen in het Buytenpark.
Ik was bijna de enige die er liep en de meeste vogels hielden zich door de harde wind nog verscholen.
Dat deed ook dit konijn.

Tafeleend

De Grutto's hebben zich van de plas naar het weiland verplaatst en gingen regelmatig de lucht in.

Soms broederlijk samen met de Kieviten om de Kraaien te verjagen die op zoek zijn naar jongen of eieren.

Bergeend

Kneu

Putter

Baltsende Futen

Visdiefjes

Bij het Kraaiennest wordt er gevoerd.

Buizerd met muis.

Roodborsttapuit

Grasmus in baltsvlucht.

2 mei 2018

Met nog best wel een flinke hap wind, was er in Zevenhuizen niet zoveel te zien.
Er vlogen wel veel Gierzwaluwen rond.

Bruine Kiekendief, dichtbij, maar wel met tegenlicht.

Een flinke Roodwangschildpad.

Rietzanger. Het was de enige rietvogels die zich even bovenin het riet liet zien.

Dan maar even door naar het Bentwoud.
Een Torenvalk vloog behoorlijk dicht langs.

Tapuit

De brand in Hazerswoude was ook hier goed te zien.

Witte Kwikstaart

Kneuman

De jonge Grauwe Ganzen worden door de hele familie bewaakt.

Er vliegen heel wat Gele Kwiksaarten rond.

Bruine Kiekendief met prooi

Er kwam later nog een tweede bij.

Tussen de Nijlganzen zat ook een Casarca. Het kostte wat tijd, maar eindelijk kwam hij een stuk dichterbij.

Visdiefjes

Bosruiter

De Torenvalk kwam ook weer kijken.

Havik

Een haas rende zo dicht langs het water, dat alle rustende eenden in paniek het water invlogen.

Twee Oeverlopers

Ik kreeg ook nog even een afscheidsgroet van een Bruine Kiekendief.

3 mei 2018

Een heerlijk ochtendje in Ameide in de Zouweboezem gehad. Ik had geluk dat ik er al vroeg was, want toen vlogen er volop Zwarte Sterns rond.

Winterkoninkje

Rietzanger

Op de dijk een overvliegende Purperreiger

en er dook er ook nog één het weiland in

Mijn eerste Koekoek van dit jaar.

Bruine Kiekendief

Deze jonge Grauwe Gans raakte zijn moeder kwijt bij het oversteken van een sloot. Helaas liet hij zich niet helpen. Nu maar hopen dat moeder hem geholpen heeft, anders is hij een makkelijke prooi voor de vele Reigers en Kiekendieven die er rondvliegen.

Grasmus, die volgens mij net wakker was!

Huismussen

Een Haas die wel héél dichtbij kwam.

Buizerd

Er vlogen nog twee Purperreigers langs.

Bruine Kiekendieven

Putter

Tweede Koekoek

Onderweg naar huis nog deze Purperreiger geschoten. Die was mooi geweest als hij zijn vleugels anders had!

4 mei 2018

Het was nog behoorlijk koud vanmorgen toen ik op de scooter naar Lentevreugd ging. Gelukkig scheen de zon wel volop. Tussen de Schotse Hooglanders zag ik een klein bruin iets, wat kleiner was dan de jonkies. Het bleek te gaan om een vos.

Toen de jonkies echter een paar bokkensprongen maakten ging hij er vandoor.

Een stukje verderop stond een Ree in het riet.

Hij kreeg gezelschap van een tweede exemplaar en samen liepen ze het rietveld in.

Overvliegende Sperwer

Baltsvlucht van een Rietzanger.

Aan de andere kant van Lentevreugd kwam ik een tweede Vos tegen die rustig tegen een paaltje stond te plassen.

Nadat hij mij ontdekt had ging hij er eerst rustig bij zitten,

waarna hij er toch maar vandoor ging.
Ook hier stond verderop een Ree.

Veel Kneuen te zien die bezig waren met nestbouw,

althans de vrouwen. De mannetje deden het rustiger aan.

Putter

Boerenzwaluwen

Buizerd

Twee Sprinkhaanzangers gezien.

en een Graspieper

Terugrijdend nog even in de Polder gaan zitten. Weinig gezien, alleen op grote afstand een Raaf.

en een Visdiefje

Dan me maar met andere dingen bezig houden. Een Heideblauwtje

en heel veel Kikkers

5 mei 2018

Wederom een heerlijk ochtendje, deze keer in Oostvoorne bij het Groene Strand. Volop zangvogels zoals de Heggenmus

Zwartkop

Tuinfluiter

Baltsende Grasmussen

Overvliegende Lepelaar

en Bergeend

Citroenvlinder

Witgatjes

Boerenzwaluw

Ook waren er veel Bruine Kiekendieven. Op afstand nog een pittige strijd gezien tussen twee koppels.
Deze waren dichterbij te zien.

Dagpauwoog

Bont Zandoogje

Kraai met muis

Nog even doorgegaan naar een natuurgebiedje in de buurt van Rockanje. Vroeger een leuk gebiedje, maar er is niet veel van over. Verwaarloosd en er was niet veel meer te beleven. Wel ook hier veel Bruine Kiekendieven gezien

tot wanhoop van de Kieviten die in het gebied broeden.

Kauwtje met nestmateriaal.

Een paar jaar geleden volop Grutto's te zien, nu heb ik er maar twee kunnen ontdekken.

Tureluur

Jagende Visdief

met succes.

Kluut

6 mei 2018

Half zeven de deur uit voor een bezoekje aan de Nieuwe Droogmaking in Berkel. Een Kluut liep al lekker te slobberen.

Een Rietgors deed zich tegoed aan de Lisdodde.

Kleine Plevieren

Ik werd zelf ook gespot (met dank aan Remco!)

Boerenzwaluw

Rietzangers

Kuifeenden

Grutto

Grote Canadees met jongen

Grote opwinding bij een Kievit

om het jong te beschermen.

Gele Kwikstaarten

Krakeend

De Rosse Stekelstaart in de aanval tegen een concurrent. Dat gaat gepaard met het opzetten van de stekelstaart, het
intrekken van de kop en het flink trappelen met de poten.

De Snor werkte vandaag niet echt mee.

Uiteindelijk doorgegaan naar het Buytenpark. Ook hier veel Rietzangers

Drie Blauwborsten gezien

Knijpen tegen het felle zonlicht

Overal hoor en zie je daar de Grasmussen.

(Aan insecten geen gebrek!)

Moeder Kraai lag te puffen op het nest.

Groenling

Familiekiekje van de Buytenparkpaarden.

Op weg naar huis nog een Torenvalk,

mijn eerste Boomvalk van dit jaar op grote afstand

en een Grutto gezien.

7 mei 2018

Een heerlijk eerste dagje Texel. Ik heb nog nooit zulk mooi weer gehad! Dat er wat minder vogels te zien waren moet je dan maar voor lief nemen!
In ieder geval veel Kluten gezien

Groep Grutto's,

die neerstreek op een akker.

Rustende Eiderman

Grutto

GroenpootruiterKanoet

Langsvliegende Bontbekplevier

Overvliegende Eidereenden

De Grote Sterns vlogen weer af en aan om visjes te halen uit de Waddenzee.

Toch aardig dat de Lepelaar precies voor mijn neus landde.

Bruine Kiekendief

Distelvlinder

En dan ook nog een prachtige zonsondergang bij het tulpenveld waar we vanuit de bungalow een prima zicht op hadden.

8 mei 2018

Het tweede dagje Texel begon in de Slufter. Behalve een enorme hoeveelheid Eidereenden was er niet veel te zien en dat is voor het eerst in al die keren dat ik al op Texel ben geweest. Wat was er wel te zien?
Huismus

Scholeksters

Zoals ik al zei heel veel Eiders die je soms letterlijk om de oren vlogen.

Tureluurtjes

Grote Stern met een visje

Vrouw Eider met haar 'hemem'

Graspieper

Veldleeuwerik

Holenduif

Nog even door naar de Robbenjager. Hier de nodige Grasmussen.

Boerenzwaluwen

Overvliegende Wulp

Bontbekplevier

Oeverloper

Bij de ingang van het bungalowpark landde pal voor mijn neus nog een Lepelaar, die zich niets van mij aantrok en rustig
begon te foerageren.

9 mei 2018

Derde dagje Texel. Als eerste de de duinen in geweest.
Fazant

Kneu

Putter

Fitis

Bruine Kiekendief langs het strand.

Iets later kreeg hij ruzie met een Buizerd

die het waagde in de buurt van de broedplek te komen.

Graspieper

Kleine Vuurvlinder

Rietgors

Groenling

Op de terugweg nog even langs de Morinelplevieren gereden, maar ze zaten ver weg.

Dan was de Gele Kwikstaart beter te bereiken.

Baltsende Veldleeuwerik

's Avonds gewoontegetrouw weer net voor zonsondergang even langs de waddenkust gefietst. Tureluur

Lepelaar

Op de dijk een Gele Kwikstaart

Grutto

Eiderman

en als laatste een Torenvalk

10 mei 2018

Vierde dagje Texel. 's Morgens voor het eerst geen zon te zien, maar regen. 's Middags waren dochter en kleinkinderen vertrokken en het was inmiddels ook weer droog. Bij de akker naast de Ottersaat was een vrouw Bruine Kiekendief die persé op de akker wilde zitten, ondanks de vele protesten van de daar aanwezige vogels.

Boerenzwaluw

Een nieuwe poging gedaan bij de Morinelplevieren. Het duurde een tijdje, maar ineens waren er toch weer tien te zien. Ze kwamen ook nog redelijk dichtbij.

Terwijl ik daar sta te kijken zie ik ineens ook een paring van de Gele Kwikstaarten.

Het vrouwtje gaat gelijk daarna nestmateriaal verzamelen. :)

Buizerd is ook niet welkom

Nu de rust rond de bungalow is weergekeerd krijg ik ook hele onverwachte bezoekers.....

Laatste prachtige zonsondergang die ik hier te zien krijg.

11 mei 2018

Het laatste dagje en wederom een stralende dag. Al vroeg de spullen gepakt en de sleutel ingeleverd en dan nog lekker met de fiets eropuit. Als eerste bij de buren in Utopia. Hier mooi een overzicht van het gebied met mijn bungalowparkje eronder.

Het is al een drukte van belang bij de broedplaatsen van de Kokmeeuwen en de Grote Sterns.
De Sterns vliegen af en aan om visjes uit de Waddenzee te halen, soms rakelings over je heen.

en er wordt nog volop gebaltst en gepaard. Hier is volgens mij de verkeerde partner aan het paren gezien de reactie van de aanvliegende Stern.

De Kokmeeuwen zijn nog volop bezig met het verbeteren van de nesten.

Steenloper in prachtig zomerkleed.

Een Lepelaar kwam even zijn pruikenbol laten zien.

Aanvliegende Grutto.

Rotganzen

Kuifeenden

Oeverloper

Bontbekplevier

Hoewel ik hier uren kan blijven kijken uiteindelijk toch maar doorgegaan. Een Bruine Kiekendief heeft buit gehaald op een akker en vliegt door naar de dijk.

Weer een stop gemaakt bij Zandkes, een klein natuurgebiedje tussen twee dijken. Hier een Tureluur

twee Kleine Plevieren

ruziënde Visdiefjes om het beste plekje

en een Kleine Karekiet gezien.

Verderop een flinke tijd staan kijken naar Boerenzwaluwen die op zoek waren naar strootjes voor hun nest.

Er vlogen ook nog wat Huiszwaluwen tussen.

De eerste pulletjes die ik dit jaar zie!

Torenvalk bij de Waddendijk

Nog even bij de Tulpenvelden een Kneu

en een Bruine Kiekendief gezien

en dan is het echt tijd om te gaan. Een prachtig weekje gehad. Misschien qua vogels wat minder gezien dan andere keren maar het weer was beter dan ik ooit gehad heb.
Nog even wat plaatjes van de meeuwen die standaard bedelend rond de boot meevliegen. Geen fotohoogstandjes, maar wel grappig en ongecropt.

Bye, bye Texel, het was weer genieten!

12 mei 2018

Even een dagje rustigaan gedaan. Bij de toren in Rijswijk was een Grote Bonte Specht druk aan het kloppen op de dennen-
boom.

Op de scooter een ritje naar Zoetermeer gemaakt. Onderweg een Bruine Kiekendief
in de Zoetermeerse Meerpolder.

Op de terugweg voor het eerst in tijden bij de Starrevaart weer twee IJsvogels gezien.

Verder niets gezien.

13 mei 2018

Laatste vakantiedagje. Het werd een ochtendje Lentevreugd. Wel een stuk kouder en geen zon te bekennen.
Gelijk aan het begin al een Roodborsttapuit.

Een Torenvalk wordt lastig gevallen door een Kauwtje.

Baltsende Rietzanger

Twee Oeverlopers bij de middenplas.

Kneu,

maar die had geen zin om te blijven zitten.

Graspieper

Drie Kleine Plevieren zochten ook de plas op.

Boze Bergeend komt op hoge poten op een Wilde Eendman af.

Op grote afstand een Boomvalk.

Spotvogel, voor mij een nieuwe soort.

Hop paardje hop.

Boompieper

Kleine Karekiet

En de Roodborsttapuit zat er nog steeds!

16 mei 2018

Vandaag de combi van een ziekenhuisbezoekje met een ronde polders daar omheen. In het begin het 'gewone spul'.
Kievit

Visdiefje

Rietgorsen

Veel Boerenzwaluwen

en Gierzwaluwen.

Langsvliegende Tureluur

Deze Ekster miste zijn staart.

Grasmus

Mooi gekleurde Wilde Eend

Scholeksters

Een Blauwborst deed goed zijn best voor me!

Kleine Karekiet

Fitis

Rietzanger

Argusvlinder

Buizerd

En dan nog een klap op de vuurpijl. Al jaren staat de Steenuil op mijn verlanglijstje. Vaak op verschillende plaatsen naar gekeken, maar nog nooit gezien. Vandaag dus wel! Compleet met salamander.

Het was wel van korte duur, want hij ging er snel vandoor.

19 mei 2018

Vandaag eens een lui dagje en alleen 's middags een paar uurtjes bij de toren in Rijswijk gezeten.
Een Lepelaar vloog langs.

De vaste Blauwe Reiger was vlak voor mijn neus aan het vissen en haalde in een half uur tijd tot drie keer toe een vis uit de vijver.

20 mei 2018

Met een heerlijk zonnig dagje in het vooruitzicht naar Ameide gegaan. Onderweg wel een dikke mist, maar nabij Ameide kwam de zon gelukkig steeds meer door. Bij de Zouweboezem aangekomen bleek de msit bij het waterrijke gebied echter nog behoorlijk dicht.

Het geeft wel een apart sfeertje....
Van dichtbij waren de vogels nog wel aardig te zien, zoals dit Winterkoninkje

en de Tjiftjaf met een feestneus op.

De Zwarte Stern,

de Blauwborst

en nog een Tjiftjaf waren wat waziger.

Gelukkig kwam de zon al wat beter door, waardoor een volgende Blauwborstwat beter zichtbaar was.

Als ik echter de dijk op loop, is de boel daar nog volledig dichtgetrokken.
De volgende Blauwborst is dan ook weer wat waziger,

evenals een Koekoek aan de overkant.

Het duurde echter niet lang of de zon brak ook hier door. Twee Grutto's waren nog behoorlijk alert toen ik langs liep.

De eerste Purperreiger diende zich aan.

Hij landde in de bomen aan de overkant.

Candese Ganzen

Bruine Kiekendieven

Purperreiger twee

Pulletje

Een Lepelaar vetrekt uit het weiland.

Purperreiger drie

Rietzanger

Kievit

Rietgors

De Zwarte Sterns waren met de zon erbij een stuk beter te zien! Hier bij de eendenkooi. Er zijn gazen kooien geplaatst
om de Sterns te beschermen.

Tafeleend lekker aan het badderen.

Bruine Kiekendief

BuizerdDezelfde Blauwborst als aan het begin van de ochtend, nu volop in de zon.

Vink

Aalscholver maakt een gekke buiteling

Buizerd krijgt mot met een Kievit

De oversteekplaats van de Zwarte Sterns naar de weilanden. Ze gingen hier op jacht naar insecten.

Moedereend met jongen

Purperreiger vier

De eerste Blauwe Reiger, die hier zeldzamer is dan de Purperreiger.

Torenvalken

Na al die vogels is het wel leuk om te eindigen met een Pantserjuffer.

21 mei 2018

Deze keer zonder mist al vroeg op de scooter op weg naar Berkel. In de Nieuwe Droogmaking waren behoorlijk wat Kneutjes te zien.

Tureluurs

De eerste Oeverzwaluwen zijn daar inmiddels gearriveerd.

Rondscharrelend Kievitskuiken

onder het toeziend oog van een ouder.

Kluut

Hier volop jonge Wilde Eendjes te zien.

Visdief

Zoek de Grauwe Ganzen.

Snor

Ook aardig wat Gierzwaluwen gezien.

Rietgorzen

Op een plek waar je het totaal niet verwacht drie Lepelaars.

Visdiefje aan het jagen op insecten.

Scholekster

Nog meer jong grut: Meerkoet

en Tafeleenden.

Rietzanger

Op weg naar Zoetermeer kwam ik deze Torenvalk tegen.

In het Buytenpark werd een Bruine Kiekendiefvrouw achterna gezeten door een Kraai.

De jongen van de Kraai groeien voorspoedig.

Na een periode van rust zijn de Oeverzwaluwen weer zeer actief bij de Oeverzwaluwwand.

Winterkoning

En als laatste twee Kieviten.

26 mei 2018
Een kort bezoekje aan de Duivenvoordse Polder. Mij te warm! Er was daardoor ook niet heel veel te zien.
Een jagende Sperwer, die alleen een vliegtuig tegenkwam.

Ooievaars op de vlucht....

voor een boze Kraai.

en wat langsvliegende Kuifeenden.

30 mei 2018

Het was nog behoorlijk heiig op Lentevreugd toen ik er arriveerde. Toch waren er al volop vogels te horen, die aardig
opgefrist waren door de buien van gisteren.
Bij de plas twee Kleine Plevieren

Veel Roodborsttapuiten te zien en te horen.

Zit je net lekker

word je weggejaagd!

Ook veel Kneuen te zien.

Zanglijster

Al een paar keer in de verte de roep van de Koekoek gehoord en op afstand vloog hij langs.

Hier zit hij gezellig samen met een Graspieper op een boom.

Ook het vrouwtje liet zich regelmatig horen. Maar als ik even een broodje zit te eten krijg ik op een meter of veertig
afstand zomaar een paring te zien!

Inmiddels begint de zon aardig door te komen en zoeken de Schotse Hooglanders en Koniksen verkoeling in het water.

Er verschijnen gelijk meer vlinders, zoals het Icarusblauwtje

Sint-Jacobsvlinder

en het Oranje Zandoogje.

Ook voor het eerst een haas op Lentevreugd gezien.

Pas uitgevlogen jonge Spreeuwen, die gevoerd worden.

Een Vos laat zich nog even zien,

maar na een hypnotiserende blik mijn kant op kiest hij toch het hazenpad.

Bij park Rosenburgh de bekende Bonbon (jonge Slechtvalk uit Leiden van vorig jaar) op de mast.

Nog een tijd in de polder gezeten. De Knobbelzwaan heeft weer zes jongen.

Moeder bewaakt ze goed!

Verder vliegt er weinig. Een Visdief

en een Buizerd gezien.

Er waren meer Libellen te zien! Hier een Viervlek.